Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Как обойти имобилайзер и его неисправности.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4146

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Взаємо відносини голови держави з іншими гілками влади в забіжних країнах". Дякую!

Олена
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб./ Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: Істина, 2009.-376 c.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб./ В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -2-е вид. стер.. -К.: Знання, 2008.-472 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб./ О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля; Київ. нац. лінгв. ун-т, Економ.-правовий ін-т. -К.: Атіка, 2008.-216 c.

Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія/ В. В. Марченко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. -К.: Правова єдність: КНТ: ЦУЛ, 2010.-216 c.

Бойко О. Юридична природа інституту президенства. [Текст] / О. Бойко // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1. - С. 69-72.

Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність феномена [Текст] / М. Кармазіна // Політичний менеджмент. - 2004. - №3. - С. 36-50.

Малкіна, Ганна. Політична відповідальність глави держави [Текст] / Г. Малкіна // Політичний менеджмент. - 2008. - № 2. - С. 42-50.

Зозуля, Олександр Ігорович. Перебудова адміністрації Президента РФ відповідно до Конституції Російської Федерації [Текст] / О. І. Зозуля // Наше право. - 2008. - № 4 ч. 1. - С. 75-80.

Макаров, Гліб Валерійович. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Текст] / Г. В. Макаров // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. - С. 5-13.

Алєксєєнко І. Г. Взаємодія президента і парламенту у президентсько-парламентській формі правління на основі досвіду сучасної України та країн ЄС [Текст] / І. Г. Алєксєєнко // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - № 9-10. - С. 3-6.

Гулиев, Ариф. Как и почему Гейдар Алиев заложил основы силы и стабильности института президенства в Азербайджане [Текст] / А. Гулиев // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 584-590.

Гулиев, Ариф Джамиль оглы. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президенства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее [Текст] / А. Гулиев // Держава і право. - 2011. - Вып. 51. - С. 593-599.

Удовик В. Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах як об'єкт сучасних науково-теоретичних досліджень [Текст] / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 47-48.

2011-11-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4145

Тенденції та проблеми розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Руснак Сергій Анатолійович
2011-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 214-219

Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 231 - 234

Уласевич А. Автоцивілка : проблеми застосування/ А. Уласевич // Юридична газета. -2010. -№ 38. - C. 23.

Карпенко Л. В. Про виплату страхового відшкодування власникам автомобілів, що перебувають на гарантійному обслуговуванні у страхувальника, при виявленні заводських дефектів/ Л. В. Карпенко // Вісник господарського судочинства. -2011. -№ 1. - C. 29-32.

Кульчій О. О.Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов`язкового страхування відповідальності автовласників/ О. О. Кульчій // Часопис Київського університету права. -2011. -№ 1. - C. 189-193.

Кульчій , Олег Олександрович. Проблеми визначення предмета договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників [Текст] / О. О. Кульчій // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 381-387

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-11-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4144

Скажіть будь-ласка які є статті на тему - прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення
Дякую

Ольга
2011-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Степанюк А.А. Прогалини регулювання міжнародного приватного права [Текст] / А.А. Степанюк // Адвокат. - 2005. - №8. - С. 18-22.

Мішуровська С. Прогалини в українському закодавстві при застосуванні ст.8 Конвенції про захист прав і свобод людини та основоположних свобод [Текст] / С. Мішуровська // Право України. - 2007 . - № 8 .- С. 81 – 84.

Колотова, Олена Володимирівна. Поняття та сутність прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 74-81.

Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства [Текст] / І. Шруб // Право України. - 2008. - № 6.- С.57-62.

Колотова, Олена Володимирівна. Види прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 86-91.

Аврамова О. Правовий статус рієлтора в Україні: проблеми, прогалини, перспективи [Текст] / О. Аврамова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 6. - С. 40-43.

Пригоцький В. Щодо прогалин права як детермінант виникнення адміністративно-господарського спору, їх виявлення та подолання [Текст] / В. Пригоцький // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 137-140.

Івашін Є. В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можлиівсть вчиняти протиправні дії [Текст] / Є. В. Івашін // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 160-163.

Кишинський, Андрій Володимирович. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку : зміст та прогалини у правовому регулюванні [Текст] / А. В. Кишинський // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 113-117.

2011-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4143

Скажіть будь ласка де знайти закоординовані теми дисертацій з гендерної тематики?

Крапчіна Олена
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, на Ваш запит відповіді не знайдено.2011-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4142

Доброго дня!!Мені потрібен перелік книжкових конкурсів, що проходять в Україні...або їх сайти, де преставлені переможці останнього року.Наперед дякую!

Макар Ю.М.
2011-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4141

Сучасний стан та напрями удосконалення прибуткового оподаткування в Україні

Кушнір Марія Анатоліївна
2011-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Податковий кодекс України : із змінами і допов. станом на 22 квіт. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). -К.: Правова єдність, 2011.-480 c.

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 36-38.

Малишкін А. Облік податку на прибуток: бухгалтерський чи податковий? [Текст] / А. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 43-48.

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 37-40.

Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування [Текст] / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. - 2010. - № 9.- С.71-76.

Свідерський, Дмитро. Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 1. - С. 43-52.

Кисельова О. Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси [Текст] / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 40-51.

Свідерський, Євген. Організація обліку податку на прибуток за податковим кодексом у перехідний період [Текст] / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 5. - С. 3-14.

Назарбаєва, Ірина. Звітність з податку на прибуток: склад, структура, порядок подання [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. - 2011. - № 29. - С. 37-41.

Про Податковий кодекс. Практика, Ч. І : Перехідні операції // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 38. - C. 5-182.

Ільницький, Юрій. Обов’язкові реквізити декларації з податку на прибуток: і дрібниці мають значення [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 65. - С. 3-6.

Прокопенко, Віталій. Декларація з податку на прибуток: путівник для бухгалтера [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 65. - С. 7-28.

Кирилов, Сергій. Консолідований податок на прибуток: взяти й поділити! [Текст] / С. Кирилов // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 65. - С. 30-43.

Про Податковий кодекс. Практика, Ч. ІІ : Адаптація // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 69-70. - C. 5-178.

Декларація з прибутку [Текст] : [схеми податкових доходів і витрат; податок на прибуток; інші доходи; собівартість товарів (робіт, послуг); загальновиробничі витрати; адміністративні витрати; витрати на збут; операційні витрати] // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 71. - С. 9-48.

Про Податковий кодекс. Практика, Ч. ІІІ : Господарські операції // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 98-99. - C. 3-146.2011-11-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4140

Доброго дня. Мені потрідне заняття на тему: "Радість, Яка вона?"

Кириченко О.О.
2011-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Доброго дня!

За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


Талдаєва, Л. П. Щоб радість людям дарувати, треба з себе починати [Текст] [Текст] : сценарій / Л. П. Талдаєва // Позакласний час. - 2009. - №19-20. - . С. 17, 18.

Печонкіна, Л. А. "І радість доброти пізнаєш..." [Текст] [Текст] : сценарій / Л. А. Печонкіна // Позакласний час. - 2009. - № 21-22. - . С. 32-34.

Винник, Є. В. Твори добро на радість людям [Текст] [Текст] : сценарій / Є. В. Винник // Позакласний час. - 2009. - № 9-10. - . С. 14-17.


< />    < />... 19 | 20 | 21 | 22 | 23| 24 | 25 | 26 | 27 | ... >>     >>>