Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2543

Де знайти розширено інформацію про бюджетний механізм?

Ковбасюк Оксана Іванівна
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь, будь ласка, сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2542

Доброго вечора!!! Якщо можете, підскажіть де знайти багато інформації про релігійно-міфологічний світогляд єгиптян та особливості їх художньої культури!
Буду дуже вдячна!

Алина
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14

Кульский А.Л.
Египет : Древние времена древнейших государств/ А.Л. Кульский // Вселенная, пространство, время. -2007. -№ 4. - C. 36-41.

Гаврюшенко О.А.
Історія культури : Навч. посіб./ О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська; Наук. ред. В.М. Шейко. -К.: Кондор, 2004.-766 c.

Голованенко В.
А починалося зі Стели Розетти.../ В. Голованенко // Науковий світ. -2008. - № 3. - C. 4.

Дэвид Р.
Древний Египет : [энциклопедич. справочник]/ Р. Дэвид ; пер. на рус. Ю. С. Евтушенков. -М.: Вече, 2008.-464 c. :a-ил.. -(Великие цивилизации Библиотека мировой истории).

Історія світової та української культури : Підручник/ В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. -К.: Літера ЛТД, 2002.-464 с.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб./ За ред. А.В. Яртись, В.П. Мельник. -2-е вид., перероб. і доп.. -Львів: Світ, 2005.-568 c.

Нікітіна І.П.
Міфологія стародавнього світу : Дидактичні матеріали/ І.П. Нікітіна. -Харків: Основа, 2004.-128 c.. -(Бібліотека журналу "Історія та правознавство; Вип. 12).

Срабова О.Ю.
Древний мир: Первобытное общесто. Месопотамия. Древний Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим : [Пособие]/ О.Ю. Срабова. -СПб.: Учитель и ученик, 2002.-352 с. :ил. -(Мировая художественная культура).2010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2541

Добрий день! Допоможіть знайти літературу для дипломної роботи на тему: Зовнішній державний борг як інструмент макроекономічного регулювання в Україні.

Ардель Ірина
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

Вахненко Т.П.
Державний борг України та його економічні наслідки : Монографія/ Т.П. Вахненко; Ін-т економ. прогнозування. -К.: Альтерпрес, 2000.-152 с.

Вахненко Т.
Концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом України/ Т. Вахненко // Економіка України. -2007. -№ 1. - C. 14-24.

Буковинський С.А.
Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки/ С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.Є. Унковська // Фінанси України. -2007. -№ 10. - С.3-18.

Ходжаян А.О.
Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності/ А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 2. - C. 220-228.

Алмаші Л. В.
Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини/ Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. -2009. -№ 4. - C. 165-171. -Бібліогр. в кінці ст.2010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2540

Добрий день! Допоможіть будь ласка з літературою до написання курсової на тему "Ділові переговори: організація та ведення"

Ференцик Віталій Юрійович
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Палеха Ю.І.
Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ Ю. І. Палеха; М-во освіти і науки України. -К.: Кондор, 2008.-356 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 345-351.

Снітинський В.В.
Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб./ Снітинський В.В., Н. Б. Завальницька, Оксана Олексіївна Брух ; М-во освіти і науки України. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-288 c.

Тимошенко Н.Л.
Діловий етикет/ Н.Л.Тимошенко. -К.: Знання, 2006.-392 c.

Тимошенко Н.Л.
Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб./ Н.Л. Тимошенко. -К.: Знання, 2006.-392 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики : справочное издание. -К.: Довіра, 2003.-624 с. + Додатки. -(Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). -Бібліогр.: с. 616- 617.

Цюрупа М.В.
Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб./ М. В. Цюрупа. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: Кондор, 2009.-192 c.

Чмут Т.К.
Етика ділового спілкування : Навч. посібник/ Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка ; ред. І. М. Зварищук. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2002.-223 с.. -(Вища освіта ХХІ століття).2010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2539

Добрий день! допоможіть будь-ласка знайти інформацію до диплому на тему "шляхи вдосконалення обліку та аналізу виконання кошторису" ДУЖЕ ДЯКУЮ!!

Пересипкіна Юлія
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : Навч. посіб./ В. Сопко та ін.. -Тернопіль: Астон, 2005.

Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинець. -5-е вид., доп. і перероб. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Даньків Й.Я.
Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 .

Економічний аналіз : Навч. пос./ М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: КНЕУ, 2003.-556 с.

Нашкерська Г.В.
Фінансовий облік : Навч. посіб./ Г.В.Нашкерська; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Кондор, 2005.-504 c.

Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : Навч. посіб./ В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. -К.: Професіонал, 2004.-480 c.

Свірко С.В.
Облік виконання бюджету : Навч. - метод. посіб./ С. В.Свірко; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-292 c.

Стефанюк І.Б.
Фінансовий контроль виконання бюджетних програм/ І.Б. Стефанюк // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 141-149.2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2538

Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка знайти біографії письменників Ужгорода та Ужгородського району

Олександр
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатися такими матеріалами:

К 83.3
П 35
Письменники Закарпаття / упоряд. В. Кохан ; вступ. слово М. Талапканич. – Ужгород : Колір прінт, 2003. – 83 с.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття : біобібліограф. довід. – Ужгород : Карпати, 1989. – 28 с.

К 91.9:83.3
П 35
Письменники Закарпаття – дітям : біобібліограф. реком. покажч. Вип. 2 / уклад. Т. М. Вудмаска ; Н. І. Кавунець ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2008. – 52 с. : кол. іл.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття – лауреати обласної премії ім. Д. Вакарова : бібліограф. покажч. – Ужгород, 1988. – 221 с.

К 83.3
П 35
Письменники Срібної Землі : до 60-річчя Закарпат. орг. Нац. спілки письменників України / упоряд., передм. П. М. Ходанич. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – 672 с. : портр. – (в опр.)2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2537

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему "Удосконалення обліку оплати праці". Дякую.

женя
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Бухгалтерський облік : Навч. посіб. з виконання практ. задач/ І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева. -К.: Кондор, 2005.-554 c.

Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинець. -5-е вид., доп. і перероб. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Верига Ю.А.
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар : навч. посіб./ Ю. А. Верига, Г. І. Зима; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-656 c.

Даньків Й.Я.
Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Згурський О.
Актуально про облікову політику : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база/ О. Згурський, М. Коцупатрий. -Вид. 2-е, переробл. та допов.. -К., 2009.-144 c.

Лень В.С.
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Лишиленко О.В.
Бухгалтерський облік : підручник/ О. В. Лишиленко. -3-тє вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-672 c.

Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. -3-є вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2002.-592 c.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб./ відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 217 | 218 | 219 | 220 | 221| 222 | 223 | 224 | 225 | ... >>     >>>