Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/homes/www.xory.ru/_lm8ea8f138e7abf12fd3b69de62a906877/class.linkmoney.php on line 401

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/homes/www.xory.ru/_lm8ea8f138e7abf12fd3b69de62a906877/class.linkmoney.php on line 401
малогабаритные грузоперевозки по Москве в центр недорого тут | Знакомства, общение, встречи, любовь - flamelove.ru | капитальный ремонт грузовых вагонов


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4132

Чи є у Вашій бібліотеці Вісник Львівського ун-ту, серія філологічна, вип. 50?

2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах нашої бібліотеки потрібне Вам видання не знайдено.2011-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4131

конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави

Немеш Тетяна Іванівна
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
А також видання:
Козакевич О. Правова система Норвегії [Текст] / О.Козакевич // Юридичний вісник України. - 2002. - 22-28 черв .- С.10.
4.Мироненко О. Американські та європейські зразки судового конституційного контролю за межами Британської Співдружності [Текст] / О. Мироненко // Закон і бізнес. - 2006. - 16-22 вересня.- С.19.
5.Мироненко О. Організація конституційного нагляду в Сінгапурі, Малідівах, НДРЄ та Бангладеш [Текст] / О. Мироненко // Закон і бізнес. - 2006. - 9-15 вересня.- С.19.
6.Мироненко О. Конституційний контроль у країнах, що вирвались із японських ланцюгів [Текст] / О. Мироненко // Закон і бізнес. - 2006. - 7-13 жовтня.- С.19.
7.Мироненко О. Конституційна юстиція на межі тисячоліть. Новітній конституційний контроль на Кубі [Текст] / О. Мироненко // Закон і бізнес. - 2006. - 25 листопада-1 грудня.- С.19.2011-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4130

підскажіть де можна знайти інформацію на тему: "Методи управління фінансовими ризиками в умовах ринку та їх характеристика". Буду дуже Вам вдячна!

Таня
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!

За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


Література:

65.29 Р 99
Рясних, Євгенія Григорівна. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336 с. : іл, табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 334.

65.29 К78
Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 507-513.

65.29 К 17
Калетнік, Григорій Миколайович. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 284-286.

65.29 П 18
Партин, Галина Остапівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. спец. "Фінанси"] / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 332 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 329-330.

65.26 М 35
Матюшенко, Ігор Юрійович. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко ; Держ. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - 220 с.2011-11-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4129

доброго дня!де я можу знайти матеріал по даній темі "внесок квінтіліана у розвиток красномовства"? дякую

Ольга
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Посібники:

83.7 О 63
Ораторське мистецтво [Текст] : навч. посіб. / Н.П. Осипова [та ін.]; за ред. Н.П. Осипова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Одіссей, 2006. - 144 с.

83.7 О-54
Олійник, Ольга Борисівна. Основи ораторської майстерності [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Б. Олійник ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2010. - 180 с. - Бібліогр.: с. 178.

83.7 О-75
Основи риторики для менеджера [Текст] : навч.-практ. посіб. / Уклад. К.В. Барч. - Ужгород : Інпроф, 2003. - 344 с.
2011-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4128

Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал на тему "Проблеми вдосконалення міжбюджетних відносин на рівні районів, міст обласного значення, селищ та сіл". Дякую

Болюк А.
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія/ І. С. Волохова; Одес. держ. екон. ун-т. -Одеса: Атлант, 2010.-236 c.

Міжбюджетні відносини центру та регіонів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 червня 2004 року/ редкол.: П. І. Гайдуцький ; В. М. Геєць ; В. І. Кравченко [та ін]. -К., 2004.-160 с.

Фурдичко Л. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах [Текст] / Л. Фурдичко, Н. Гайдис // Регіональна економіка. - 2004. - №2. - С. 225-229.

Алієва В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції та перспективи [Текст] / В. Алієва // Економіка України. - 2004. - №12. - С. 23-26.

Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання [Текст] / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 12-19.

Сунцова О. О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних віджносин [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 2. - С. 137 – 144.

Гончаренко О. В. Механізм організації міжбюджетних відносин в Україні [Текст] / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 75 – 85.

Захожай К. Аналіз міжрегіональних пропорцій доходної частини місцевих бюджетів за регіонами України./ Захожай К. // Персонал. -2007. -№ 5. - C. 21- 23.

Зайчикова В. В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання/ В. В. Зайчикова // Фінанси України. -2007 . -№ 6 . - С. 69 – 81.

Кузьменко О. Про правову природу і поняття міжбюджетних відносин [Текст] / О. Кузьменко // Право України. - 2007 . - № 12.- С. 40 – 44.

Каспрук Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області/ Ю. В. Каспрук // Регіональна економіка. -2008. -№ 4. - С. 38-44.

Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2009. - № 1.- С.86-97.

Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної стистеми України/ І. О. Луніна // Фінанси України. -2010. -№ 9. - С.3-12.

Радіонов Ю. Про використання міжбюджетних трансфертів [Текст] / Ю. Радіонов // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 50-59.

Яценко Ю.О. Теоретичні основи державної політики фінансового вирівнювання/ Ю. О. Яценко // Економіка та держава. -2011. -№ 2. - C. 57-61.

Радіонов Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин [Текст] / Ю. Радіонов // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 54-64.

Стефанюк І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. [Текст] / І. Б. Стефанюк // Регіональна економіка. - 2011. - № 2 . - С. 103-114.

2011-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4127

Доброго дня.мені потрібно інформацію про девіантну поведінку викладачів

Лаврів С.І.
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4126

Стратегія розвитку національного туризму в Україні

Мафид М
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Укpаїна.Закони. Закон України про туризм : За станом на 10 травня 2005 року/ Верховна Рада України. -К.: Парламентське вид-во, 2005.-36 c. -(Закони України).

Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навч. посіб./ Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. -К.: Знання України, 2002.-358 c.

Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. -К.: Альтерпрес, 2004.-288 c.

Дурович А.П. Реклама в туризме : учеб. пособ./ А. П. Дурович. -4-е изд., стер.. -Минск: Новое знание, 2008.-256 c.

Дядечко, Лідія Павлівна. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л.П.Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб./ М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-272 c.

Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко [та ін.] ; за заг. ред. : Г. Б. Мунін ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада із вивч. продукт. сил України [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 394 с.

Заставецька, Ольга. Розвиток туризму в депресивному регіоні [Текст] / О. Заставецька, Н. Сватко, І. Кавецький // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 32. - С. 11 - 12.

Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 36-43.

Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання / С. О. Гуткевич, Л. А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 63-70.

Гринькевич О. С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону [Текст] / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 40-46.

Самонова Т.Б. Дослідження кон'юктури ринку туристичних послуг в Україні : основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 99-104.

Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 131-137.

Дутчак, Світлана. Туристика як наукова система [Текст] / С. Дутчак // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 20. - С. 7 - 9.

Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг [Текст] / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 93 - 99.

Коваль П. Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 78 – 83.

Милостних, Ольга. Програма розвитку туризму без належного фінансування - пустий дзвін [Текст] / О. Милостних, О. Орішко // Фінансовий контроль. - 2010. - № 5. - С. 12 - 15.

Мельник О.М. Асортиментна стратегія ефективності туристичних організацій / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 140-144.

Ярмолка В.М. Особливості стратегічного маркетингового планування в посередницьких організаціях туристичної індустрії / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 191-196.

Бабіна Н. І. Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті [Текст] / Н. І. Бабіна // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 4 - 6.

Пендерецький О. В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку / О. В. Пендерецький // Український географічний журнал. - 2010. - N 3. - С. 48 – 51.

Забуранна Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 58-63.

Сіренко К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 70-74.

Гур’єва, Ірина. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи [Текст] / І. Гур’єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль. - 2011. - № 1. - С. 17-22.

Новікова Н.О. Світовий ринок туристичних послуг: особливості та перспективи [Текст] / Н. О. Новікова // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 113-116.

Шиманська В. Розвиток регіонального туристичного комплексу як засіб підвищення конкурентоспроможності держави [Текст] / В. Шиманська // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 123-124.

Комисарова Т. С. Представления о геопространстве в туристике [Текст] / Т. С. Комисарова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 21-23. - С. 3-4.

Пестушко, Валерій. Туризм - шлях у майбутнє [Текст] / В. Пестушко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 24. - С. 6-7.

Андрєєва, Наталя. Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій [Текст] / Н. Андрєєва, С. Нездоймінов, І. Дишловий // Економіст. - 2011. - № 7. – С. 25-28.

Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України [Текст] / Є. В. пархоменко // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С. 135-137

Заячковська, Галина. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку [Текст] / Г. Заячковська // Журнал європейської економіки. - 2011. - Т. 10 (№ 2). - С. 171-177.

Бондаренко, М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України [Текст] / М.П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 66-73.< />    < />... 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | ... >>     >>>