Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2479

Вплив якості продукції на конкурентноспроможність підприємства/ О. С. Пономарьова, Г. Ю. Кучерук

вася
2010-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті потрібну Вам книгу не знайдено. У фондах бібліотеки є такі видання:

65.9(4УКР)
К64
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія/ Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло; Нац. ін-т стратегічних досліджень. -К.: Знання України, 2005.-388 c.

65.9(4УКР)
К64
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ); За ред. Ю.В. Полунєєв, Упоряд. В.Г. Підвисоцький. -К.: ЛАТ&К, 2006.-176 c.

65.9(4УКР)
Ш77
Шнипко О.С.
Національна конкурентоспроможність : сутність, проблеми, механізми реалізації: Монографія/ О.С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування; НАН України, Інститут економічного прогнозування. -К.: Наук. думка, 2003.-334 с.2010-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2478

Скажіть, будь ласка, де можна знайти приклади про реальні порушення прав інтелектуальної власності в Україні за 2008-2009 роки

Бобрушко Павло Олексійович
2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2477

допоможіть,будь-ласка,підібрати літературу для складання програми шкільного спецкурсу "Самовдосконалення особистості"

Ковальова Олена
2010-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

74.2
В 64
Вознюк Н.М.
Етико-педагогічні основи формування особистості : Навч. посіб./ Н.М. Вознюк; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-200 c.. -Бібліогр.: с. 183-193.

88.37
З 13
Завгородня О.В.
Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія/ О. В. Завгородня; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. -К.: Наук. думка, 2007.-264 c.. -Бібліогр.: с. 227-248.

88.37
Ж74
Життєві домагання особистості : кол. монографія/ Т. М. Титаренко [та ін.]; Ін-т соц. та політ. психології. -К.: Педагогічна думка, 2007.-456 c.

88.37
Я14
Яблонко В.Я.
Психолого - педагогічні основи формування особистості : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Я. Яблонко; М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-258 c.

88.37
В18
Варій М.Й.
Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. Й. Варій; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-592 c.. -Бібліогр. наприкінці глав.

К 74.26
К34
Кельбас О.І.
Розвиток творчої особистості засобами краєзнавства : метод. рек./ О. І. Кельбас; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти, Відділ освіти Іршавської держадміністрації, Метод. кабінет. -Ужгород: Ґражда, 2009.-120 c.

74.6
Г 52
Главацька О.Л.
Основи самовиховання особистості : [навч.-метод. посіб.]/ О. Л. Главацька. -К.: Кондор, 2008.-228 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 222-224.

88.37
З-12
Заброцький М.М.
Психологія особистості : навч. посіб. для вищ. навч. закл./ М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. -[3-є вид.]. -К.: Освіта України, 2009.-364 c.
88
П 86
Психологія та педагогіка : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана; авт. кол. Л А. Колесніченко ; : М. В. Артюшина, О. М. Котикова [та ін.] ; за заг. ред. Л А. Колесніченко. -К.: КНЕУ, 2008.-408 c.

88.8
Ш16
Шадських Ю.Г.
Психологія і педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти/ Ю. Г. Шадських. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-320 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 314-319.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2476

повторнтй запит

2009-02-27
ПИТАННЯ

Хочу придбати книгу "Україна у старій листівці".Київ"Криниця"2000 ISBN 966-7575-02-0
Можете допомогти?
Шухевич Леся Володимирівна


на жаль книги в продажі вже давно немає
хіба що десь в букініста або особисто хтось
продасть?

2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! На жаль, цього видання немає в фондах нашої бібліотеки. Є тількі наступні джерела, якими Ви можете скористатись:
084(477.87)
В 68
Волошин, Олександр.
Ужгород у старовинній листівці [Текст] : фотоальбом / О. Волошин; Автори тексту: С. Федака, О. Волошин; Передм. М. Вегеш. - Ужгород : Два кольори, 2003. - 142 с

КОя656
В68
Волошин, Олександр.
Мукачево у старовинній листівці [Текст] = Regi kepeslapok Munkacsrol : альбом / О. Волошин; Пер. на угор. М. Яцкович, Текст Й.В. Кобаль . - Ужгород : Карпати, 2006. - 168 с.

посилання 12010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2475

Назвіть, будь ласка, 12 заповідей бібліотекаря

Ледида Надія Василівна
2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
78.3(4УКР)
П 86
Психологічний портрет сучасного бібліотекаря [Текст] : соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 28 / Нац. парламентська б-ка України ; Уклад. О.О. Мастіпан. - К. : [б. и.], 2002. - 23 с. - 2 грн

78.34(4УКР)
П84
Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ. - метод. бюлетень. № 4 (19) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; Упоряд. О.Г. Ліскова, Відп. за вип. В. Вітенко. - Тернопiль : [б. и.], 2006. - 28 с.


Жирова, В. Г.
Етика бібліотекаря [Текст] : экспресс-информация / В.Г. Жирова // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 32-40
Цуріна, І.
Влада інвестує в активного бібліотекаря [Текст] / І. Цуріна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2008. - N 3(липень-вересень). - С. 22


Кухарський, В.
"Велесова книга": духовність, моральні чесноти праукраїнців у контексті 10 божих заповідей / В. Кухарський // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 29 - 332010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2474

де можна знайти сучасний стан перестрахового ринку в україні

наташа
2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 142010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2473

Будь ласка знайдіть мені твір на тему суспільство у якому я хочу жити

Лупанчук альона вікторівна
2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
83.3(4УКР)

Сучасні учнівські твори з української мови та літератури: 5-11 класи [Текст] : учебное пособие. - [Б. м. : б. и.], 2004. - 38 р.
У59
Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи [Текст] : українська мова та література. Зарубіжна література / Уклад. С.С. Скляр, Кол. авт.: Н.Ф. Бородіна. - Х. : Торсінг ПЛЮС, 2006. - 752 с. - Алф. покаж.: с. 720-752.

83.3(4УКР)
Д23
2500. Сучасні учнівські твори з української мови та літератури: 5-11 класи [Текст] : учебное пособие / О.Ю. Байбак та ін. - Донецьк : БАО, 2006. - 1600 с.

83.3(4УКР)
Т67
3511. Кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури [Текст] : 5 - 11 кл. / І. А. Павленко, Ю. В. Русакова, Г. В. Захарова та ін. - Донецьк : БАО, 2007. - 880 с

83.3(4УКР)
З 80
Золоті твори з української мови і літератури: 10-11 класи [Текст] : посіб. для учнів / С. А. Мележик та ін. - Донецьк : БАО, 2008. - 448 с.

83.3(4УКР)
М41
Мегазбірка найновіших учнівських творів. 2010 [Текст] : 5 - 11 (12) кл. : за новими програмами : укр. мова та л-ра, зарубіж. л-ра / уклад. В. В. Федієнко. - Х. : Школа, 2009. - 784 с.
83.3(0)
Т67
3333 кращі твори [Текст] : 5 - 12 кл. : твори, есе, теми, доповіді : рек. для використання відповідно до програм 12-річ. шк. М-ва освіти і науки України / авт.-упоряд. С. Ш. Відмінник. - К. : Майстер-клас, 2008. - 896 с

83.3(0)
Л87
Лучшие школьные сочинения [Текст] : рекомендовано для исп. в соответствии с программами М-ва образования и науки Украины в шк. с рус. яз. обучения / сост. Н. А. Андросова. - К. : Мастер-класс, 2008. - 768 с

83.3(3УКР)
М41
Мегазбірка найновіших учнівських творів 2003 : 5-11 класи [Текст] : українська мова та література.Зарубіжна література.Зразки текстів, перелік тем, плани, епіграфи, цитати, алфавітний покажчик, методичні поради / уклад. Л.Б. Бєй. - К. : Школа, 2002. - 864 с.


< />    < />... 225 | 226 | 227 | 228 | 229| 230 | 231 | 232 | 233 | ... >>     >>>