Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2227

Інформаційна безпека та інформаційна відкритість в діяльності міжнародних фінансово-кредитних установ

Кожій Зоряна Романівна
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-02-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2226

Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему: "Договір на проведення аудиту"

Коновал Ярослава
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-02-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2224

Де можна скачати безкоштовно Біла О.Г. "Фінансове планування і прогнозування"

Ткаченко Сергій Володимирович
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.

Пропонуємо ознайомитись з наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-02-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2223

Підскажіть будь ласка, де знайти інформацію на курсову роботу - облік власного капіталу на прикладі підприємства. Дякую!

2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-02-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2221

Прошу помочь найти информацию по теме "Основные направления развития экологической сертификации и экологической стандартизации товаров и оборудования медицинского назначения". Интересуют стандарты, статьи из интернета, публикации.

Герасименко Ірина
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2220

Розробки уроків Етики 5 клас

Пєшкова М.І.
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

74.26
Д55
Добош, Галина.
Хочу пізнавати : Уроки християнської етики у 1-му класі. Ч. 1 / Г.П. Добош. - Львів : Свічадо, 2005. - 80 с.

Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник // Рідна школа. – 2006. – №11. – С. 63-64


Бояр Н. Інтегрований урок у 4 класі (етика, логіка, основи здоров'я, природознавство, математика з елементами комп'ютеризації) / Н. Бояр // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 34-36.

Данилевська О. У чому сила любові Урок етики. 6 клас : (за підручником О. Данилевської, О.Пометун "Етика 6 клас") / О. Данилевська // Історія України. – 2006. – №44. – С. 9-13.

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади : Методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. – 2006. – №5. – С. 46-50.


Майданець, Іріаїда. Добрий день! Урок ввічливості : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. – 2007. – №1. – С. 10-11.


Пономарьова Т.В. Уроки етики / Т. В. Пономарьова
// Виховна робота в школі. – 2008. – № 1. – С. 51-55. - Содержание: З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом ; Що означає бути здоровою людиною
Аннотация: Розробки уроків з етики.


Смага, Олена. Як розрізняють добро і зло? : Урок етики для 5- го класу / О. Смага // Шкільний світ. – 2007. – № 15 (383). – квітень. – 8 - 9.
Хабайлюк Л.А. Про дружбу і товаришування : [Розробка уроку] / Л.А. Хабайлюк // Позакаласний час. - 2007. - №2-С.58-61.2010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2217

Добрий день!Шановні бібліографи допоможіть знайти інформацію за темою: Поняття конфліктного медіаторінга. Стратегія і моделі посередництва
в політичному конфлікті.

Кравець Ірина Сергіївна
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет - ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
посилання 5


Зверніть увагу!
88.5 Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с. 442-447. - ISBN 966-364-024-3 (в опр.) : 42 р.

88.5 С51
Смольська, Л. М. Психологічні основи конфліктології [Text] : навч. посіб. / Л.М.Смольська ; Київський славістичний ун- т. - К. : КСУ, 2003. - 106 p. - Англ. мовою. - 3 грн.


78.34 С77
Староверова, Ксения Олеговна. Управление конфликтами в учреждениях культуры: Методика обучения [Текст] : науч.-метод. пособие / К. О.Староверова. - М. : Либерея, 2005. - 176 с. - ISBN 5-85129-175-3 : 21.70 грн.

88.5 К65
Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко та ін.; За заг. ред. В.М. Петюх, Л.В. Торгова ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 316 с. - Бібліогр.: с. 307-311. - ISBN 966-574-555-7 (в опр.) : 46.30 грн.

88.5 О-66
Орлянський, В. С. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С.Орлянський ; Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с. - Бібліогр.: с. 155-158. - ISBN 978-966-364-422-6 (в опр.) : 33 грн.

88.5 П33
Пірен, Марія Іванівна. Конфліктологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І.Пірен ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 358 с. : табл. + Додатки с. 338-352. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-608-338-8 (в опр.) : 42.50 грн.

67 С48
Словник термінів з правової конфліктології [Текст] : справочное издание / авт.кол. Ю.П. Битяк [та ін.], за заг. ред. М.І. Панов, Ю.П. Битяк, Л.М. Герасіна. - Х. : Одіссей, 2006. - 208 с. - ISBN 966-633-487-9 : 17 грн.

67.9(4УКР)300
К65
Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) [Текст] : посіб. / Г. М. Волянська [та ін.] ; за ред. М. В. Савчин ; Ін-т громадян. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2008. - 188 с. - Бібліогр.: с.181-185 . - Бібліогр. в кінці тем. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-7672-57-1 : 28 грн


88.5 Ц98
Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Кондор, 2009. - 192 с. - Бібліогр. наприкінці лекцій та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-351-248-8 : 42 грн


< />    < />... 255 | 256 | 257 | 258 | 259| 260 | 261 | 262 | 263 | ... >>     >>>