Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4643

про вихованысть

2012-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Корисними будуть наступні видання:

74.2 Р 83
Руденко, Ю. Д. Основи сучасного українського виховання / Ю.Д. Руденко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

87.7 Ф 46
Фечко- Каневська, О. І. Слово на добро : етичні бесіди / О.І. Фечко- Каневська; Передмова Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 236 с. : іл.

74.9 К89
Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 328 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Бібліогр. : С. 317-324.

К 87Ф 46
Фечко-Каневська, О. І. Слово про любов. Слово на добро : етичні бесіди / О. І. Фечко-Каневська ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 328 с.

74.26 В54
Виховуємо людину і громадянина : навч.-метод. посіб. / Центр Громад. освіти і виховання, Будинок Анни Франк ; упоряд. О. Буров ; О. Войтенко ; І. Костюк. – Вид. 2-е. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 128 с. – (Проект "Українські книжки для виховання толерантності").

74.2 І-75
Іова, В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості : наук.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2009. – 272 с. – (Методика виховання). – Бібліогр. : С. 269-271.

***
Шумра, Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання / Л. Шумра // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 28-30.2012-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4642

НЕМАЄ НІЧОГО КРАЩОГО НІЖ ХОРОШЕ ВИХОВАННЯ -ОБГРУНТУВАТИ ВИСЛІВ

ШКОЛЬНА Н.М.
2012-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Можливо, корисними будуть наступні видання:

74.2 Р 83
Руденко, Ю. Д. Основи сучасного українського виховання / Ю.Д. Руденко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

87.7 Ф 46
Фечко- Каневська, О. І. Слово на добро : етичні бесіди / О.І. Фечко- Каневська; Передмова Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 236 с. : іл.

74.9 К89
Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 328 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Бібліогр. : С. 317-324.

К 87Ф 46
Фечко-Каневська, О. І. Слово про любов. Слово на добро : етичні бесіди / О. І. Фечко-Каневська ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 328 с.

74.26 В54
Виховуємо людину і громадянина : навч.-метод. посіб. / Центр Громад. освіти і виховання, Будинок Анни Франк ; упоряд. О. Буров ; О. Войтенко ; І. Костюк. – Вид. 2-е. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 128 с. – (Проект "Українські книжки для виховання толерантності").

74.2 І-75
Іова, В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості : наук.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2009. – 272 с. – (Методика виховання). – Бібліогр. : С. 269-271.

***
Шумра, Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання / Л. Шумра // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 28-30.2012-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4640

Доброго дня! Підскажіть де шукати доповнення і виправлення до ббк

2012-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропонуємо, переглянути наступні видання:
78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. и.], 1999 –
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. – 1999. – 100 с.
78.37 Б 59
Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. Акад. наук; гл. ред. Э. Р. Сукиасян. – М. : Либерея, 2001 – (в пер.)
Вып. 1 : 60/63 С/Т. Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки / Г. П. Ванская [и др.] ; отв. за вып. Г. П. Ванская. – 2001. – 320 с. – Абет.-Предм. покажч. : С. 214-313.
78.37 С 89
Сукиасян, Э. Р. Новые таблицы Библиотечно- библиографической классификации : организация и технология использования: Метод. реком. / Э.Р. Сукиасян; Российская государственная б-ка; Научно- исследовательский центр развития ББК. – М. : Либерея, 2003. – 96 с.
78.37 Т 12
Таблиці територіальних типових поділів : методический материал / І.І. Багрій, А.Г. Бровкін, Л.В. Головіна та ін; Ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2004. – 769 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).
78.37 Б 59
Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. Акад. наук; гл. ред. Э. Р. Сукиасян. – М. : Либерея –Бибинформ, 2001 –
Вып. 2 : 65/68 У/Ц. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука / Г. П. Ванская [и др.] ; отв. за вып. Г. П. Ванская. – 2005. – 560 с. – Алф.-Предм. указ. : С. 324-548.
78.37 С89
Сукиасян, Э. Р. Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации: Организация и технология использования : метод. реком. / Э.Р.Сукиасян ; Рос. гос. б-ка. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 96 с.
78.37 Б 59
Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для дет. и шк. б-к / Рос. гос. б-ка, Рос. гос. детская б-ка ; авт. кол. Г. П. Ванская [и др.]. – М. : Либерия-Бибинформ, 2008. – 320 с.
78.37 С 32
Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. О. Сербін ; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 140 с. : іл. – Бібліогр. : С. 126-136 та у підрядк. прим.
78.37 Л 68
Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 132 с. : іл. – Бібліогр. : С. 113-127.
78.37 С 89
Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536 с. : табл. – (Библиотека). – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. прим. – Имен. указ. : С. 527-532.
78.37 Б 59
Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практ. пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. Акад. наук; гл. ред. Э. Р. Сукиасян. – М. : Либерея-Бибинформ, 2001 – (в пер.)
Вып. 3 : 4/5 П/Р. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Здравоохранение. Медицинские науки / Е. В. Андреева [и др.] ; отв. за вып. Л. А. Трубачева. – 2007. – 400 с. – Алф.-Предм. указ. : С. 232-398.
78.37 Б 59
Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : [практ. пособие] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. Акад. наук; гл. ред. Э. Р. Сукиасян. – М. : Пашков дом, 2001 - (в пер.)
Вып. 4 : 7 Ч. Культура. Наука. Просвещение / Н. Е. Васильева [и др.] ; отв. за вып. О. А. Иванова. – 2011. – 336 с. – Алф.-Предм. указ. : С. 217-330.2012-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4638

"немає нічого кращого ніж хороше виховання" допоможіть обгрунтувати вислів

Ольга Бойченко
2012-10-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Можливо, корисними будуть наступні видання:

74.2 Р 83
Руденко, Ю. Д. Основи сучасного українського виховання / Ю.Д. Руденко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

87.7 Ф 46
Фечко- Каневська, О. І. Слово на добро : етичні бесіди / О.І. Фечко- Каневська; Передмова Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 236 с. : іл.

74.9 К89
Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 328 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Бібліогр. : С. 317-324.

К 87Ф 46
Фечко-Каневська, О. І. Слово про любов. Слово на добро : етичні бесіди / О. І. Фечко-Каневська ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 328 с.

74.26 В54
Виховуємо людину і громадянина : навч.-метод. посіб. / Центр Громад. освіти і виховання, Будинок Анни Франк ; упоряд. О. Буров ; О. Войтенко ; І. Костюк. – Вид. 2-е. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 128 с. – (Проект "Українські книжки для виховання толерантності").

74.2 І-75
Іова, В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості : наук.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2009. – 272 с. – (Методика виховання). – Бібліогр. : С. 269-271.

***
Шумра, Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання / Л. Шумра // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 28-30.2012-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4637

Здравствуйте
нужен материал по теме
сучасні філософи, педагоги, медики, культурологи з питань культури здоров'я
дякую!

Олена
2012-10-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4636

Доброї ночі!
потрібен матеріал
1. історія пізнання людиною здоров'я в контексті розвитку суспільства
2. "культура здоров'я
3. традиціїї укр народу у формуванні здорового способбу життя
дякую

Поліна
2012-10-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Омельченко, С. Здоров"я та здоровий спосіб життя людини : погляди, думки, висновки / С. Омельченко // Рідна школа. – 2005. – №7. – С. 6-10.

Субота, Н. Здоров’я через освіту : за матеріалами міжнародної конференції "Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку" / Н. Субота // Науковий світ. – 2007. – № 4. – С. 20 - 21. : фото

Неведомська, Є. Методика визначення рівня особистого здоров'я / Є. Неведомська // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 1. – С. 9-12. – Бібліогр. : 1 назв.

Горяной, П. "Здоров’я дітей - майбутнє України" / П. Горяной // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 2. – С. 13.

Омельченко, С. Здоров'я людини та його джерела / С. Омельченко // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 22-23. – Бібліогр. : 13 назв.

Тимошенко, Ю. Поняття здоров'я в давньоруських джерелах / Ю. Тимошенко // Віче. – 2008. – № 2. – С. 2 : портр. – Библиогр. в конце ст.

Новикова , Ніна. Куточок здоров'я у шкільному біологічному кабінеті / Н. Новикова // Біологія і хімія в школі. – 2008. – №3. – С. 10-14. – Бібліогр. : 7 назв.

Здіорук, С. І. Духовно - моральні чинники забезпечення здорового способу життя молоді / С.І. Здіорук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 11.

Кудіна, Л. Усний журнал "Здоров’я дітей - майбутнє нації" / Л. Кудіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 3. – С. 27-31.

Губенко, О. В. Особливості пропагування просвітницьких заходів щодо проведення молоддю активного дозвілля, спрямованого на здоровий спосіб життя / О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 80.

Система роботи школи щодо збереження здоров'я учнів / Г. Спіченко, Г. Сердцева, Н. Пахомова // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 33-38.

Максименко, С. Д. Теоретико-методологічні засади психологічного обгрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 8. – С. 59-63. – Бібліогр. : 12 назв.

Новицька, Т. І. Здоров’я та здоровий спосіб життя : урок / Т. І. Новицька // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. –С. 92, 93.

Репенко, В. І. У здоровому тілі - здоровий дух : сценарій / В. І. Репенко // Позакласний час. –2009. – № 13-14. – С. 90, 91.

Лівіновська, К. Бережи здоров’я змолоду : урок / К. Лівіновська // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. – С. 94-96.

Фіщенко, Н. Здоров'я - найбільший скарб кожної людини : виховна година / Н. Фіщенко // Початкова школа. – 2010. – № 5. – С. 34-37.

Леміжанська, О. "Основи здоров'я у 4 класі : підсумковий урок за рік / О. Леміжанська // Початкова школа. – 2010. – № 5. – С. 29-30.

Трушина, Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді / Т. Трушина // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 3. – С. 19.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 72012-10-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4635

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти відгуки про Юрія Дарагана від його сучасників та пізніших літературознавців. Дякую наперед!

Тороні Вікторія
2012-10-08
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

84(4УКР)6 Д20
Дараган, Ю. Ю. Срібні сурми : поезії / Ю. Ю. Дараган ; біограф. нарис, упоряд., прим. Л. Куценко. – Кіровоград : Спадщина, 2003. – 104 с.

84(4УКР)6 Д20
Дараган, Ю. Ю. Срібні сурми : поезії / Ю. Ю. Дараган ; біограф. нарис, упоряд., прим. Л. Куценко. – Кіровоград : Спадщина, 2003. – 104 с.

84(4УКР)6 К 32
Квадрига : вірші / Ю. Ю. Дараган, Є. Ф. Маланюк [та ін.] ; пер. рос. В. Б. Богуславська. – К. : [б. и.], 2008. – 314 с. – Текст укр., рос. мовами.

84(4УКР)6 П 45
Поети Празької школи : срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – К. : Смолоскип, 2009. – 916 с. : іл. – Бібліогр. : С. 863-896 та наприкінці ст.


Горболіс, Л. М. Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького : за книгою М. Слабошпицького "25 поетів української діаспори" / Л. М. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7/8. – С. 51-5. – Бібліогр. в кінці ст.


Базилевський, В. Свята неправда поезії : Юрій Дараган (1894-1926) / В. Базилевський // Слово Просвіти. – 2012. – 19-25 лип. (Ч. 29). – С. 8-9.

Неврлий, М. Празька українська поетична школа / Микола Неврлий ; пер. з чес. Іван Пасемко // Слово і час. – 2011. – № 12. – С. 3-11.

Клочек, Г. Тонкий свист летючої стріли : Юрій Дараган і його поетична збірка "Сагайдак". Г. Клочек // Дивослово. – 2002. – №9. – С. 58-64.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 223 | 224 | 225 | 226 | 227| 228 | 229 | 230 | 231 | ... >>     >>>