Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2285

Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію - аналіз нормативної бази з обліку нематеріальних активів. Дякую!

Ксюша
2010-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2010-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2284

Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на курсову роботу - облік нематеріальних активів (на прикладі підприємства). Дякую!

Цимбал Оксана
2010-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
2010-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2283

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти поурочне планування уроків з валеології 9-11 класи, а також розробки конспаектів уроків з цього предмету.Дякую.

Провозьон Л.В.
2010-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

68.9
Д 68
Доринець, Н. В.
Виховання здорового способу життя на уроках з основ безпеки життєдіяльності людини [Текст] : навч. посібник / Н.В. Доринець; Авт. навч.-вихов. комплекс. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 88 с. - 3.50 р.

51.2
П 37
Плахтій , П. Д.
Основи шкільної гігієни і валеології [Текст] : теорія, практикум, тести : навч. посіб. / П. Д. Плахтій , В. К. Підгорний, Л. С. Соколенко ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького [та ін.]. - Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. - 332 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 324-327 .


Грабовська, Є.
Декада профілактики шкідливих звичок [Текст] : скажемо курінню - ні! Урок для учнів 9-го класу / Є. Грабовська, Т. Білопольська, А. Терлецька // Завуч. - 2006. - №33. - С. 5-7.

Філіпенко, А. Б.
Валеологічна культура і екологічне виховання [Текст] / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2008. - № 1. - С. 22-24. - Бібліогр. в кінці ст.

Пестушко, В.
Альтернатива "Гарячому" палінню [Текст] / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 6. - С. 7.

Субота, Ніна.
Здоров’я через освіту [Текст] : За матеріалами міжнародної конференції "Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку" / Н. Субота // Науковий світ. - 2007. - № 4. - С. 20 - 21.

Бойченко Т.
Урок стоматологічного здоров'я в загальноосвітньому навчальному закладі: організація та навчальні методи [Текст] / Т. Бойченко // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 41-43

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2010-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2282

Доброго дня, шановний бібліографе!
Допоможіть будь ласка знайти інформацію про Китайську стіну та Вавелонську вежу.Щиро вдячна

Гичка Ганна Петрівна
2010-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2281

Підкажіть, будь ласка, чи можна знайти книгу В. Карпенка "Журналістика: основи професіональної комунікації" в електронному варіанті?

Катерина Володимирівна
2010-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
Цей посібник Ви можете отримати в читальній залі нашої бібліотеки:

76.01
К 26
Карпенко В.
Журналістика: основи професіональної комунікації/ В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. -К.: Нора-прінт, 2002.-348 с

Перегляньте сайт:

посилання 12010-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2280

Доброго дня!
Де мені безкоштовно знайти С.І.Байлик "Гостиничное хозяйство"?

Кириленко Антон Юрійович
2010-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-03-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2279

Доброго вечора, допоможіть знайти літературу, на тему "Еволюція наукових підходів до управління витратами "

Знайда Оксана Сергіївна
2010-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.012
А35
Азьмук, Любов Анатоліївна.
Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч. - метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 153-156.

65.01
А 64
Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика [Текст] : підручник / Е. Боардмен, Д. Грінберг, Е. Вайнінг, Д. Веймер; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 2003. - 568 с. - Алф. покаж.: с. . -Алф.-Предм. покаж.: с. . -Бібліогр.: с. 507-524.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 19 с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.


Ценклер, Н. І.
Взаємозв"язок витрат і виробництва [Текст] / Н.І. Ценклер, М.П. Бадида // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 22-27.

Партин, Г. О.
Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства [Текст] / Г.О. Партин // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 124-133.

Козаченко, Г. В.
Оцінювання трансакційних витрат підприємства [Текст] / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 56-63.

Микитюк, Лариса.
Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат [Текст] / Л. Микитюк // Економіст. - 2006. - №4. - С. 16-19.

Єськов, Олексій.
Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. - 2006. - №10. - С. 19-21.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв

Гура, Надія.
Облік і капіталізація фінансових витрат / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. с. (3 назв.)

Партин, Г. О
Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] / Г.О Партин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 44-50. - Бібліогр.: 16 назв.

Шумило , Ю. О.
Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Проскура, К. П.
Податкові аспекти управління витратами підприємства / К. П. Проскура, Г. О. Зінов"єв // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 255-262 : табл., рис. - Бібліогр.: 14 назв

Корінько, М. Д.
Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 126-132. - Бібліогр.: 16 назв< />    < />... 252 | 253 | 254 | 255 | 256| 257 | 258 | 259 | 260 | ... >>     >>>