Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2494

Таке питання: дайте стислу характеристику (дата, учасники, причини, наслідки) збройного конфлікту нг середньому сході (за вибором)

2010-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-04-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2493

Добрий день! Допоможіть знайти інформацію на тему "Оцінка інвестиційної привабливості України для вітчизняних і зарубіжних інвесторів". Дякую

Болюк В.
2010-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление инвестициями предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 480 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.3).
65.26
В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Інвестування [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. - Львів : Новий Світ, 2006. - 544 с. : табл. + Додатки с. 537-543. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. у кінці тем.
65.29
65.9(4УКР)
Д 33
Денисенко, Микола Павлович.
Основи інвестиційної діяльності [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко. - К. : Алерта, 2003. - 338 с.
65.26
І 58
Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 456 с.
65.9(4УКР)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.
65.5
М58
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Д.Г. Лук’яненко та ін.; За ред. Д.Г. Лук’яненко ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 389 с.
65.9(4УКР)
М74
Мойсеєнко, Ірина Павлівна.
Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко. - К. : Знання, 2006. - 496 с.
65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.
65.9(4УКР)
О-66
Орловська, Юлія Валеріївна.
Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток [Текст] : научное издание / Ю.В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с. : табл. + Додатки с. 319-335. - Бібліогр.: с. 300-318.
65.9(4УКР)
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с. - Бібліогр.: с. 465 - 471.
65.5
С14
Сазонець, І. Л.
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець ; Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. - Бібліогр.: с. 288-297.
65.9(4УКР)29
У28
Удалих, Ольга Олексіївна.
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О.Удалих ; Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 294 с. : табл. - Бібліогр.: 286-289.
65.9(4УКР)
Ф59
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] : кол. наук. монографія / І. Бурденко [та ін.] ; за наук. ред. О. А. Кириченко ; Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 252 с. - Бібліогр. в кінці глав.
65.9(4УКР)
Ч 46
Череп, Алла Василівна.
Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396.

Федоренко, В. Г.
Фінансовий стан і інвестиційна привабливість підприємства [Текст] / В.Г. Федоренко, Е.Р. Якушев, Т.В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №18. - С. 24-27.

Волосюк, Марина Валеріївна.
Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами [Текст] / М.В. Волосюк // Проблеми науки. - 2007. - № 9. - С. 13-19.

2010-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2492

Чи є видавництва Башняніна Г. І. Політекономія пізніше ніж за 2005 рік

Хроленко Диана Анатолиевна
2010-04-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання Г.І.Башнянина (після 2005 року):

1.Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування) : Терміни. Поняття. Персоналії: навч. економ. слов.-довід. для студентів вищих закл. освіти усіх рівнів акредитації / Уклад. В.С. Іфтемічук та ін., За наук. ред. Г.І. Башнянин, В.С. Іфтемічук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 684 с. - Бібліогр.: с. 670-682

2.Макроекономічна теорія : Навч. посіб. / За ред. Г.І. Башнянин, Л.С. Томашик. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006. - 552 с. - (Вища освіта в Україні)2010-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2491

Порекомендуйте будь ласка літературу на тему Парадокс Леонтєва та багатофакторне моделювання міжнародної торгівлі

2010-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

Крилова Н.В.
Міжнародна торгівля : навч. посіб./ Н. В. Крилова. -К.: Знання, 2008.-368 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч./ О. А. Кириченко [та ін.] ; за ред. О. А. Кириченко. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2008.-520 c.

Парадокс Леонтьєва і багатофакторне моделювання міжнародної торгівлі.– Тернопіль: ТАНГ, 1999.

Савельєв Є.В.
Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : Підручник/ Є.В. Савельєв; За ред. О.А. Устенко. -Тернопіль: Економічна думка, 2002.-504 с.

Шпак В.І.
Міжнародна торгівля : Практикум/ В.І. Шпак, К.Р. Артуро; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: ЕксОб, 2004.-384 c..


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-04-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2490

Потрібна книжка Грицяк Право та інституції ЄС

Шаповалова СГ
2010-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

67.5
Г85
Грицяк І. А.
Право та інституції Європейського Союзу : Навч. посіб./ І. А. Грицяк; Національна академіядержавного управління при Президентові України, Центр правових та підприємницьких досліджень. -2-е вид. доп.. -К.: К.І.С., 2006.-300 c.

Пропонуємо ще переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
2010-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2489

Доброго вечора! Підскажіть, які літературні джерела слід використовувати дл янаписання реферату з правознавства "Види виборчих систем". Величезне дякую.

2010-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення [Текст] : аналітична доповідь / О. А. Фісун [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Фісун, 2007. - 120 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош, С. А. Горобчишина, 2009. - 80 с.

Рейнолдс, Ендрю. Посібник з розробки виборчих систем [Текст] : научное издание / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі, 2003. - 168 с.

Дешко Т. Пострадянська практика застосування виборчих систем у країнах Центральної та Східної Європи [Текст] : научно-популярная литература / Т. Дешко // Віче. - 2005. - №6. - С. 26-31

Пономарьова Г. Зміна виборчої системи України в контексті інтеграції до Європейського Союзу [Текст] : научное издание / Г. Пономарьова // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №1. - С. 229-236.

Богашева, Наталя. Еволюція виборчої системи в Україні [Текст] : научно-популярная литература / Н. Богашева, Ключковський Ю. // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 42-49.

Петришин, Олександр. Пропорційна виборча система: історичний досвід запровадження [Текст] : экспресс-информация / О. Петришин // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2006. - №1. - С. 53-57.

Романюк, Анатолій. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році [Текст] : общественно-политическая литература / А. Романюк // Вибори та демократія. - 2006. - №3. - С. 4-10.

Мазур О.Є. Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи [Текст] : общественно-политическая литература / О.Є. Мазур // Політичний менеджмент. - 2006. - №5. - С. 53-66.

Панейко Ю. Вплив виборчих систем на фаховість у самоврядуванні [Текст] / Ю. Панейко // Віче. - 2007. - № 11. - С. 55-57

Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика [Текст] / Ю. Шведа // Віче. - 2007. - № 15. - С. 24-26

Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на електоральну культуру й поведінку та їхня роль у трансформації політичних систем [Текст] / А. Нальотов // Віче. - 2007. - № 16. - С. 21-24

Харченко, Людмила Вікторівна. Виборча система Республіки Польща: досвід для України [Текст] / Л. В. Харченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 35-40

Черленяк, Іван Іванович. Особливості парламентської виборчої системи Угорщини [Текст] / І. І. Черленяк // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 41-47

Мансвєтов, Юрій Тарасович. Реформування виборчої системи у Чеській Республіці [Текст] / Ю. Т. Мансвєтов // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 48-55

Яжборовская, Инесса Сергеевна. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы [Текст] / И. С. Яжборовская // Новая и новейшая история. - 2008. - № 2. - С. 3-20

Cенюта , Ігор Васильович. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" [Текст] / І. В. Cенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 297-303

Теліпко В. Оптимальна виборча система у площині пошуку [Текст] / В. Теліпко // Віче. - 2009. - № 3. - С. 4-8

Райковський, Броніслав. Сучасні моделі виборчих систем : проблеми теорії і практики [Текст] / Б. Райковський // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 1. - С. 44-52.

Панкевич, Олег. Проблеми вдосконалення виборчої системи в контексті досвіду країн - членів Європейського Союзу [Текст] / О. Панкевич, М. Кілик // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 5-12

Рибачук, Микола. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем [Текст] / М. Рибачук, Б. Райковський // Політичний менеджмент. - 2009. - № 3. - С. 46-59

Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система : оптимальний вибір для України [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 29-34

Остапець Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець, М. Токар // Політична наука / ред. М. Вегеш. - Ужгород : вид.-во УжНУ "Говерла", 2009. - С. с.165-172.

Ключковський , Юрій. Вибір виборчої системи : деякі уроки українського досвіду [Текст] / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. - 2009. - № 4. - С. 80-84.

2010-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2488

Здрастуйте!
Допоможіть знайти матеріал за темою"асортимент екструзивних продуктів харчування з кукурудзи"
буду вдячна!

Лілія Б.
2010-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 223 | 224 | 225 | 226 | 227| 228 | 229 | 230 | 231 | ... >>     >>>