Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4386

де можна знайти, скачати сценарій по творчості ТОМаСА МАННА

2012-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Радимо звернутися до наступних джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Штейнбук, Ф.М. Тексти, які нас обирають : роздуми щодо вивчення новели "Смерть у Венеції" Т.Манна з необов'язковим вступом, обов'язковим контекстом та деякими методичними спостереженнями / Ф. М. Штейнбук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. –12. – С.27-28, 37-38.

Дворак, О.Г. Згубність "Авантюри почуттів" : Конспект уроку з вивчення новели Т.Манна "Смерть у Венеції". 11 кл. / О. Г. Дворак// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 10. – С.37-45.

Стамах, Т.В. Чи може "героїзм кволих" народити здорове мистецтво? : за новелою Т.Манна "Смерть у Венеції" / Т. В. Стамах // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – 1. – С.53-54.

Андронік, А. Сеанс чорної магії : (матеріали до вивчення новели Томаса Манна "Маріо і чарівник". У порівнянні з "Майстром і Маргаритою" Булгакова, "Фауста" Гете та ін.) / А. Анатолій // Зарубіжна література. – 2001. – 44, листоп. – С.1-24.

Волощук, Є.В. Проблематика новели "Маріо і чарівник" Т.Манна у контексті доби 20-30 років 20 ст. : матеріал літературознавця до уроку-лекції / Є. В. Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – 12. – С.29-31.

Клименко, Ж. Палкий протест проти тоталітаризму : метод. рек. до вивчення новели Т.Манна "Маріо і чарівник". 11 кл. / Ж. Клименко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С.31-34.

Волощук, Є.В. На перетині гуманістичної та модерністської традиції: духовні джерела творчості Томаса Манна / Є. В. Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – 12. – С.52-53.

Шахова, К. Музична стихія в Томаса Манна / К. Шахова // Зарубіжна література. – 2003.– верес. – С.17-21.

Данюк, Л. Загадкова царина людської душі : Проблематика, ідейно-художні особливості новели "Маріо і чарівник", 11 кл. / Данюк Лариса // Зарубіжна література. – 2005. – №45, (груд.). – С.6-13.2012-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4385

Які статті висвітлюють питання роль ризик-менеджмент на сучасних підприємствах

Головко
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.29 К 64
Кондрашихін А. Б.
Теорія та практика підприємницького ризику : навч. посіб./ А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-224 c.

65.01 М 38
Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : Навч. посібник/ Н.І. Машина; Донецький економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-188 с.

65.29 С77
Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ А. О. Старостіна, В. А. Кравченко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -К.: Кондор: Політехніка НТУУ "КПІ", 2009.-200 c.

65.29 Ч-75
Чорноморченко Н. В.
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак; М-во освіти і науки України. -Львів: Магнолія 2006, 2010.-260 c.

65.29 Ш38
Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб./ А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за. ред. А. В. Шегда. -К.: Знання, 2008.-272 c.

Подольчак Н.Ю. Розвиток системи управління організації на засадах кількісного аналізу економічного ризику [Текст] / Н.Ю. Подольчак // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №7. - С. 177-184.

Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві [Текст] : общественно-политическая литература / Т.М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №7. - С. 116-121.

Сліпачук, Світлана. Що таке ризик-менеджмент? [Текст] / С. Сліпачук // Контроль. - 2009. - № 4. - С. 86 - 93.

Чигирик, Ксенія Олександрівна. Карта ризиків - ефективний інструмент регулювання ризиків підприємств [Текст] / К.О. Чигирик // Проблеми науки. - 2010. - № 1. - С. 36-39.

Тюленєва, Юлія Валеріївна. Основи механізму управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / Ю.В. Тюленєва // Проблеми науки. - 2010. - № 1. - С. 39-46.

Панченко Є. Нова міжнародна поведінкова парадигма та її значення для підвищення ефективності ризик-менеджменту в Україні [Текст] / Є. Панченко // Економіка України. - 2010. - № 7. - С. 22-36.

Вітлінський, В.В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства [Текст] / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 106-115.

Збарський В. К. Природа ризику, його джерела, критерії та оцінка [Текст] / В. К. Збарський, А. І. Липовяк-Мєлкозьорова // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 61-65.

Кочетков В.М. Сутність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві [Текст] / В. М. Кочетков, Н. А. Сирочук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 150-156.

Прокопчук С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 161-170.

2012-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4384

Завдання бібліотеки з розширення світоглядної та фахової підготовки вчителя

Наталка Хуст
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Бірюкова Т. Культура та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів [Текст] / Т. Бірюкова // Рідна школа. - 2007. - № 1. - С. 72-75.

Березна Т. Роль бібліотеки вищого навчальногозакладу в організації навчально-виховного процесу/ Т. Березна // Рідна школа. -2007. -№ 6. - C. 41-42.

Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві/ Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. -2008. -№ 2. - С.4-5.

Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури півдня України (II пол. XIX ст.)/ Г. Бородіна // Бібліотечна планета. -2008. -№ 2. - С.19-21.

Грищенко, Тамара. Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Аспекти інтегральної взаємодії [Текст] / Тамара Грищенко // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 59-66.

Іваницька, Тамара. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості [Текст] : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 113-122.

Грипич, Світлана. Підготовка фахівців спеціальності "Культурологія" на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету [Текст] / Світлана Грипич, Ольга Білявцева // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 101-107.

Шрайберг, Яків. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? [Текст] / Яків Шрайберг // Вища школа. - 2011. - № 10. - С. 96-126.

Пендзей, Іван. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки [Текст] / Іван Пендзей // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 94-103.

Новаківська Л. В. Олена Пчілка і В. О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті дитини/ Л. В. Новаківська // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 19. - C. 3-5.

Хемчян І.І. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в діяльності освітянських бібліотек/ І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 24. - C. 4-6.


2012-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4383

що читати про Томаса Манна

2012-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання з фондів нашої бібліотеки:

84(4НІМ) М 23
Манн, Томас. Новеллы / Т. Манн ; пер. с нем.: Т. Исаева ; И. Каринцева [и др.]. – Л. : Художеств. лит., 1984. – 256 с. – (Классики и современники. Зарубежная литература).

84(4НІМ) М23
Манн, Томас. Будденброки : история гибели одного семейства : роман / Т. Манн ; пер. с нем. Н. Ман ; послесл. Н. Вильмонт. – М. : Правда, 1985. – 704 с. : ил. – (в пер.)

****
Беркович Е. Томас Манн в свете нашего опыта / Е. Беркович // Иностранная литература. –2011. – № 9. – С. 213-256.

Волощук Є. Франк Кафка і Томас Манн: два типи модерністського художнього мислення ("дисгармонійного" і "гармонійного") / Євгенія Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 10. – С. 54-57.

Рябчій І. Герметична оповідь про ніжні миттєвості насолоди (Томас Манн. Зачарована гора) / І. Рябчій // ЛітАкцент. – Київ : Темпора, 2010. – С. 419-422.

Беркович Е. Томас Манн в свете нашего опыта / Е. Беркович // Иностранная литература. – 2011. – № 9. – С. 213-256.

***
Ященко Є. Велич Томаса Манна / Є. Ярощенко // Всесвіт. – 1992. – № 5-6. – С.148-152.2012-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4382

Оцінка альтернативних, конкуруючих та споріднених проектів.

Костянтинов Денис Миколайович
2012-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання:

65.26 К 93
Куриленко, Т. П. Проектне фінансування : підручник / Т.П. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ринкових відносин, Міжнар. ун-т фінансів. – К. : Кондор, 2006. – 208 с.
65.9(4УКР)26 Б 24
Бардиш, Г. О. Проектне фінансування : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Бардиш ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. – 3-є вид., переробл. та допов. -– К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 464 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 399-403 та наприкінці розд.

65.29 А 72
Антонов В. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404.

65.29 К 17
Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 284-286.


65.053 П79
Проектний аналіз : навч. посіб. / В.С. Рижиков [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 384 с. : табл. – Бібліогр.: С. 377-383.

65.26 І 58
Інвестування : підручник / В. М. Гриньова [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 456 с.

***
Солев И.Ю. Практические рекомендации по организации проектного финансирования / И.Ю. Солев // Банковское дело. –2006. – № 2. – C.68-71.

Шурлакин А.К. Проектное финансирование как эффективная форма международного кредитования / А.К. Шурлакин // Финансовый менеджмент – 2003. – № 2. – C.56-63.

Вітлінський, В. Модель вибору інвестиційного проекту / В.Вітлінський // Фінанси України. –2002. – № 4. – С. 63-72.

Васюренко, Л. Фінансове прогнозування в аспекті доцільності втілення інвестиційної програми / Л. Васюренко // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 45-47.

Кльоба, Л. Бізнес-план інвестиційного проекту / Л. Кльоба // Вісник Національного Банку України. – 2005. – № 10. – С. 47-49.

Кльоба, Л. Особливості підготовки та реалізації інвестиційних проектів / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 3. – С. 23.2012-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4381

Допоможіть знайти програму "Етика та психологія сімейного життя" для 10-11 класів.

Заворотнюк Антоніна Володимирівна
2012-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

Васильєва В. Чоловік і жінка – то одна спілка : програма «Основи сімейного життя» для учнів 10-11 класів / В. Васильєва // Шкільний світ. – 2011. – №4. – С. 5-12.

Колісник О. Етика та психологія сімейного життя : програма курсу / О. Колісник // Психолог. – 2011. – № 30-31. – С. 3-40. – Бібліогр. наприкінці ст.

***
Шляхи сімейного виховання : практичні матеріали для тренінгів // Позакласний час. – 2011. – №2. – С. 50-51.2012-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4380

доброго вечора!допоможіть знайти літературу на тему:Припинення трудового договору у звязку із вчиненням аморального проступку

Вікторія
2012-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)305 Б 77
Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб./ М. Д. Бойко. -Вид. 2-е, допов. та переробл. -К.: Атіка, 2008.-320 c.

67.9(4УКР)305 Б 77
Бойко М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб./ М. Д. Бойко. -К.: Атіка, 2009.-308 c.

67.9(4УКР)305 Б79
Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник/ Н.Б.Болотіна. -2-е вид., стер.. -К.: Вікар, 2004.-728 c.-(Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)305 З-19
Законодавство України про працю : станом на 5 лютого 2010 р.. -К.: Істина, 2010.-350 c.

67.9(4УКР)305 К57
Кодекс законів про працю України : наук.-практ. комент. : із змінами та доп. станом на 1 верес. 2008 р./ І. В. Арістова [та ін.] ; за ред. О. О. Погрібний ; : М. І. Іншин, І. М. Шопіна. -К.: Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009.-456 c.

67.9(4УКР)305 С80
Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. -2-е вид., допов. та переробл.. -К.: А.С.К., 2001.-1072 c.

Яковлев О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 К3пП України [Текст] / О. Яковлев // Право України. - 2002. - №6. - С. 82.

Цифра Г. Систематичне порушення трудової дисципліни і прогул - підстави для звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу./ Г. Цифра // Справочник кадровика. -2002. -№6. - C. 35-38.

Домбругова А. Трудовий договір: Деякі підстави розірвання ініціативи власника/ А. Домбругова // Юридична Україна. -2003. -№7. - C. 58-64.

Новичкова Є. Проблеми розірвання трудового договору та припинення трудових відносин в Україні [Текст] / Є. Новичкова // Праця і Закон. - 2004. - №12. - С. 6-21.

Кожушко С. Питання дисципліни праці в проекті трудового кодексу України / С. Кожушко // Підприємництво , господарство і право. -2005. -№6. - C. 71-73.

Яценко, Тамара Петрівна. Правові наслідки та юридичні гарантії дострокового припинення дії контракту [Текст] / Т.П. Яценко // Наше право. - 2006. - №4. - С. 77-80.

Андрушко А.В. Основні проблеми загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві : общественно-политическая литература/ А.В. Андрушко // Держава і право. -2007. -Вип. 37. - C. 371-377.

Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності/ А. В. Андрушко // Держава і право. -2008. -Вип. 41. - C. 380-385.

Бровій А.А. Трудовий договір: поняття та зміст/ А. А. Бровій // Наше право. -2009. -№ 1 ч. 2. - C. 47-49.

Взводова О. Як розірвати трудовий договір/ О. Взводова // Юридичний вісник України. -2011. -29 січ.-4 лют. - C. 13.

Що корисно знати про звільнення [Текст] // Персонал. - 2011. - № 2. - С. 141-143.

Голобородько В. О. Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального правового регулювання/ В. О. Голобородько // Держава і право. -2011. -Вип. 51. - C. 348-352.


< />    < />... 255 | 256 | 257 | 258 | 259| 260 | 261 | 262 | 263 | ... >>     >>>