Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2596

Де можна скачати підручник В.Ф.Заблоцький "Національна економіка" Безкоштовно

яна
2010-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено.Цей підручник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)
З 12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 578-581.2010-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2595

"Економіко-аналітична діяльність організації" Литвин Б.М.

2010-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено.Цей підручник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)31
Л 64
Литвин Б.М.
Економіко-аналітична діяльність в організації : підручник/ Литвин Б.М.; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-352 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 349-351.2010-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2594

Допоможіть,будь-ласка,знайти відповідь на запитання:приватна власність її структура та еволюція

клюфінська світлана ярославівна
2010-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2593

Доброго дня Вам!!! Будь-ласка допоможіть мені знайти інформацію по темі "Роль комунікацій у процесі управління державою." Дякую!!!

Света
2010-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Державне управління [Текст] : Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, 2003. - 343 с.

Малиновський, Валентин Ярославович. Державне управління [Текст] : Навч. посібник / В.Я. Малиновський, 2003. - 576 с.

Економічний розвиток і державна політика. Ефективність державного управління. Тематичні публікації [Текст] : Каталог публікацій, 2001- 2004 / Канадсько- Українсько- Балтійська програма економічного навчання, [2004]. - 16 с.

Клименко, Ілона Вікторівна. Технології електронного урядування [Текст] : навч. посіб. / І.В.Клименко, К.О.Линьов, 2006. - 192 с.

Сендзюк, Мирон Ананійович. Інформаційні системи в державному управлінні [Текст] : Навч. посіб. / М. А.Сендзюк, 2004. - 340 с.

Лазор, Оксана Дмитрівна. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Лазар, 2007. - 312 с.

Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія [Текст] : (Моніторинг наукових досліджень і розробок) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Закарпатський державний університет, 2007. - 344 с.

Теорія та історія державного управління [Текст] : [навч. посіб. для слухачів магістратури і студ. вищ. навч. закл.] / Г. С. Одінцова [та ін.] ; за заг. ред. Г. С. Одінцова ; О. Ю. Амосов, 2008. - 288 с.
2010-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2592

Допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему: "Порівняння індексів сталого розвитку постсоціалістичних країн (Польща, Білорусь, Україна)"
Дякую!

Олеся
2010-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь з наступним сайтом:

посилання 12010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2591

знайти посібник Станкевич Природоохоронна освіта

2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
В електронному варіанті потрібне видання не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки є таке видання:

К 67.65 С76
Станкевич, Оксана. Природоохоронна адвокація: теорія і практика на прикладах [Текст] / О. І. Станкевич, Н. О. Дерев'янченко ; Регіональне молодіжне еколог. об-ня "Екосфера". - Ужгород : [б. и.], 2007. - 80 с. : іл. - Бібліогр.: с. 55-56. - 4 грн.
Авт. зазначені на звороті тит. л.


2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2590

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть добрати літературу до написання дипломної роботи на тему "Кредитування підприємств, облік та аналіз кредитних операцій"
Особливо цікавлять різноманітні аналітичні та практичні статті у друкованих та електронних виданнях.
Дякую

Катерина Пасічник
2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Наша відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)268 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 188 с. - Бібліогр.: с. 171-185.
65.26 К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с. : табл.

65.9(4УКР)26 Д53
Дмитренко, Микола Гаврилович. Кредитування і контроль [Текст] : навч. - метод. посіб. (у схемах і комент.) / М. Г.Дмитренко, В. С.Потлатюк. - К. : Кондор, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295.

65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. - 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26 П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційне кредитування [Текст] : навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2002. - 271 с.

65.9(4УКР)26 Д 53
Дмитренко, Микола Гаврилович.
Кредитування і контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях) / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. - К. : Кондор, 2009. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295.

65.9(4УКР)26 О-54
Олійник, Олександр Миколайович. Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. - К. : Логос, 2008. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 145-155.

Кириленко С.Кредити та їх бухгалтерський облік/ С.Кириленко // Все про бухгалтерський облік. -1999. -№ 47. - С. 3-8
Журавська І.Фінансові кредити та їх податковий облік/ І.Журавська // Вісник податкової служби України. -1999. -№ 22. - С. 10-13
Воробієнко А.Банківські кредити: Види кредитів, кредитний договір та його укладання, забезпечення кредиту, податковий та бухгалтерський облік операцій з кредитами банків/ А.Воробієнко // Все про бухгалтерський облік. -2000. -27 жовтня. - С. 11-1
Кривоног, О. Л. Банківське кредитування малих підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / О.Л. Кривоног // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 101-105.
Таряник, О. М. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Таряник, М.В. Тітенкова // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 50-58.
Любунь, Олександр. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / О. Любунь // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 80-82.
Бєлозерцев, В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві [Текст] / В. Бєлозерцев // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 58-61
Кириченко, О. А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О. А. Кириченко, М. В. Коніжай // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 83-99 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 24 назви

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 215 | 216 | 217 | 218 | 219| 220 | 221 | 222 | 223 | ... >>     >>>