Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4676

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію для написання роботи на тему "Соціальна робота в системі перевиховання засудженого"?!
Заздалегідь дякую!

Калашнікова Тетяна Сергіївна
2012-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні видання :

67.9(4УКР)308 К 73
Котюк, І. І. Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України [Текст] : ґендерна експертиза / І. І. Котюк, О. М. Костенко ; Ліга жінок-виборців України "50/50". - К. : Голос, 2004. - 128 с. - (Проект "Гендерна експертиза українського законодавства: громадські ініціативи"). - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 966-581-475-3 : 7 грн, 15 грн

67.9(4УКР)308 Б 73
Богатирьов, І. Г. Кримінально-виконавче право України : підруч. за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / І. Г. Богатирьов ; М-во освіти і науки України. - К. : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 352 с. - Бібліогр.: с.342-346 . - Бібліогр. в кінці навч. занять. - ISBN 978-966-8533-93-8 (Алерта) (в опр.).

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінально-виконавче право України : (Загальна та особлива частина) : навч. посіб. 2-ге вид., перероб.та доп. / М-во освіти і науки України ; ред. О. М. Джужа. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 448 с.

65.9(4УКР)27 Л 84
Лукашевич, М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-е вид., доп. і випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 с. – Бібліогр. : С. 159- 164.

65.27 Г 61
Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с. – Бібліогр. : С. 483-511.

65.27 Т98
Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 576 с. : табл. – Бібліогр. : С.558-574, наприкінці розд. та у підрядк. прим.

65.27 Л 84
Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с. : рис. – Бібліогр. наприкінці підрозд.

***
Беца, О. Про розробку політики держави у сфері реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі : соціальна політика: організаційні аспекти / О. Беца, О. Іванова // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – №1. – С. 23-37.
Сорока, А. В. Психологічні особливості різних типів кримінальних груп засуджених / А. В. Сорока // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 6. – С. 45-51. – Бібліогр. : 11 назв.
Аннотация: Стаття частково розкриває процес виконання експериментального дослідження запропонованої нами психологічної програми розвитку ресоціалізації засуджених в період підготовки до звільнення з пенітенціарних установ. Метою дослідження є визначення особливостей психологічної роботи з різними типами кримінальних груп засуджених у відповідності до змісту статей кримінального кодексу України (ККУ), що знаходяться на етапі підготовки до звільнення із пенітенціарних установ (основні від 6 місяців до 1,5 року). Під час інтерпретації і аналізу відповідних даних нами були виділені найбільш поширені психологічні розбіжності груп досліджуваних з подібними за змістом злочинами. Таким чином, були визначені особливості психологічної роботи з різними типами кримінальних груп засуджених.

Пахомов, І. В. Психологічні особливості засуджених -рецидивістів [Текст] / І. В. Пахомов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 3. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр. : 12 назв.
Аннотация: Необхідність поліпшення соціально-психологічного забезпечення кримінально-виконавчої системи України обумовлює тему дослідження - психологічні особливості засуджених- рецидивістів. Вивчались засуджені - рецидивісти як насильницького , так і корисливого типу. Порівняння психологічних особливостей засуджених - рецидивістів та співробітників показало значні відмінності у показниках вертовності та нейротизму, агресивності, бентежності. вираженості акцентуацій характеру, смислово - життєвих орієнтаціях.

Мукшименко, А. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених: поняття та зміст / Алла Мукшименко // Наше право. – 2007. – № 3. – С. 90-95. – Бібліогр. : 21 назва.

Стрельбіцька, Л. Обмеження конституційних прав засудженого / Л. Стрельбіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 121-122. – Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Проводиться комплексний аналіз обмежень конституційних прав засудженого та досліджується правова підстава визначення таких обмежень.

Андрущак, О. Праця як засіб виправлення і виховання засуджених : (історико-правовий нарис) / О. Андрущак // Юридична Україна. – 2011. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Розглянуто історико-правові основи використання праці у виправно-трудовому процесі, як одного із засобів виправлення і виховання засуджених.

Ляхівненко, С. М. Правова природа міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав засуджених / С. М. Ляхівненко // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 590-596. – Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: Досліджено правову природу міжнародних стандартів захисту соціальних та економічних прав ув’язнених.

Бараш, Є. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми / Є. Бараш // Право України. – 2010. – № 8. – С. 136-140. – Бібліогр. : С. 140 (9 назв).
Аннотация: Аналізуються загальні проблеми виконання такого виду кримінального покарання, як довічне позбавлення волі. З'ясовуються загальні особливості осіб, засуджених до довічного позбавлення волі як об'єктів виховного впливу. Визначається система напрямів, форм, методів та заходів виховної роботи із засудженими до довічного позбавлення волі.


2012-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4675

Добрий день. Цікавить інформація на тему"Форма територіального устрою в країнах Центральної Європи та України:порівняльно-правовий аспект" дуже цікавлять статті. Дякую

Анна
2012-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література, якою Ви можете скористатись:

Коник, Сергій. Теорія реформ та проблеми адміністративно-територіального устрою України / С. Коник // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - №5-6. - С. 44-48.

Мяловицька, Ніна Анатоліївна. Іспанія - "держава автономій" / Н.А. Мяловицька // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 179-183.

Дністрянський, Мирослав. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: критичний аналіз парадигм та практичних рекомендацій / М. Дністрянський // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 8. - С. 4-7.

Татаренко, Тетяна Михайлівна. Адміністративно-територіальний устрій у системі територіальної організції України / Т. М. Татаренко // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 693-700.

Новик В. Правове регулювання адміністративно - територіального устрою та механізми його удосконалення / В. Новик // Право України. - 2008 . - № 1 .- С. 103 – 106.

Бурдун А.В. Світовий досвід щодо формування та реалізації державної політики розвитку територій / А. В. Бурдун // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 77-79.

Гетьман, Андрій Борисович. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України / А. Б. Гетьман // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 175-180.

Сапсай, Артем. Концепція "багатоукладного федералізму" в контексті формування політичного устрою сучасного ЄС / А. Сапсай // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.40. - С. 472-488.

Грицак, Василь . Адміністративно-територіальний устрій України (1991-1996 рр.): науково-правовий аспект / В. Грицак // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 4. - С. 64-70.

Тварковська, Людмила Іванівна. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання територіального устрою України та деяких європейських країн / Л. І. Тварковська // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 202-206.

Мяловицька, Ніна Анатоліївна. Правовий статус автономних утворень у державному устрої Великобританії [Текст] / Н. А. Мяловицька // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - С. 198-206.

Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування [Текст] / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 54-60.

Панкулич, Лариса Анатоліївна. Особливості реформування адміністративно-територіального устрою Польщі / Л. А. Панкулич // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 654-659.

Матвієнко, Анатолій Сергійович. Реформа адміністративно-територіального устрою в Латвії / А. С. Матвієнко // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - С. 645-651.

Панкулич, Лариса Анатоліївна. Децентралізація владних повноважень як визначальний чинник реформування адміністративно-територіального устрою Франції / Л. А. Панкулич // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - С. 670-675.

Панкулич, Лариса Анатоліївна. Реформування адміністративно-територіального устрою Великої Британії: основні етапи і характерні особливості / Л. А. Панкулич // Держава і право. - 2012. - Вип. 55. - С. 586-591.

2012-10-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4674

Доброго дня)))допоможіть мені будь-ласка знайти інформацію як складати макет систематичного каталогу)))дякую!!!

Ксюша.
2012-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталог : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).


Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек [Текст] / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 26-29.

Серебрянникова, Татьяна Олеговна. Каталогизация как призвание / Т. О. Серебрянникова // Библиотековедение. - 2011. - № 4. - С. 81-84.

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Головащук, Антоніна. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій / А. Головащук // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 16-18.

2012-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4673

Бібліотечна справа України в умовах незалежності. 1Законодавчі та концептуальні документи України про розвиток бібліотечної справи. 2Особливості розвитку бібліотечної справи в нових соціально-економічних умовах в Україні.

Бобонич
2012-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

78.34(4УКР)З-19
Законодавство - бібліотекам України : довідник / Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська біб-ка України; Уклад. Т. Слєпцова. – К. : [б. и.], 2002 –
Вип. 2 : Правове регулювання фінансово-економічних відносин у бібліотечній справі. – К. : [б. и.], 2002. – 189 с.

78.3 Б59
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : краткая программа Конференции. – Судак : [б. и.], 2003. – 35 с. – (Десятая юбилейная Международная Конференция "Крым 2003").

78.3(4УКР) Б59
Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації : тези регіональної наук.-практич. конференції (21-22 листопада 2002 р.) / Управління культури Вінницької облдержадміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Упоряд. Г.М. Авраменко, О.І. Кізян, П.І. Цимбалюк, Фотоматеріали Н.І. Морозова , Відп. за вид. П.І. Цимбалюк. – Вінниця : [б. и.], 2002. – 84 с.

73 О-66
Орлов, П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : наук.-практич. посібник / П.І. Орлов, О.М. Луганський. – Х. : Прометей-ПресA , 2003. – 292 с.

78.3(4УКР) І-73
Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Н. М. Кучерява ; Г. Д. Ковальчук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. – Харків : [б. и.], 2004. – 21 с. – (У бібліотеках Східної України).

78.3(4УКР) В 80
Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках:функціональні зміни : навч. матеріали / Укр. б-чна асоціація; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; Уклад. В.К. Скнарь, І.О. Шевченко. – К. : [б. и.], 2005. – 27 с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 17).

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. - К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр.: С.43-44. – Покаж.: С. 45.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. –216 с.

78.34(4УКР) П 80
Прокошева, Т. Політика Міністерства культури і мистецтв України в галузі бібліотечної справи. Минуле і сьогодення. Реальність і перспективи : Вип. 12/6 / Т. Прокошева; М-во культури і мистецтв України; НПБ України; Інформаційний центр з питань культури та мистецтв. – К. : [б. и.], 2004. – 12 с.

78.34(4УКР) Б 59
"Бібліотека в сучасному світі: нові вимоги і тенденції" : матеріали до обласного семінару директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 24-25 листопада 2004 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Дзуровчик ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2004. – 36 с.

78.34(4УКР) Б 59
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : тема 2005 года: Библиотеки, информация и интеллектуальная собственность в эпоху информационного общества: Краткая программа Конференции. Судак (основная программа) Евпатория, Керчь, Симферополь, Старый Крым, Феодосия, Ялта (выездные заседания). Автономная Республика Крым, Украина, 4-12 июня 2005 г. / Двенадцатая Международная Конференция "Крым 2005". – Судак : [б. и.], 2005. – 32 с.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14


2012-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4672

Сучасний стан бібліотечного обслуговування в Україні різних категорій населення.

2012-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання:

78.3(4УКР) П 64
Потреби і запити користувачів УНБ Україні на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення [Текст] : за матеріалами загальнодерж. дослідж. / уклад. Г. М. Ерофеева. - Х. : Харк. держ. наук. б-ка ім. Короленка В. Г., 2001. - 44 с.

78.3 Б 87
Брежнева, Валентина Владимировна. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотекам и службами информации предприятий [Текст] : учеб.-практич. пособ / В.В. Брежнева, В.А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2004. - 304 с. + Додатки: с. 258-296. - (Бібліотека). - Предм. покаж.: с. 297-303.

78.3 Б 59
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание [Текст] : учеб.- метод. пособ. / В.А. Бородина. - М. : Либерея, 2004. - 176 с. - (Библиотекарь и время ; № 7). - Библиогр.: с. 122-126.

78.34 Ш 85
Шрайберг, Яков Леонидович. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий [Текст] : ежегодн. Пленар. Доклад Междунар. Конф. "Крым", год 2001 : 8-я Междунар. Конф. "Крым 2001" "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества" / Я. Л. Шрайберг. - М. : ГПНТБ России, 2002. - 44 с.

78.38 М 29
Марусич, Ж. В. Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению стедствами новых информационных технологий [Текст] : общественно-политическая литература / Ж.В. Марусич. - М. : Либерея, 2004. - 96 с.

78.5 Д55
Добко, Тетяна Василівна. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування [Текст] : практич. посіб. / Т.В. Добко, М.А. Чиж, О.М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2004. - 92 с.

78.38 К64
Коновалова, Мария Павловна. Инвалид - общество - библиотека [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. П.Коновалова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 136 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; №41).

78.38(4УКР) В42
Від обслуговування населення - до співпраці з ним [Текст] / Нац. парламент. б-ка України, М-во культури і туризму України ; матеріал підгот. С. Кравченко ; відп. ред. І. О. Цуріна. - К. : [б. и.], 2007. - 56 с. - (Публічні бібліотеки). - Бібліогр.: с. 38-40.

78.38 О 25
Обслуговування користувачів у бібліотеках: сучасні підходи та напрями [Текст] : матеріали обл. семінару-тренінгу 29 травня 2007 р. / Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 56 с.
78.34(4УКР) П88
Публічна бібліотека - інформаційний центр громади [Текст] / Міністерство освіти і науки України, Національна парламентська бібліотека України ; підгот. О. П. Лахно ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; відп. ред. І. О. Цуріна. - К. : НПБУ, 2008. - 52 с. - (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек ; вип. 4). - Бібліогр.: с. 47-51.

78.5(4УКР) Д58
Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р. Вип. 6 / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка ; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 72 с. : кол.іл. - (Бібліо-клас).

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя [Текст] : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с. - Бібліогр. в кінці ст.

78.38 Е 43
Езова, Светлана Андреевна. Библиотекарь и читатель: типы поведения [Текст] : науч.-метод. пособ. / С. А. Езова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 112 с. : рис. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 116). - Библиогр. в конце глав и в подстроч. прим.

78.38 Ж 35
Жаркова, Любовь Сергеевна. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности [Текст] : науч.-практ. пособ. / Л. С. Жаркова. - М. : Литера, 2009. - 112 с. - (Современная библиотека ; вып. 44). - Библиогр.: с. 109-110.

78.38 Б 59
Библиотечное обслуживание в информационном веке [Текст] : ежегод. межведомств. сб. науч. тр. / Федер. агентство по науке и инновациям, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; гл. ред. Я. Л. Шрайберг. - М. : ГПНТБ России, 2009. - 68 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

78.3 Б 59
Бібліотека і книга у контексті часу [Текст] : зб. наук. ст. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол. Т. І. Вилегжаніна ; Н. Розколупа [та ін.] ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : [б. и.], 2008. - 160 с. - Текст укр., рос. мовами.

****
Вилегжаніна, Т. Моделі бібліотечного обслуговування [] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 3. - С. 4-6. - Бібліогр.: 4 назви

Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями [Текст] / І. Долинська // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр.: 11 назв

Марченко, Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми [] / Т. Марченко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 31-32

Станіславчук, Г. Бібліотека - осередок культури, територія спілкування [] / Г. Станіславчук // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2. - С. 28-29

Каліберда , Н. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища [Текст] : міжнародна наукова конференція " Інтранет/ екстранет - ресурси в наукових бібліотеках" / Н. Каліберда , А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 20-21

2012-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4671

Роль бібліотечних контактів України з бібліотеками зарубіжних країн на сучасному етапі.

2012-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

78.34(7СПО) Б 33
Башун, О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – К. : Нора- Друк, 2004. – 56 с. : фото. – Бібліогр. : C. 48-50.

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. –1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3 Д24
Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. – М. : ФАИР, 2009. – 256 с.

78.34 З 17
Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учебно-метод. пособ. / Т.А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 128 с.

78.34 (4НІМ) З 58
Зефельдт, Ю. Двери в прошлое и будущее- библиотеки в Германии : справочное издание / Ю. Зефельдт, Л. Сире; Предисловие и послесловие Г. Руппельт, Пер. Г. Исаева ; Федеративное. – 2-е изд., испр. – Хильдесхайм : Георг Олмс, 2005. – 112 с.

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 256 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.38 Н72
Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : [метод. пособ.] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. Е.М. Ястребова. – М. : ГПНТБ, 2006. – 104 с.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. –М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр. : C.43-44.

78.34(0) Р69
Романов, П. C. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 128 с.

78.34(4УКР) Ф 21
Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студентів і практиків для спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Упоряд. В.П. Ярощук. – Рівне : [б. и.], 2003. – 47 с.2012-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4670

Допоможіть знайти літературу про Бібліотечний маркетинг і менджмент. Дякую.

Матвейко А. І.
2012-10-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Василенко, О. Статистична інформація в бібліотечному маркетингу / О. Василенко //Бібліотечний вісник. – 2009. – №5. – С.3-8.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр. наприкінці ст.

Васильев, И. Выставочная работа – важная составляющая маркетинговой деятельности библиотеки / И. Васильев // Бібліотечний форум. – 2011. – № 3. – С. 12-15. – Бібліогр. наприкінці ст.

Войцеховська , М. Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек / М. Войцеховська // Бібліотечний вісник. – 2012. – №1. – С. 21-27.

Чуприна, Л. Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 58-66. – Бібліогр. наприкінці ст.

Чачко А.С. Базовые ценности и трансформация современной библиотеки // Библиотековедение. – 2000. - №4. – С. 26 – 30.Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

< />    < />... 219 | 220 | 221 | 222 | 223| 224 | 225 | 226 | 227 | ... >>     >>>