Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2589

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, у яких книжках та журналах можна знайти інформацію на таку тему: "Кредитування під облік векселів"
Дякую за допомогу=)

Марюхнич Г. А.
2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.0 .01 № 2373-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2 .
Україна. Закон. Про обіг векселів в Україні : від 5 квітня 2001 р. №2374 // Все про бухгалтерський облік. - 2006. - №16(14 лютого). - С. 41-47.
***
65.9(4УКР)26 Д 30
Демківський, Анатолій Васильович. Вексельна справа [Текст] : навч. посібник / А.В. Демківський. - К. : Либідь, 2003. - 336 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Еволюція векселя [Текст] : монографія / С.З.Мошенський. - К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 413-431.

67.9(4УКР)302 В26
Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз`яснення, практика судів, зразки документів [Текст] : зб. / Авт.-упоряд. О.М. Єфімов. - К. : ВСЕУВИТО, 2003. - 480 с. - (Юридична бібліотека).

65.9(4УКР)26 Л53
Лечига, Йосиф Йосифович. Вексельний обіг [Текст] : навч. посіб. / Й. Й. Лечига ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 164 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Вексель. Базові концепції [Текст] / С. З. Мошенський. - К. ; Рівне : Планета-Друк, 2007. - 1202 с. : табл. - Бібліогр.: с.1189-1201 . - Бібліогр. у підрядк. прим.

Єфімов, О. Застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності. [Текст] / О. Єфімов
// Бухгалтерія. - 2002. - №43/1-2. - С. 188-191.
Педь, І. Застосування векселів при імпортних операціях. [Текст] / І. Педь // Економіст. - 2002. - №11. - С. 44-45.
Мельник, І. Вексель як документ в нотаріальному процесі [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України . - 2006. - №2. - С. 54-57.
Мельник, І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2006. - №5. - С. 103-106.
Мельник, І. Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2005. - №11. - С. 107-110.
Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливості вартості векселів [Текст] / Амеліна О.В.
// Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 184 - 193. - Бібілогр.: с. 193 (18 назв)
Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів [Текст] : постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 8 червня 2007 р. // Адвокат. - 2007. - №6. - С. 49-56
Фещенко, Наталія. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження [Текст] / Н. Фещенко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 162-165. - Бібліогр.: 8 назв
Мирославський, Сергій. Проблеми застосування інституту недійсності до векселя та їх подолання [Текст] / С. Мирославський // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 150-153. - Ббібліогр.: 8 назв
Ніконова , М. В. Механізм часткової компенсації як складова активізації використання аграріями векселів [Текст] / М.В. Ніконова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 157- 160. - Бібліогр.: 14 назв
Ємельянов, Артур Станіславович. Становлення вексельного законодавства в Україні [Текст] / А. С. Ємельянов // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 132-137. - Бібліогр. в кінці ст.
Дегтяренко , А. В. Правове забезпечення фінансових трансакцій [Текст] / А.В. Дегтяренко
// Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 67-73. - Бібліогр. у прим.
Білик, Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні [Текст] / Р.Р. Білик // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 91-99. - Бібліогр.: 5 назв.

Фурдичко, Л. Є. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні [Текст] / Л.Є. Фурдичко // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 131-139. - Бібліогр.: 5 назв.


2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2588

доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти літературу по карпаському економічному району.

Білоус.М.П
2010-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області [Текст] : навч. посібник для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький , І. Л. Дітчук, Д. В. Ткач. – Тернопіль : Підручники & посібники , 1996. – 96 с.

К 63.3
К 26
CARPATICA – Карпатика [Текст] / УжНУ ; Дослід. ін-т карпатознавства ; Каф-ра політології. – Ужгород, 2003 –
Вип.27 : Карпатський регіон: історія і культура. – 231 с.

К 28.08
К 26
Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). Т. 1 = Issues of sustainable development in the Carpathian region : Proceedings of the internetional scientific-practical conference, dedicated to the 30th-anniversary of the Carpathian biosphere reserve. – Рахів, 1998. – 378 с.

К 28.08
К 26
Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. , присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). Т. 2 = Issues of sustainable development in the Carpathian region : Proceedings of the internetional scientific-practical conference, dedicated to the 30th-anniversary of the Carpathian biosphere reserve. – Рахів, 1998. – 345 с.

66.4(4УКР)
К 26
Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі [Текст] = The Carpathian region its role in strengthening security cooperation in Europe : матеріали міжнар. конф. За сприяння Мін-ва закордон. справ Швеції (11-12 червня 2008 р., м.Ужгород) / Шведський ін-т оборон. досліджень, Регіон. філіал Нац. ін-ту стратегіч. досліджень в м.Ужгороді ; редкол. Я. Хеденског, В. Є. Воротін, С. І. Мітряєва ; гол. ред. С. І. Мітряєва. – Ужгород : Ліра, 2008. – 252 с. : іл, il. – Текст укр., англ., рос. мовами.

65.9(4УКР)32
Л 44
Лендєл, М. А. Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, відтворення і охорони [Текст] : монографія / М. А. Лендєл, Р. А. Романович ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2007. – 256 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 222-233.

***
Балита, О. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) [Текст] / О. Балита // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 56-66.

Возняк, Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації [Текст] / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 237-239.

Горбовий, В. І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат [Текст] / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст.

Деркач, Ю. В. Івано-Франківщина – курортно-рекреаційний центр України ( до проблеми державного регулювання системи санаторно-курортного забезпечення Карпатського регіону України) / Ю. В. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 86-88. – Бібліогр. с. 88 (5 назв.)

Деркач, Ю. В. Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону – важлива складова рекреаційного комплексу України [Текст] / Ю. В. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 68-69. – Бібліогр. с. 69 (9 назв.)

Заставний, Ф. Карпатський економічний район [Текст] / Федір Заставний // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – №10. – С. 8-12.

Кічковський, М. Європі потрібні Карпати, а їм – увага Європи [Текст] / М. Кічковський; Розмову вели І. Вільховий, В. Чорногор // Віче. – 2009. – № 1-2. – С. 42-46

Комендар, В. І. Збереженя і відтворення природних екосистем як елемент збалансованого розвитку Карпатського регіону (з досвіду діяльності Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем) [Текст] / В.І. Комендар // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 9-10

Люткевич, В. Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку праці Карпатського регіону [Текст] / В. Люткевич // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 94-103.

Максименко, С. Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат [Текст] / С. Ю. Максименко // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 188-196. – Бібліогр. в кінці ст.

Мацола, М. Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону [Текст] / М. Мацола // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 6. – С. 28-32. – Бібліогр. в примітках.

Мігущенко, Ю. В. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності українського і польського туризму в Карпатському регіоні [Текст] / Юліана Валеріївна Мігущенко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 151 – 158.

Мікула, Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій [Текст] / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 235-237.

Седіло, Г. М. Розвиток агропродовольчої сфери Карпатського регіону [Текст] / Г. М. Седіло, Н. М. Котько // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 103-107. – Бібліогр. в прим.

Соломонко, Д. О. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу [Текст] / Д.О. Соломонко // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 60-66. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Шевчук, Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону [Текст] / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 232-234.

Щурик, М. Екологічні аспекти підвищення ефективності використання земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / Михайло Щурик // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 212-217.

Щурик, М. В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 107-114.

Щурик, М. В. Оптимізація землеволодіння та землекористування як напрям відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 161-168. – Бібліогр.: 4 назви.

Щурик, М. В. Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 265-270. – Бібліогр.: 7 назв.

Щурик, М. В. Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 120-126 .

Якубів, В. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських виробників [Текст] / В. М. Якубів // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр. в підрядк. прим.

посилання 1
посилання 2

посилання 3
2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2587

Доброго дня! підкажіть, будь ласка, де можна знайти статистичні дані за 2008-2009 роки по питаннях міжнародних фінансів? наперед дякую.

Юля
2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Перегляньте сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2586

Подскажите, пожалуйста , есть ли эта книжка Лазарєв М.О. Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник. - Суми: ВВП "Мрiя", 1995. - 212 с., с.205] в електронном виде

Диана
2010-04-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! На жаль, потрібний Вам посібник в електронному вигляді не знайдено. Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 22010-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2585

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі"ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ" Дякую.

оксана
2010-04-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Наумович, Вадим Русланович. Все про заробітну плату [Текст] / В.Р. Наумович. - К. : Факт, 2002. - 52 с.

Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 402 с.

Україна. Закони.
Закони України "Про охорону праці", "Про оплату праці" [Текст] : за станом на 18 груд. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України).

Вітвицький В. Стан, проблеми та можливі шляхи підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві [Текст] / В. Вітвицький, З. Метельська // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 7'. - С. 13-20

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Пищуліна, Ольга Миколаївна. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України [Текст] / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 134-141

Гамова О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 - 57

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 6-12

Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93

Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідливості [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 32-37

Холод Н. Світовий досвід застосування мінімальної заробітної плати для регулювання доходів населення [Текст] / Н. Холод // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 46-51

Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12

Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 249-255

Ткаченко Л. Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання [Текст] / Л. Г. Ткаченко // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-168
2010-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2584

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Первинний облік розрахунків з оплати праці".Дякую.

марина
2010-04-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці [Текст] / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 41-51.

Зосименко Т.Витрати на виплату матеріальної допомоги фізичним особам: бухгалтерський облік та оподаткування/ Т. Зосименко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 9. - C. 18-25.

Валецька, Оксана Валеріївна. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах [Текст] / О.В. Валецька // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 417-423

Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93

Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14

Бессараб В. Особливості нарахування работодавцями Одеської області зарплати найманим працівникам [Текст] / В. Бессараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 1. - С. 7-12


Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : Метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін, 2003. - 304 с

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2002. - 592 с.

Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік [Текст] : Підручник / О.В. Лишиленко, 2005. - 632 с.

Бухгалтерський облік [Текст] : Навч. посіб. з виконання практ. задач / І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева, 2005. - 554 с.

Кавторев, Станислав. Бухгалтерский учет с помощью Excel [Текст] : Полное практическое пособие для современного бухгалтера / С.Кавторев, 2007. - 224 с.

Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк , 2007. - 472 с.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 308 с.

Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2006. - 528 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2583

Де можна знайти статті про приховане безробіття?
Скажіть будь-ласка.

2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10


< />    < />... 216 | 217 | 218 | 219 | 220| 221 | 222 | 223 | 224 | ... >>     >>>