Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4439

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на теми: " Теоретично-методичні засади інформаційного обслуговування користувачів" та "Електронні інформаційні продукти та послуги як засоби удосконалення інформаційного обслуговування користувачів". Наперед вдячна!

Швець Наталія Володимирівна
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
п. Наталія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні видання:

Автоматизація бібліотечних процесів // Бібліотечний форум України. – 2010. – №1. – С. 8-26.
Айрих, И. Семь станций на пути инноваций // Библиотека. – 2010. – №12. – С. 24-27.

Богза, Н. Модельні біліотеки Миколаївщини: еволюція позитивних змін // Бібліотечний форум України. – 2011. – №4. – С. 28-30.

Богун, Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети // Бібліотечна планета. – 2011. – №1. – С. 25-28.

Борисова, О. Современные методы популяризации библиотеки // Шкільна бібліотека. – 2011. – №2. – С. 77-80.

Букшина Т. Інформаційна діяльність спеціальної наукової бібліотеки / Т. Букшина // Вісник книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 24-27.

Вилегжаніна, Т. Бібліотеки інформаційного суспільства: проблеми, завдання // Бібліотечна планета. – 2009. – №4. – С. 4-5.

Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми // Бібліотечна планета. – 2010. – №4. – С. 7-9.

Давидова, Л. Автоматизовані інформаційні послуги в бібліотеці // Шкільна бібліотека. – 2010. – №3. – С. 75-78.

Дзюба, Н. Відкриття. Нововведення. Досвід // Світ дитячих бібліотек з СD. – 2011. – №3. – С. 17-24.

Електронне життя бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2010. – №5. – С. 19-22.

Жайворонок, Т. Інформаційно-комунікативні технології як ресурс для залучення і виховання читача: досвід і проблеми // Світ дитячих бібліотек з СD. – 2009. – №4/5. – С. 44-45.

Зангізорян, Ш. Автоматизована інформаційно-бібліотечна система "Шкільна бібліотека LS 2.2" // Шкільна бібліотека. – 2010. – №6. – С. 47-52.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – №22. – С. 5-6.

Киселева, Л. "Мельница инноваций" // Библиотека "Бибинформ". Библиополе. – 2011. – №5. – С. 29-36.

Манжула, Т. Інформаційно-телекомунікативні технології та їх роль у покращенні процесів обслуговування дітей // Світ дитячих бібліотек з СD. – 2009. – №4/5. – С. 38-40, 49-50, 53-54.

Мартюшова, О. Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек // Бібліотечний форум України. – 2011. – №1. – С. 31-34.

Николаенко, Н. Иновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки // Бібліотечний форум України. – 2010. – №3. – С. 5-11.

Новые технологии //Шкільна бібліотека. – 2009. – №7. – С. 71-79.

Павленко, Т. Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотечний форум України. – 2010. – №4. – С. 24-29.

Поліщук О. Редагування електронних каталогів - новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек : автоматизація бібліотечних процесів / О. Поліщук// Бібліотечний форум України. – 2007. – №4. – С.27-30.

Пуляєва, Л. Театр у бібліотеці: змістовне дозвілля, яке об'єднує таланти // Світ дитячих бібліотек з СD. – 2010. – №2. – С. 29-30.

Сілкова Г.В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності / Г. В. Сілкова // Бібліотекознавство. документознавство. інформологія. – 2007. – № 4. – С. 37-44.

Семилет, Н. "Нельзя быть увядшей фиалкой и работать в библиотеке" // Школьная библиотека. – 2011. – №5. – С. 17-20.

Технології роботи шкільної бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2011. – №1. – С. 45-62.

Шоу-стоппер: добро пожаловать в библиотеку! // Библиотечное дело. – 2011. – №7. – С. 1.

Электронная книга и ее будущее в библиотеке // Шкільна бібліотека. – 2010. – №8. – С. 47-52.

Ярошенко, Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу // Бібліотечна планета. – 2011. – №1. – С. 17-22.

Інтернет - ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4437

Добрий день день допоможіть найти літературу по темі "Шляхи вдосконалення маркетингу організації у державній ветеринарній лікарні"

Маша Малиняк Іванівна
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, якою Ви можете користуватись у читальній залі:
48 Д81
Дудаш А.В.
Азбука ветеринарної медицини : Довідник/ А.В. Дудаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2002.-232 с.

65.050.9(4УКР)24 Є-74
Єрмошенко М.М.
Маркетинговий менеджмент = Marketing management : навч. посіб./ М.М. Єрмошенко; Національна академія управління. -К.: НАУ, 2001.-206 c.

65.050.2 Й 30
Йеннер Т.
Маркетинговое планирование/ Т. Йеннер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. -Х.: Гуманитарный Центр, 2010.-276 c.

65.050.2 К 66
Корж М.В.
Маркетинг : навч. посіб./ М. В. Корж; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-344 c.

65.290 М 84
Мостенська Т.Л.
Основи маркетингу : навч. пос./ Т.Л. Мостенська; Мін- во освіти і науки України; Нац. ун- т харчових технологій. -К.: Кондор, 2006.-240 с.

48.7 Н 25
Нанотехнологія у ветеринарній медицині : [посіб. для студ. аграр. закл. освіти I-IV рівнів акредитації зі спец. "Вет. медицина" та вет.-мед. спеціалістів]/ В. Б. Борисевич, Б. В. Борисевич [та ін.] ; за ред.: В. Б. Борисевич ; В. Г. Каплуненко. -К.: Наноматеріали і нанотехнології; Ужгород: Ліра, 2009.-232 c.

65.29 Р69
Романенко Л.Ф.
Маркетинг : навч. посіб./ Л. Ф.Романенко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2005.-220 c.

65.050.9(4УКР)2 С77
Старостіна А.О.
Маркетинг : навч. посіб./ А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. -3-тє вид., перероб.. -К.: Знання, 2006.-328 c.

Синьківський М. Проблеми правового регулювання ветеринарного обслуговування / М. Синьківський // Юридична Україна. - 2004. - №4. - С. 32-36.

Гаврилюк О. Г. Особливості ринку ветеринарних препаратів / О. Г. Гаврилюк // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 28 – 36.

Крикавський Є. Основи концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації України / Є. Крикавський // Економіка України. - 2007. - № 10. - С. 59-70.

Лендєл М.А Інфраструктура вітчизняного ринку ветеринарних препаратів / М.А Лендєл, І.Я. Коцюмбас // Економіка АПК. - 2007. - № 9.- С.93-98.

Музика П.М. Чинники конкурентоспроможності вітчизняної галузі ветеринарної фармації / П.М. Музика, М.І. Маковський // Економіка АПК. - 2007. - № 9.- С.98-102.

ЄС допоможе покращити ефективність української ветеринарної служби ] // Євробюлетень. - 2009. - № 11. - С. 11.

2012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4436

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в яких джерелах можна знайти тему "Порядок формування фінансової звітності бюджетної установи" для написання дипломної роботи. Заввчасно дякую!!!

Ковальчук Олександр Володимирович
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

65.053 Б 79
Болюх, Михайло Антонович.
Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / М. А. Болюх, А. П. Заросило ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 344 с. : іл, табл.

65.052.9(4УКР) К95
Кучеренко Т.Є.
Звітність підприємств : підручник/ Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. -К.: Знання, 2008.-496 c.

65.052.9(4УКР) Л46
Лень В.С.
Звітність підприємства : підручник/ В.С. Лень, В.В. Гливенко; Чернігівський держ. технологічний ун-т. -2-е вид., перероб. і доп.-К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-616 c.

65.052.9(4УКР)247 Н19
Назарова, Каріна Олександрівна.
Аналіз діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / К.О. Назарова, Т.А. Кумченко; За заг. ред. Г.О. Кравченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 212 с. : табл.

65.052(4УКР) С 22
Сахарцева І.І.
Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : навч. посібник/ І.І. Сахарцева. -К.: Кондор, 2003.-614 с.

65.052.9(4УКР)247 Т48
Ткаченко, Іван Терентійович.
Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / І.Т. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет . - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 548 с. : табл.

Литвин Н. Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. -2006. -№9. - C. 10-14.

Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства/ Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 1. - C. 3-20.

Безродна Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення/ Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 8. - C. 27-29.

Янчук Г.В.
До складання фінансової звітності у бюджетних установах АПК / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка АПК. -2008. -№ 2. - С.111-113.

Власюк Г. В. Організація обліку та вдосконалення звітності з оплати праці в бюджетних установах/ Г. В. Власюк // Держава та регіони. -2010. -№ 6. - C. 201-204.
2012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4435

Доброго дня! Де я можу знайти визначення терміну "виплати працівникам"? Потрібно порівняти за декількома авторами. Гарно дякую!

Шкопитко Христина Володимирівна
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.052.9(4УКР) Б 91
Бурденко І. М. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : навч. посіб./ І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, О. В. Шипунова. -Суми: Унів. кн., 2009.-288 c.

65.24 Г13
Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб./ О. І. Гадзевич. -К.: Кондор, 2008.-402 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

65.01 Е 45
Економічна теорія: Політекономія : підруч./ за ред. В. Д. Базилевич. -7-е вид., стер.. -К.: Знання-Прес, 2008.-720 c.

65.01 К72
Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посіб./ В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-282 c.

65.9(4УКР)24 Л 84
Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.

65.01 М86
Мочерний С.В. Економічна теорія : посіб. для студ. вищ. закл. освіти/ С. В. Мочерний. -К.: Академія, 1999.-592 c.

67.9(4УКР)305 Н 34
Наумович В.Р. Все про заробітну плату/ В.Р. Наумович. -К.: Факт, 2002.-52 с.

65.01 П 35
Пітюлич М.І. Економічна теорія : посіб. для студ. природн. ф-тів/ М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. -Ужгород: Карпати, 2008.-168 c.

Рудницька О.П. Розвиток національного трудового законодавства, що регулює надання гарантійних виплат працівникам/ О. П. Рудницька // Держава і право. -2008. -Вип. 40. - C. 322-329.2012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4434

Шукаю матеріал на тему "Комп"ютерні віруси. Антивірусні програми". Буду дуже вдячна за допомогу.

Яна
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання :

32.97 А 78
Апшай, Н. І. Інформатика. Інформаційні системи : навч. посіб. / Н. І. Апшай ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, мат. ф-т. – Ужгород : Закарпаття, 2010. – 76 с. : іл, табл. – Бібліогр. : с. 74-75.

32.81 І 74
Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології : підручник / за ред. О.І.Пушкарь. – К. : Академія, 2003. – 704 с.

32.97 І-74
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.]. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 640 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : 639 с.

32.97 Р83
Руденко, В. Д. Базовий курс інформатики / Віктор Дмитрович Руденко, Олександр Мойсейович Макарчук, Мірча Олександрович Патланжоглу; за заг. ред. В.Ю. Биков. – К. : Видавнича група BHV, 2005 – Кн. 1 : Основи інформатики. - 2005. - 320 с.

***
Антивирусы: как они работают // Chip. – 2009. – № 8. – С. 118-121.
Антивирусы по требованию // Домашний ПК. – 2008. – № 11. – С. 92-95.
Кожухов, А. Вирусов бояться - в Интернет не ходить / А. Кожухов // Техника-молодежи. – 2007. – № 6. – С. 44-47.
Конончук, Д. Что нужно знать о вирусах / Д. Конончук // Домашний ПК. – 2009. – № 2. – С. 58-60.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2012-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4433

Допоможіть знайти інформацію на тему "Викладач як субєкт науково-педагогічної діяльності". Буду дуже вдячна.

Алла
2012-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання :

74.58 Р 34
Резник, С. Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности : учеб. пособие для системы дополн. образования - повышения квалификации преподавателей высш. учеб. заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С. Д. Резник. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 400 с. : табл. – (Менеджмент в высшей школе). – Библиогр. : С. 287-295.

74.2 Б 72
Бобир, О. В. Етикет учителя [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Бобир ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2009. – 216 с. – Бібліогр. : с. 211-213.

74.00 М 55
Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с. : табл. – (Альма-матер).

***
Абсалямова, Я. Професійне становлення викладачів іноземної мови вищих технічних навчальних закладів у період профадаптації / Я. Абсалямова // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 40-43.

Буряк, В. Методологічні засади педагогічної освіти / Володимир Буряк // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 35-46 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.

Волянюк, Н. Рефлексивність як детермінанта суб"єктивності тренера - викладача / Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2005. – №2. – С. 114-127.

Гадяцький, В. І. Конкурсна система обрання вузівських викладачів: критика теперішнього стану та пропозиції щодо демократизації / В.І. Гадяцький // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 45-50. – Библиогр. : С. 50 (10 назв.)

Даутова, О. Самоосвіта для особистісного та професійного розвитку / О. Даутова, С. Хрістофоров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 2. – С. 59-61 : табл.

Донченко, О. Підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання / О. Донченко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С. 8-9.

Кваша, О. Інтернальний локус контролю як показник соціальної відповідальності майбутніх вчителів / О. Кваша // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 139-144. – Бібліогр. : 12 назв.

Ковальчук, Н. Розвиток соціальної зрілості особистості молодого викладача / Н. Ковальчук // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. : 6 назв.

Мазур, Н. Зміст професійної культури викладача вищої школи / Н. Мазур // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 12-14.

Малик, Н. Самоосвіта педагогів як професійна компетентність / Н. Малик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 1. – С. 66-67.

Пелехатий, О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів / О. Пелехатий // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 176-185. – Бібліогр. : 26 назв.

Пєтухова, Л. Є. Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема / Л. Є. Пєтухова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2008. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр.: 14 назв

Рева, О. М. Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості мотивів трудової діяльності викладачів / О. М. Рева, І. М. Суворова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 243-249 : форм., табл., рис. – Бібліогр. : 22 назви

Рудишин, С. Науковець, викладач, кафедра у вищій школі України : погляд на проблему / С. Рудишин // Науковий світ. – 2007. – № 12. – С. 14-15. : фото

Руденко, С. В. Социальный интеллект как фактор успешности педагогической деятельности / С.В. Руденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 7-12 : табл. – Бібліогр. : 10 назв.

Святченко, І. Моніторинг професійної компетентності педагога / І. Святченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 66-70.

Шпонтак, І. М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей / І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2010. –№ 10. – С. 26-28.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


2012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4432

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в яких джерелах можна знайти тему "Облік і контроль зобов'язань бюджетної установи" для написання дипломної роботи. Заввчасно дякую!!!

Ковальчук Євгеній Володимирович
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.052.9(4УКР) А92
Атамас, Петро Йосипович.
Основи обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с.

65.052.9(4УКР) Б94
Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Л.В. Панкевич та ін. - Львів : Аверс, 2002. - 320 с.

65.052 Г97
Гуцайлюк, Лідія Орестівна.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Гуцайлюк, В.В. Сопко, Ю.М. Іванечко ; Міністерство освіти і науки України, Університет економіки та права "КРОК". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 160 с. : табл.

65.052.9(4УКР)247 Н19
Назарова, Каріна Олександрівна.
Аналіз діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / К.О. Назарова, Т.А. Кумченко; За заг. ред. Г.О. Кравченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 212 с. : табл.

65.052.9(4УКР)247 О-17
Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 368 с. : рис., табл.

Бариніна-Закірова М.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах [Текст] / М.В. Бариніна-Закірова // Фінанси України. - 2003. - №1. - С. 44-52.

Грицай Д. Облік в бюджетних установах [Текст] : Облік зобов"язань / Д. Грицай // Дебет- Кредит.Школа бухг. - 2003. - № 38. - С. 15-17.

Стефанюк І.Б. Об"єкт контролю - внутрішній фінансовий контроль бюджетної установи [Текст] / І.Б. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №11. - С. 15-17.

Стефанюк І.Б. Запровадження аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 138-144.

Безродна, Тетяна. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення [Текст] / Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 8. - С. 27-29.

Власюк Г. В. Організація обліку та вдосконалення звітності з оплати праці в бюджетних установах [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 201-204.

< />    < />... 248 | 249 | 250 | 251 | 252| 253 | 254 | 255 | 256 | ... >>     >>>