Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2345

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка підібрати матеріал для написання курсової роботи з мікроекономіки на тему: "Фондові біржі та їх роль в ринковій економіці".

Зайченко Сергій
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2344

Доброго дня. Підкажіть будь ласка де я можу знайти інформацію про проблеми девіантної поведінки в Україні. Дякую

Болюк В.М.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

88.3 З-69
Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология [Текст] : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику / Е. В. Змановская. - 2-е изд., стер. - К. : Академия, 2008. - 288 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Психология). - Библиогр. в конце глав.

88.8 Л87
Лучинкіна, Анжеліка. Профілактика девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / А. І. Лучинкіна. - К. : Главник, 2008. - 112 с. - (Бібліотечка соціального працівника). - Бібліогр.: с. 110-111.

Афанасьєва, В. В. Вплив сім"ї та школи на девіантну поведінку підлітка [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 4. - С. 43-50. - бібліогр.: 3 назви
Аннотация: Завданням статті є визначення ролі сім"ї та школи у виникненні та профілактиці девіантної поведінки з метою подолання її в підлітків. Автор проводить аналіз поняття "девіантна поведінка", визначає причини її виникнення.

Синьов , В. Встановлення психологічного контакту у вихованні неповнолітніх з девіантною поведінкою [Текст] / В. Синьов // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 40-43. - бібліогр.: 4 назв.
Аннотация: Проблеми поширення різних форм девіантної поведінки, бездоглядності та злочинності неповнолітніх в Україні набули особливої гостроти та актуальності. Кількість злочинів учинених неповнолітніми зростає.

Лазаренко, О. Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків [Текст] / О. Лазаренко // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 43-45 : табл. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: Загальної педагогіки для впливу на підлітка з девіантною поведінкою замало, необхідно застосовувати інші прийоми та методи, які вивчає соціальна педагогіка. Соціальна педагогіка має на меті допомогу неповнолітнім. які мають проблеми в задоволенні особистих проблем та у пристосуванні до соціальних, фізичних і психічних норм суспільства.

Дурманенко, Олександр. Релігійність як фактор запобігання девіантній поведінці особистості [Текст] / Олександр Дурманенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 2. - С. 160-166. - Бібліогр.:8 назв.
Аннотация: У статті розкривається сутність поняття онтологічної безпеки особистості , структура цієї безпеки, механізми її формування. Аналізується , в котексті онтологічної безпеки, такий фактор запобігання девіантній поведінці особистості ( на різних вікових етапах), як релігійність.

Манілов, Ігор. Взаємозвя’язок сугестивності та акцентуйованості підлітків девіантів [Текст] / Ігор Манілов, Тетяна Дем’яненко // Соціальна психологія. - 2009. - № 3. - С. 138-146. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: У статті висвітлюється проблема прогнозування сприйнятливості підлітків до психотерапевтичного сугестивного впливу за допомогою клінічних тест-проб на навіюваність. Досліджується можливість прогнозування сугестивності підлітків за результатами окремих тест-проб у зоровому, слуховому , нюховому, шкірному та рухово-кінестетичному сенсорних каналах. Досліджуються особливості взаємозв’язку сугестивності та акцентуйованості соціально дезадаптованих пілдітків. Здійснюється порівняльний аналіз особливостей співвідношення навіюваності та акцентуйованості соціально дезаптованих підлітків та підлітків групи норми.

Заверико, Н. В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі [Текст] / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. - С. 61-66. - бібліогр.: 9 назв
Аннотация: Автор розглядає сучасні підходи до профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітньої школи та характеризує основні програми з профілактики адиктивної поведенки школярів.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2343

Допоможіть, будь-ласка, знайти електронний варіант:
Педагогіка [Текст] : навч. посібник / М.М. Фіцула. - К. : Академія, 2002. - 528 с. - (Альма-матер).

Заєць Ю.Є.
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

74.00
Ф66
Фіцула М.М.
Педагогіка : Навч. посіб./ М.М. Фіцула. -2-е вид., випр. і доп.. -К.: Академвидав, 2006.-560 c.. -(Альма-матер).

Перегляньте ще наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 22010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2341

допоможіть знайти в електроному вигляді календарне планування з українсської мови 11 клас

Алла
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Скористайтесь наступними сайтами:

Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.


Освіта-UA
посилання 2
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2340

Допоможіть знайти літературу, де б було проаналізовано Києво-Печерський патерик

Валерія
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2339

Допоможіть,будь ласка, знайти джерела до контрольної роботи з теми:"Концепції та постулати аудиту"

Анастасія Кировоград
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна. Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.
65.9(4УКР)26 Г 65
Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.
65.9(4УКР)26 Б 93
Бутинець, Франц Францович. Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., переробл. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.
65.9(4УКР)26 У-74
Усач, Богдан Федорович. Аудит [Текст] : навч. посібник / Б.Ф. Усач. - 2-е вид.,стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 223 с.
65.9(4УКР)26 К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с. - Бібліогр.: с. 183.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Ніна Іванівна. Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.
65.9(4УКР)26Д 36
Дерій, Василь Антонович. Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с.

65.26П30
Петровська, Ірина Олегівна. Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.
Свободны: ВЧЗ (1)

65.26 К82
Крисюк, Володимир Іванович.
Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)26 Г65
Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.052 П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна. Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283. -


65.052 П16
Пантелєєв, Володимир Павлович. Аудит [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пантелєєв ; М-во освіти і науки України, Київський ін-т інвестиційного менедж. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с. : табл. - Абет.-Предм. покажч.: с. 396-397. -

65.052І 21
Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-199. -2010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2338

Підскажіть будь-ласка де можна знайти інформацію про історію виникнення університетів Європи

2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 241 | 242 | 243 | 244 | 245| 246 | 247 | 248 | 249 | ... >>     >>>