Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2262

Доброго вечора. Прошу допомогти з пошуком матеріалів на тему "Антициклічна політика в США". Буду вдячна за посилання на книжки та газети, можна англійською мовою. Дякую

Саханда Марія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2261

Добрий вечір! Допоможіть з матеріалом для лекції "Економічні теорії та базисні інститути національної економіки".

Берегова
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2260

Підкажіть будь-ласка, де знайти матеріал для підготування статті "Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки". Дякую

П.Ю.Г.
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2259

Підскажіть будь-ласка літературу для написання дипломної роботи на темму: відшкодування моральної шкоди в цивільному законодавстві України ( а також в зарубіжних країнах, тобто порівняльний аналіз )
Дякую

Юлія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скоистатись наступною літературою :

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2004. - 928 с. - (Нормативні документи та коментарі)

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2004. - 864 с. - (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К. ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 3 : Договірні зобовя’зання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2006. - 928 с. - (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304
М13
Мазур, Оксана Степанівна.
Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / О.С.Мазур. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 384 с.

67.9(4УКР)304
Г 85
Грін, Олександр Олексійович.
Цивільне право (Особлива частина) [Текст] : навч.-метод. посіб. за вимогами кредитно-модульної системи / О. О. Грін ; Мін-во освіти і науки України, Закарпатський державний університет, Юридичний ф-т, Кафедра цивільно-правових дисциплін. - Ужгород [ПП Данило С.І.] : [б. и.], 2008. - 174 с. - Бібліогр.: с. 165-172. - (в опр.) : 18 грн, 25 грн

67.9(4УКР)304
Ц58
Цивільне право України [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 1 / за ред. Є. О. Харитонов ; Н. Ю. Голубєва. - Х. : Одіссей, 2008. - 832 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

67.9(4УКР)304
З-17
Заіка, Юрій Олександрович.
Українське цивільне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - 2-е вид., змінене і допов. - К. : Правова єдність, 2008. - 368 с. - Бібліогр.: с. 363-365.

Рабінович П. Гідність людини як фундамент її природного права на компенсацію моральної шкоди: загальні проблеми держави і права [Текст] / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - №2(29). - С. 14-23

Сиротенко С. Деякі теоретико-практичні питання визвачення розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Текст] / С. Сиротенко // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №6. - С. 41-44.

Тертишник В. Проблеми захисту честі й гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя [Текст] / В. Тертишник // Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 20-25.

Бакірова І. Застосування судами законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання [Текст] : общественно-политическая литература / І. Бакірова // Право України. - 2006. - №5. - С. 89-92.

Сиротенко С.Є. До питання про правові засоби компенсації моральної шкоди у контексті рішень Європейського суду з прав людини [Текст] : общественно-политическая литература / С.Є. Сиротенко // Адвокат. - 2006. - №5. - С. 36-39.

Ярешко, Оксана Володимирівна. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди у справах про захист права на недоторканність ділової репутації [Текст] / О. В. Ярешко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 359-364

Примак В. Відшкодування моральної шкоди у контексті реалізації принципу свободи договору [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 64-72

Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичної підстави відшкодування моральної шкоди [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 4. - С. 56-64

Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 9. - С. 60-69

2010-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2258

Добрий день!
Підкажіть будь-ласка, яку літературу та інтернет-ресурси можна використати для теми по документознавству:"Взаємозв"язки документознавства з науками інформаційного циклу".

Юлія
2010-02-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с65.050.2
А90
Асеев, Г. Г.
Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с
73
К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с

81.411.1
П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с

78.36
К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с


Кушнаренко, Н.
Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37
Геращенко, М.
Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 38
Бездрабко, В.
Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 - 13
Кириленко , О.
Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 - 5

Асєєв, Г.
Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27
Бездрабко, В.
Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Кобець, Л.
Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.
2010-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2257

Скажіть, будь ласка, чи є в електронному варіанті підручник "Національна економіка" авторів Гринів, Кічукчак...

Оксана
2010-02-26
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
В читальній залі нашої бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

65.9(4УКР)
Г85
Гринів, Лідія Святославівна.
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 464 с. : рис. - Бібліогр.: с. 420-461.

65.9(4УКР)
З 12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 578-581

65.9(4УКР)
Н35
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевич ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр. на поч. глав та у підрядк. прим.

65.01
Н35
Національна економіка [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П. В. Круш [та ін.] ; за ред. П. В. Круш. - К. : Каравела, 2008 ([Видавець СПД Піча Ю.В.]) . - 416 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.2010-02-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2256

Де можна бесплатно скачати посібники для дисципліни " Організація обліку"

Надія
2010-02-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.


< />    < />... 251 | 252 | 253 | 254 | 255| 256 | 257 | 258 | 259 | ... >>     >>>