Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
SLA ЗАО "Сигир" лучший Аутсорсинг ИТ в Петербурге | недвижимость за рубежом сша .


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2354

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Правове регулювання земельних відносин у державах Стародавнього Сходу"

Піднебенний Василь
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути джерела:

67.2
Т 47
Тищик Б.Й.
Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навч. посібник/ Б.Й. Тищик. -Львів: Світ, 2001.-384 с.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2353

Допоможіть знайти літературу та посилання для реферата на тему "Мовні засоби дискусії,полеміки".

Олена П.В.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


81.411.1У-45
Українська мова [Текст] : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови ; Редкол.: В.М. Русанівський та ін. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. - 824 с. : іл, табл., карти.

87.7 Ч -74
Чмут, Тамара Купріянівна. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка ; ред. І. М. Зварищук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Свободны: ВЧЗ (1)

87.7К 88
Кубрак, Олег Вікторович. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : навч. посібник / О.В. Кубрак. - Суми : Університетська книга, 2001. - 208 с. : іл.

88.5 Щ 61
Щербан, Т. Д.
Теорія навчального спілкування і методики викладання [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т.Д. Щербан; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Мукачево : Карпатська вежа, 2002. - 46 с.

81.411.1 Г 97
Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 336 с. - Бібліогр.: с. 288- 290.

87.7 Ф 46
Фечко- Каневська, Олена Іванівна. Слово на добро [Текст] : етичні бесіди / О.І. Фечко- Каневська; Передмова Н. Ребрик. - Ужгород : Ґражда, 2004. - 236 с. : іл.

88.5Ф55
Філоненко, Мирослава Мирославівна. Психологія спілкування [Текст] : підруч. / М. М. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с.188-191 та у підрядк. прим.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2
2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2352

Допоможіть,будь-ласка,знайти матеріал на тему: становлення і розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні. Бажано вказати посилання на електронні ресурси. Дуже дякую.

Бойко Юлія
2010-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.6(4УКР) С 69
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти [Текст] : збірник наук. праць / Упоряд. І.В. Козубовська, О.В. Співаковський. - Ужгород : Мистецька лінія ; Херсон, 2002. - 328 с.

60.56(4УКР)П 58
Попович, Ганна Михайлівна.
Інституціалізація соціальної роботи в Україні [Текст] : монографія / Г.М. Попович. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 184 с.

65.9(4УКР)27Л 84
Лукашевич, Микола Павлович.
Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 159- 164.
Свободны: ВЧЗ (1)

60.5С 69
Соціальна робота: технологічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 352 с.

74.6 С65
Сорочинська, Віра Євгенівна.
Організація роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. / В.Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - К. : Кондор, 2005. - 198 с.

65.27С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004
Ч. 1 : Основи соціальної роботи. - 2004. - 178 с. - Бібліогр.: с. 173-174.

65.9(4УКР)27М57
Мигович, Іван Іванович.
Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим.

65.27 Ш32
Шахрай, В. М.
Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В.М.Шахрай. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. - Бібліогр.: с. 458-461.

74.6 С69
Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. ; за ред. А. Й. Капська ; авт. кол.: А. Й. Капська ; О. В. Безпалько [та ін.]. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 488 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.27Т98
Тюптя, Лідія Тимофіївна.
Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 576 с. : табл. - Бібліогр.: с.558-574, наприкінці розд. та у підрядк. прим.

Лукашевич, Микола Павлович.
Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : учебник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2009. - 368 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2351

Допоможіть будь ласка знайти літературу на питання Аналіз ринку іпотечного кредиту 2005 - 2009 роки?

Таня
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись наступними джерелами:

Андрєєва, Ніна. Облік у власників іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів) [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Андрєєва // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 215-217.

Погорєльцева, Наталія. Особливості становлення іпотечного ринку в трансформаційній економіці [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Погорєльцева // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 26-38.

Чупіс А.В. Розвиток земельної іпотеки в Україні [Текст] / А.В. Чупіс // Економіка АПК. - 2007. - № 5.- С.88-90.

Папаіка, Олександр. Іпотечні послуги як похідна іпотечного ринку [Текст] / О. Папаіка, С. Арбузов // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 2. - С. 13-15

Борисюк, Катерина. Напрями підвищення рівня ліквідності банків через механізм рефінансування іпотечних кредитів [Текст] / К. Борисюк // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 1-2. - С. 39 - 45.

Гордина Є. М. Забезпечення фінансової безпеки при іпотечному кредитуванні в Україні [Текст] / Є. М. Гордина // Економіка АПК. - 2009. - № 1.- С.79-85

Лабецька Л. М. Теоретико-методичні засади іпотеки та іпотечного кредиту [Текст] / Л. М. Лабецька // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 241-246

Лютий І.О.
Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку : монографія/ І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-548 c/

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2350

Допоможіть, будь ласка, з питанням до дипломної роботи по темі "Водний туризм в Україні". Дякую

Гріценко Крістіна
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам скристатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2349

Де можна скачати інформацію по методиці викладання математики в початкових класах?

Іванова В.М.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути джерела:

Коберник, Галина. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики [Текст] / Г. Коберник // Початкова школа. - 2007. - № 11. - С. 16-21.

Хворостіна, Наталія Олександрівна. Нестандартний урок з математики [Текст] / Н.О. Хворостіна // Початкова школа. - 2007. - № 12. - С. 29-31.

Лишенко, Григорій. Тести для вироблення вмінь учнів розв'язувати задачі в 3 класі [Текст] / Г. Лишенко, К. Лишенко // Початкова школа. - 2008. - № 5. - С. 23-28.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2348

доброго дня
допоможіть знайти інформацію на тему:

форми логічного мислення та їх роль у науці

Славка
2010-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

88.3
С 60
Солсо, Роберт.
Когнитивная психология [Текст] / Р. Л. Солсо ; пер. с англ. Н. Ю. Спомиор. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Тривола : Либерея, 2002. - 600 с

Гавриш, Н.
Робота над помилками [Текст] / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2008. - № 2. - С. 10-12.


Старченко, В.
Навчання математики: сучасний погляд [Текст] / В. Старченко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 7. - С. 19-21.

Развиваем логическое мышление детей. Дидактический материал // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 12: Вкладка. - С. 1-16


< />    < />... 244 | 245 | 246 | 247 | 248| 249 | 250 | 251 | 252 | ... >>     >>>