Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2465

Добрий день,
прошу Вас допогти меня знайти інформацію на питання "Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості".

Дякую!

Кравець Кирило Олександрович
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Шаблиста, Л.
Тенденції збитковості промислових підлриємств та чинники, що їх зумовлюють [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2006. - № 12. - С. 38-48.


Шаблиста, Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64.


К 65.6-05
З-41
Збитковість в економіці області [Текст] : статист. бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. Т. М. Соханич ; відп. за вип. В. О. Саблукова. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 14 с

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с

65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с

65.30
Р69
Роман, Михал Иванович.
Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с. 336.11(075.8)
Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с

658.(075.8)/Е 45-543035
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
65.29
Д44
Діагностика стану підприємства [Текст] : теорія і практика : монографія / А. Е. Воронкова, Р. З. Вечерковські [та ін.] ; за заг. ред. А. Е. Воронкова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон.

2010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2464

Допоможіть знайти матеріал з питання "Словотворчі суфікси у західних говорах"

Неля
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2463

Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка знайти англо-російський словник до спеціальності слюсар з ремонту автомобілів.

Роман
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібного Вам словника в нашій бібліотеці і в електронному варіанті не знайдено.2010-04-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2462

Допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему: право власності як інститут цивільного права

Роман Андрійович
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

Дахно, Іван Іванович. Право інтелектуальної власності [Текст] : Навчальний посібник / І.І. Дахно; Ред. С.М. Каверін, 2002. - 200 с.

Заіка, Юрій Олександрович. Право власності. Спадкове право [Текст] : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, 2000. - 150 с.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А.Г. Ярема та ін., 2004. - 864 с.

Право власності та інші речові права [Текст] : нормативна база / упоряд. О. М. Роїна, 2008. - 340 с.

Яворська, Олександра Степанівна. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Яворська, 2008. - 256 с.

Нєкрасова О. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при здійснення права власності подружжя [Текст] / О. Нєкрасова // Юридична Україна. - 2007. - № 2.- С.38-40

Панченко М. До проблеми законодавчого регулювання відносин довірчої власності [Текст] / М. Панченко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 4 . - С. 36-40

Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення [Текст] / І. Спасибо // Юридична Україна. - 2008. - № 4 . - С. 72-75

Лялюк О. Деякі проблеми правового регушлювання питань комунальної власності в Україні [Текст] / О. Лялюк // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 72-74

Гриняк А. Окремі аспекти набуття фізичними особами права спільної власності [Текст] / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 12. - С. 14-18

Простибоженко, Тетяна Василівна. Добросовісність як основа набуття права власності за набувальною давністю [Текст] / Т. В. Простибоженко // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 385-391

Коваленко С. Экономико-правовое содержание категории "собственность" как объекта оценки [Текст] / С. Коваленко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 40-44

Мацюк Г. Незавершене будівництва як об’єкт цивільних правовідносин [Текст] / Г. Мацюк // Адвокат. - 2009. - № 8. - С. 10-15

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2010-04-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2461

Які є електронні безкоштовні ресурси по темі - відшкодування моральної шкоди?

Ольга
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-04-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2460

добрий вечір! Допоможіть будь-ласка знайти літературу, для написання курсової на тему : "методологія та організація аудиту розрахунків з бюджетом за податками"

Ярослава Вікторівна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2459

Доброго дня!
скажіть будь-ласка, чи можна ознайомитися у Вашій бібліотеці з прцями наступних вчених:
пітюлич м.і.

2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. неекономічних спеціальностей / М.І. Пітюлич; В.І. Опіярі, Ю.Б. Кушнір; УжНУ; Економічний фак-т; Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2003. - 86 с

65.01
О75
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич ; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ужгород : Карпати, 2005. - 352 с.

К 65.632
Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. природн. ф-тів / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2008. - 168 с.

К 65.6-64
П35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда ; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. - Ужгород : Карпати, 2008. - 200 с

Издание в обработке. Не выдается

Пітюлич, Михайло Михайлович.
Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження) [Текст] : монографія / М. М. Пітюлич, О. І. Чакій. - Ужгород : Патент, 2009. - 168 с.
Пітюлич, М.
Методичні підходи до реформування територіальних концепцій економічного розвитку [Текст] / М. Пітюлич, В. Мікловда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 7-9.

Пітюлич, М.
Фінансово-економічні механізми стимулювання розвитку самостійної зайнятості населення [Текст] / М. Пітюлич // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 88-93.

Мікловда, В.
Макроекономічні тенденції стабілізації економіки України і перспективи економічного зростання [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич, В. Шинкар // Регіональна економіка. - 2004. - №1. - С. 7-15.


Мікловда, В.
Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 74-80

посилання 1
.gov.ua/ptal/natural/NVUU/Ekon/2009_28_1/statti/1.htm
< />    < />... 227 | 228 | 229 | 230 | 231| 232 | 233 | 234 | 235 | ... >>     >>>