Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4726

Допоможіть знайти літературу По даному питанню(Тема..Виконання затвердженого бюджету)Дякую.....

Дорош Ф.І
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

67.9(4УКР)302.1 Б 98
Бюджетний кодекс України / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2010.-64 c. -(Офіційний документ).

65.9(4УКР)26 П 19
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2008.-672 c.

65.26 С77
Старостенко Г.Г. Бюджетна система : Навч. посіб./ Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-240 c.

Яцко Л. Особливості системи бухгалтерського обліку по виконанню державного та місцевого бюджетів в умовах сучасної бюджетної політики України / Л. Яцко // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 197-198.

Батура О.В. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету / О.В. Батура // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 3-10.

Шуляк П. Казначейство як система виконання бюджету України / П. Шуляк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №3. - С. 15-20.

Стефанюк І.Б. Знати, що контролювати - половина успіху (Про завдання фінансового аудиту бюджетних програм та показники оцінки рівня їх виконання) / І.Б. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №3. - С. 27-31.

Ославський М. Проблеми фінансово-правового регулювання виконання державного бюджету України / М. Ославський // Юридична Україна. - 2004. - №7. - С. 27-32.

Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль виконання бюджетних програм / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2004. - №10. - С. 141-149.

Олексійчук О.М. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження виконання державного бюджету України / О.М. Олексійчук, Ю.В. Кузнєцова // Наше право. - 2004. - №4. - С. 78-82.

Огонь Ц.Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України / Ц.Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 48-56.

Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання Державного бюджету / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - №2. - С. 78-90.

Майданник, Олена. Контрольна функція українського парламенту щодо виконання державного бюджету України / О. Майданник // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №6. - С. 62-65.

Ославський М. Особливості здійснення фінансового контролю в процесі виконання Державного бюджету України / М. Ославський // Право України. - 2007 . - № 6 .- С. 57 – 60.

Олійник Д.С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетв / Д. С. Олійник // Фінанси України. - 2008. - № 7.- С.84-91

Федченко, Тетяна. Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми / Т. Федченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 50-56.

Чернадчук, Віктор Дмитрович. Правовідносини виконання бюджету за доходами / В. Д. Чернадчук // Держава і право. - 2011. - Вип.52. - С. 332-337.

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік // Урядовий кур’єр. - 2012. - № 39. - С. 4-5.

2012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4725

Доброго вечора!Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему: "Особливості образної системи у повісті Марко Вовчок "Інститутка".Дякую!!!

Сабодош Леся
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

74.268.33 В 61
Вовчок М. Інститутка : посіб. для 9 кл.: Біографія письменниці. Характеристика творчості. Аналіз тексту / Авт.-уклад. Л. В. Нартова. - Харків : Ранок, 1999. - 64 с.

83.3(2Ук)1 Л 68
Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. - К. : Дніпро, 1983. - 454 с.

83.3(2Ук)1 О-57
Омельянов М. Я. Марко Вовчок. - Нальчик, 1987. - 18 с.

Чопик Р. Вовчок / Р. Чопик // Слово і час. -2007. -№ 8. - С.3-14.

Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства: Літературна вітальня / Н.О. Федунь // Вивчаємо українську мову та літературу. -2008. -№34. - C. 19-24.

Бойко О. Пані Марія: пристрасна жінка чи хижий "Вовчок"/ О. Бойко // Вивчаємо українську мову та літературу. -2010. -№ 3. - C. 37-39.

Полумієнко Р.В. "Любо! чи "Люба" - сказав пан у повісті Марка Вовчка "Інститутка?"/ Р. В. Полумієнко // Вивчаємо українську мову та літературу. -2010. -№ 31. - C. 32-38.

2012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4724

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с литературой на тему: "Акционерные общества в Германии (сколько их в Германии зарегестрировано, их история возникновения, их функционирование и т.д.). Помоги пожалуйста найти хоть на любом языке (русском, украинском, немецком, английском). Спасибо большое!

Максим
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4723

Добрий день! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу на тему: "Стимулювання природоохоронної діяльності підприємств". Можна на російській та українській мовах. Дякую

Ігор
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.9(4УКР)28 Ж 35
Жарова, Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов ; за ред. Б. М. Данилишин ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України, Наук.-дослід. ін-т сталого розв. та природокористування. - Суми : Унів. кн., 2009. - 240 с.

65.9(4УКР)28 М 48
Мельник, Л. Г. Екологічна економіка : підручник / Л.Г. Мельник. - 2-е вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2003. - 348 с.

20.1 О-75
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Мельник. - Суми : Університетська книга, 2008. - 768 с.

65.9(4УКР)28 Д 69
Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. - 2004. - 291 с.

65.049(4УКР)6 Р32
Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека [та ін.] ; за ред. А. П. Голіков. - К. : Центр учбової л-ри, 2009. - 352 с.

20.1 С 21
Сафранов, Т. А. Екологічні основи природокористування : навч. посіб. / Т. А. Сафранов. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 248 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)28 С 76
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Караєва [та ін.] ; за заг. ред. І. Г. Недін. - Суми : Університетська книга, 2008. - 384 с.

65.9(4УКР)28 Х30
Хвесик, М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : Кондор, 2007. - 480 с.

Храброва, Наталія. Актуальні питання стимулювання природоохоронної діяльності підприємств України / Н. Храброва // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №1. - С. 151-153.

Аніщенко В. О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві / В. О. Аніщенко, В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 39 – 47.

Фостолович В.А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В.А. Фостолович // Економіка АПК. - 2007. - № 7.- С.81-83.

Горевий, Володимир. Окремі питання щодо участі юридичних служб підприємств в економіко-правовому механізмі природокористування й охорони довкілля / В. Горевий // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 92-95.

Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / О.А. Потай // Регіональна економіка. - 2008. - № 1.- С.226-235.

Варава Л.М. Управління витратами в стратегії природоохоронної діяльності гірничодобувного підприємства / Л. М. Варава // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N11. - С. 173- 178.

Барна П.В. Определение необходимости проведения эколого- экономической реструктуризации промышленных предприятий / П. В. Барна // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 138- 143.

Чечель А. А. Модель визначення рентабельності природного капіталу для еколого-економічної оцінки ефективності природокористування на промислових підприємствах / А. А. Чечель // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 223 - 228.

Мельник Л. Г. Урахування екстернальних ефектів підприємств при еколого-економічному обгрунтуванні регіонального розвитку / Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 29-35

Мельник Л.Г. Забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів господарювання / Л. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 484-485.

Воронецька І. С. Особливості організації системи екологічного маркетингу в аграрних підприємствах / І. С. Воронецька // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 64-69.

Грищенко І. М. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості / І. М. Грищенко, А. Г. Данилкович, І. О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - С. 238-252.


2012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4722

Доброго дня)Мені би потрібна література для написання реферата із кримінального права.Тема:кримінальна відповідальність за зараження імунодифіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. - К. : Велес, 2009. - 144 с. - (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 Ф89
Фріс, П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / П.Л. Фріс ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. Юридичний ін-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 362 с. – Бібліогр.: С. 4-6. – Бібліогр. в кінці розд.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / за ред. М. І. Бажанов ; : В. В. Сташис, В. Я. Тація. – К. : Юрінком Інтер ; Х. : Право, 2002. – 416 с.

67.9(4УКР)308 В 31
Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. адвокатури України. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 320 с.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В.Кузнецов, А. В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : КНТ, 2007. – 304 с. + Додатки С. 298-300. – Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)308 С86
Строган, А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. – К. : Атіка, 2007. – 424 с.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко; В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с. – Бібліогр. в тексті.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. –К. : Велес, 2009. – 144 с. – (Офіційний документ).

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4721

Значення комп`ютерних технологій у роботі бібліотек.

Циганин Аліна.
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Шемаєва, Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку [Текст] : методические рекомендации / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 21-25.

Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів [Текст] : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 14-20. - Бібліогр.: 22 назви

Литвин, В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек [Текст] : міжнародна наукова конференція "Інтернет/екстранет - ресурси в наукових бібліотеках" / В. Литвин // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 48-53

Ярошенко, Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 3-5

Некипелова, О. Краєзнавчі електронні ресурси : погляд крізь призму сайту центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – С. 22.

Животовська, В. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги та продуктив контексті взаємодії бібліотеки і користувача / В. Г. Животовська // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 40-51.

Волохін, О. М. Електронні ресурси сучасної регіональної бібліотеки / О. М. Волохін // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 51-63.

Вітенко, В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 69-78.

Григаш, Л. З. Розвиток інформатизації в бібліотеках закарпатської області / Л. З. Григаш // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 78-81.

Іваницька, А. С. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів / А. С. Іваницька // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 82-86.

Ракитянська, В. Д. До питання збереження електронних ресурсів бібліотек / В. Д. Ракитянська // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 86-91.

Маєр, Т. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 52-60. – Бібліогр. : 33 назв.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – №3. – С. 8-15.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр. наприкінці ст.

Фесенко, К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки : зарубежный опыт / К. Фесенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2.– С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальчук, Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 13-16.

Мартынов, М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17-20.

Красовская, Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1-9.

Мясникова, В. Электронные ресурсы - по запросам пользователей / В. Мясникова // Библиотека. – 2011. – № 2. – С. 5-8.

Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.

Добко, Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – №4. – С. 11-23.

Гавриш, Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби / Н. Гавриш // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Гімос, О. Електронні ресурси - для бібліотек України : новини з конференції / О. Гімос, С. Чуканова // Бібліотечний форум. – 2012. – № 2. – С. 31-34.2012-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4720

Проблеми та перспективи комплексного розвитку господарства Івано-Франківського та Закарпатського регіонів.

Кікало Ярослав Ярославович
2012-11-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступну літературу, яку Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

65.049(4УКР)6 Ж 85
Жук, Микола Васильович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с.

65.049(4УКР)6 Ж85
Жук, Микола Васильович. Регіональна економіка : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с.

65.049(4УКР)6 З 12
Заблоцький, Богдан Федорович. Реґіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 548 с.

65.9(4УКР)49 Р32
Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку : научное издание / О.М. Вітер та ін. ; Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : [б. и.], 2006. - 332 с.

65.049(4УКР)6 Р32
Регіональна економіка : навч. посіб. / А. М. Золотарьов, Н. К. Гіковата [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Золотарьов ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 368 с.

65.049(4УКР)6 Р 32
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій. - К. : Знання України, 2005. - 500 с.

65.049(4УКР)6 Р 32
Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналіт. доп. / С. О. Біла, О. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. С. О. Біла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 104 с.

65.049(4УКР)6 С 83
Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості [Текст] : аналіт. доп. : [зб. матеріалів круглого столу] / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Біла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 88 с.

Бойко Є.І. Моделі економічного зростання Івано-Франківської області / Є.І. Бойко, П.Г. Остафійчук // Регіональна економіка. - 2007. - № 2.- С.117-125.

Палійчук М. В. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу / М. В. Палійчук, В. В. Шкварилюк, В. В. Попович, В. П. Петренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 4.- С.24-31.

Тріумфатори 2008 року // Діловий вісник. - 2009. - № 5. - С. 20.

Жибак М. М. Використання трудового потенціалу села в областях західного регіону / М. М. Жибак // Економіка АПК. - 2009. - № 7.- С.147-152.

Федорак В. І. Інвестиційне забезпечення технічного оновлення аграрних підприємств Прикарпаття / В. І. Федорак // Економіка АПК. - 2009. - № 6.- С.69-72.

Долішній Д. Б. Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області / Д. Б. Долішній // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 70-77.

Надворняк Я. М. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 69-74.

Гуменюк М. М. Вплив державної політики регулювання аграрного ринку на ефективність сільськогосподарських підприємств / М. М. Гуменюк // Економіка АПК. - 2012. - № 6. - С. 138-144.

2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі літературу щодо проблем та перспектив комплексного розвитку господарства Закарпатського регіону:
К 65.634
Б 77
Бойко, Я. М. Механізми розвитку лісового господарства Закарпатської області : [монографія] / Я. М. Бойко, І. В. Орос ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпатська вежа, 2011. – 184 с. : рис., табл.

К 65
Е 28
Еґан, Е. Економічні можливості наших Карпат / Еде Еґан ; пер. з угор. З. Товт ; ред. П. П. Чучка. – Ужгород : Ліра, [2010]. – 50 с. : портр, табл.

К 65.6-04
Ж 74
Життєздатний економічний розвиток регіону : монографія / Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України ; за ред. В. П. Мікловда ; С. С. Слава [та ін.. – Ужгород : Ліра, 2009. – 432 с. : табл., рис.

К 65.632
Л 44
Лендєл, М. А. Аграрне виробництво в Карпатському регіоні: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку : монографія / Михайло Андрійович Лендєл ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2006. – 216 с. : рис., табл.

65.9(4УКР)32
Л 44
Лендєл, М. А. Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, відтворення і охорон : монографія / М. А. Лендєл, Р. А. Романович ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2007. – 256 с. : іл., табл.

65.9(4УКР)32
М 59
Мікловда, В. П. Агропромислове виробництво регіону в умовах ринкових трансформацій : [монографія] / В. П. Мікловда, М. В. Газуда ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2008. – 224 с. : рис., табл.

К 65
М 59
Мікловда, В. П. Область еколого-економічного розвитку : (до постановки питання про формув. концеп. соц.-екон. розв. Закарпат. обл.) / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич ; відп. ред. М. А. Лендєл. – Ужгород : Патент, 1999. – 65 с. : табл.

К 65.6-042
О-93
Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку гірських територій Закарпатської області : наук.-аналіт. записка та концепція розвитку / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. – Ужгород, 2012. – 52 с.

К 4
Р 64
Розвиток сільського господарства в умовах реконструкції Берегівської польдерної системи / Закарпат. облас. вироб. упр. по меліорації і водному госп-ву, Закарпат. облас. держ. пректно-технол. центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції [та ін.] ; уклад. О. М. Іваницький ; Ю. Ю. Пензеник. – Ужгород 2010. – 40 с. : карти, табл.

К 65
Р 92
Рущак, М. Ю. Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991-2004 годах: экономический упадок, развал аграрного сектора, губительное использование природных ресурсов, крах социальной защиты населения, политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения : научно-популярная литература / Михаил Юрьевич Рущак, Валерий Иванович Падяк ; Исследовательский центр карпатоведения при Издательстве В. Падяка. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2004. – 56 с.

К 65.632
С 71
Спаський, Г. В. Соціальні та економічні проблеми в інвестиційній діяльності АПК Закарпаття = Karpatalja szocialis es gazdasagi problemai az agraripari beruhazasokban : монографія / Габріель Васильович Спаський ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці. – Ужгород : ПоліПрінт, 2010. – 112 с. : табл. – Текст. угор. мовою.

К 43.4
С 76
Стале ведення лісового господарста / О. І. Станкевич-Волосянчук, Р. Т. Волосянчук ; Регіон. молодіж. еколог. об-ня "ЕКОСФЕРА". – Ужгород : Ліра, 2009. – 48 с. : іл., табл.

К 65.6
С 83
Стратегічне планування як фактор конкурентоспроможності: теоретичний та практичний аспекти : [монографія] / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2011. – 202 с. : рис., табл.
***
К 72.96:65
У 33
Бойко, Я. М. Підходи до аналізу та оцінки ресурсного потенціалу лісового господарства / Я. М. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 32. – С. 208-212. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 72.96:65
У 33
Брензович, К. С. Вдосконалення механізму регулювання ринку послуг в умовах реструктуризації регіонального господарства : [про Закарпаття] / К. С. Брензович // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 64-70. : рис.

К 72.96:65
Н 34
Семененко, О. С. Фермерські господарства на Закарпатті: основні проблеми розвитку / О. С. Семененко // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2009. – Спецвип. 28. Ч. II. – С. 138-143. : табл.
***
Іщук, С. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України : [в т. ч. і про Закарпаття] / С. Іщук, Т. Кулініч // Економіст. – 2011. – № 5 (трав.). – С. 13-16. : табл.

Спаський, Г. Інвестування розвитку сільського господарства Закарпатської області / Г. Спаський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 90-92.


< />    < />... 212 | 213 | 214 | 215 | 216| 217 | 218 | 219 | 220 | ... >>     >>>