Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2362

допоможіть будьласка знайти інформацію для написання реферату на тему: основи державного регулювання аграрного виробництва

Троценко Анна Віталівна
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)321 О61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності [Текст] : справочное издание / Упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко . - К. : [б. и.], 2003. - 88 с. : табл. + Додатки. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)8 О 76
Осташко, Тамара Олексіївна. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС [Текст] / Т. О. Осташко ; відп. за вип. С. Прокопенко. - К. : Ін-т Сільського Розвитку, 2005. - 72 с.

65.9(4УКР)32 Б48
Березівський, П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях [Текст] : навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; За ред. П.С. Березівський ; Львівський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 560 с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-559.

К 65.632 Г 13
Газуда, Леся Михайлівна. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) [Текст] : научное издание / Л.М. Газуда ; М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : УжНУ : Медіум, 2004. - 216 с. : табл. + Додатки с. 183- 207. - Бібліогр.: с. 208-214.

67.9(4УКР)307 П 59
Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства [Текст] : сборник научных трудов / За ред. А.П. Гетьман, В.З. Янчук. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 644 с.

67.9(4УКР)307 З-51
Земельна реформа: питання і відповіді [Текст] : справочное издание. - К. : [б. и.], 2000. - 64 с. : іл + Додатки с. 54-59.

65.9(4УКР)32 Т57
Тонкощі маркетингу: поради сільському господареві [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. М. Боянівська. - Київ : [б. и.], 2005. - 120 с. : Додатки. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)32 М74
Могильний, Олексій Миколайович. Регулювання аграрної сфери [Текст] : [Монографія] / О.М. Могильний ; Національна академія наук України, Інститут економічного прогнозування. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 381-391.

65.9(4УКР)32 М80
Мороз, Олена Омелянівна. Інституціональна система аграрної економіки України [Текст] : монографія / О.О. Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. - 438 с. - Бібліогр.: с. 403-437.

67.9(4УКР)307.1 А25
Аграрне право України [Текст] : підручник / Н.О. Багай та ін.; За ред. О.О. Погрібний ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Істина, 2006. - 448 с.

67.9(4УКР)307.1 Ж94
Жушман, В. П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В.П.Жушман. - Х. : Одіссей, 2006. - 736 с. : мал. + Додаток с. 144-730.

65.32 О-78
Островський , П. І. Аграрний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223.

65.9(4УКР)32 А25
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції [Текст] : монографія / М. Бетлій [та ін.] ; за ред. О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Ужгород : ІВА, 2006. - 496 с.

65.9(4УКР)32 К 93
Курган, Віктор Панасович. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)32 Ж87
Жулканич, Неля Михайлівна. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Ужгород : Карпати, 2008. - 408 с. - Бібліогр.: с. 369-406.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2361

Здрастуйте. Надайте, якщо можна, тести з української мови в 5 класі з теми Лексикологія. Фразеологія. Я проводжу урок контролю знань. Дякую:)

2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Захарова О. Підвищення мовної культури та грамотності учнів на уроках української мови / О. Захарова // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 3. - С. 30-32. - Бібліогр.: 5 назв.. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: Педагогічний досвід з мовної культури та грамотності учнів на уроках рідної мови

Козаченко C. Картки з фразеології для п'ятикласників / C. Козаченко // Дивослово. - 2007. - № 5. - С. 12-13
Аннотация: В статті пропоновані картки до теми: "Фразеологія" в 5-му класі містять завдання, які учні можуть виконувати колективно чи індивідуально під час тренувальних вправ, самостійних або контрольних робіт.

Котенкова Л.Б. Фразеологізми в нашому мовленні: Урок мови в 10 класі / Л.Б. Котенкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №4. - С. 16-19
Аннотация: План-конспект уроку.
Кучерук О. Українські фразеологізми: образна природа кольороназв / О. Кучерук // Урок української. - 2007. - №5. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Аннотация: Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять лексеми на позначення кольору.

Матвіяс І.Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2007 . - № 3. - С. . 23 - 27
Аннотация: У статті стверджується, що "Атлас української мови", з одного боку, і нормативні словники,- з другого, відображають наслідки складного історичного процесу взаємодії між лексикою і фразеологією.

Папіш, Віталія. Фразеологізми у спектрі лінгвоаналізу художнього тексту / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 89 - 96. - Бібліогр. наприкінці ст.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Подранецька Н. Узагальнення вивченого з розділу "Лексикологія.Фразеологія" / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 1. - С. 35-37.
Аннотация: Розробка уроку з теми"Лексикологія.Фразеологія"

Промська А.А. Чому ми так говоримо? / А.А. Промська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №34. - С. 38-39
Аннотация: Пояснення окремих фразеологізмів.

Роянова А. Лексика і фразеологія : Перевірка і корекція знань, умінь та навичок / А. Роянова // Дивослово. - 2007. - № 5. - С. 10-11
Аннотация: Матеріал присвячений роботі в групах, яка передусім передбачає перевірку засвоєних знань, навичок і вмінь. Подаються два варіанти з комплексної контрольної роботи.

Скрипник Л. Кожен учень - творча особистість: (нестандартні уроки рідної мови у 5 класі) / Л. Скрипник // Урок української. - 2007. - №7-8. - С. 43-48
Аннотация: Форми та методи роботи, використання інтерактивних технологій. Приклад: урок-турнір "Узагальнення вивченого про фразеологізми" (план-конспект).

Соловець, Лариса. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19. - Бібліогр.: 11 назв.. - Бібліогр.: 11 назв.
Аннотация: Фразеологічне багатство української мови


посилання 12010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2359

Доброго дня. Непідкажете де можна знайти інформацію про особливості бухшалтерського обліку в Франції???

Сарман С.В.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.052 Ц37
Ценклер, Н. І. Міжнародні стандарти в бухгалтерському обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.І.Ценклер ; ЗакДУ. - Ужгород : Ліра, 2006. - 170 с.

65.26.П30
Петрик, Олена Анатоліївна. Аудит у зарубіжних країнах [Текст] : навч.- метод. посіб. / О.А. Петрик, М.Т. Фенченко; За заг. ред. О.А. Петрик ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 170 с. : табл

65.052.9(4УКР) Т33
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 384 с. : табл. + Додатки с. 302-378. - Бібліогр.: с. 300-301.

65.052(4УКР) Ш 35
Швець, Віктор Григорович.
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / В.Г. Швець. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 444 с. - (Вища освіта ХХІ століття).


65.052(4УКР) Г 75
Грабова, Ніна Микитівна.
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2358

Де можна скачати підручник В.Ф.Заблоцький "Національна економіка" Безкоштовно

2010-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, в електронному варіанті книгу не знайдено.Цей підручник є у фондах нашої бібліотеки:
65.9(4УКР)
З 12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 578-581.2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2357

Допоможіть будь-ласка знайти матеріали для написання курсової роботи на тему:"Розсадники декоративних культур для вирощування щеплених форм дерев та чагарників". Я у відчаї... Залишилась одна надія - Ваша допомога.

Цикоза Михайло Васильович
2010-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:
42.37 А42
Аксенова Н. А. Фролова Л.А.
Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения. – М.: Изд.-во МГУ,1989. – 157с.
42.37 Д28
Декоративные растения для зеленого строительства: [Сб. ст.] / АН СССР, Сиб. Отд.- ние, Центр. сиб. ботан. сад; Отв. ред. И.В. Таран. – Новосибирск: Наук. Сиб. отд. – ние, 1986. – 125.
42.37 Д 28
Декоративное растения открытого и закрытого грунта Справочник / АН УССР, центр. респ. ботан. сад; [Авт. сост. С.Н. Приходько и др.]; Под общ. ред. А.М. Гродзинского. – Киев : Наук. думка, 1985. – 664с.

42.3 М 15
Мак – Милан Броуз, Филипп
Размножение растений / Перевод с анг. И.Г. Тараканова; Под ред. Н.В. Агафонова. – М.: Мир,1987. – 192с.

42. 37 Н 62
Никитинский, Ю.И. Соколова, Т.А.
Декоративное древоводство : [По спец. “Лесн. и садово- парковое хз-во»]. – М.: (Учеб. И учеб. Пособие для студентов вузов. Охрана природы).

42.37 Т35
Терлецький, В. К.
Декоративные растения. – М.: Знание,1991. – 62с.

42.37 М 39
Маяцкий, И. Н. Талалуэва, Л.В. Размножения декоративных деревьев и кустарников в Молдове / Отв. ред. Т.С, Гейдеман; АН ССР Молдове, Ботан. Сад – Кишенев : Штиница,1991. – 159с.

43.2 К17
Калініченко, Олександр Анастасійович
Декоративна дендрологія : Навч. Посібник / О.А. КАлініченко. – К.: Вища школа,2—3. – 199 с.: іл..
43.4 Ч-44
Чепик,Ф. А.
Определитель деревьв и кустарников : [Учеб. Пособие для сред. Спец. Учеб. Заведение по спец. 15.10 «Лесн. хоз-во»].- М.: Агропромиздат,1985. – 232с., ил.
Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2356

Можливість застосування окремих положень економічних шкіл для оцінки стану на українському ринку праці.

2010-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.9(4УКР)24
О 58
Онікієнко В.В.
Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи : монографія/ В. В. Онікієнко, Л. Г. Ткаченко, Л. М. Ємельяненко. -К., 2007.-286 c.

65.9(4УКР)24
З-17
Зайнятість та ринок праці : методологія, розвиток та конкурентоспроможність, проблеми ефективності : монографія/ НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. -К.: РВПС України НАН України, 2008.-200 c.

Гончарова Н.
Стан і перспективи розвитку ринку праці в Україні/ Н. Гончарова // Діловий вісник. -2009. -№ 3. - C. 13.

Шевчук Л.Т.
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз/ Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. -2007. -№ 2. - С. 291-293.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2354

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Правове регулювання земельних відносин у державах Стародавнього Сходу"

Піднебенний Василь
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути джерела:

67.2
Т 47
Тищик Б.Й.
Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навч. посібник/ Б.Й. Тищик. -Львів: Світ, 2001.-384 с.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 239 | 240 | 241 | 242 | 243| 244 | 245 | 246 | 247 | ... >>     >>>