Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4113

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Сучасний стан контролю банків за додержанням розрахункової та платіжної дисципліни в Україні". Дякую.

Юлія
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

Банківський нагляд : навч. посіб./ В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва. -К.: Знання, 2004.-408 c.

Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-560 c.

Організація контролю в банку : навч. посіб./ уклад. І. В. Бєлова. -Суми: Університетська книга, 2009.-304 c.

Основи банківської справи : навч. посіб./ В. В. Іващенко, І. Ш. Невлюдов, Г. А. Краснобрижа [та ін.] ; ред. Л. Г. Василенко; М-во освіти і науки України. -К.: Кондор, 2008.-150 c.

Петрук О.М. Банківська справа : Навч. посіб./ О.М.Петрук. -К.: Кондор, 2004.-464 c.

Романик М. Внутрішній контроль та аудит у центральному банку [Текст] / М. Романик, О. Мельник // Вісник Національного банку України. - 2003. - №1. - С. 58-61.

Дрозд, Ірина. Внутрішній контроль у кредитних організаціях [Текст] : общественно-политическая литература / І. Дрозд // Банківська справа. - 2005. - №6. - С. 3-10.

Кириленко, Вячеслав. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках [Текст] : общественно-политическая литература / В. Кириленко // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 83-91.

Кириленко, Вячеслав. Внутрішньобанківський контроль за депозитними операціями банків [Текст] : общественно-политическая литература / В. Кириленко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 56-64.

Ковч, Богдан. Розмежування функцій внутришнього контролю та внутришнього аудиту в банках України [Текст] / Б. Ковч, Н Швець // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. - С. 5-8.

Краснова, Ірина. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація [Текст] / І. Краснова // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 9. - С. 40-42.

Аржевітін, Станіслав. Побудова системи нагляду за фінансовою сферою [Текст] / САржевітін // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 46-49.

Лук"янов В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції/ В. С. Лук"янов // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 12. - C. 160-168.

Очеретько Л. М. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках [Текст] / Л. М. Очеретько, М. І. Касьян // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 146 - 151.

Ступак, Андрій Сергійович. Створення ефективної системи внутрішнього банківського контролю за рахунок діяльності служби внутрішнього аудиту банку [Текст] / А. С. Ступак // Наше право. - 2010. - № 2. ч. 2. - С. 113-118.


2011-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4112

В.Скурптівський "Берегиня"

2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання є у фондах нашої бібліотеки, його Ви отримаєте у відділі художньої літератури.2011-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4111

Цікавить все що стосується каркасного будівництва

Іванців Іван Омелянович
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання :

38.7 Г 44
Гетун, Галина В'ячеславівна. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Гетун, Б.Г. Криштоп. - К. : Кондор, 2005. - 208 с. : мал., кол.іл + Додатки с. 171-200. - Бібліогр.: с. 201-202.

К 38 Б 90
Будівництво та облаштування житла [Текст]. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 32 с. - 1 грн

38.6Э 68
Энциклопедия строительства дома [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Издательство Оникс, 2008. - 688 с. : рис. - Загл. обл. : Энциклопедия строительства дома. Благоустройство участка. Постройки на участке. Строительство дома. Отделочные работы. Инженерное обеспечение.

38.71 П51
Полная энциклопедия строительства домов [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2008. - 192 с. : ил., рис. - (Строительство без ошибок).

38.7 Д25
Девятаева, Галина Викторовна. Технология реконструкции и модернизации зданий [Текст] : [учеб. пособ. для студ. сред. спец. учеб. заведений, обуч. по спец. 2902 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений] / Г. В. Девятаева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 256 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 246-247.

38.6 Э 68
Энциклопедия строительства дома [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2010. - 688 с. : ил., табл. - Загл. обл. : Энциклопедия строительства дома. Благоустройство участка. Постройки на участке. Строительство дома. Отделочные работы. Инженерное обеспечение. - ISBN 978-5-488-02610-0 (в пер.).


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4110

Допоможіть найти матеріал на реферат "Аналіз стану нормування праці на підприємстві та підвищення якості норм." Наперед дякую!

Наталя
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : Навч. посіб./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. -К.: Кондор, 2005.-332 c.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О. А. Грішнова. -4-е вид., оновл.. -К.: Знання, 2009.-392 c.

Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.

Нормування праці : навч.-практ. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський [та ін.]; М-во освіти і науки України. -К.: Професіонал, 2009.-368 c.

Червінська Л. П. Економіка праці : навч. посіб./ Червінська Л.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-288 c.

Ядранський Д. Нормування праці як управлінський інструмент запобігання соціальній кризі/ Дмитро Ядранський // Соціальна психологія. -2009. -№ 2. - C. 85-92.

Ядранський Д. Людина у соціальному нормуванні праці/ Д. Ядранський // Психологія і суспільство. -2009. -№ 3. - C. 123-128.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4109

Не могу найти -
Михайлов В.І. Непродовольчі товари: Підручник - К.: Книга, 2005.

Яценко Татьяна Вячеславовна
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам підручник є у фондах нашої бібліотеки, його Ви отримаєте у відділі читальної зали:

Михайлов В.І. Непродовольчі товари : підручник/ В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К.: Книга, 2005.-556 c.. -Бібліогр.: с. 549-554.2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4108

Доброго дня!
мені потрібні журнальні статті що стосуються теми "історія книги"

2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В читальній залі нашої бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

Василенко, Микита. Ті, які стали пам'ятниками [Текст] / М. Василенко // Вітчизна. - 2007. - № 11-12.- С.160-161.

Малиновська Н. Внесок громадських діячів у розвиток української книги другої половини ХІХ - першої чверті ХХ століття в Одесі / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 34 – 36.

Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм [Текст] / М.С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 51-62.

Люзняк М. Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури / М. Люзняк // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 7 – 9.

Тимошенко, Ірина. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. [Текст] / Ірина Тимошенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 17-23.

Власов В. Історія української культури XVI ст. [Текст] : Матеріали до уроків / В. Власов // Історія в школах України. - 2008. - № 10. - С. 21-28.

Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 38 – 41.

Снігир, Володимир. Уславлений давньоукраїнський книжник [Текст] / В. Снігир // Наука і суспільство. - 2009. - № 3/4.- С.36-38.

Скарби Печерської друкарні [Текст] (Введено оглавление) // Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври XVII - XVIII ст. / С. Р. Кагамлик. - Киiв : Наш час, 2008. - Розд. 3. - С. 154-227.

Низовий, Микола. Хто такий Іван Федоров (Федорович)? [Текст] / М. Низовий // День. - 2011. - № 9-10. - С. 20.

Ружанська, Тетяна. Іван Федоров - засновник книгодрукування в Україні та Росії [Текст] : урок у 8 класі / Т. Ружанська // Шкільний світ. - 2011. - № 18. - С. 18-23.

Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький [Текст] / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 32-35

Соколов Віктор Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у ХVІІІ столітті [Текст] / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 21-26.

Дубовик Олена Пересопницькому Євангелію - 450 [Текст] / Олена Дубовик // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 39-40.

2011-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4107

Доброго дня! Мене цікавить чи є у Вас в наявності підручник Міжнародний менеджмент під редакцією Чернеги. Буду вдячна за відповідь!

Шкопитко Христина
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є потрібний Вам посібник, який Ви отримаєте у відділі читальної зали:

Міжнародний менеджмент : навч. посіб./ О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Під ред. О.Б. Чернега; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-592 c.


< />    < />... 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 | 28 | ... >>     >>>