Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4662

Тенденції діяльності бібліотек в азіатському регіоні

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр. : С.43-44.

****
Саприкін Г. А. Китай: погляд бібліотекаря / Г. А. Саприкін // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 20-21.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4661

Розвиток американської бібліотечної справи на сучасному етапі.

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

78.34(7СПО) Б 33
Башун, О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – К. : Нора- Друк, 2004. – 56 с. : фото. – Бібліогр. : C. 48-50.

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. –1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3 Д24
Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. – М. : ФАИР, 2009. – 256 с.

78.34 З 17
Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учебно-метод. пособ. / Т.А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 128 с.

78.34 (4НІМ) З 58
Зефельдт, Ю. Двери в прошлое и будущее- библиотеки в Германии : справочное издание / Ю. Зефельдт, Л. Сире; Предисловие и послесловие Г. Руппельт, Пер. Г. Исаева ; Федеративное. – 2-е изд., испр. – Хильдесхайм : Георг Олмс, 2005. – 112 с.

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 256 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.38 Н72
Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : [метод. пособ.] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. Е.М. Ястребова. – М. : ГПНТБ, 2006. – 104 с.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. –М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр. : C.43-44.

78.34(0) Р69
Романов, П. C. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 128 с.

78.34(4УКР) Ф 21
Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студентів і практиків для спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Упоряд. В.П. Ярощук. – Рівне : [б. и.], 2003. – 47 с.2012-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4660

Особливості діяльності бібліотек країн Центральної, Східної та Західної Європи на сучасному етапі.

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

78.34(7СПО) Б 33
Башун, О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – К. : Нора- Друк, 2004. – 56 с. : фото. – Бібліогр. : C. 48-50.

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. –1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3 Д24
Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. – М. : ФАИР, 2009. – 256 с.

78.34 З 17
Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учебно-метод. пособ. / Т.А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 128 с.

78.34 (4НІМ) З 58
Зефельдт, Ю. Двери в прошлое и будущее- библиотеки в Германии : справочное издание / Ю. Зефельдт, Л. Сире; Предисловие и послесловие Г. Руппельт, Пер. Г. Исаева ; Федеративное. – 2-е изд., испр. – Хильдесхайм : Георг Олмс, 2005. – 112 с.

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 256 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Ред. Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. - М. : ГПНТБ, 2007 – Т. 1 : А - И. - 6-е изд., испр. и доп. – Москва : ГПНТБ, 2007. – 296 с.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Рук. проекта Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. – М. : ГПНТБ, 2007 –
Т. 2 : К – Р. - 6-е изд., испр. и доп. – 2007. – 624 с.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Рук. проекта Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. – М. : ГПНТБ, 2007 –
Т. 3 : С - Я. – 6-е изд., испр. и доп. - 2007. – 968 с.

78.38 Н72
Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : [метод. пособ.] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. Е.М. Ястребова. – М. : ГПНТБ, 2006. – 104 с.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. –М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр. : C.43-44.

78.34(0) Р69
Романов, П. C. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 128 с.

78.34(4УКР) Ф 21
Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студентів і практиків для спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Упоряд. В.П. Ярощук. – Рівне : [б. и.], 2003. – 47 с.2012-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4659

Тенденції розвитку бібліотечної справи розвинутих зарубіжних країн наприкінці ХХ ст.- на поч.ХХІ ст.

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

78.34(7СПО) Б 33
Башун, О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – К. : Нора- Друк, 2004. – 56 с. : фото. – Бібліогр. : C. 48-50.

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. –1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3 Д24
Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. – М. : ФАИР, 2009. – 256 с.

78.34 З 17
Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учебно-метод. пособ. / Т.А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 128 с.

78.34 (4НІМ) З 58
Зефельдт, Ю. Двери в прошлое и будущее- библиотеки в Германии : справочное издание / Ю. Зефельдт, Л. Сире; Предисловие и послесловие Г. Руппельт, Пер. Г. Исаева ; Федеративное. – 2-е изд., испр. – Хильдесхайм : Георг Олмс, 2005. – 112 с.

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 256 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.38 Н72
Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : [метод. пособ.] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. Е.М. Ястребова. – М. : ГПНТБ, 2006. – 104 с.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. –М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр. : C.43-44.

78.34(0) Р69
Романов, П. C. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2009. – 128 с.

78.34(4УКР) Ф 21
Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студентів і практиків для спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Упоряд. В.П. Ярощук. – Рівне : [б. и.], 2003. – 47 с.2012-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4658

Доброго дня! Мені потрібні описи книг Шевчвенка, а саме:
повні забрання творів, вибрані твори, збірники, моновидання, документи про нього.

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

public static void
main

Шановні студенти бібліотечного факультету, описи у нас є! І мої колеги з великим задоволенням передадуть їх вам особисто в приміщенні ЗОУНБ, заодно подивляться на майбутніх "фахівців" бібліотечної справи.2012-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4657

"Вода - як найважливіший чинник середовища життєдіяльності" з Безпеки життєдіяльності тільки документи які є в Інтернті, тобто Інтернет-джерела. Дякую Вам

...
2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52012-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4656

підкажіть електроннні ресурси з теми . Довідково-бібліографічне обслуговування читачів із використаням комп’ютерних технологій.

2012-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Шемаєва, Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку [Текст] : методические рекомендации / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 21-25.

Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів [Текст] : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 14-20. - Бібліогр.: 22 назви

Литвин, В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек [Текст] : міжнародна наукова конференція "Інтернет/екстранет - ресурси в наукових бібліотеках" / В. Литвин // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 6. - С. 48-53

Ярошенко, Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 3-5

Некипелова, О. Краєзнавчі електронні ресурси : погляд крізь призму сайту центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва / О. Некипелова // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – С. 22.


Животовська, В. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги та продуктив контексті взаємодії бібліотеки і користувача / В. Г. Животовська // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 40-51.

Волохін, О. М. Електронні ресурси сучасної регіональної бібліотеки / О. М. Волохін // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 51-63.

Вітенко, В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 69-78.

Григаш, Л. З. Розвиток інформатизації в бібліотеках закарпатської області / Л. З. Григаш // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 78-81.

Іваницька, А. С. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів / А. С. Іваницька // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 82-86.

Ракитянська, В. Д. До питання збереження електронних ресурсів бібліотек / В. Д. Ракитянська // Електронні ресурси бібліотек. – Кіровоград, 2003. – С. 86-91.

Маєр, Т. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 52-60. – Бібліогр. : 33 назв.


Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – №3. – С. 8-15.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр. наприкінці ст.

Фесенко, К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки : зарубежный опыт / К. Фесенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2.– С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальчук, Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 13-16.

Мартынов, М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17-20.

Красовская, Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1-9.

Мясникова, В. Электронные ресурсы - по запросам пользователей / В. Мясникова // Библиотека. – 2011. – № 2. – С. 5-8.

Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.


Добко, Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – №4. – С. 11-23.

Гавриш, Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби / Н. Гавриш // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Гімос, О. Електронні ресурси - для бібліотек України : новини з конференції / О. Гімос, С. Чуканова // Бібліотечний форум. – 2012. – № 2. – С. 31-34.

< />    < />... 221 | 222 | 223 | 224 | 225| 226 | 227 | 228 | 229 | ... >>     >>>