Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2473

Будь ласка знайдіть мені твір на тему суспільство у якому я хочу жити

Лупанчук альона вікторівна
2010-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
83.3(4УКР)

Сучасні учнівські твори з української мови та літератури: 5-11 класи [Текст] : учебное пособие. - [Б. м. : б. и.], 2004. - 38 р.
У59
Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи [Текст] : українська мова та література. Зарубіжна література / Уклад. С.С. Скляр, Кол. авт.: Н.Ф. Бородіна. - Х. : Торсінг ПЛЮС, 2006. - 752 с. - Алф. покаж.: с. 720-752.

83.3(4УКР)
Д23
2500. Сучасні учнівські твори з української мови та літератури: 5-11 класи [Текст] : учебное пособие / О.Ю. Байбак та ін. - Донецьк : БАО, 2006. - 1600 с.

83.3(4УКР)
Т67
3511. Кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури [Текст] : 5 - 11 кл. / І. А. Павленко, Ю. В. Русакова, Г. В. Захарова та ін. - Донецьк : БАО, 2007. - 880 с

83.3(4УКР)
З 80
Золоті твори з української мови і літератури: 10-11 класи [Текст] : посіб. для учнів / С. А. Мележик та ін. - Донецьк : БАО, 2008. - 448 с.

83.3(4УКР)
М41
Мегазбірка найновіших учнівських творів. 2010 [Текст] : 5 - 11 (12) кл. : за новими програмами : укр. мова та л-ра, зарубіж. л-ра / уклад. В. В. Федієнко. - Х. : Школа, 2009. - 784 с.
83.3(0)
Т67
3333 кращі твори [Текст] : 5 - 12 кл. : твори, есе, теми, доповіді : рек. для використання відповідно до програм 12-річ. шк. М-ва освіти і науки України / авт.-упоряд. С. Ш. Відмінник. - К. : Майстер-клас, 2008. - 896 с

83.3(0)
Л87
Лучшие школьные сочинения [Текст] : рекомендовано для исп. в соответствии с программами М-ва образования и науки Украины в шк. с рус. яз. обучения / сост. Н. А. Андросова. - К. : Мастер-класс, 2008. - 768 с

83.3(3УКР)
М41
Мегазбірка найновіших учнівських творів 2003 : 5-11 класи [Текст] : українська мова та література.Зарубіжна література.Зразки текстів, перелік тем, плани, епіграфи, цитати, алфавітний покажчик, методичні поради / уклад. Л.Б. Бєй. - К. : Школа, 2002. - 864 с.2010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2472

Будь-ласка, повідомте ім'я та по-батькові власника книжкового магазину М.О.Шаха

Кузовова Наталя Миколаївна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Уважно ознайомтесь з правилами користування віртуальною довідкою.2010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2471

Доврий день! Шановні працівники бібліотеки прошу допомогти з написанням курсової роботи на тему:"Бібліографічний опис документів:сучасний стан та перспективи розвитку" Дякую гарно

Троган Іван
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

78.37ц
І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. - К. : Книжкова палата України, 2001. - 40 с
78.37
С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі [Текст] : загальні вимоги та правила: Інформація та документація / Держ. стандарт України. - К. : Держстандарт України, 1998. - 25 с

78.34(4УКР)
О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування [Текст] : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. - К. : [б. и.], 2001. - 16 с.
78.37
З-94
Зупарова, Л. Б.
Библиотечная обработка документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с. - Библиогр.: с. 206-208.

78.5
С13
Савина, Инна Александровна.
Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. - М. : Либерея, 2004. - 88 с.
78.5(4УКР)
У 44
Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (ХVІІІ- початок ХХ ст.) із фондів бібліотек України [Текст] : метод. посіб. / Академія педагогічних наук України, М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; Уклад. Р.С. Жданова, Відп. ред. В.О. Кононенко, С. Басенко, Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - К. : [б. и.], 2005. - 126 с

78.5
П47
Гиляревский, Руджеро Сергеевич.
Развитие принципов книгоописания [Текст] : краткий очерк / Р. С. Гиляревский. - Изд. 2-е, доп. - СПб. : Профессия, 2008. - 240 с. - (Библиотека). - Библиогр. в прим.: с.184-232 и в подстроч. прим. - Имен. указ. : с.233-237


Янішевський, О.
Нові правила в оформленні списків використаної літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у видавничій галузі? / О. Янішевський // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 9 - 11.

78.371
С 66
Сосова, Л.
Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах [Текст] / Л. Сосова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2008. - N 4(жовтень-грудень). - С. 29

Женченко, М.
Оформлення списків використанної літератури відповідно до вимог нових стандартів : спроба відповіді на проблемні питання / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 19-22.

Мартовицкая, Лариса.
Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" [Текст] / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Бондаренко, Лідія Григорівна (канд. пед. наук, доц. Херсон. держ. пед. ун-ту).
Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. - 2009. - № 7/8. - С. 33


2010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2470

Доброго дня! Пишу Вам повторно. Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в написанні курсової роботи на тему "Характеристика джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень" Гано дякую.

Бігун Тетяна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.050.2
Г27
Гевко, Іван Богданович.
Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2009. - 188 с.
Плікус, І.
Система фінансового моніторингу як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень. [Текст] / І. Плікус // Регіональна економіка. - 2002. - №3(25). - С. 69-76.

Капленко, Г.
Особливості формування управлінських рішень підприємницьких структур у сучасному періоді [Текст] / Г. Капленко // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип. 11. - С. 64-68.

Білорус, Т. В.
Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту [Текст] / Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. - С. 170-175.

Джафарова, М.
Сутність і поняття управлінських рішень в діяльності органів внутрішніх справ [Текст] / М. Джафарова // Наше право. - 2004. - №2. - С. 51-55.

Бережной, О. А.
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень [Текст] / О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №9. - С. 26-29.

Олексів, І. Б.
Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв"язання [Текст] / І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 141-149.

Рожок, О. А.
Аналітичні методи обгрунтування ефективності функціональних управлінських рішень [Текст] : общественно-политическая литература / О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №4. - С. 126-134.

Оксьом, І.
Прийняття управлінських рішень органами місцевого управління [Текст] : общественно-политическая литература / І. Оксьом // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - 63.65.

Гармаш, Є. В.
Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі [Текст] : общественно-политическая литература / Є.В. Гармаш // Митна справа. - 2005. - №6. - С. 50-54.

Окопник, Олена.
Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ [Текст] : общественно-политическая литература / О. Окопник // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №6. - С. 94-97.

Джафарова, Марина В’ячеславівна.
Способи забезпечення законності управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням [Текст] : общественно-политическая литература / М.В. Джафарова // Наше право. - 2006. - №3(ч.1). - С. 49-55.

Ширшикова, Р.
Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади [Текст] / Р. Ширшикова // Юридична Україна. - 2007. - № 4. - С. 51-56
Крижановський, Станіслав Вікентійович.
Актуальні питання прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності керівника органів внутрішніх справ України [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Крижановський // Наше право. - 2007. - № 3. - С. 18-21.
Кочетков , О. В.
Проблеми прийняття достовірних управлінських рішень: використання аналізу беззбитковості в рослинництві [Текст] / О. В. Кочетков , А. М. Брагінець // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 64-72.

Аніщенко, В. О.
Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 64- 72

Буряченко, Андрій.
Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень [Текст] / А.Є. Буряченко // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. - С. 32-362010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2469

Доброго вечора)
допоможіть будь-ласка знайти матеріал для доповіді. Тема: Соціально-правова держава, як гарант здійснення та захисту прав людини.

Катерина Іванівна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2468

допоможіть будь-ласка знайти матеріал до реферату на тему:
Юристи роду Муціїв. Публій Муцій Сцевола, Публій Муцій Красс Муціан, Квін Сцевола.

Вікторія Вікторівна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2

посилання 3
посилання 4
посилання 52010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2467

будь-ласка допоможіть знайти літературу, для написання курсової. тема: "Норма права як первинний елемент системи права"

Вікторія
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шапъновний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Усенко, Р.
Особливості реалізації санкції фінансово-правової норми [Текст] : общественно-политическая литература / Р. Усенко // Право України. - 2006. - №12. - С. 38-41.

Савченко, Олена.
Принцип верховенства права - нормативна основа громадянського суспільства та правової держави [Текст] : общественно-политическая литература / О. Савченко // Юридична Україна. - 2006. - №12. - С. 17-20.

Плавич, С. В.
Правовий механізм взаємодії норм міжнародного та національного права [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Плавич // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №4. - С. 42-47.

Наден, Олена.
Стадії застосування норм кримінального права [Текст] : общественно-политическая литература / О. Наден // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №4. - С. 129-133.

Заєць , Андрій Григорович.
Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи [Текст] : общественно-политическая литература / А.Г. Заєць // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 66-71

Андріїв, Василь.
Правові норми в системі соціальних норм держави [Текст] / В. Андріїв // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 46-49.

Заморська, Л.
Норма права як основний елемент системи права / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - С. 42-45.

Старчук, О.
Нормативність як ознака принципів права [Текст] / О. Старчук // Юридична Україна. - 2008. - № 6. - С. 26-30

Заморська, Любов Ігорівна.
Поняття, сутність та структура відносно визначених норм конституційного права [Текст] / Л. І. Заморська // Наше право. - 2008. - № 4 ч. 1. - С. 26-31
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


< />    < />... 230 | 231 | 232 | 233 | 234| 235 | 236 | 237 | 238 | ... >>     >>>