Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2373

Доброго дня.
Що Ви можете порекомендувати із науковой літератури на тему"Прикладна ядерна гамма-спектрометрія ізотопних відношень U235, U238"Для полегшення пошуку "ключові слова" :Гамма-спектрометрія, Ізотопи Урану,закарпатські цеоліти.

на перед вдячний, Артем
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 62010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2372

Де можна знайти літературу для курсової роботи на тему "Соціально-економічний розвиток м.Ужгород"

2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо переглянути такі матеріали:

К71
О-93
Оцінка вихідної ситуації в духовній сфері для визначення концепції соціально-економічного розвитку міста Ужгорода [Текст] / відпов. за вип. В. Кобаль та М. Баник. – Ужгород, 2001. – 17 с.

К 65
С 83
Стратегія розвитку міста Ужгород до 2015 року [Текст] / упоряд. М. Ю. Куберка. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 152 с. : табл.

***
Антошик, Л. Соціально-економічне становище Ужгородщини в І півріччі [Текст] / Леся Антошик // Вісті Ужгородщ. – 2007. – 28 лип. – С. 2.

Дрина, О. Промисловість Ужгородщини за січень-серпень 2008 року [Текст] / Оксана Дрина // Вісті Ужгородщ. – 2008. – 27 верес. – С. 3.

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за січень-вересень 2009 року [Текст] // Ужгород. – 2009. – 7 листоп. – С. 6.

Калабішка, В. Зовнішньоекономічна діяльність Закарпаття: найактивніші – Ужгород, Мукачево, Берегово... [Текст] / Вікторія Калабішка // Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 10.

Матвієнко, С. Соціально-економічне становище Ужгородського району у першому кварталі 2008 року: основні підсумки та тенденції (за матеріалами оперативного аналізу первинних документів суб’єктів державної статистичної звітності) [Текст] / Станіслав Матвієнко // Закарпат. правда. – 2008. – 17-23 трав. – С. 11.

Підсумки та перпективи соціально- економічного розвитку Ужгорода [Текст] : [звіт міськради за 2005 рік] // Ужгород. – 2006. – 21січ. – С. 5.

Проект стратегії розвитку міста Ужгород до 2015 року [Текст] // Ужгород. – 2008. – 25 жовт. – С. 7-10.

Ратушняк, С. Проект стратегії розвитку Ужгорода – на фінішній прямій [Текст] / Сергій Ратушняк // Трибуна. – 2008. – 21 жовт. – С. 4.

Федикович, П. Ужгород уже "задихається" під тягарем проблем [Текст] / Павло Федикович // Новини Закарпаття. – 2008. – 20 верес. – С. 19.

Фінансово-економічні проблеми Ужгорода в розрізі загальної кризи обговорили в міськраді на "круглому столі" [Текст] // Ужгород. – 2009. – 4 квіт. – С. 4.

посилання 1

посилання 2

Більш детальну інформацію по даній темі Ви можете знайти у систематичному каталозі відділу краєзнавчої літератури нашої бібліотеки, у розділі «К 65.6-05 Соціально-економічний розвиток краю».2010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2370

Допоможіть знайти відповідь на питання: зміст економічних результатів та їх класифікація, дуже дякую

Ксюша
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2369

Будь-ласка, допоможіть підшукати матеріал на тему:методика аналізу платоспроможності

Оксана
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо використати наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.053 Ш49
Шеремет, Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

65.053 Л64
Литвин , Богдан Миронович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.

65.9(4УКР)29 Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

65.29 Ш 35
Швиданенко, Генефа Олександрівна. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с.

65.9(4УКР)26 З-99
Зятковський, Ігор Володимирович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

65.29 Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна. Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

65.053 П80
Прокопенко, Іван Федорович. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 393-396.

65.29 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

65.053 Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.
Свободны: ВЧЗ (1)

65.29 В27
Великий, Юрій Михайлович. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 192 с. : рис., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 179-188.

Березін, Олександр Вікторович. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін. - К. : Знання, 2009. - 392 с. - ISBN 978-966-346-548-7 : 106.20 грн

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 22010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2368

Доброго дня.
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію, що стосується аудиту видатків.
Заздалегідь дякую.

Іра
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький, 2007. - 448 с.

Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський, 2008. - 214 с.

Пантелєєв, Володимир Павлович. Аудит [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пантелєєв, 2008. - 400 с.

Пшенична, Антоніна Жанівна. Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична, 2008. - 320 с.

Рядська, Валентина Володимирівна. Аудит [Текст] : практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков, 2009. - 464 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2367

Домоможіть, будь-ласка, с пошуком информаціі на тему "Вплив державного дефіциту на макроекономічну динаміку"

Климчук Катерина Вікторівна
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня, пані Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв"язання [Текст] / О.Ю. Сова // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 83-87.

Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету [Текст] / О.Ю. Сова // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 20-24.

Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету [Текст] / В. Кудряшов // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 52-64.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2366

доброго дня! чи є в електронному вигляді збірник "Сучасні літературознавчі студії. онірична парадигма світової літератури". дякую

Савеленко Ольга
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

На жаль, потрібну Вам збірник в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.


< />    < />... 242 | 243 | 244 | 245 | 246| 247 | 248 | 249 | 250 | ... >>     >>>