Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-10-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4627

Будь ласка, допоможіть підібрати літературу з правової освіти дошкільників.Дякую

Олена Олександрівна
2012-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах бібліотеки:

74.1 Б 90
Булдович М. Гармонія: книга для батьків і вихователів : Дитячий садок. Бібліотека/ М. Булдович, Н. Бадь. -К.: Шк. світ, 2008.-128 c. :z-табл. - (Бібліотека "Шкільного світу" Дошкілля).

74.1 Д49
Дитина : Метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років/ Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін.; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. -2-е вид., доопр. і доп. -К.: Богдана, 2004.-232 c.

74.1 З-58
"Зернятко" : Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко"/ О.Л. Богініч, А.М. Гончаренко та ін; Наук. кер. О.Л. Кононко. -К., 2004.-192 с.

Куряча В. Твоя країна - Україна, і ти її громадянин : Інтегроване заняття для старшиших дошкільнят/ В. Куряча // Палітра педагога. -2006. -№3. - C. 10-11.

Духновська О. Концепцію громадянського виховання - в дію/ О. Духновська // Палітра педагога. -2007. -№ 3. - C. 7 - 8.

Гетьманець Л. Права свої знай, обов'язки не забувай / Л. Гетьманець, І. Власенко // Дошкільне виховання. - 2007. - № 6. - С. 18-19.

Шевчук А. Національні музичні символи України : ["Державний Гімн України", "Боже великий, єдиний"]/ А. Шевчук // Палітра педагога. -2008. -№ 4. - C. 3 - 5.

Гоч А. Вихованцям дитбудинку - про права дітей / А. Гоч // Дошкільне виховання. - 2008. - № 6. - С. 14-15.

Лаба Н. Тематичний блок занять : [інтегроване навчання. Базова програма "Я у Світі"]/ Н. Лаба // Палітра педагога. -2009. -№ 2. - C. 9-15.

Туник І. Права та обов’язки дітей і дорослих : матеріали до адаптованої програми з правового виховання. Базова програма "Я у Світі" / І. Туник // Палітра педагога. -2009. -№ 3. - C. 6-13.

Кутиркін А. Правове виховання дітей дошкільного віку / А. Кутиркін // Право України. - 2009. - № 4.- С.164-169

Пшенична Н. В. Я і мої права : сценарій / Н. В. Пшенична // Позакласний час. - 2009.- № 21-22. - С. 59, 60.

Кудря Н. Діти в правовій державі : сценарій / Н. Кудря // Позакласний час. - 2009.- № 21-22. - С. 61, 62.

Хабайлюк Л. А. Знаємо та реалізуємо свої права : сценарій / Л. А. Хабайлюк // Позакласний час. - 2009.- № 21-22. - С. 63-66.

Кушнір Л. П. Ви маєте право на життя : сценарій / Л. П. Кушнір // Позакласний час. - 2009.- № 21-22. - С. 67-69.

Кашперук К. Правовий марафон : сценарій гри / К. Кашперук // Позакласний час. - 2009.- № 21-22. - С. 70.

Романюк І. Плануємо роботу на рік : [Базова програма "Я у світі"] / І. Романюк // Палітра педагога. -2010. -№ 4. - C. 16 - 19.

Ніколаєв О. Є. Формування правової культури та активної громадської позиції учнів у системі правової освіти в школах України / О. Є. Ніколаєв // Історія та правознавство. - 2010. - № 4. - С. 8 - 10.

Дроб`язко О. Малятам про Конституцію : комплексне заняття для старших дошкільнят/ О. Дроб`язко // Палітра педагога. -2011. -№ 4. - C. 25-26.

Черкаська, Людмила. Організація правової освіти і виховання у навчальних закладах : Міжнародний семінар, м. Кам’янець-Подільський, 14-15 жовтня 2010 р. / Л. Черкаська // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2011. - № 4. - С. 7.

Прокопів, Дмитро. Формування соціальної компетентності засобами правової освіти та виховання : із досвіду роботи / Д. Прокопів // Історія України. Правознавство. - 2011. - № 40. - С. 3-6.

Правова свідомість дітей : конкурс "Парк педагогічної майстерності" (Введено оглавление) // Позакласний час. - 2012. - № 9-10. - С. 8-11.

2012-10-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4626

Добрий вечір.Будь-ласка,підскажіть мені літературу для написання статті на тему "Передшлюбний договір".Дякую

Неля
2012-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

67.9(4УКР)304.7 А 76
Апопій І. В. Сімейне право України : [навч. посіб. для стут. вищ. навч. закл.]/ І. В. Апопій; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. -К.: Центр учбової л-ри, 2010.-360 c/

67.9(4УКР)304.7 Н34
Науково-практичний коментар до Сімейногот кодексу України/ за ред. Є. О. Харитонов ; упоряд. О. І. Сафончик. -Вид. 2-е, доп. -Х.: Одіссей, 2008.-560 c.

67.9(4УКР)304.7 Р70
Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник : акад. курс/ З. В. Ромовська; М-во освіти і науки України. -К.: Правова єдність, 2009.-500 c. -Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304.7 С 37
Сімейне право України : підручник/ Л. М. Баранова, В. І. Борисова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисова ; І. В. Жилінкова; М-во освіти і науки України. -2-е вид., переробл. і допов. -К.: Юрінком Інтер, 2009.-288 c. -Бібліогр. у підрядк.

67.9(4УКР)304.7 С30
Семейный кодекс Украины : науч.-практ. коммент. : [по состоянию на 1 марта 2008 г.]/ С. В. Кивалов, Ю. С. Червоный [и др.] ; отв. ред. Ю. С. Червоный; Одес. нац. юрид. акад. -К.: Правова єдність, 2008.-456 c.

Хілінський Ю. Шлюбний договір за новим сімейним кодексом [Текст] / Ю. Хілінський // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №16. - С. 20-21.

Маломуж О. Шлюбний договір [Текст] / О. Маломуж // Право України. - 2005. - №1. - С. 73-75.

Некрасова О.В. Правова природа шлюбного договору [Текст] : научно-популярная литература / О.В. Некрасова // Адвокат. - 2005. - №5. - С. 12-13.

Гриняк, Андрій. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя [Текст] / Андрій Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 47-49.

Лозова, Ганна. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору [Текст] / Ганна Лозова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 44-46.

Малютіна, Ірина. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві [Текст] / І. Малютіна // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5.- С.68-75.

Розгон О. Укладання шлюбного договору за сімейним кодексом України [Текст] / О. Розгон // Юридический вестник. - 2008. - № 4. - С. 32-35.

Коваль, Любомира. Домовимося полюбовно [Текст] : справи сімейні. Чи поширений в Україні шлюбний договір ? / Любомира Коваль // Урядовий кур’єр. - 2011. - 18 серп. - С. 18.

2012-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4625

історія розвитку бібліотекознавства в далекому зарубіжжі

2012-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

78.34(7СПО) Б 33
Башун, Олена Володимирівна. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. - К. : Нора- Друк, 2004. - 56 с. : фото. - Бібліогр.: с. 48- 50.

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". - М. : [б. и.], 2009. - 272 с. : табл.

78.3 Д24
Дворкина, Маргарита Яковлевна. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. - М. : ФАИР, 2009. - 256 с.

78.34 З 17
Зайцева, Татьяна Александровна. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учебно-метод. пособ. / Т.А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с.

78.34 (4НІМ)
З 58
Зефельдт, Юрген. Двери в прошлое и будущее- библиотеки в Германии : справочное издание / Ю. Зефельдт, Л. Сире; Предисловие и послесловие Г. Руппельт, Пер. Г. Исаева ; Федеративное. - 2-е изд., испр. - Хильдесхайм : Георг Олмс, 2005. - 112 с.

78.34 К60
Колесникова, Марина Николаевна. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 256 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Ред. Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. - М. : ГПНТБ, 2007 -
Т. 1 : А - И. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГПНТБ, 2007. - 296 с.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Рук. проекта Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. - М. : ГПНТБ, 2007 -
Т. 2 : К - Р. - 6-е изд., испр. и доп. - 2007. - 624 с.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3-х т.] / Рук. проекта Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. - М. : ГПНТБ, 2007 -
Т. 3 : С - Я. - 6-е изд., испр. и доп. - 2007. - 968 с.

78.38 Н72
Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек : [метод. пособ.] / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост. Е.М. Ястребова. - М. : ГПНТБ, 2006. - 104 с.

78.3 Н 83
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б-ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. - М. : Либерея, 2003. - 216 с.

78.34 П22
Пашин, Александр Иванович. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008. - 168 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. - К. : Нац. парламентська б-ка України, 2005. - 48 с. - Бібліогр.: с.43-44.

78.34(0) Р69
Романов, Петр Сергеевич. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : науч.-метод. пособ. / П. С. Романов. - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 128 с.

78.34(4УКР) Ф 21
Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студентів і практиків для спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Упоряд. В.П. Ярощук. - Рівне : [б. и.], 2003. - 47 с.2012-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4623

де можна скачати фотографії ваших каталогів та картоте????)))))))))))))))) і дізнатися про створення ваших каталогів та картоте, тобото вашої бібліотеки:)
2012-10-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, яку Ви можете переглянути і зробити ксерокопії:

К 78 Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010.-348 c.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. облас. універс. наук. б-ки/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2005.-376 c. :a-кол.іл.

К 78 Б59
Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності : довідник / Управління культури Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Патент : Вид-во Падяка, 2000. - 210 с. : іл. - Бібліогр.: с. 164-185.

78.5(4УКР)Д58
Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість : матеріали обласного семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р. Вип. 6 / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка ; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 72 с. : кол.іл. - (Бібліо-клас).

78.36 Е-50
"Електронні ресурси бібліотек" : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. дир. держ. та обл. наук. б-к 14-17 жовт. 2003 р./ М-во культури і мистецтв України, Кіровогр. обл. упр. культури облдержадмін., Кіровогр. обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І.Чижевського; редрада.: О. М. Гаращенко ; В. Г. Животовська [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Гаращенко. -Кіровоград, 2003.-144 c.

78.34(4УКР)З18
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека. [50 років] / фото А. А. Едельман ; ред. Є. О. Дунайська. - Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ обл. комітету у справах преси та інформ. Закарпатської облдержадміністрації, 1995 (Міська друкарня) . - 16 с. : іл.

78.34(4УКР)П78
Проблеми збереження бібліотек як частини національного культурного надбання в сучасних умовах : матер. обл. міжвід. наук.-практ. конф. (Ужгород, вересень 1995 р.) / Управління культури облдержадміністрації, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; упоряд. Н. М. Панчук. - Ужгород : [б. и.], 1996. - 84 с.
2012-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4622

система картотек та каталогів обласних бібліотек:))))) пасібочки вам, цьомммммм

2012-09-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Мартовицкая, Лариса. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Дрыбин В. Отражение национального документа в системе каталогов Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние и перспективы развития / В. Дрыбин // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 24-28.

Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 3-10.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса [Текст] / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 26-29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства [Текст] / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 8-15.

Кичакова, Наталья Николаевна. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации В России : на примере проекта "Каталогизации перед публикацией - (СIP)" / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 47-52.

2012-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4621

про каталоги і картотеки

студ.2-го курсу УККІМ
2012-09-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Мартовицкая, Лариса. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Дрыбин В. Отражение национального документа в системе каталогов Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние и перспективы развития / В. Дрыбин // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 24-28.

Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 3-10.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса [Текст] / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 26-29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства [Текст] / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 8-15.

Кичакова, Наталья Николаевна. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации В России : на примере проекта "Каталогизации перед публикацией - (СIP)" / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 47-52.

2012-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4620

де можна скачати безкоштовно роман Ліни Костенко "Записки українського сасмашедшого"

2012-09-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотека є потрібний Вам документ:

84(4УКР)6 К 72
Костенко Л. В. Записки українського самашедшого : [роман]/ Л. В. Костенко. -К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.-416 c. :a-іл. -(Перлини сучасної літератури).

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 225 | 226 | 227 | 228 | 229| 230 | 231 | 232 | 233 | ... >>     >>>