Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4519

Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по темі: (шляхи удосконалення) підвищення ефективності виконання активних операцій банку!

Ковбасюк Оксана Іванівна
2012-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківські операції : підруч. / А. М. Мороз ; за ред. А. М. Мороз. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : [б. и.], 2002. – 476 с.

65.052(4УКР) Г 89 Грошові кошти. Розрахунки / Р. Грачова. – К. : Преса України, 2001. – 210 с. –(Нова бухгалтерія).

65.9(4УКР) Ш 37
Шевченко, Р. І. Банківські операції : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України ; ред. : Т.Зарембо. – К. : КНЕУ, 2003. – 276 с.

65.9(4УКР)26 Л47
Леончук, І. Д. Операції центрального банку : навч. посіб. / І.Д. Леончук ; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. – К. : Алерта, 2005. – 144 с. + Додатки.

65.9(4УКР)26 В20
Васюренко, О. В. Банківські операції : навч. посіб. / О.В.Васюренко. – 3-є вид., стереотип. – К. : Знання, 2002. – 255 с. + Додатки: С. 209-251. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26 Ч-46
Череп, А. В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – 408 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем.

65.26 К56
Коваленко, М. А. Операції сучасного комерційного банку : навч. посіб. / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 468 с. : рис., табл. – Бібліогр.: С. 456-467.

65.9(4УКР)26 Г 16
Галушка, Є. О. Банківські операції : навч. посіб. / Є. О. Галушка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 336 с. : іл. – Бібліогр. : С. 321-326. – Предм. покажч. : С. 327-333. – Імен. покажч. : С. 334.2012-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4518

Доброго дня! за якими посиланнями я можу знайти реферан на тему:міміка і жест як компоненти виразності! дякую!

Ольга
2012-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

88.5
Р 49
Рибалка, С. В. Мова міміки, поглядів, жестів / С. В. Рибалка . – Донецьк : БАО, 2006. – 224 с.

88.5
К 75
Коццолино, М. Невербальная коммуникация : теории, функции, язык и знак / М. Коццолино ; пер. с итал. О. А. Шипилова. – Х. : Гуманитар. Центр, 2009. – 248 с. – Библиогр. : C. 237-246 и в подстроч. прим.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32012-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4516

Таке питання: дайте стислу характеристику (дата, учасники, причини, наслідки) збройного конфлікту нг середньому сході (за вибором)

ГОП
2012-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Пропонуємо переглянути:


Інтернет – ресусри:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

***

Сірий , С. Сутність понять "локальна війна" і "воєнний конфлікт" та їх типологія / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2006. – №4. – С. 124-133.

Шевченко, О. Збройні конфлікти та шляхи їх врегулювання / О. Шевченко // Соціальна психологія. – 2005. – №2. – С. 28-37.

Гутник, В. В. Визначення поняття "учасники міжнародних збройних конфліктів / В. В. Гутник // Наше право. – 2009. – № 1 ч. 2. – С. 57-62. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стасюк, С. Формування правових засад середньовічної війни в контексті правової традиції регулювання збройних конфліктів / Сергій Стасюк // Віче. – 2010. – № 20. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.

Евтодьева, М. Военно-политическое измерение ОБСЕ: состояние и тенденция развития / М. Евтодьева // Международная жизнь. – 2010. – № 11. – С. 79-93.

Стасюк, С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами / Сергій Стасюк // Віче. – 2010. – № 24. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.

Приліпко, А. В. Правовий статус іноземних підрозділів війсково-морських сил під час конфліктів неміжнародного характеру / А. В. Приліпко // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. -– С. 636-640. – Бібліогр. наприкінці ст.

Аларадж, Бишер. Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 14. – С. 6-8. – Библиогр. в подстроч. прим.


Аларадж, Бишер. Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 18. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.

Аларадж, Бишер. Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 16. – С. 21-23. – Библиогр. в конце ст.
2012-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4515

4. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості.

ш.а.о
2012-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

65.9(4УКР)26 В57
Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси"/ К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. -Херсон: Олді-плюс, 2009.-352 c.

65.9(4УКР)26 Г 19
Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети/ Ю. І. Ганущак; Ін-т громадян. сусп-ва. -К.: Легальний статус, 2011.-48 c. -(Бібліотека депутата місцевої ради).

65.9(4УКР)26 П29
Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій/ Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. -К.: Кондор, 2004.-282 с.

65.9(4УКР)26 Р32
Рева Т.М. Місцеві фінанси : навч. посіб./ Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-208 c.

Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 202 – 207.

Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. - 2008. - № 6. - С. 37-47.

Кліяненко Б. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні / Б. Кліяненко // Економіка України. - 2008. - № 6. - С. 48-57.

Каспрук Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області / Ю. В. Каспрук // Регіональна економіка. - 2008. - № 4.- С.38-44.

Коваленко, Анатолій Анатолійович. Контрольні повноваження органів Державного казначейства України щодо місцевих фінансів : сутність та проблеми правового закріплення / А. А. Коваленко // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 2. - С. 81-86.

Єфремова І. Децентралізація влади: шлях до самостійності місцевих бюджетів / І. Єфремова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 9. - С. 25-28.

Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи / О. Духовна // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 199-202.

Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І. І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 2. - С. 22-26.

Яценко Ю.О. Нова модель фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні / Ю. О. Яценко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 7. - С. 222-229.

Воротіна, Наталя Вікторівна. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи / Н. В. Воротіна // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 117-121.

Колодій С.Ю. Удосконалення механізмів фінансування тимчасових касових розривів місцевих бюджетів / С. Ю. Колодій, В. Є. Корчинський // Фінанси України. - 2011. - № 1.- С.73-82.

Усков И. В. Теоретические подходы к достижению сбалансированности местных бюджетов / И. В. Усков // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 4. - С. 19-22.

Усков И.В. Сущность и методология оценки финансовой устойчивости местных бюджетов в Украине [Текст] / И. В. Усков // Економіка та держава. - 2011. - № 5. - С. 29-32

Стефанюк І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. / І. Б. Стефанюк // Регіональна економіка. - 2011. - № 2 . - С. 103-114.

Могилко Л.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні / Л. В. Могилко // Економіка та держава. - 2011. - № 6. - С. 81-83.

2012-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4514

дайте характеристику (дата,учасники,причини,наслідки) збройного конфлікту на Середньому Сході

Овпасьян Танюша Батьковна
2012-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути:


Інтернет – ресусри:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

***

Сірий , С. Сутність понять "локальна війна" і "воєнний конфлікт" та їх типологія / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2006. – №4. – С. 124-133.

Шевченко, О. Збройні конфлікти та шляхи їх врегулювання / О. Шевченко // Соціальна психологія. – 2005. – №2. – С. 28-37.

Гутник, В. В. Визначення поняття "учасники міжнародних збройних конфліктів / В. В. Гутник // Наше право. – 2009. – № 1 ч. 2. – С. 57-62. – Бібліогр. наприкінці ст.

Стасюк, С. Формування правових засад середньовічної війни в контексті правової традиції регулювання збройних конфліктів / Сергій Стасюк // Віче. – 2010. – № 20. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.

Евтодьева, М. Военно-политическое измерение ОБСЕ: состояние и тенденция развития / М. Евтодьева // Международная жизнь. – 2010. – № 11. – С. 79-93.

Стасюк, С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами / Сергій Стасюк // Віче. – 2010. – № 24. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.

Приліпко, А. В. Правовий статус іноземних підрозділів війсково-морських сил під час конфліктів неміжнародного характеру / А. В. Приліпко // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. -– С. 636-640. – Бібліогр. наприкінці ст.

Аларадж, Бишер. Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 14. – С. 6-8. – Библиогр. в подстроч. прим.


Аларадж, Бишер. Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 18. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.

Аларадж, Бишер. Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) / Бишер м а Аларадж // Віче. – 2010. – № 16. – С. 21-23. – Библиогр. в конце ст.
2012-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4513

Доброго дня! Допоможіть знайти посилання на заповнену статистичну звітність підприємств за 3 роки (баланс, фін.звіт). Для написання курсової роботи. Щиро вдячна!

Ступак Л.О.
2012-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня!

Пропонуємо переглянути:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72012-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4512

Доброго дня! За якими посиланнями можна знайти материал на тему : Катерина Перелісна(її біографія)...збірка "Вірші для дітей".

Н.О.І.
2012-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня!
Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 238 | 239 | 240 | 241 | 242| 243 | 244 | 245 | 246 | ... >>     >>>