Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4669

Будь ласка, напишіть в яких статтях та підручниках можна знайти матеріали до теми : "Засоби милозвучності української мови"

Іванна
2012-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Зверніть увагу!

Мосенкіс, Ю. Давність явища милозвучності української мови [Текст] / Ю. Мосенкіс // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 49-50.

Глазова, О. Мовлення як предмет вивчення стилістики та культури мовлення : вступні розділи підручника "Українська мова, 10 клас. Академічний рівень" / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 7/8. – С. 46-78.

Соловей, Н. Фоностилістика : урок української мови : 10 клас / Наталія Соловей // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 35-36.

Зі скарбниці культури мовлення : Засоби милозвучності в українській мові І-й-та : з кн. Б. Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо" // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 2. – С. 64.

Гетьман, О. Орфоепія і культура мовлення : урок української мови : 10 клас / Оксана Гетьман // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 50-54.

Панчук, О. "Поетична, музикальна, мальовнича...": засоби милозвучності в українській мові : урок у 5 класі / О. Панчук // Дивослово. – 2009. – № 2 . – С. 20-21. – Бібліогр.: с. 21 (2 назви) . – Додаток : чергування У // В та І // Й

Тоцька Н.І. Засоби милозвучності української мови / Урок української. – 2003. – № 10.– С. 29-32.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42012-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4668

Допоможіть будь ласка з літературою до теми: "Комунікативно-діяльнісний
підхід до вивчення синтаксису
учнями молодшого шкільного
віку". Дякую.

Олена
2012-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Пропонуємо наступні видання:

81.411.1 Ш 95
Шульжук, К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. - 2-е вид., допов. – К. : Академія, 2010. – 408 с. - (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 398-406.

81.411.1 Г 71
Горяний, В. Д. Вивчення синтаксису простого речення в школі / В.Д. Горяний, Н.В. Чернієнко. - Харків : Основа, 2004. – 112 с. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6).

81.411.1П38
Плиско, К. М. Синтаксис української мови в опорних конспектах, таблицях і завданнях / К.М. Плиско. - Харків : Основа, 2004. - 96 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу").

81.411.1 П31
Пещак, М. М. Комунікативний синтаксис / М.М. Пещак ; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. – К. : Довіра, 2000. – 152 с. : іл.

74.261.2 С 79
Стеців , Л. І. Українська мова : практикум: Збірник розвивальних вправ та завдань для уроків-практикумів у 2(6)-х класах / Л.І. Стеців ; М.В. Скаб; Л.І. Стеців; Гімназія м. Ужгорода. – Ужгород : "Гражда", 2003. – 140 с.

81.411.1 С 91
Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько [та ін.] ; за ред. А. П. Грищенко. – 3-є вид., допов. – К. : Вища шк., 2002. – 439 с.

811.161.2 Г 82
Грибан, Г. В. Практикум з методики викладання української мови : навч. посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.

74.268.0 М 52
Меркулова, Н. М. Мова та література : навч. практика : метод. рек. / Н. М. Меркулова. - Х. : РАНОК-НТ : АРТ-ЛТД : Основа, 2004. - 80 с. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу").

81.411.1 Г 56
Гнатюк, Л. П. Українська мова : особливості практичного застосування / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. - К. : Знання- Прес, 2006. - 264 с.

К 74.26 П59
Порадник учителям української словесності : використання інтерактивних методів навчання при викладанні укр. мови і л-ри в навч. закл. Іршавщини (з досвіду роботи районної творчої групи) : метод. посіб. / Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; редкол. І. С. Попович [та ін.]. - Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007. - 268 с. - Бібліогр.: с. 264-266.

74.26 Х69
Ходанич, Л. П. Урок як форма організації навчання рідної мови : навч.-метод. посіб. для вчителів-словесників / Л. П. Ходанич, Т. Д. Гнаткович, Л. В. Андрела ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти. - 2-е вид., доп. - Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007. - 152 с.

81.411.1 Б 46
Бенера, В. Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навч.-метод. посіб. / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 376 с. : іл. - Бібліогр. у тексті.

74.3 М 30
Марченко, І. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови : логопед. робота з корекції порушень мовлення у дошкільників : навч. посіб. / І. С. Марченко ; відп. за вип. Н. Кальченко ; М-во освіти і науки України. - 1-е вид. - К. : Слово, 2010. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 277-282.

81.411.1Б 75
Бодик, О. П.. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 414 с. - Бібліогр.: с. 175-203, 359-413.

****
Вашуленко М.С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 2. – С. 15-20.

Кучинський, М. Формування навичок письма-одна з основних проблем початкової школи / М. Кучинський // Початкова школа. – 2006. – №5. – С. 10-13.

Заїка, В. Методи навчання першокласників письма відразу в одну лінію : з досвіду роботи / В. Заїка // Початкова школа. – 2006. – №9. – С. 14-17.

Пономарьова, К. Розвиток зв'язного мовлення учнів 1-2 класів / К. Пономарьова // Початкова школа. – 2007. – № 2. – С. 3-7.
Шелехова Г.Т. Сучасні підходи до навчання рідної мови в загальноосвітній середній школі // Українська мова і література в школі. – 1998. – № 1.
Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
2012-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4667

Добрий вечір! Допоможіть підібрати матеріал за такої теми "Розвиток практичних навичок на уроках інформатики"

Тітенко М.В.
2012-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

32.81 К 56
Ковбаса В. М. Інформатика за усіма шкільними програмами : [теорія, практика]/ В. М. Ковбаса. -Х.: Весна: ФОП Співак Т. К., 2010.-192 c. :a-іл. -(Практичний довідник).

Комп`ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : Посібник для вчителів // Інформатика / , Ред. Н. Вовковінська. - 2006. - №3-4. - С. 3-95.

Кириченко В.М. Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі / В. М. Кириченко (Введено оглавление) // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008. - № 1. - С. 43-45

Манько М. Н. Використання елементів навчально-дослідницької діяльності в процесі викладання інформатики / М. Н. Манько, Н. Р. Моржин // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009. - № 1. - С. 44-49.

Алексович В. Ю. Досвід підвищення ефективності уроку з інформатики / В. Ю. Алексович // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 3. - С. 12-15

Кретова М. Використання методу проектів на уроках інформатики / М. Кретова // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. -С. 35-37

Мельник В. Навчання олімпіадної інформатики як особистісна самореалізація учня / В. Мельник // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 5. - С. 42-49

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012/2013 навчальному році // Інформатика. - 2012. - № 16. - С. 3-8.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4666

Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти літературу з наступої теми: "Европейский парламент: состав и порядок формирования, функции и полномочия, организация работы". Можно на русском языке и на украинском языке. Спасибо большое!

Андрій
2012-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

66.4(4)6 Д58
Довгань В.М. Європейський парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу : монографія/ В.М.Довгань. -К.: КНТ, 2007.-206 c.

66.4(4)6 Е91
The European Parliament. -Б.м., 2004.-44 c.

66.4(4)6 Р27
Parlament Europejski / tekst A. Grabowska. -Warszawa, 2003.-24 str.

67.5 П 18
Парламентський вимір європейської інтеграції : [зб. матеріалів]/ Т. О. Бурячок, І. В. Запатріна [та ін.]; Верховна Рада України, Комітет з питань європ. інтегр. , Ін-т соц.-екон. стратегій. -К.: Нора-прінт, 2005.-104 c.

67.5 П 18
Парламентські вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д. С., Д. М. Котляр [та ін.]. -К.: Міленіум, 2002.-116 c.

Довгань, В. Повноваження Європейського Парламенту у сфері зовнішньої політики Європейського Союзу / В. Довгань // Українське право. - 2003. - Ч.1. - С. 221-224.

Барский, В. Особенности организации и проведения выборов в Европейский Парламент / В. Барский // Юридичний вісник України. - 2004. - №1. - Ст. 112-120.

Малярчук, В. Європарламент і Україна: політична риторика "нового сусідства" / В. Малярчук // Віче. - 2005. - №1. - С. 22-26.

У Європарламенті робочими є всі офіційні мови Союзу // Євробюлетень. - 2008. - № 9. - С. 13.

Голосіченко Д. Розподіл повноважень між органами Євросоюзу: реалії і прагнення/ Д. Голосіченко // Юридична Україна. -2008. -№ 12. - C. 11-18.

Мойсієнко В. Електроальна активність на виборах до Європейського парламенту : політико-соціологічний зріз/ В. Мойсієнко // Вісник Центральної виборчої комісії. -2009. -№ 2-3. - C. 77-82.

Основні органи та інституції Європейського Союзу. Європейський парламент : общественно-политическая литература // Парламентський вимір європейської інтеграції. -К.: Нора-прінт. -2005. - C. 10-22.

Вибори до Європарламенту проводять на пропорційній основі // Євробюлетень. - 2009. - № 5. - С. 19.

Європарламен затвердив новий склад Єврокомісії // Євробюлетень. - 2010. - № 2. - С. 4.

Клімович, Сергій Олександрович. Government relations у Європейському Союзі: минуле, сучасне, майбутнє / С. О. Клімович // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 1. - С. 43-50. - Бібліогр. наприкінці ст.2012-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4665

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти книгу: Курс начертательной геометрии Н.А.Попов

Сергій Іванович
2012-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42012-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4664

Вкажіть який висновок може скласти аудитор. На момент перевірки на підприємстві дія довготермінового контракту завершується у першому кварталі наступного року.

Дроник Віталій Васильович
2012-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яка є у фондах бібліотеки:

65.9(4УКР)26 Б 75
Бодюк, А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : монографія / А.В. Бодюк. - К. : Кондор, 2005. - 356 с.

65.9(4УКР)26 Г65
Гончарук, Я. А. Аудит : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26 Д 67
Дорош, Н. І. Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.052 І 21
Іванова, Н. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 214 с. : рис., табл.

65.053 Л 82
Любенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Любенець ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 264 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 251-253.

65.052 П16
Пантелєєв, В. П. Аудит : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пантелєєв ; М-во освіти і науки України, Київський ін-т інвестиційного менедж. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с. : табл.

65.052 Р98
Рядська, В. В. Аудит : практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. - К. : Центр учбової л-ри, 2009. - 464 с. : табл. - Бібліогр.: с. 312-313.

65.052 О-36
Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т Новіков, І. І. Рагуліна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України. - К. : Алерта, 2010. - 584 с.

Піскова, Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту/ Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. -2010. -№ 2. - C. 32-38.

Новицька, Н. В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб’єкта господарської діяльності/ Н. В. Новицька // Економічний часопис - ХХІ. -2012. -№ 3-4. - C. 77-80.

Головач, В. Аудит і підприємницька діяльність/ В. Головач // Незалежний аудитор. -2012. -№ 6. - C. 33-34.

Головач, В. В. Постулати аудиту/ В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. -2012. -№ 7. - C. 35-38. -Бібліогр. наприкінці ст.

Головач, В. В. Аудит і підприємницька діяльність/ В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. -2012. -№ 8. - C. 37-38.

Рябокучка, Л. Регулятивні документи внутрішнього аудиту/ Л. Рябокучка // Незалежний аудит. -2012. -№ 8. - C. 27-30.

Жогова, О. Аудиторський висновок: від простого до ускладненого/ О. Жогова // Незалежний аудит. -2012. -№ 8. - C. 31-33.
2012-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4663

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему: "Загальні вимоги до діяльності Віртуальних довідкових служб".

Швець Наталія Володимирівна
2012-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.36 Е 50
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія/ О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. -К.: НБУВ, 2011.-248 c.

Авраменко Г. М. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві // Бібліотека в інформаційному суспільстві : пошуки гармонії, шляхи трансформації. – Вінниця, 2002. – С. 56-57.

Жабко Е. Д. Виртуальные справочные службы: направления, развития в отечественных библиотеках // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конференции «Крым 2004» (Електрон. ресурс). – М., 2004.

Самотина М. М. Інтернет и аудитория современной библиотеки// Библиография. – 2004. - № 4. – С. 67-72.

Пурник А. Справка ХХІ века: виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек // Биб
лотечное дело. – 2004. - № 5. – С. 10-11.

Варюхина Л. Виртуальная справочно-информационная служба библиотек // Бібліотечний форум. – 2005. - № 2. - С.17-20.
Прокошева Т. Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечний форум України. – 2005. - № 2. – С. 38-44.

Грищенко, Тамара. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования [Текст] / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум. - 2009. - № 3. - С. 25-27.

Сысуева О. Г. Виртуальный библиограф: среда обитания [Текст] / О. Г. Сысуева // Библиография. - 2010. - № 6. - С. 55-59.

Ісаєнко О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі/ О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2010. -Вип. 27. - C. 139-147.

Андреева Н. Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках : тенденции развития/ Н. Е. Андреева, С. С. Смиреннова // Библиография. -2012. -№ 2. - C. 47-49.


< />    < />... 220 | 221 | 222 | 223 | 224| 225 | 226 | 227 | 228 | ... >>     >>>