Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2271

Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на теми: 1.Необхідність використання в економічних дослідженнях економіко-статистичних методів. 2.Сутність корпоративних систем. 3.Задачі на максимальні потоки

БОІ
2010-03-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-03-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2269

Доброго дня.
Прошу допомогти у пошуку літератури за темою: " Тестування, як засіб перевірки вмінь і нвичок з орфографії".
Дуже вдячна)

Тельнова Наталія Миколаївна
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні джерела:

81.411.1
Н40
Невінчана Н.В.
Зовнішнє незалежне оцінювання: Українська мова та література, Вип. 3/ Н. В. Невінчана. -К.: Майстер-клас, 2008.-384 c

Купцова В. Орфографічна пам'ятка гімназиста [Текст] / В. Купцова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 1. - С. 70-76.

Закорко В. Чи модно бути грамотною людиною? [Текст] : Мовна розминка у запитаннях і відповідях / В. Закорко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 1. - С. 41-50.

Макаренко, Володимир. Мовна розминка як шлях до вдумливого повторення [Текст] / В. Макаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 6. - С. 48-50.

Гальчук В. "Зайве слово": (підсумкові завдання з орфографії для самостійної роботи учнів) [Текст] / В. Гальчук // Урок української. - 2007. - №7-8. - С. 48-51

Панчук О.А. Образно-асоціативний метод і режисура уроку в формуванні орфографічних умінь учнів [Текст] / О.А. Панчук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №3. - С. 2-14

Антончук, Олександр. Система вправ з орфографії для 6-7 класів [Текст] / О. Антончук // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 2. - С. 2-5.

Методичні поради учням із проблем тестування [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 3. - С. 20-21

Волошинова О.Я. Завдання з української мови для тестування та підготовки до шкільної олімпіади [Текст] / О.Я. Волошинова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №16/18. - С. 114-118

Сіропол С.Є. Тести з української мови (стартовий, проьіжний, підсумковий контроль). 8 -9 класи [Текст] / С. Є. Сіропол // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 17 - 26.

Вихор О.Ю. Комплексні завдання з української мови для учнів 5 - 9 класів за темою "Мистецтво бути здоровим" [Текст] / О. Ю. Вихор // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 30 - 41.

Супрун Т.П. Тестові завдання на уроках мови в 5 класі [Текст] / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 88 - 94.

Шкляренко, Світлана. Тестові завдання з мови. 9 клас [Текст] / С. Шкляренко // Українська мова та література. - 2009. - Ч. 42-43. - С. 40 - 47.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-02-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2268

Добрий день!!!!!!!!!!Допоможіть знайти матеріал на тему"фінансовий інжиніринг"

Колодницька Тетяна
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-02-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2267

Допоможіть будь-лазка знайти літературу на тему: "Страховий захист, як необхідна умова розвитку економіки"
Дуже вдячна вам за допомогу

Вікторія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : табл.

65.9(4УКР)27
В 60
Внукова, Наталія Миколаївна.
Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2009. - 350 с. : табл. - Бібліогр.: с. 314-324.

65.9(4УКР)27
В60
Внукова, Наталія Миколаївна.
Соціальне страхування [Текст] : кредитно-модульний курс : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 412 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.333-344 та у підрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 345-347.

65.9(4УКР)27
Г 57
Говорушко, Тамара Андріївна.
Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : табл. - Бібліогр.: с. 336-339.

65.9(4УКР)27
К64
Конопліна, Юлія Сергіївна.
Соціальне страхування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Фінанси і кредит"] / Ю. С. Конопліна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 219-224.

Кодацький , В. П.
Роль страхування в розвитку матеріального виробництва [Текст] / В.П. Кодацький // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 303-307. - Бібліогр.: 3 назви.

Гришова, І. Ю.
Механізми страхового захисту підприємств аграрної сфери [Текст] / І.Ю. Гришова, О.М. Галицький // Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 60-63. - Бібліогр. у прим.

Заворотна, О. П.
Взаємний страховий захист інтересів, пов'язаних з експедиторською та логістичною діяльністю в мореплавстві [Текст] / О.П. Заворотна // Митна справа. - 2009. - № 3. - С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (9 назв.)

Мельніков С. А.
Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки / С. А. Мельніков // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 231 - 238

Нечипорук Л.В.
Інверсійний тип формування страхового ринку [Текст] / Л. В. Нечипорук // Економічна теорія. - 2008. - № 4. - С. 31 - 43.

Заворотна О.П.
Взаємний страховий захист інтересів, пов'язаних з експедиторською та логістичною діяльністю в мореплавстві [Текст] / О.П. Заворотна // Митна справа. - 2009. - № 3. - С. 48-54

Гаманкова, Ольга.
Методи державного регулювання ринку страхових послуг [Текст] / О. Гаманкова // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 61 - 64.

Сільченко С.
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування [Текст] / С. Сільченко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 65-68


2010-02-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2266

де знайти інформацію про мову жестів, міміку,їх значенн?

ман іванна іванівна
2010-02-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі переглянути наступні джерела:

1. Вилеон Г.,Макклафлин К.
Язык жестов - путь к успеху / пер. с англ. М.Вахтина. - СПб.: Питер, 200. - 224 с., илл. - (Путь к успеху)

2. Рибалка, Світлана Вікторівна.
Мова міміки, поглядів, жестів / С.В. Рибалка . - Донецьк : БАО, 2006. - 224 с.

3. Голядин А.
Этюды о ладони:[психология, жесты]// Знание-сила. - 2004. - № 6. - С. 65-73.

4. Камонгар, Ганна.
Код сурдо, або Як розмовляють руки / Г. Камонгар // Всесвіт. - 2009. - № 9-10. - С. 214-217 : фото

5. Мова жестів // Валеологія. - 2001. - № 4. - С. 22-23.2010-02-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2265

Творчість М.Стельмаха для дітей.Народонавчі елементи дилогії.Підскажіть будь-ласка де в мережі є така інформація. Дякую!

Наталія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-02-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2264

Допоможіть знайти на інтернет-ресурсах матеріал - Економічні теорії та основні моделі національної економіки.

Грачкова Інна
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатися наступними інтернет - ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 254 | 255 | 256 | 257 | 258| 259 | 260 | 261 | 262 | ... >>     >>>