Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-08-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4576

Добрый день. Помогите подобрать литературу для написания предипломной и дипломной работы по бюджетному учреждению (больница) Украины. Источники должны быть за последние 3 года.Спасибо.

Елена
2012-08-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Пропонуємо переглянути наступні видання :

65.26 С77
Старостенко, Г. Г. Бюджетна система : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Ю. В. Булгаков. – К. : Центр навчальної л-ри, 2006. – 240 с.
65.9(4УКР)26 А47
Алєксєєв, І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А. М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с. : табл. + Додатки. – Бібліогр. : C. 310-328.
65.9(4УКР)26 П 19
Пасічник, Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 672 с. : іл, табл. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : C. 661-670.
65.29 О-75 Основи бюджетування : навч. посіб. / М. Д. Білик, Р. І. Заворотній [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. М. Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2009. – 456 с. : рис., табл.
65.052.9(4УКР)247 Т48
Ткаченко, І. Т. Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / І.Т. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет . – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 548 с. : табл. + Додатки C. 497-542. – Бібліогр. : C. 543-546.
65.052.9(4УКР) А92
Атамас, П. Й. Основи обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 286 с. + Додаток C. 272-279. – Бібліогр. : C. 268-271.
65.052.9(4УКР)247 О-17
Облік у бюджетних організаціях : навч. посіб. для дистанційного навчання / О. П. Гаценко [и др.] ; за наук. ред. Г. І. Купалова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т Україна, 2006. – 260 с. : табл. – (Мережа дистанційного навчання). – Бібліогр. : C. 251-252.
65.053 Б 79
Болюх, М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / М. А. Болюх, А. П. Заросило ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2008. – 344 с. : іл, табл. – Бібліогр. в кінці тем.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
2012-08-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4575

Доброго дня!!!Допоможіть будь ласка знайти інформаціюв електроному варіанті на тему:"Характеристика юридичного відділу виконавчого комітету міської ради"
Наперед дякую.

Ірина
2012-08-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)300 Л 17
Лазор, О. Д. Основи місцевого самоврядування : навч.посіб. / О. Д. Лазор; Мін-во освіти і науки України. – 3-є вид. доп. і перероб. – К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 432 с.
67.2(4УКР) К 59
Козюра, І. В. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція) : навч. посіб. / І. В. Козюра, О. Ю. Лебединська ; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України . – Ужгород : Патент, 2003. – 224 с.
67.9(4УКР)300.6 Б 61
Біленчук, П. Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, Підмогильний М.В. – К. : Атіка, 2001. – 304 с.
67.9(4УКР)301 Т 65
Трачук, П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування : навч. посібник / П.А. Трачук; УжДІЕП. – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інф-ції, 2004. – 140 с.
67.9(4УКР)300.6 І- 98
Іщенко, О. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі/ О.М. Іщенко; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. – 608 с. + Додатки С.501-510. –(Бібліотечка кандидата у Президенти України).
67.9(4УКР)301 Т 65
Трачук, П. А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ : [монографія] / П. А.Трачук ; Закарпатський державний університет. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 576 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
67.9(4УКР)301 В65
Войтович, Р. В. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування / Р. В. Войтович, М. І. Пірен, І. Ф. Надольний. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 168 с. – (Бібліотека молодого державного службовця).
65.050.2 І 21
Іванова, Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 360 с. + Додатки. – Бібліогр. : с. 300-302.
67.9(4УКР)301 Л 17
Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. – К. : Дакор, 2007. – 312 с. – Бібліогр. в кінці тем.
65.050.2 М90
Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. ; за заг.і наук. ред. Ю. П. Шаров ; авт. кол. : Ю. П. Шаров ; І. А. Чикаренко [та ін.]. – К. : Атіка, 2009. – 404 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
К 67.61 М65
Місцеве самоврядування: досвід, проблеми, перспективи : зб. виступів / Закарпат. облрада ; відп. за вип. І. В. Голубка ; упоряд.: В. П. Густі ; П. О. Федисяк. – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 112 с. : табл.
67.9(4УКР)301З-19
Законодавство України про місцеве самоврядування : станом на 1 квіт. 2011р. : [зб. офіц. текстів законів]. – К. : Центр учбової л-ри, 2011. – 208 с.
66.75(4УКР) П 61
Посібник для менеджерів молодіжних неурядових організацій по співробітництву з органами державної влади та місцевого самоврядування / Л. Єльчева , А. Круп'як, В. Купрій. – К. : Дит.-молодіж. об-ня "Клуб "Компас", 2000. – 60 с.2012-08-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4574

Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти матеріал для повідомлення на тему :" шляхи підвищення професійної майстерності вчителя -словесника"

Марія Василівна
2012-08-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо, переглянути наступні видання:

Кушнір, В. Гуманітарне мислення вчителя / В. Кушнір // Соціальна психологія. – 2004. – № 4. – С. 81-95.

Рейзенкінд, Т. Педагогічні умови впровадження комп'ютерних технологій у професійну підготовку майбутнього вчителя / Т. Рейзенкінд, А. Чумак // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 37-40.

Савчук, Н. А. Діагностика особистісно-характерологічних особливостей вчителів загальноосвітніх шкіл / Н.А. Савчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. –№11. – С. 78-80.

Кушнір, В. Два світогляди вчителя / В. Кушнір // Соціальна психологія. – 2004. – №6. – С. 146-160.

Буряк, В. Формування методологічної культури вчителя / В. Буряк // Рідна школа. – 2005. – №2. – С. 3-7.

Андрущенко, В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. – 2005. – №1. – С. 58-69.

Філіппова, І. Ю. Вчити вчителя : психолого-педагогічне навчання як спосіб корекції Я-образу вчителя / І.Ю. Філіппова // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №4. – С. 12-19.

Максим, О. В. Особливості емпатійної поведінки вчителя початкової школи / О.В. Максим // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №7. – С. 11-16.

Ситченко, А. Л. Ефективність засвоєння художнього матеріалу може забезпечити лише вчитель-технолог : погляд на майбутнє шкільної літературної освіти / А.Л. Ситченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №2. – С. 34-36.


Муравська, С. О.С. Нілл про підготовку вчителя та його роль у вихованні дитини / С. Муравська // Рідна школа. – 2006. – №5. – С. 77-79.

Темрук, О. Психологічні особливості особистісної зрілості майбутнього вчителя / О. Темрук // Соціальна психологія. – 2006. – №4. – С. 137-151.

Антонець, М. Проблема педагогічної творчості вчителя у спадщині В.О. Сухомлинського / М. Антонець // Рідна школа. – 2006. – №9. – С. 7-10.

Воєвода, З. Незалежне оцінювання з погляду словесника / З. Воєвода // Урок української. –2006. – №10. – С. 36-39.


Саєнко, Т. Формування творчої активності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки / Т. Саєнко // Рідна школа. – 2006. – №12. – С. 5-8.

Шуляр, В. Компетентнісний підхід у діяльності вчителя літератури та учня-читача / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №12. – С. 10-13.

Куцевол, О. Портрет творчого вчителя літератури / О. Куцевол // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 24-29. – Бібліографія : 11 назв.


Скобельськая, О. Три разговора об учителе литературы / О. Скобельськая // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 3-9. – Библиогр. : 10 наим.
Содержание:
Учитель литературы как педагог
Профессиональные требования к словеснику
Рубрики:
Вчитель -- Літератури -- ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ
Вчитель -- Професійна майстерність


Ночвінова, О. Урок - це час зростання особистості учнів / О. Ночвінова // Початкова школа. – 2007. – № 2. – С. 1.

Костюк, О. Моніторинг навчально-методичного забезпечення в практичній діяльності вчителя зарубіжної літератури : на прикладі програми для 12-річної школи / Олена Костюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 15-19. – Бібліогр. : 17 назв.

Іонова, І. Сутнісні складові навчальної проектної діяльності вчителя / І. Іонова // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 43-46. – Бібліогр.

Заброцький, М. М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя / М.М. Заброцький // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. : 10 назв.

Коць, М. О. Комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутнього педагога / М.О. Коць // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 52-55. –Бібліогр.: 25 назв.

Гузь, О. До осмислення труднощів у викладанні шкільного предмета "Зарубіжна література" та ролі вчителя у формуванні учнівської читацької компетенції : Культурологічний аспект / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 11. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв.)

Куцевол, О. Тренінг креативних якостей учителя-словесника / О. Куцевол // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 18-22.


Білоус, П. Творчому вчителю і допитливому учню / П. Білоус // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С. 54-57.

Рева, Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку-технології професійної майстерності вчителя / Ю. Рева // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 50-56. – Бібліогр. : 8 назв.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3

2012-08-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4572

Добрий день.Допоможіть знайти інформацію на тему:"Принципи юридичної відповідальності в Європейському Союзі"

Маньковська МГ
2012-08-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні видання:

66.4(0) Т 50
Тоді, Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : Анод : К.І.С., 2001. – 142 с. – Парал. назва на тит. арк. англ.

67.9(4УКР)304 О-91
Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій / М. Шкарлат, О. Кітайгородська ; громад. орг. ІНТЕРНЬЮЗ-Україна, Міжнар. Фонд "Відродження". – К. : [б. и.], 2002. – 219 с.

67.9(4ВЕЛ) О 90
Оуенз, К. Право : посібник для студентів бізнес-спеціальностей : навч. посібник / К. Оуенз ; пер. з англ. М. Ю. Зарицька. – К. : Знання : КОО, 2002. – 605 с. – (Європейське право).

66.4(4)6 Я 44
Як працює Європейський Союз : довідник інституцій ЄС / Сост. Н. Мартиненко, пер. з англ. Н. Мороз. – К. : Компанія Лік, 2005. – 52 с.

66.4(4)6 Є24
Європейський Союз : словник-довідник / ред. М. Марченко. – 3-є вид. оновлене. – К. : К.І.С., 2006. – 140 с.

67.5 Г85
Грицяк, І. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посіб. / І. А.Грицяк ; Національна академія державного управління при Президентові України, Центр правових та підприємницьких досліджень. – К. : К.І.С., 2004. – 260 с.

66.4(4)6 Я44
Як працює Європейський Союз : довідник інституцій ЄС. – К. : ТОВ "МЕКС", 2008. – 48 с.

63.3(4) К65
Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерський. – К. : Знання, 2009. – 752 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 708-749.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


2012-08-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4571

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти календарно-тематичне планування уроків російської мови в початкових класах (для шкіл з українською мовою навчання).

Анна Василівна
2012-08-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Сильнова, Е. Календарне планування з російської (рідної) мови (за підручником: Сильнова Э. С., Каневская Н. Г., Олейник В. Ф. Русский язык : учебн. для 2 кл. – 2-е изд., перераб. и испр. – К. : Освіта, 2009, 2010) / Елла Сильнова, Ніна Каневська, Вікторія Олійник // Початкова школа. – 2011. – № 2. – С. 44-48.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2012-08-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4570

Доброго дня! Допоможіть будь будь ласка знайти матеріал на тему "Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційний процес" Бажано за 2010-2012 роки"Дякую

Тимошенко К.В.
2012-08-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні видання:

65.29 П 53
Польшаков, Валерій Іванович. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - К. : Кондор, 2009. - 171 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 143-145.

65.9(4УКР)29 К76
Коюда, Віра Олексіївна. Основи інвестиційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с.338 . - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)27 С 83
Страховий та інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / В.Г.Федоренко, В.Б.Захожай, О.Г.Чувардинський та ін. ; Під керівн. і наук. ред. В.Г.Федоренко. - К. : МАУП, 2002. - 344 с. : іл.

65.9(4УКР) Ч 46
Череп, А. В.
Інвестознавство : навч. посіб. / А. В.Череп. – К. : Кондор, 2006. – 400 с. – Бібліогр. : С. 395-396.

65.9(4УКР)26 К 56
Коваленко, Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 337-339.

*******

Дурицька, Г. В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів / Г. В. Дурицька // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 129-137. – Бібліогр. : С. 137-138.

Майорова, Т. В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.

Бабич, Л. М. Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів / Л.М. Бабич, А.О. Кузнецова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 226-231 : табл., рис. – Бібліогр. : 11 назв.

Мединська, Т. В. Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації інвестиційних процесів в Україні / Т. В. Мединська, М. І. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. –2011. – № 5. – С. 23-28. – Бібліогр. : 12 назв.

Пономаренко, В.С. Витоки і особливості невизначеностей при прийнятті інвестиційних рішень / В.С. Пономаренко, Л.М. Малярець, О.В. Дорохов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 151-159 : форм.

Чернікова, О. В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку / О. В. Чернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр. : 15 назв.

Пшик, Б. І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 115-122. – Бібліогр. в кінці ст.

Гриценко, А. А. Тема 13. Теоретичні основи грошово-кредитної політики : [Макроекономіка : підручник] / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 90-106. – Бібліогр. : С. 90.

Горник, В. Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки / В. Г. Горник // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 93-95. – Бібліогр. С. 95 (6 назв).

Рябініна, Л. М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика? / Л. М. Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 205-213 : форм. – Бібліогр.: 24 назви

Бойко, Д. І. Використання норм обов’язкових резервів у грошово-кредитній політиці України / Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 3-4. –С. 45-47. – Бібліогр. наприкінці ст.

Коваленко, Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 241-251 : табл. – Бібліогр. : 19 назв.

Горник, В. Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави / В. Г. Горник // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 120-122. – Бібліогр. с. 122 (6 назв)

Арбузов, С. "Перспективи валютного ринку – абсолютно стабільні" / Сергій Арбузов // Дзеркало тижня. – 2011. – 3-9 верес. (№ 31). – С. 1, 8.

Гриценко, А. А. Цілі та стратегія грошово-кредитної політики : [тема 14 із підручника "Макроекономіка"] / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 88-112. – Бібліогр.: С. 88.

Монетарна політика та перспективи грошово-кредитного ринку // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 3-6.

Савченко, Т. Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні / Т. Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 268-278.

Ткачук, Н. Інструменти грошово-кредитної політики України та її ефективність / Н. Ткачук, С. С. Захарчук // Вісник. – 2012. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. наприкінці ст.


Інтернет – ресурс:

посилання 12012-08-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4569

Не питання, а прохання - змініть дизайн вашого сайту, а то він більш схожий на студентську роботу. Солідна державна установа, а сайт (дизайн) ніякий. Не ображайтесь, я лиш висловила свою думку. І відкрийте книгу відгуків, в інших бібліотеках вона є. Дякую за розуміння.

Гордєєва Валентина м.Київ.
2012-08-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Шановна пані Валентино,
наразі ми працюємо над реорганізацією нашого сайту, в т. ч. над зміною його дизайну. Дякуємо за суттєве зауваження.


< />    < />... 231 | 232 | 233 | 234 | 235| 236 | 237 | 238 | 239 | ... >>     >>>