Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4704

5 описів документів що мають більше 5 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня !
Ми не виконуємо за наших користувачів їх контрольні завдання.
Спробуйте зробити це самостійно.
При роботі скористайтеся наступними виданнями:
78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 336 c.
78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с.
78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).
78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).
***
Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 16-20.

Бондаренко, Л. Г. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. – К. : Антросвіт, 2009. – № 7/8. – С. 33.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4703

5 описів документів що мають 5 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня !
Ми не виконуємо за наших користувачів їх контрольні завдання.
Спробуйте зробити це самостійно.
При роботі скористайтеся наступними виданнями:
78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 336 c.
78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с.
78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).
78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).
***
Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 16-20.

Бондаренко, Л. Г. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. – К. : Антросвіт, 2009. – № 7/8. – С. 33.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4702

5 описів документів що мають 4 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Уважно читайте Правила користування віртуальною довідкою!!!2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4701

5 описів документів що мають 3 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня !
Ми не виконуємо за наших користувачів їх контрольні завдання.
Спробуйте зробити це самостійно.
При роботі скористайтеся наступними виданнями:
78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 336 c.
78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с.
78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).
78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).
***
Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 16-20.

Бондаренко, Л. Г. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. – К. : Антросвіт, 2009. – № 7/8. – С. 33.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4700

5 описів документів що мають 3 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня !
Ми не виконуємо за наших користувачів їх контрольні завдання.
Спробуйте зробити це самостійно.
При роботі скористайтеся наступними виданнями:
78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 336 c.
78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с.
78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).
78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).
***
Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 16-20.

Бондаренко, Л. Г. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. – К. : Антросвіт, 2009. – № 7/8. – С. 33.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4699

5 документів описів 2 авторів

2012-11-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня !
Ми не виконуємо за наших користувачів їх контрольні завдання.
Спробуйте зробити це самостійно.
При роботі скористайтеся наступними виданнями:
78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006.– 336 c.
78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с.
78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).
78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).
***
Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С. 16-20.

Бондаренко, Л. Г. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. – К. : Антросвіт, 2009. – № 7/8. – С. 33.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.2012-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4698

описи 5 документів що мають одного автора

2012-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо завітати в бібліотеку і скористатись при виконанні роботи наступною літературою:

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.
78.37ц І-85

ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. - К. : Книжкова палата України, 2001. - 40 с.

78.36 К96
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2006.-336 c.

78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. - К. : [б. и.], 2001. - 16 с.

78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. - Офіц. вид. - К. : Держстандарт України, 1998. - 25 с. - (Державний стандарт України).

78.34 С 76
Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник. Документы , практика применения / сост. А. Данилкина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 592 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 114).

Мартовицкая, Лариса. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Бондаренко, Лідія Григорівна. Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. АПН України. - К. : Антросвіт, 2009. - № 7/8. - С. 33.

Женченко Марина Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 15-18.

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. - 2011. - № 4. - С. 19-25.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 15-16. - С. 1-96.

Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 158-175.


< />    < />... 215 | 216 | 217 | 218 | 219| 220 | 221 | 222 | 223 | ... >>     >>>