Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2427

Допоможіть знайти видатки на дошкільні заклади освіти

2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2426

Міжпредметні звязки і урок зарубіжної літератури

Маніта
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Рибінська Ю.
Взаємопов‘язане вивчення зарубіжної літератури та іноземної мови. На матеріалі поезії "Пісня про себе" зі збірки В.Вітмена "Листя трави" : 10 клас/ Юлія Рибінська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2007. -№ 2. - C. 39-43.

Сова В.
Використання історичних відомостей на уроці літератури. На матеріалі роману Р.Л. Стівенсона "Острів скарбів"/ Вікторія Сова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2007. -№ 1. - C. 17-21. -Бібліогр.: 8 назв.

Братко В.
Залучення творів живопису під час вивчення повісті М.Гоголя "Тарас Бульба". Міжпредметні зв‘язки : 7 клас/ В. Братко // Зарубіжна література в школах України. -2007. -№ 5. - C. 18-21. -Бібліогр.: 10 назв.

Барчан Л.
Інтегрований урок: літератури і математика. Повторення та узагальнення знань із тем "Фольклор", "Літературна казка", розв‘язування текстових задач/ Людмила Барчан // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2007. -№ 10. - C. 24-26.

Грачова Н.
З досвіду реалізації міжпредметних зв‘язків. Урок-заочна екскурсія за творчістю Данте/ Наталія Грачова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2008. -№ 11-12. - C. 20-23.

Грачова, Н.
Міжпредметні зв'язки і урок зарубіжної літератури [Текст] : [теорет. аспекти] / Н. Грачова. - // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. - 2008. - N 11-12. - С. 18-20.2010-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2425

Де знайти розробки уроків з Світової художньї культури. 9 клас?

2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Лисицина Ю.
Виховання толерантності у старшокласників засобами художньої культури/ Ю. Лисицина // Мистецтво та освіта. -2009. -№ 4. - C. 48-50

Фурсенко Т.
Архітектура Європи. Модерн в архітектурі : урок художньої культури в 11-му класі/ Т. Фурсенко // Мистецтво та освіта. -2008. -№ 2. - С.51-54


Шейко , Василь Миколайович. Історія художньої культури [Текст] : Середньовіччя. Відродження: Підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В.Кравченко; Харківська державна академія культури, 2001. - 190 с.

Шейко , Василь Миколайович. Історія художньої культури [Текст] : Західна Європа ХVII - ХVIIІ ст.: Підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В.Кравченко; Харківська державна академія культури, 2001. - 190 с.

Шейко , Василь Миколайович. Історія художньої культури [Текст] : Первісність. Стародавній світ: Підручник / В.М. Шейко ; О.А.Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури, 1999. - 210 с.

Шейко , Василь Миколайович. Історія художньої культури [Текст] : Візантія. Арабо-мусульманський світ. Китай. Японія: Підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури, 2001. - 182 с.

Шейко , Василь Миколайович. Історія художньої культури [Текст] : Західна Європа ХІХ - ХХ ст.: Підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури, 2001. - 208 с.2010-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2424

Доброго день!!!
Прошу Вашої допомоги у пошуку літератури з теми :"Лінгвістична специфіка ділового листування"

Юлія Б.
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Венжинович, Наталія Федорівна. Ділова українська мова [Текст] : Навч.-метод. посібник для студентів по спец."Соціальна робота" / Н. Ф. Венжинович; УжНУ, 2002. - 214 с.

Ходанич, Лідія Петрівна. Ділова українська мова [Текст] : Посібник-практикум / Л. П. Ходанич, 1997. - 63 с.

Ходанич, Лідія Петрівна. Ділове мовлення: 300 типових помилок [Текст] : Навч.-метод. посібник / Л.П. Ходанич, 2002. - 48 с.

Ділова українська мова [Текст] : Навч. посібник / за ред. О. Д. Горбул, 2002. - 226 с.

Українська ділова мова [Текст] : практичний посібник на щодень / Ред. М.Д. Гінзбург, 2003. - 592 с.

Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : Навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук, 2004. - 336 с.

Плотницька, Інна Михайлівна. Ділова українська мова [Текст] : Навч. посіб. / І.М. Плотницька, 2004. - 256 с.
Волкотруб, Галина Йосипівна. Українська ділова мова [Текст] : Практикум / Г.Й. Волкотруб, А.М. Венцковський, 2003. - 156 с.

Шевчук, Світлана Володимирівна. Українське ділове мовлення [Текст] : Навч. посіб. / С.В. Шевчук, 2005. - 304 с.

Пивоваров В.М. Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л.Г.Савченко, 2007. - 232 с.

Чорненький , Ярослав Ярославович. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький ; Я.Я.Чорненький, 2006. - 240 с.

Зубков, Микола Григорович. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник : Мова документів. Орфографія. Усне ділове мовлення. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ. Вправи та завдання / М. Г. Зубков, 2004. - 448 с.
2010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2423

допоможіть будь-ласка знайти книгу в електроном вигляді "Теорія фінансової стійкості підприємства. Монографія / за редакцією М.С. Заюкової. - Вінниця:УНІВЕРСУМ, 2004. - 155 с."

ольга
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено. Ця монографія є у фондах нашої бібліотеки.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія/ М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. -Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2004.-156 c.

Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2422

Добрий день)))))))
Будь-ласка, допоможіть знайти інформацію на тему: "Сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг: проблеми та перспективи для України." Дякую!

Калинюк М.
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.5 Г 16
Галушка, Євген Омелянович. Світовий ринок товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 208 с. : табл. - Бібліогр.: с. 201-205. - ISBN 978-966-482-021-6 : 76.80 грн

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.

Комкова Е.Г. Канада и НАФТА: экономические итоги десятилетия/ Е.Г. Комкова //США - Канада: экономика, политика, культура. - 2005. - N12. - C. 3-24.
Комкова Е.Г. Канадо-мексиканские отношения и НАФТА/ Е.Г. Комкова //США - Канада: экономика, политика, культура. - 2004. - N9. - C. 26-42.
Комкова Е.Г. Канадский доллар в контексте североамериканской интеграции/ Е.Г. Комкова //США -Канада: экономика, политика, идеология. - 2003. - N9. - C. 21-39.
Мединська Т.І. НАФТА - "велика трійка" рівних партнерів/ Т.І. Мединська //Політика і час. - 2005. - N1. - C. 56-63.
Мосей Г. Процессы глобализации регионализации в мировой экономике/ Г.Мосей //Вопросы экономики. - 2002. - №9 . - С.24-28.
Широков Г.К. Регионализация: новые тенденции мирового развития на рубеже ХХ и ХХІ веков/ Г.К. Широков //Новая и новейшая история. - 2004. - N4. - C. 55-66.

Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2421

допоможіть знайти літературу для порівняня законів "про ВИБОРИ народних депутатів україни" різних років.. можливо,статті якісь..або щось інше.. дякую гарно!

ТЕГЗА ОКСАНА ІВАНІВНА
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Зверніть увагу!


67.9(4УКР)300.5 З 19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : за станом на 15 червня 2007 року. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 208 с.

67.9(4УКР)300.5 В 41
Виборче законодавство України [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Шайгородський. - К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2002. - 296 с.

67.9(4УКР)300.5 З-19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : наук.-практ. коментар / Центральна виборча комісія України ; Ін-т ген. прокуратури України; Під заг. ред. М.М. Рябець. - К. : Укр. інформ.-правовий центр, 2002. - 361 с.

66.3(4УКР) О-65
Орієнтири виборця 2004 [Текст] : довідник / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус та ін. - К. : Геопринт, 2004. - 235 с.

67.300.5 К64
Кондорсе Про вибори [Текст] : общественно-политическая литература / Кондорсе; Пер. з фр. О. Хома, Ред. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2004. - 160 с. + Примітки с. 131-153. - Покаж.: с. 157-158.

66.3(4УКР)68 Б73
Богашева, Н. В.
Еволюція виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) [Текст] : деякі аспекти / Н.В.Богашева, Ю.Б.Ключковський, Л.В.Колісецька ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Фоліант, 2006. - 146 с.

66.3(4УКР)68 Е88
Етика поведінки державних службовців під час виборів [Текст] / Асоціація держ. службовців ; упоряд. та ред. М. Чугаєвський. - К. : [б. и.], 1999. - 44 с. - 2.50 грн.

67.9(4УКР)300.5 Ш70
Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.


66.3(4УКР)68 К75
Кочубей , Лариса Олександрівна.
Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Кочубей. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). - Бібліогр. в кінці розд.


< />    < />... 231 | 232 | 233 | 234 | 235| 236 | 237 | 238 | 239 | ... >>     >>>