Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4612

Доброго дня!
Чи наявні у фонді вашої бібліотеки твори англійського письменника Ієн Мак'юена?

Анастасія
2012-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах нашої бібліотеки твори потрібного Вам письменника відсутні.2012-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4611

Доброго дня, допоможіть знайти інформацію на тему "Управління ризиками у Франції" чи "Управління ризиками у Великобританії"

Плахтій Інна Олександрівна
2012-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

65.9(4УКР)24 Г58
Гогіташвілі, Георгій Григорович. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання, 2007. - 368 с.

65.5 Е 45
Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. П. Голіков [та ін.]; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-464 c.

65 Е45
Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посіб. / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінський ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 446 с.

65.29 К 64
Кондрашихін А. Б.
Теорія та практика підприємницького ризику : навч. посіб./ А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-224 c.

65.01 Л84
Лук'янова В.В. Економічний ризик : навч. посіб./ В.В. Лук'янова; В.В.Лук`янова, Т.В.Головач. -К.: Академвидав, 2007.-464 c.

65.01 М 38
Машина, Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник / Н.І. Машина; Донецький економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.

65.5 С77
Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб./ А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. -К.: Знання, 2009.-456 c.

65.29 С77
Старостіна, Алла Олексіївна. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - К. : Кондор : Політехніка НТУУ "КПІ", 2009. - 200 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4610

де знайти календарно-тематичне планування з геометрії 8 клас за підручником Апостолова

Сущенко Р.М.
2012-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52012-09-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4609

Доброго дня..Допоможіть знайти літературу на тему: Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів у бібліотеці.

Біскуп. В
2012-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:

78.34(4УКР) І- 74
Інформаційні ресурси: створення використання, доступ : матеріали конференції (3- 7 жовтня 2005 р.; Алушта, Автономна Республіка Крим) / Міжнар. науково- практична конференція "Informatio- 2005" ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна, Підготовка до друку С. Басенко. - К. : [б. и.], 2005. - 72 с. - Бібліогр. в кінці ст.

78.36(4УКР) І -74
Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство [ІРБІС] : довідково- інформ. видання / Управління культури Вінницької облдержадміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Упоряд. М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко, О.І. Кізян. - Вінниця : [б. и.], 2004. - 196 с. : іл. - (в опр.) : 12 грн.

К78.3 Б59
"Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури регіону" : матеріали до обласного семінару-тренінгу директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 14-15 грудня 2005 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; Уклад. О.М. Дзуровчик, Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2005. - 44 с.


Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. №32/95 –ВР // Закони України /Верховна Рада України. Ін-т законодавства. – К.,1997. – Т. 8 – С. 27-38.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Закони України /Верховна Рада України. Ін-т законодавства. – К.,1996. – Т. 4 – С. 72-88.

Про національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. – К.: Кн. палата України, 1998. – С. 2.

Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 13–17.

Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально-комунікаційної сфери суспільства / О. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 53-58 .

Кобєлєв О. Інформаційна аналітика як складова системи діагностики діяльності бібліотек / О. Кобєлєв // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 17-20.

Пархоменко О. В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою науково-технічної діяльності / О. В. Пархоменко // НТІ. – 2004. – № 2. – С. 27–31.

Пархоменко В. Д. Інформаційно-аналітична діяльність: проблеми і перспективи / В. Д. Пархоменко, Г. І. Калитич // НТІ. – 2000. – № 1. – С. 2–5.

Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності / Г. В. Сілкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 37–44.

Якушко Б. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного облсуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН /
Б. Якушко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 9?13.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-09-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4608

Доброго дня! допоможіть у пошуку матеріалу на тему:" Системи стратегічного планувння та інші механізми координації." Необхідна періодика, підпручники. Щиро вдячна!!!

Ступак Л.О.
2012-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Пропонуємо, наступні видання:

65.050.9(4УКР) В 14
Вакуленко, В. М. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях : навч. посіб. / В.М. Вакуленко; Нац. академія державного управління при Президентові України. – Ужгород : Патент, 2004. – 200 с. + Додатки (с.156- 197). – Бібліогр. : С. 134-140.

65.050.9(4УКР)2 С 83
Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті : [навч. посіб.] / за ред. П. М. Макаренко ; авт. кол. : П. М. Макаренко : Р. М. Миронова, А. П. Макаренко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Оксамит-Текс, 2003. – 144 с. : табл. – Бібліогр. : С. 140-141.

67.9(4УКР)301.1 Г 67
Горбулін, В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 388 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 65.6 С 83
Стратегічне планування як фактор конкурентоспроможності: теоретичний та практичний аспекти : [монографія] / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2011. – 202 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 188-201.

***
Точилін, В. О. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та практика впровадження / В. О. Точилін, І. С. Вербицький // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 109-116. – Бібліогр. : 12 назв.

Поляков, М. А. Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком / М. А. Поляков // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 61-62. – Бібліогр.: С. 62.
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62012-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4607

де можна знайти значення Веймарської конституції. і де можна найти що Веймарська конституція відобразили результати буржуазно-демократичної революції у Німеччині. конституція німецької, конституція сша 1787 і французькою(конституційні закони Французької республіки 1875)- спільні риси

2012-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.2(0) Х76
Хома, Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник / Н.М. Хома. – Львів : Магнолія плюс ; К. : Каравела ; Львів : "Новий Світ- 2000", 2003. – 480 с.

67.3(0) Б85
Бостан, Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. - 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с. – Бібліогр. : С. 713-721, наприкінці тем та у підрядк. прим.

67.9(0)300 П 16
Панов, А. В. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Панов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2011. – 232 с. : іл.

67.1(0) П 16
Панов, Ален Володимирович. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / А.В. Панов. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 204 с.

67.2(0) Г 54
Глиняний, Володимир Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 6-е. – К. : Істина, 2010. – 768 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.2(0) М15
Макарчук, Володимир Степанович. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с. – Бібліогр. наприкінці тем.

67.9(0)300 Л24
Лапка, Оксана Ярославівна. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб. / О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля ; Київ. нац. лінгв. ун-т, Економ.-правовий ін-т. – К. : Атіка, 2008. – 216 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

2012-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4606

Підкажіть, будь ласка, яку літературу можна використати для написання курсової роботи на тему:"Методи і засоби вивчення особистості при підборі і розміщенні управлінських кадрів організації". Дякую!

Аліна М.
2012-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо, переглянути наступні видання:

65.9(4УКР)29 О-75
Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. – Бібліогр. : С. 837-853.

65.050.2 Р83
Рудінська, О. В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент : навч. посіб. / О. В.Рудінська, С. А.Яроміч, І. О.Молоткова ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. – 336 с. – Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)29 О 75
Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 676 с. – Бібліогр. : С. 661-674.

65.29 Ш 74
Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 456 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : С. 446-452.

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби / Є. К. Пашутинський. – (2-е вид.). – К. : КНТ, 2005. – 272 с. – (Кадри підприємства).

65.24 Д19
Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 с. : табл.

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 5-е вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 332 с. - (Кадри підприємства).

***

Нагаєв В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство / Нагаєв В. // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 65-70. – Бібліогр. : 12 назв

Пунько, Б. М. Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця / Б.М. Пунько // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 84-91. – Бібліогр. : 10 назв.

Ковальчук, О. Мотивація в управлінській діяльності закладу : ( із досвіду роботи) / Олександр Ковальчук // Директор школи. – 2011. – № 36. – С. 14-16.


Інтернет – ресурси:


посилання 1


< />    < />... 227 | 228 | 229 | 230 | 231| 232 | 233 | 234 | 235 | ... >>     >>>