Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2517

Добрый день! Подскажите пожайлуста, где можно купить или почитать в электронном виде Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : Посібник - Київ: Парламентське вид-во, 2006 р.- 527с

Цыганкова Валерия Николаевна
2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено. В читальній залі бібліотеки Ви отримаєте потрібний Вам посібник:

67.9(4УКР)
К78
Красницька А.В.
Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : посібник/ А.В.Красницька. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Парламентське вид-во, 2006.-528 c..

Пропонуємо переглянути сайт:

посилання 12010-04-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2516

Доброго дня.
Скажіть будь ласка, потрібно пять посилань на тему типи види і форми власності.
дякую!

Ірина
2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступну літературу:

Заіка Ю.О.
Право власності. Спадкове право : Навч. посібник/ Ю.О. Заіка. -К.: Наук. думка, 2000.-150 с.

Яворська О.С.
Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навч. посіб./ О. С. Яворська. -К.: Атіка, 2008.-256 c.

Архангельський Ю.
Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні/ Ю. Архангельський, А. Алексєєв, О. Радзієвський // Економіка України. -2005.- №1. - C. 65-72.

Васькович Й.
Чи передбачені цивільним законодавством форми права власності / Й. Васькович // Право України. -2006. -№10. - C. 123-125.

Спасибо-Фатєєва І.
Форми права власності/ І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. -2009. -№ 3. - C. 145-154. -Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.2010-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2515

Подскажите пожалуйста в какой литературе можно найти ответ на такой вопрос: Определение на схеме направлений и содержание информационных потоков в системе упарвления маркетинга: руководитель предприятия - подразделение маркетинга- система маркетинга предприятия-контроль маркетинга

Олейник Светлана Олеговна
2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
В читальній залі бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:
Корж М.В.
Маркетинг : навч. посіб./ М. В. Корж; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-344 c.

Косенков С.И.
Маркетинг в схемах : Учеб.-метод. пособ./ С. И.Косенков; Харьковский гос. экон. ун-т. -Х.: ИНЖЭК", 2003.-168 c.

Косенков С.І.
Маркетингові дослідження : Навч. посіб./ С.І. Косенков. -К.: Скарби, 2004.-464 c.

Петренко В.Р.
Інформаційні системи і технології маркетингу : лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл./ В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-464 c.

Романенко Л.Ф.
Маркетинг : Навч. посіб./ Л. Ф.Романенко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2005.-220 c.

Старостіна А.О.
Маркетингові дослідження : Практичний аспект/ А.О. Старостіна; Ред. В.А. Кравченко. -К., М., СПб.: Вільямс, 1998.-262 с.

Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


2010-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2514


Добрий вечір.Де можна скачати книжки по регіональній економіці

Лебеденко Марина
2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
2010-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2513

Чи є у продажі нові книги Дена Брауна?
Та які?
Дякую

Ірина
2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пані Ірино!
З такими питаннями звертайтесь у книгарню. Уважніше прочитайте правила користування "Віртуальною довідкою".2010-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2512

Чи є третє видання Климка Г. Н. Основи економічної теорії

2010-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

Ажнюк М.О.
Основи економічної теорії : Навч. посіб./ М.О. Ажнюк; Закарпатський державний університет. -Ужгород: Ґражда, 2005.-204 c.

Кулішов В.В.
Основи економічної теорії : Підручник для студентів вищих навч. закладів/ В.В. Кулішов. -Львів: Магнолія плюс; Львів: Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005.-516 c. + Додаток с. 512-514. -(Вища освіта в Україні).

Мочерний С.В.
Основи економічної теорії : Навч. посіб./ С.В. Мочерний, О.А. Устенко. -2-е вид., доп.. -К.: Академія, 2006.-504 c.

Основи економічної теорії : Підручник/ Міністерство освіти і науки України; За заг. ред. О.О. Мамалуй. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-480 c..

Основи економічної теорії : Навч. посіб./ Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. -2-е вид., доп. і перероб.. -Ужгород: Карпати, 2005.-352 c.

Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 22010-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2510

Доброго дня!!!
Допоможіть знайти інформацію про бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. Дякую!!!

Колісник Богдан Дмитрович
2010-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 224 | 225 | 226 | 227 | 228| 229 | 230 | 231 | 232 | ... >>     >>>