Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2411

Доброго вечора)
Прошу допомогти у пошуку літератури з теми :
"Використання наочних засобів на уроках української літератури у вивченні художніх творів ".
Дуже дякую.

Фарафонова Валентина
2010-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2410

Допоможіть знайти матеріал для реферату "Невоєнізовані формування у навчальному закладі"

Валерія
2010-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2409

Олена Анатоліївна,дуже вдячна вашій роботі!!!дуже допомогли

Татьяна М.
2010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2408

Канюка Олена Анатоліївна,дуже дякую!!!!!!!!!!Дуже допомогли!!!

Татьяна М.
2010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2407

Подскажите, где можно скачать книгу
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

Бобрушко Павел
2010-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібний Вам підручник в електронному вигляді не знайдено. Він є у фондах нашої бібліотеки.
Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2406

Допоможіть знайти книги і статті на тему "Організація складання фінансової звітності на с.г. підприємстві та аналіз його статей"

Анжеліка
2010-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР) Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

65.052.9(4УКР)242 О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155.

65.052.9(4УКР) К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461. -

65.052 А93
Аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Дікань, Н. Ф. Чечетова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 296 с. : рис. - Бібліогр.: с. 247-254.
*****************************
Островська, О. Оцінка фінансового стану піприємств в умовах стандартизації фінансової звітності [Текст] / О. Островська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2. - С. 28-35.
Пархоменко, В. Річна фінансова звітність [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - №1. - С. 5-18.
Головач, В. В. Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.
Ярема, Т. Проблемні моменти у формуванні звіту про фінансові результати згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Ярема // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 93-99.
Нам, Г. Г. Фінансова наука і сьогодення [Текст] : общественно-политическая литература / Г.Г. Нам // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 153-158.
Соколова, Л. В. Фінансова привабливість підприємства: оцінка та перспективи застосування [Текст] : общественно-политическая литература / Л.В. Соколова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №6. - С. 48-56.
Нишенко, Людмила. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 6-9.
Литвин, Надія. Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 10-14.
Уланчук, Володимир. Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 4 назв.
Пархоменко, Валерій. Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20
Литвин, Надія. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи іх вирішення у міжнародній практиці [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 42-47. - Бібліогр.: 7 назв
Шелест, В. В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 181- 184. - Бібліогр.: 11 назв
Кучеренко, Тамара. Регламентування облікової політики фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 5. - С. 24-34. - Бібліогр. с. 34 (14 назв)
Унковська, Т. Є. Системне розуміння фінансової стабільності: розв’язання парадоксів [Текст] / Т. Є. Унковська // Економічна теорія. - 2009. - № 1. - С. 14 - 33.
Шаблиста, Л. Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Петраковська, О. В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку [Текст] / О. В. Петраковська // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 129-134. - Бібліогр. в прим.
Свідерський, Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 11. - С. 16-23. - Бібліогр. с. 23 (7 назв)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 11. - С. 2-5

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2


2010-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2405

Допоможіть , будь ласка, знайти джерела до контрольної роботи з теми:Процес встановлення ціни в Україні..Дуже вдячна

Вікторія Левченко
2010-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.42
Б44
Бєлявцев, М. І.
Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 332 с. - Бібліогр.: с. 274-275.

65.42
К60
Колесников, Олександр Володимирович.
Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Колесников ; Українська держ. академія залізничного транспорту. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 144 с. : табл. - Бібліогр.: с. 135-136.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 252 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.25
Ш66
Шкварчук, Людмила Олександрівна.
Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Кондор, 2006. - 460 с. :
табл. - Бібліогр.: с.452-459 . -Предм. покаж.: с. 448-451.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 233 | 234 | 235 | 236 | 237| 238 | 239 | 240 | 241 | ... >>     >>>