Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4157

Доброго дня! Будь-ласка допоможіть знайти матеріал на тему реферату: конституційний контроль

Віка
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. М. Бисага , Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов [та ін.]; УжНУ, Ін-т держави і права країн Європи, Юридичний ф-т [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2007.-372 c.

Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб./ В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб./ О. В. Совгиря; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2010.-536 c.

Фрицький О.Ф.Конституційне право України : підручник/ О.Ф. Фрицький. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-512 c.

Водоп"янов В. Місце вітчизняної конституційної юстиції в системі судової влади : (Інститут конституційного контролю). [Текст] / В. Водоп"янов // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №9. - С. 38-39.

Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного контролю: загальний характер та порівняльний аналіз [Текст] / О. Намясенко // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С. 10-15.

Рабінович, Сергій. Відповідність національного законодавства конституції та міжнародним договорам України : деякі колізійні аспекти контролю [Текст] / С. Рабінович // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 18-27.

Сабадош, Володимир Іванович. Особливості й відмінності наукового дослідження конституційного контролю та нагляду [Текст] / В. І. Сабадош // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 105-113.

Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток [Текст] / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6. - С. 12-25.

Сабадош, Володимир Івнович. Юридична природа органів конституційного контролю в Німеччині [Текст] / В. І. Сабадош // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 199-204.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4156

Уточнюю питання: чи є у краєзнавчому відділі Науковий збірник товариства "Просвіта" в Ужгороді, т.ІХ за 1932 рік. Мене цікавить стаття :Шаш А. Нариси з соціяльної історіїї Шенборнської латифундії...

Іван
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, у краєзнавчому відділі немає потрібного Вам тому Наукового збірника товариства "Просвіта" в Ужгороді. У нас наявні т.V (1927 р.)та т.VI (1929 р.).2011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4155

художній опис картини Олександра Мурашка "Дівчинка в червоному капелюсі"

якимів софія
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4154

Допоможіть, будь ласка, знайти електронні матеріали для написання роботи на тему сучасні проблеми обліку витрат на виробництво і виходу продукції соняшнику та шляхи його удосконалення. Буду дуже вдячний за допомогу.

Заволодько Олександр Іванович
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4152

допопоміть знайти матеріал на тему: Актуальні проблеми медичного права в Україні.

Оля
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Галай, Вікторія Олександрівна. Способи захисту прав пацієнтів в Україні [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. О. Галай. - К. : КНТ, 2009. - 72 с.

Медичне право України [Текст] : збірник нормативно-правових актів / упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотіна. - К. : Ін Юре, 2001. - 412 с.

Право на медичну допомогу в Україні - 2008 [Текст] / Харківська правозахисна група ; упоряд. А. О. Роханський ; відп. за вип. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2009. - 268 с.

Практичне право: права пацієнтів [Текст] : (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / А. О. Галай, С. К. Гречанюк [та ін.] ; за ред.: С. Г. Стеценко ; А. О. Галай ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 224 с.

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України [Текст] : підручник / С. Г. Стеценко, Стеценко В.Ю., І. Я. Сенюта ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. прокуратури України, Ін-т законодавства Верх. Ради України. - К. : Правова єдність, 2008. - 512 с.

Турак, Йосип Андрійович. Етичні та правові засади медичного втручання [Текст] : з погляду лікаря-практика / Й.А. Турак. - Ужгород : Закарпаття, 2002. - 192 с.

Воробйова, Тетяна. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку [Текст] / Тетяна Воробйова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3.- С. 48-51.

Дешко, Людмила. До питання про поняття та види медичної діяльності [Текст] / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 11-12.

Гладун. З. Медичне право - комплексна галузь права України [Текст] / З. Гладун. // Право України. - 2007 . - № 4 .- С. 100-105.

Волинець Т. Загальна характеристика цивільно-правових засобів здійснення права на медичну допомогу [Текст] / Т. Волинець // Право України. - 2007 . - № 9.- С. 100- 103.

Третьяков В. М. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення галузі медичного права [Текст] / В. М. Третьяков // Віче. - 2007. - № 18. - С. 31-34.

Волинець, Тетяна. Особливості прав та обов'язків пацієнтів за договором про надання медичної допомоги [Текст] / Т. Волинець // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 33-37.

Гревцова З.С. Медичне право України: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / З.С. Гревцова // Адвокат. - 2007. - №11/12. - С. 109-110.

Гладун З.С. Медичне право в системі права України [Текст] / З.С. Гладун // Адвокат. - 2007. - №11/12. - С. 111.

Шатковський Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації ( правові основи розробки та затвердження ) [Текст] / Я. Шатковський // Право України. - 2009. - № 1.- С.126-129.

Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні [Текст] / М. Бакуменко // Право України. - 2010. - № 2.- С.237-242.

Самілик, Людмила. Правові й організаційні засади здійснення в Україні ліцензування медичної діяльності [] / Л. Самілик // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 12. - С. 82-85.

Сенюта І. Я. Школа з медичного права для адвокатів [Текст] / І. Я. Сенюта // Адвокат. - 2011. - № 11. - С. 7-8.

IV Міжнародна науково-практична конференція з медичного права [Текст] // Право України. - 2011. - № 5. - С. 344-346.


2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4151

Будь-ласка допоможіть мені знайти матеріал на тему: Реформування системи вищої освіти в Україні.

Таня
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел:

Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : научное издание/ В.С. Журавський, М.З. Згуровський; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка, 2003.-200 c.

Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування/ Укр. асоц. студент. самоврядування, Ін-т політики; [уклад.] М. Томенко ; Є. Суслов [та ін.]. -К., 2010.-30 c.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна : научное издание/ Т.В.Фініков; Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Ін-т економіки та права "КРОК". -К.: Таксон, 2002.-176 c.

Карпенко, Микола Миколайович. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні [Текст] / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. - 2006. - № 1. - С. 57-63.

Старовойт, Ірина. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні [Текст] / Ірина Старовойт, Галина Миленька // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 19-23.

Кириченко, Олександр. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування [Текст] / Олександр Кириченко, Людмила Паращенко // Вища школа. - 2008. - № 2. - С. 46-51.

Вакарчук, Іван. Мета рефоорм у вищій школі - якість і доступність освіти [Текст] : Доповідь міністра Івана Вакарчука на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (2 квітня 2009 року) / І. Вакарчук // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 6-23.

Січкаренко, Галина. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України [Текст] / Г. Січкаренко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 59-64.

Огаренко, Євген Анатолійович. Удосконалення нрмативно-правової бази регулювання сфери вищої освіти в Україні [Текст] / Є. А. Огаренко // Наше право. - 2009. - № 2. - С. 49-55.

Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти [Текст] / І. І. Мусієнко // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 140-142.

Яблонський, Валентин. Поспішай повільно, або Ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти [Текст] / Валентин Яблонський // Голос України . - 2011. - 22 черв. (№ 112). - С. 19.

Бандурка, Олександр. Про сьогодення вищої освіти в Україні [Текст] / Олександр Бандурка // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 7-15.

2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4150

Доброго вечор! Де я можу знайти матеріал на тему:психологія навчальної діяльності школяра(особистості,предмет,цілі,мотивація,види,способи)- це має входити в тему...
Дякую

Ольга
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - К. : Каравела, 2009. - 400 с. : табл. - (Українська книга) (Вища освіта в Україні).

Власова, Олена Іванівна. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О.І.Власова. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.

Кравець, В. П. Педагогіка та психологія: гендерний аспект [Текст] : навч. пос. / В.П. Кравець, О.М. Кікінежді. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 124 с. - (Гендерна психологія).

Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (курс лекцій) : навч. посіб. / В. П. Кутішенко. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 128 с.

Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 336 с.

Савчин, Мирослав Васильович. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с. - (Альма-матер).

Серьожникова, Раїса Кузьмівна. Основи психології і педагогіки [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Р.К. Серьожникова; Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька ; Мін. освіти і науки України Донецький Нац. тех. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 243 с.

Староста, Володимир Іванович. Методологічні аспекти психолого-педагогічного дослідження [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Староста ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2008. - 68 с.

Шадських, Юрій Генадійович. Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Г. Шадських. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 320 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).

Андросюк В. Психологічні передумови раціонального навчання/ В. Андросюк // Психологія і суспільство. -2004. -№3. - C. 115-119.

Якиманская И.С. Предмет и методы современной педагогической психологии / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. -2006. -№6. - C. 3-13.

Помиткіна Л. Взаємодія педагогів і шкільних психологів у навчально-виховному процесі/ Любов Помиткіна // Соціальна психологія. -2007. -№ 3. - C. 138-145.

Авдєєва І. Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти/ Ірина Авдєєва // Психологія і суспільство. -2008. -№ 1. - C. 127-129.

Городецькі Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема/ Наталія Городецька // Психологія і суспільство. -2008. -№ 1. - C. 134-137.

Музичко Л. Індивідуальний стиль учіння в умовах спеціально організованого навчання/ Л. Музичко // Соціальна психологія. -2008. -№ 6. - C. 113-121.
< />    < />... 17 | 18 | 19 | 20 | 21| 22 | 23 | 24 | 25 | ... >>     >>>