Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2421

допоможіть знайти літературу для порівняня законів "про ВИБОРИ народних депутатів україни" різних років.. можливо,статті якісь..або щось інше.. дякую гарно!

ТЕГЗА ОКСАНА ІВАНІВНА
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Зверніть увагу!


67.9(4УКР)300.5 З 19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : за станом на 15 червня 2007 року. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 208 с.

67.9(4УКР)300.5 В 41
Виборче законодавство України [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Шайгородський. - К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2002. - 296 с.

67.9(4УКР)300.5 З-19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : наук.-практ. коментар / Центральна виборча комісія України ; Ін-т ген. прокуратури України; Під заг. ред. М.М. Рябець. - К. : Укр. інформ.-правовий центр, 2002. - 361 с.

66.3(4УКР) О-65
Орієнтири виборця 2004 [Текст] : довідник / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус та ін. - К. : Геопринт, 2004. - 235 с.

67.300.5 К64
Кондорсе Про вибори [Текст] : общественно-политическая литература / Кондорсе; Пер. з фр. О. Хома, Ред. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2004. - 160 с. + Примітки с. 131-153. - Покаж.: с. 157-158.

66.3(4УКР)68 Б73
Богашева, Н. В.
Еволюція виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) [Текст] : деякі аспекти / Н.В.Богашева, Ю.Б.Ключковський, Л.В.Колісецька ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Фоліант, 2006. - 146 с.

66.3(4УКР)68 Е88
Етика поведінки державних службовців під час виборів [Текст] / Асоціація держ. службовців ; упоряд. та ред. М. Чугаєвський. - К. : [б. и.], 1999. - 44 с. - 2.50 грн.

67.9(4УКР)300.5 Ш70
Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.


66.3(4УКР)68 К75
Кочубей , Лариса Олександрівна.
Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Кочубей. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). - Бібліогр. в кінці розд.2010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2419

Доброго дня!Допоможіть будбласка знайти інформацію в написанні курсової роботи на тему "Інформаційно-психологічні війни в сфері економіки"

Маркіна Ольга mail: [email protected]
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!
66.4(0)С31
Сенченко, Микола Іванович. Четверта світова. Інформаційно - психологічна війна [Текст] : научно-популярная литература / М. І.Сенченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : [б. и.], 2006. - 64 с. - ISBN 966-608-540-2 : 4 грн.
67.9(4УКР)301.1Л61
Ліпкан, Володимир Анатолійович. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції [Текст] : навч. посіб. / В.А.Ліпкан, Ю.Є.Максименко, В.М.Желіховський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ , Кафедра міжнародних відносин та національної безпеки. - К. : КНТ, 2006. - 280 с. - (Національна і міжнародна безпека). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-373-116-8 (в опр.) : 35.70 грн., 42 грн

67.9(4УКР)304 К66
Кормич, Борис Анатолійович. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [Текст] : навч. посіб. / Б.А. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. - Бібліогр.: с. 373-382. - ISBN 966-7982-51-3 : 29 р.
67.9(4УКР)304 К66
Кормич, Борис Анатолійович. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [Текст] : навч. посіб. / Б.А.Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 382 с. - Бібліогр.: с. 373-382. - ISBN 966-7982-51-3 : 29 р.
32 Б12
Бабак, Віталій Павлович. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології [Текст] = Infmation security modern netwk technology = Информационная безопасность и современные сетевые технологии : англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2003. - 668 с. - Укр., англ., рос. мовами. - Покаж.: с. 492-652.

Братель, О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки [Текст] / О. Братель // Право України. - 2006. - N5. - С. 36-41
Воройский, Ф. С. Современная информационная технология и ее развитие [Текст] / Ф.С. Воройский // Научные и технические библиотеки. - 2006. - N8. - С. 66-79.
Гастинщиков, В. Інформаційна боротьба [Текст] : стан і проблеми / В. Гастинщиков // Вісник книжкової палати. - 2008. - N 8. - С. 39-45.
Гуцалюк, М. Інформаційна безпека у сучасному суспільстві [Текст] / М. Гуцалюк // Право України. - 2005. - N7. - С. 71-74.
Дубов, Д. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування [Текст] / Д. Дубов // Вісник книжкової палати. - 2006. - N7. - С. 34-38.
Еляков, А. Д. Информационная свобода человека [Текст] / А.Д. Еляков // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - N3. - С. 125-140.
Зайцев, І. Якщо завтра війна [Текст] : Як виграти інформаційну війну / І. Зайцев // Контракти. - 2007. - №31(30 липня) . - С. 52-55.
Інформаційний вимір нової Кавказької війни [Текст] / Д. Левусь, О. Турган // Зовнішні справи. - 2008. - N 9. - С. 11-13.
Інформаційні війни [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2009. - N 3. - С. 35-37.
Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції.- К.:КНТ,2006.-280с.
Морозов, О. Л. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку державності [Текст] / О. Л. Морозов // Віче. - 2007. - N 12. - С. 23-25.
Сенченко, М. Психоаналітики інформаційної агресії [Текст] / М. Сенченко // Дніпро. - 2006. - N5/6. - С. 101-110.
Соснін, О. Передумови формування в Україні інформаційного права [Текст] / О. Соснін // Право України. - 2005. - N11. - С. 99-103.
Теплицький, І. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури [Текст] / І. Теплицький // Рідна школа. - 2006. - №2. - С. 63-64. - Бібліогр.: С.64.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2418

допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання реферату на тему: класифікація звітності ,необхідність її для користувавчів

майя
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.052(4УКР)Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с. - ISBN 966-8074-47-5 : 12.42 грн., 12.42 грн.

65.052 Р 18
Райс, Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності [Текст] : як розуміти та використовувати фінансову звітність компанії / Е. Райс; Перекл. з англ. С.Ф Голова. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2001. - 240 с. - ISBN 966-95810-3-6 : 35.60 р.

65.052(4УКР) О75
Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Текст] : законы и законодательные акты / Уклад. С.Г. Король, Т.І. Чубірко. - Ужгород : ІВА, 2003. - 312 с. - ISBN 966-7231-58-5 : 22 р.

65.052 С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с. - ISBN 966-8251-13-Х : 45 р.
65.052.9(4УКР)Л46
Лень, В. С. Звітність підприємства [Текст] : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с. : табл. + Додатки. - ISBN 966-364-133-9 (в опр.) : 36 грн.
65.052.9(4УКР)24Т48
Ткаченко, Іван Терентійович. Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / І.Т. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет . - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 548 с. : табл. + Додатки с. 497-542. - Бібліогр.: с. 543-546. - ISBN 966-574--711-8 (в опр.) :
65.052.9(4УКР)К72
Костюченко, Валентина Миколаївна. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.:


Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2417

Добрий день. Допоможіть знайти аналітичний матеріал на тему "Маркетингові стратегії фірми при виході на зовнішні ринки". Дякую

Марина
2010-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

2010-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2416

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу, а також періодичні видання для роботи на тему:"Книговидання та книгорозповсюдження, як об'єкт інформаційного менеджменту". Велике спасибі.

Реутова Катерина Володимирывна
2010-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

Кучина, Наталія. Правові аспекти книговидання в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Кучина // Вісник Книжкової палати. - 2006. - №1. - С. 6-8.

Радченко, Анна. Флагман наукового книговидання [Текст] / А. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 12.- С.46-48.

Карандєвич Л. Інформація в системі менеджменту/ Л. Карандєвич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. -2007. -Вып. № 2. - C. 86-87. -Бібліогр. в кінці ст.

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 3 - 9

Бондар Ю. Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору [Текст] / Ю. Бондар // Віче. - 2008. - № 12. - С. 2-4

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських народів / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 3 - 6

Добровольський О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна - якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції / О. Добровольський // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 3 – 6

Калініна Н.М. Інформаційний менеджмент як галузь наукового знання/ Н. М. Калініна // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2009. -№ 8. - C. 14 - 16.. -Бібліогр. наприкінці ст.

Індутна К. Напрями підтримки книговидання в Україні [Текст] / К. Індутна // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 24-33

60.5
А16
Абрамов Л.К.
Інформаційний компонент діяльності НДО : [навч. посіб.]/ Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова; Ін-т соціокульт. менеджменту. -Кіровоград: ІСКМ, 2009.-80 c. :c-портр. -Бібліогр.: с. 69.

76.11(4УКР)
І-85
Ісаєвич Я
Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми/ Я Ісаєвич; Ін-т укр-знавства ім. І. Крип`якевича НАН України. -Львів, 2002.-520 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2415

доброго дня
допоможіть підшукати періодику по формам логічого мислення: поняття, судження, умовиводи, гіпотеза

Славка
2010-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2010-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2414

Доброго дня.
Проше допомогти у пошуку ліиератури до теми: Творчі завдання з української мови у 8-9 класах (на матеріалі синтаксису).
Дякую.

Настя Васильчук.
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:


Корицька Г. Різнозбірка навчальних диктантів [Текст] / Г. Корицька // Дивослово. - 2007. - № 2. - С. 10-12

Омельчук С. Проблемно-пошукуве навчання синтаксису рідної мови [Текст] : На матеріалі складнопідрядного речення / С. Омельчук // Дивослово. - 2007. - № 10. - С. 2-7

Кухарчук І. Особливості вивчення неповних речень [Текст] : Комунікативно-діяльнісний підхід / І. Кухарчук // Дивослово. - 2007. - № 10. - С. 34-37

Яценко Н. Просте ускладнене речення [Текст] : проект уроку для 8 класу / Н. Яценко // Дивослово. - 2008. - № 1. - С. 4-6.

Омельчук С. Поглиблене вивчення української мови у 8 класі [Текст] / С. Омельчук // Дивослово. - 2007. - № 8. - С. 2-11

Демида Г.М. Слова, що синтаксично не пов’язані з членами речення. Цикл уроків для 8 класу [Текст] / Г. М. Демида // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 11. - С. 9 - 13.

Сорока О.Л. Відокремлені обставини. Уроки у 8 класі [Текст] / О. Л. Сорока // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 11. - С. 14 - 17.

Воробйова Л.Б. Складносурядне речення. Цикл уроків у 9 класі [Текст] / Л. Б. Воробйова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 13. - С. 7 - 14.

Сіропол С.Є. Тести з української мови (стартовий, проьіжний, підсумковий контроль). 8 -9 класи [Текст] / С. Є. Сіропол // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 17 - 26.

Вихор О.Ю. Комплексні завдання з української мови для учнів 5 - 9 класів за темою "Мистецтво бути здоровим" [Текст] / О. Ю. Вихор // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 30 - 41.

Нескоромна Т.Л. Конкурс знавців української мови [Текст] : (6 - 10 класи) / Т. Л. Нескоромна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 42 - 43.
< />    < />... 236 | 237 | 238 | 239 | 240| 241 | 242 | 243 | 244 | ... >>     >>>