Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
программа ипотечного кредитования молодых семей! | Магазин оригинальных сувениров - сувениры из стекла. Оригинальные сувениры и подарки.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2338

Підскажіть будь-ласка де можна знайти інформацію про історію виникнення університетів Європи

2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2337

Доброго дня!
Прошу порекомендувати сайти,з допомогою яких можно підготувати творчу роботу на тему:"Підвищення суспільного значення і ролі шкільних бібліотек в процесі набуття культурної компетентності школярів".

Заєць Ольга
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

Бородіна, Г.
Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури півдня України (II пол. XIX ст.) [Текст] / Г. Бородіна // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 19-21

78.3
Б 59
Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін [Текст] : научно-популярная литература / Розроблено робочою групою "Спільний професійний портрет" Федерал. обєднання нім. бібл. союзів під керівництвом Уте Краус-Ляйхерт ; Перекл. з нім. - К. : Юніверс, 2002. - 55 с

78.34(4УКР)
Б59
Бібліотека у часі і просторі [Текст] : матеріали присвячені Всеукраїнському дню бібліотек / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва ; Уклад. В. Циганюк, М. Ревенко, Вступ.ст. С. Нешик. - Вінниця : [б. и.], 2005. - 32 с

78.34
Г 61
Головко, Светлана Ивановна.
Библиотечная деятельность: принципы обновления [Текст] : науч.-метод. пособ. / С. И. Головко. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008. - 128 с
78.3
Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя [Текст] : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с.

78.3(4УКР)
Б59
Бібліотеки Закарпаття для дітей: цифри і факти [Текст] : інформ. бюл. / Зак. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; ред. О. М. Горкій ; відп. за вип. В. Д. Чіка. - Ужгород : [б. и.], 2008. - 54 с

78.34(4УКР)
І-52
Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи [Текст] : (сценарій проведення тренінгу з елементами конкурсу) / уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2008. - 8 с.2010-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2336

Доброго дня.Скажіть, будь ласка, де можна знайти дипломні чи дисертаційні роботи з теми "Торгівля людьми"

Корольова Катерина Валеріївна
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

П 83
Противодействие торговле людьми [Текст] : учеб. пособие / А.М. Бандурка, В.Н. Куц, Е.Б. Левченко и др. ; Под общ. ред. А.М. Бандурка. - Харьков : Консум, 2003. - 312 с

316:[341.231.4: 326
С 69
Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання [Текст] : [Монографія]. - К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 92 с

67.9(4УКР)308
Т60
Торгівля людьми в Україні. Оцінка заходів, спрямованих на протидію [Текст] : общественно-политическая литература / Є. Луценко та ін. - К. : [б. и.], 2004. - 248 с

67.5
Б83
Боротьба з торгівлею людьми [Текст] / Рада Європи. - К. : [б. и.], 2006. - 18 с. - 2.50 грн.

67.9(4УКР)308
В38
Весельський, Віктор Казимирович.
Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування) [Текст] : навч. посіб. / В.К.Весельський, В.В.Пясковський. - К. : КНТ, 2007. - 268 с. : табл. - Бібліогр.: с. 261-264

67.5
П83
Протидія торгівлі людьми [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Гусак [та ін.] ; за ред. Т. Семигіна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Школа соц. роботи ім. В.І. Полтавця. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 168 с
Ореховський, Леонід.
Проблеми боротьби з торгівлею людьми [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Ореховський // Вісник прокуратури. - 2006. - №1. - С. 48-50.

Підгородинський, В.
Аналіз кримінального законодавства окремих іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю людьми [Текст] : общественно-политическая литература / В. Підгородинський // Юридический вестник. - 2006. - №2. - С. 119-123.
Клименко, Вадим.
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст.149 КК) [Текст] : общественно-политическая литература / В. Клименко // Наше право. - 2006. - № 4. - С. 62-67.

Євсюкова, Маріанна Вадимівна.
Розвиток міжнародного законодавства у сфері боротьби із торгівлею людьми : аналіз положень Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми [Текст] / М.В. Євсюкова // Наше право. - 2007. - №1. - С. 89-96.

Колесникова, С. В.
Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" [Текст] / С.В. Колесникова // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 9. - С. 28 - 29.

Датська програма боротьби з торгівлею людьми у східній і південно - східній Європі [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 9. - С. 25

Левченко, К. Б.
Торгівля людьми: міф чи реальність? [Текст] / К.Б. Левченко; Л.Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 9. - С. 6-7.
Розвадовський, В.
Принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональній торгівлі людьми / В. Розвадовський // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - С. 83-87

Санакоєв, Д.
Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми вчинених організованими групами [Текст] / Д. Санакоєв // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 169-172.

67.9(4УКР)304.06
Д 42
Джужа, Олксандр Миколайович.
Взаємодія правоохоронних органів України у сфері протидії торгівлі людьми [Текст] / О. М. Джужа, В. В. Василевич // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 5. - С. 102-108.

Гайдук, С.
Работоргівля в третьому тисячолітті [Текст] / С. Гайдук // Берегиня. - 2008. - № 4. - С. 55-

Бровко, Наталія Іванівна.
Торгівля людьми як посягання на особисту свободу : філософсько-правова парадигма [Текст] / Н. І. Бровко // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 5. - С. 67-74

Кушнір, О.
Щодо необхідності прийняття закону України про протидію торгівлі людьми та допомогу постраждалим від торгівлі людьми [Текст] / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №2010-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2334

розробки уроків з художньої культури 9 клас

Басій Валентина
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними сайтами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 62010-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2333

тема магістерської роботи : Управління, Обгрунтування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме приьуток, рентабельність..

Наконечний Ю.С.
2010-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2332

Добрий день!Підскажіть, будь ласка , де можна знайти матеріал для реферату:"Теорія соціального конфлікту".

алла
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-03-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2331

все про рентні відносини

Іванов Іван Іванович
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12


< />    < />... 246 | 247 | 248 | 249 | 250| 251 | 252 | 253 | 254 | ... >>     >>>