Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2320

Підкажіть будь-ласка, де можна скачати книгу Іванова І. В.
Менеджер - професійний керівник: Навч. посіб. - К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 107 с.

Івчук Ольга Миколаївна
2010-03-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті не знайдено.
Цей посібник Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

65.29
І 21
Іванова, Ірина Вячеславівна.
Менеджер - професійний керівник [Текст] : навч. посіб. / І.В. Іванова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 108 с.

Пропонуємо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

.2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2319

оцінювання у 2 класі дванадцятирічної початкової школи

Дергачова В.Г.
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4


Україна.М-во освіти і науки.
Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ № 371 від 05.05.08 [Текст] : законы и законодательные акты / М-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2008. - № 13-14-15. - С. 20-92.

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Текст] // Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 4. - С. 10-15.


Кожем'яченко , Наталія. Деякі аспекти оцінювання навчальних досягнень учнів у курсі "Логіка" [Текст] / Н. Кожем'яченко // Початкова школа. - 2008. - № 7. - С. 44-46.

Вашуленко М. Компетентнісний підхід до перевірки мовних і мовленнєвих знань молодших школярів [Текст] / М. Вашуленко // Початкова школа. - 2009. - № 1. - С. 16-20.

Канцур С. Орієнтовні диктанти з української мови (2-4 класи) [Текст] / С. Канцур // Початкова школа. - 2009. - № 1. - С. 21-23.

Маліновська О. Кросворди для перевірки знань учнів з громадянської освіти [Текст] / О. Маліновська // Початкова школа. - 2009. - № 3. - С. 48-49.

Вашуленко О. Особливості контрольних робіт для державної підсумкової атестації з читання [Текст] / О. Вашуленко // Початкова школа. - 2009. - № 4. - С. 5-10.

Ковтун Т. Ігрові завдання з логічним навантаженням на уроках української мови у 2 класі [Текст] / Т. Ковтун // Початкова школа. - 2009. - № 4. - С. 17-19.

Листопад Н. Орієнтовні тексти тематичних контрольних робіт з математики [Текст] / Н. Листопад // Початкова школа. - 2009. - № 9. - С. 23-26.

Медведєва Л. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь учнів 1-4 класів за творами В.О.Сухомлинський [Текст] / Л. Медведєва // Початкова школа. - 2009. - № 9. - С. 27-30

Онопрієнко О. Тестові завдання як засіб контролю результатів навчання математики [Текст] / О. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 8-10


2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2318

Допоможіть знайти матеріал на інтернет ресурсах для реферату "Регіональні аспекти розвитку національної економіки"

Юля
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2317

празький період укранської філософії

jantod
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

Калинова, О.
Український вільний університет: празький період [Текст] / О. Калинова // Історія в школах України. - 2009. - № 12. - С. 29-32.
87
З-38
Захара, Ігор.
Лекцї з історії філософії [Текст] : посібники з філософії№2 / І. Захара; Львівська Богословська Академія. - Львів : ЛБА, 1997. - 398 с

1(091)(075.8)
І -90
Історія філософії [Текст] : підручник / КНУ ім.Т.Шевченка ; В.І.Ярошовець, І.В.Бичко, В.А.Бугров та ін.; За ред. В.І.Ярошовець. - К. : ПАРАПАН, 2002. - 774 с.

101
Г 37
Герасимчук, Андрій Андрійович.
Курс лекцій з філософії [Текст] : навч. посібник / А.А. Герасимчук, З.І. Тимошенко. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 422 с

13
Х18
Хамітов, Назіп Віленович.
Історія філософії [Текст] : проблема людини та її меж / Н.В. Хамітов, Л.Н. Гармаш, С.А. Крилова ; Ред. Н. Хамітов. - К. : Наук. думка, 2000. - 272 с

87.3(4УКР)
Г 70
Горський, Вілен Сергійович.
Історія української філософії [Текст] : навч. посіб. / В.С. Горський. - 4-е вид., доп. - К. : Наук. думка, 2001. - 376 с. - Бібліогр. в кінці розд. -Покаж.: с. 367- 373.

87.6
Б68
Блецкан, Михайло Іванович.
Історія розвитку соціально-філософських вчень [Текст] : матеріали до лекцій / М.І. Блецкан ; УжНУ, Кафедра філософії. - Ужгород : [б. и.], 2001. - 144 с. - Бібліогр.: с. 137-141.

87.3(4УКР)
І 90
Історія української філософії [Текст] : підручник / С. В. Бондар [та ін.]. - К. : Академвидав, 2008. - 624 с. - (Альма-матер). - Бібліогр. наприкінці розд.2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2316

Допоможіть знайти інформацію на тему: "Вивчення творчості Л.Глібова у 5 класі"
Потрібні будь-які методичні рекомендації, бажано в електронному вигляді.

Величко Марина Олександрівна
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

Зверніть увагу!

Артемчук І. Навколо Парнасу [Текст] : (до 175 - річчя від дня народж. Л Глібова) / І. Артемчук // Літературна Україна . - 2002. - 14 берез. - С. 3

Терещенко, Ірина. Геніальний байкар [Текст] : До 180-річчя від дня народження Леоніда Глібова / І. Терещенко // Палітра педагога. - 2007. - № 1. - С. 3-5.

Стасюк Н. Що розповів Дідусь Кенар [Текст] : Конспект комбінованого уроку за творчістю Леоніда Глібова у 5-му класі / Н. Стасюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 9-10. - С. 42-45
2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2314

Подскажите, пожалуйста, где можно найти информациюпо теме: Порядк видачі ліцензії страховіій компанії ЗАТ

с ув. Снежана Борисочкина
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2311

Будь ласка,підкажіть якусь літературу по Закарпатських говірках.

Неля
2010-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо переглянути такі матеріали:

К 81
Д 43
Дзендзелівський, Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР [Текст] : лексика. Ч. ІІ / Йосип Олексійович Дзендзелівський. – Ужгород : УжДУ, 1960. – 10 с. : + карти.

К 81
Д 43
Дзендзелівський, Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України [Текст] : лексика. Ч. ІІІ / Йосип Олексійович Дзендзелівський. – Ужгород, 1993. – 464 с. : + карти.

К 81
Д 70
Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат [Текст] : тематичний збірник / відпов. ред. Й. О. Дзендзелівський. – Ужгород, 1982. – 156 с.

К 81
Д 94
Дэже, Л. Очерки по истории закарпатских говоров [Текст] / Ласло Дэже. – Budapest : Akademiai kiado, 1967. – 305 c.

К 81
Л 55
Лизанец, П, Н. = Lizanec P.N. Атлас венгерских говоров Закарпатья [Текст] = A Karpataljai magyar nyelvjarasok atlasza : Т. 2 / Петр Николаевич Лизанец. – Ужгород, 1996. – 952 с.

К 81
Л 55
Лизанець, П. Програма питальник для збирання матеріалів до діалектологічного атласу угорських говорів Закарпатської області УРСР [Текст] / Петро Миколайович Лизанець = Anyaggyujtesi program kerdoiv az uszszk karpatontuli terulete magyar nyelvjarasainak dialektologiai atlaszahoz / Szokincs : лексика. Ч. 1. – Ужгород, 1976. – 199 с.

К 81
Л 55
Лизанец, П. Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья [Текст] : венгерско-украинские межъязыковые связи / Петр Николаевич Лизанец. – Budapest : Akademiai kiado, 1976. – 682 с.

К 81-5
М 57
Миголинець, О. Українські закарпатські говірки [Текст] : (збірник текстів) / О. Миголинець ; УжНУ, Філолог. фак-т, Каф-ра укр. мови ; рец. І. В. Сабадош, О. Д. Пискач ; відп. за вип. М. І. Сюсько. – Ужгород : ВЕТА-- Закарпаття, 2002. – 66 с.

К 81
П 32
Піпаш, Ю. О. Матеріали до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області [Текст] : словарь / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с. + Тексти : с. 245-261. – Бібліогр.: с. 262-264.

К 82.3
С 12
Сабадош, І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Текст] / Іван Васильович Сабадош. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 11-13.

К 81
С 40
Сірка, Й. Короткий словник говірки села Ублі [Текст] / Й. Сірка, Ю. Муличак, А. Баушенко. – Пряшів ; Зіґен : EXCO s.r.o., 1999. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62.

К 81
Т 87
Туріс, І. Ю. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області [Текст] / Інгрід Юріївна Туріс ; Ужгород. нац. Ун-т. – Ужгород : "Карпати", 2008. – 64 с.

К 81
Ю 89
Юсип-Якимович, Ю. В. Ономатопоетика українських говорів Карпат: семантична, фонетична, словотвірна структура та похідність ономатопів [Текст] : монографія / Юлія Василівна Юсип-Якимович ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 60 с. – Бібліогр.: с.221-236. – Предм. покаж.: с. 252-255.

***
К 82.3
У 58
Унікальні записи народної творчості краю (До 70-річчя створення архіву народної пісні і говорів Закарпаття) [Текст] // Календар "Просвіти" на 1999 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1999. – С. 187.< />    < />... 248 | 249 | 250 | 251 | 252| 253 | 254 | 255 | 256 | ... >>     >>>