Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2571

доброго дня! мені потрібна інформація про грязелікування на курортах Закарпатської області, де я можу її знайти?

Гнатишак О. А.
2010-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 53.54
В 42
Відпочинок у Закарпатті [Текст] : атлас-путівник / В. Ільницький, О. Дудаш. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 80 с. : іл.

К 53.54
Т 61
Торохтин, М. Грязевое лечение [Текст] : озокеритотерапия / Михаил Торохтин // Торохтин, М. Закарпатье – край курортов. – Ужгород : Закарпатское областное книжно-газетное издательство, 1962. – С. 39.

***
Данко, Л. У Солотвині лікують не тільки вода та грязі, але й повітря. Леон Данко – про солерудник, спелеологію та особисте [Текст] : [розмова з голов. лікарем облас. алергологіч. Лікарні / вів О. Рудий] / Леон Данко // Новини Закарпаття. – 2007. – 11 серп. – С. 20

посилання 1

посилання 2

посилання 32010-04-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2570

Допоможіть знайти в ел вигляді 1. Зятковський І. Фінанси підприємств: 2003.
2. Гриньова В. Фінанси підприємств: , 2004. -
3. Партин Г. Фінанси підприємств: 2003.с.

Макарова
2010-04-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо звернутися до наступних сайтів:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-04-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2566

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату за темою: "Методика теоретичних досліджень як основа пізнання та викладання економічних дисциплін". Дякую!

Євгеній
2010-04-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Ганін, Віктор Іванович. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова, 2008. - 224 с.

Крушельницька, Ольга Володимирівна. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, 2009. - 206 с.

Ковальчук, Володимир Володимирович. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, 2009. - 240 с.

Стеченко, Дмитро Миколайович. Методологія наукових досліджень [Текст] : Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир, 2005. - 312 с.

Філіпенко, Антон Сергійович. Основи наукових досліджень [Текст] : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко, 2004. - 208 с.

Єрохін С.А. Теоретико-методологічні основи дослідження структурних трансформацій економіки [Текст] / С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 3-13.

Малахова Н. Б. Логіка граничних величин в економіці [Текст] / Н. Б. Малахова // Економічна теорія. - 2008. - № 1. - С. 3 - 21.

Дементьєв В.В. Що ми досліджуємо, коли досліджуємо інститути? [Текст] / В. В. Дементьєв // Економічна теорія. - 2009. № 3. - С. 75 - 92.


2010-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2565

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Моделі та методи управління кар"єрою персоналу". Дякую!

Юля Ковальчук
2010-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.050.9(4УКР)2 М 65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст] : научно-популярная литература. Кн. І / Л. Савицька, В. Тарнавський та ін; Перекл. з рос. Л. Метелюк, С. Вербова. - К. : [б. и.], 2002. - 299 с. - (Бібліотека журналу "Управління компанією").

65.29 К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304.

65.050.2 С12
Савельєва, Валерія Сергіївна. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-335.

88.5 П33
Пірен, Марія Іванівна. Конфліктологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І.Пірен ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 358 с. : табл. + Додатки с. 338-352. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.2 К61
Колпаков, Віктор Михайлович. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Колпаков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2008. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.050.2 С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81.

65.050.2 В49
Виноградський, Микола Данилович. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 475-477.

65.050 М91
Мурашко, Микола Іванович. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 312 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 309-311.

65.29 М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.9(4УКР)24 Є-74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Маркетинговий менеджмент [Текст] = Marketing management : навч. посіб. / М.М. Єрмошенко ; Національна академія управління. - К. : НАУ, 2001. - 206 с. - Назва парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 203-204.

65.050.9(4УКР)2 П44
Подольчак, Назар Юрійович.
Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. -метод. посіб. / Н. Ю.Подольчак ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2006. - 224 с. - Бібліогр.: с. 212-216.
65.29 К79
Кредісов, Анатолій Іванович. Менеджмент для керівників [Текст] : научно-популярная литература / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання, 1999. - 558 с. : табл. - Бібліогр.: с. 513-518. -Предм. покаж.: с. 533-541.
Нагаєв В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство [Текст] / Нагаєв В. // Персонал. - 2007. - № 7. - С. 65- 70. - Бібліогр.: 12 назв.
Колпаков В. Управління розвитком персоналу: теорія і практика/ Колпаков В. // Персонал. - 2004. - № 11. - C. 64-69. -Бібліогр.: 21 назва.
Тулуб С. Подготовка управленческих кадров : состояние, проблемы, новые требования/ С.Тулуб // Персонал. - 2001. - № 6. - C. 50-53
Інтернет ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2564

Будь-ласка допоможіть найти інформацію про податкову реформу 1930-32 років. Дякую

Гошпер Р. М.
2010-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Економічна історія України : Навч. посіб./ М.О. Уперенко, Е.А. Кузнєцов, Г.К. Парієнко та ін; М-во освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т, Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. -2-е вид. -Х.: Одіссей, 2005.-496 c..

Злупко С.М.
Економічна історія України : навч. посіб./ С.М.Злупко; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Знання, 2006.-368 c.

Лазарович М.В.
Економічна історія : навч. посіб./ М. В. Лазарович. -К.: Знання, 2008.-432 c.

Лановик Б.Д.
Економічна історія України і світу : Навч. посібник/ Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. -2-е вид., перероб. і доп. -Тернопіль: Джура, 2003.-316 с..

Мельник В.М.
Адміністрування податків в історичній ретроспективі / В.М. Мельник // Фінанси України. -2005. -№10. - C. 42-50.

Ходзінський К.Г.
Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб./ К.Г.Ходзінський, П.П.Мазурок. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія Плюс, 2006.-152 c.

Чекушина Ю.М.
Нариси з економічної історії України : Навч. посібник/ Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-140 с.2010-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2562

Допоможіть знайти інформацію на тему
"Методи управління підприемством транспорту"

Ловска В.П
2010-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Гевко І.Б.
Методи прийняття управлінських рішень : підручник/ І. Б. Гевко. -К.: Кондор, 2009.-188 c.

Герчанівська П.Е.
Культура управління : Навч. посіб./ П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. -К.: Політехніка, 2005.-152 c..

Дубич К.В.
Основи теорії управління та менеджменту : Навч. посіб./ К. В.Дубич, О. Г.Кірічок, В. К.Процюк; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Пектораль, 2005.-104 c.

Логунова М.М.
Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності : учебное пособие/ М.М.Логунова. -К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006.-196 c.. -(Бібліотека молодого державного службовця).


Антонюк У.
Поняття і зміст державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту/ У. Антонюк // Юридична Україна. -2007. -№ 2. - C. 68-72.

Чеховська М.
Механізм управління економічною безпекою залізничної галузі України/ М. Чеховська // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 2. - C. 156-158

2010-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2561

Я дуже хочу вставити у свою дипломну роботу :"" Діагностика готовності дитини до школи" інтервюь про важливість готовності до шкільного навчання, підкажіть, будь-ласка. де можна знайти матеріали

Михайловина Юліана Валеріївна
2010-04-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Буцкіна С.В. Формування мотиваційної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі // Практична психологія та соціальна робота.- 2001. - №5.- С. 16-19.
Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа.-2001.- №10. - С.49-51.
Дивіться наступні Інтернет-посилання:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
посилання 5

посилання 6

посилання 7

посилання 8

посилання 9

посилання 10

посилання 11

посилання 12< />    < />... 218 | 219 | 220 | 221 | 222| 223 | 224 | 225 | 226 | ... >>     >>>