Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2459

Доброго дня!
скажіть будь-ласка, чи можна ознайомитися у Вашій бібліотеці з прцями наступних вчених:
пітюлич м.і.

2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. неекономічних спеціальностей / М.І. Пітюлич; В.І. Опіярі, Ю.Б. Кушнір; УжНУ; Економічний фак-т; Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2003. - 86 с

65.01
О75
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич ; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ужгород : Карпати, 2005. - 352 с.

К 65.632
Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. природн. ф-тів / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2008. - 168 с.

К 65.6-64
П35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда ; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. - Ужгород : Карпати, 2008. - 200 с

Издание в обработке. Не выдается

Пітюлич, Михайло Михайлович.
Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження) [Текст] : монографія / М. М. Пітюлич, О. І. Чакій. - Ужгород : Патент, 2009. - 168 с.
Пітюлич, М.
Методичні підходи до реформування територіальних концепцій економічного розвитку [Текст] / М. Пітюлич, В. Мікловда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 7-9.

Пітюлич, М.
Фінансово-економічні механізми стимулювання розвитку самостійної зайнятості населення [Текст] / М. Пітюлич // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 88-93.

Мікловда, В.
Макроекономічні тенденції стабілізації економіки України і перспективи економічного зростання [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич, В. Шинкар // Регіональна економіка. - 2004. - №1. - С. 7-15.


Мікловда, В.
Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 74-80

посилання 1
.gov.ua/ptal/natural/NVUU/Ekon/2009_28_1/statti/1.htm

2010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2456

допоможіть знайти інформація на тему " віртуальна реальність архітектури"

Зазимко Тетяна Василівна
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
38
О 75
Основы архитектуры зданий и сооружений [Текст] : учебник / А. З. Абуханов [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 336 с.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 7

посилання 8

посилання 9

посилання 10

посилання 112010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2455

Де можна скачати програми факультативів з математики 5-11 клас

Кривко
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2454

Доброго дня!
скажіть будь-ласка, чи можна ознайомитися у Вашій бібліотеці з прцями наступних вчених:
1.Ш. Сундер
2.В. МакКарті
3.Ю. Біонді
Якщо так, то якими саме?
Вдячний за відповідь!

Яцко Максим
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібних Вам праць перерахованих вчених в бібліотеці не має.2010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2453

Допоможіть з метаріалом для лекції на інтернет ресурсах "Інституціональні чинники розвитку національної економіки"

Петровська Ю.Г.
2010-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
2010-04-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2452

доброго вечора. підскажіть, буль ласка, яка література є по темі "Культура середньовічної Франції"???

Мар"яна
2010-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

Зотов, Валерій Миколайович. Українська та зарубіжна культура [Текст] : слов. культуролог. термінів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран, 2009. - 262 с.

Історія світової та української культури : Підручник/ В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. -К.: Літера ЛТД, 2002.-464 с.

Кравець , Микола Степанович. Культурологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації] / Кравець М.С., 2009. - 320 с. (Введено оглавление)

Культурологія [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, Кравець [та ін.] М.С. ; за заг. ред. В. М. Піча, 2009. - 360 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : Навч. посіб. / М.М. Закович та ін.; За ред. М.М. Закович, 2006. - 568 с.

Шейко В.М.Історія художньої культури : Середньовіччя. Відродження: Підручник/ В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В.Кравченко; Харківська державна академія культури. -Х.: ХДАК , 2001.-190 с.


2010-04-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2450

Доброго вечора.
Де можна знайти навчальний посібник М.Й. Варій "Психологія особистості" 2008р.?
Дякую!

Степанець Тетяна Анатоліївна
2010-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено.

У фондах читальної зали нашої бібліотеки таке видання є:

88.37
В18
Варій, Мирон Йосипович.

Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 592 с. - Бібліогр. наприкінці глав. - ISBN 978-966-364-562-9 (в опр.) : 102 грн, 165 грн


< />    < />... 232 | 233 | 234 | 235 | 236| 237 | 238 | 239 | 240 | ... >>     >>>