Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4099

Доброго дня!!! Підскажіть будь-ласка літературні джерела по темі: "Формування дохідної частини місцевого бюджету в контексті бюджетної та податкової реформ"

Таня
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси"/ К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. -Херсон: Олді-плюс, 2009.-352 c.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія]/ І. О. Луніна, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. І. О. Луніна; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. -К., 2010.-320 c.

Рева Т.М. Місцеві фінанси : навч. посіб./ Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-208 c.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб./ О. О. Сунцова. -2-е вид., переробл. та допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-488 c.

Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] / О.В. Гушта // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 10-15.

Вовна, Наталія. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Вовна // Регіональна економіка. - 2005. - №3. - С. 143-156.

Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 12-20.

Заяць В.М. Роль платежів за землю у формуванні місцевих бюджетів [Текст] : общественно-политическая литература / В.М. Заяць // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 32-39.

Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : общественно-политическая литература / Т.В. Міхєєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 39-44.

Слухай С. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] / С. В. Слухай , О. В. Гончаренко // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 63 - 72

Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / О. Ф. Кобилецька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 222- 225

Субботович Ю. Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / Ю. Л. Субботович // Економіка АПК. - 2009. - № 4.- С.78-82

Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної стистеми України [Текст] / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2010. - № 9.- С.3-12

2011-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4098

Добрий день, потрібна література для контрольної роботи на тему Політизaція укрaїнського нaціонaльного руху
у кінці ХІХ – нa почaтку ХХ ст. Дякую, за допомогу

Олеся
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступними джерелами, які є у фондах нашої бібліотеки:

Бойко О.Д. Історія України : посібник/ О.Д. Бойко. -2-е вид., доп.. -К.: Академвидав, 2003.-656 с. -(Альма-матер). -Бібліогр.: с. 654- 655.

Бороденко О.А. Історія України : тестові завдання/ О. А. Бороденко. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008.-128 c.

Гісем О. В. Історія України : довідник/ О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. -Х.: Ранок, 2009.-480 c.

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : курс лекцій: навч. посіб./ П.С.Гончарук; М-во освіти і науки України. Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-528 c.

Історія України та її державності : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл.]/ Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома [та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Дещинський; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Вид. 5-е, переробл. і допов.. -Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009.-476 c.

Токар П.В. Національний рух на Закарпатті: 1988-1993 рр. : соціолого-політологічний аналіз : монографія/ П. В. Токар ; упоряд. О. В. Хмельницька; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України, Асоц. соціологів Закарпаття. -Ужгород: Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2002.-148 c.

Турченко Ф.Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях/ Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. -К.: Магістр-S, 1996.-160 c.

Куртяк В. Этнический фактор в деятельности украинских самостийницких партий во времена национальной революции и смуты 1917-1920 годов/ В. Куртяк // Персонал. -2004. -№5. - C. 16-21.

Сивий Р. Виклики сьогодення і український націоналізм : общественно-политическая литература/ Р. Сивий // Воля і Батьківщина. -2005. -№1-2. - C. 29-34.

Мандзяк, Віктор. Український національний рух в Галичині XIX - початку XIX століть в інтерпретації сучасних українських істориків [Текст] / В. Мандзяк // Мандрівець. - 2006. - №6. - С. 33-40.

Магурчак , Андрій. Громадсько-політична діяльність Миколи Порша [Текст] / А. Магурчак // Пам'ять століть. - 2007. - № 4-5. - С. 175-179.

Коляда І. М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр. Спроба історичної реконструкції / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2009. - № 5/6. - С. 29-33.

Наумов С. "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду першої світової війни/ С. Наумов // Історичний журнал. -2009. -№ 3. - C. 21-34. -Бібліогр. наприкінці ст.

Вінцковський Т.С. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / Т.С. Вінцковський, О.Є. Музичко // Український історичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 94-107.

Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: ,, Український національний рух у роки Першої світової війни " : ( Історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2010. - N 5/6. - С. 52-61.2011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4097

Факльтатив " Ділова українська мова" О. П. Оперчук

Руденко Т. С.
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Оперчук О. Програма факультативного курсу «Українське ділове мовлення» для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 клас / О. Оперчук // Дивослово. – 2003. - № 8. – С.19-212011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4096

Які існують інтернет джерела на тему - Правове регулювання іпотеки в Росії. Дякую

Юлія
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4095

ХТО є ОУН-УПА, вороги чи герої?

Чава Йсип Йосипович
2011-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел, які є у фондах нашої бібліотеки:

Борець, Юрій. ОУН і УПА в боротьбі за Українську Державу [Текст] / Ю. Борець ; худ. оформ. Л. Маруняк. - Львів : Логос, 2002. - 64 с.

Вегеш, Микола Миколайович. Назустріч волі [Текст] : нариси історії визвольних змагань / М. М. Вегеш ; відп. за вип. О. М. Ситник ; Ужгородський наці. ун-т, Наук.-дослід. ін-т карпатознавства. - Вид. 2-ге, змінене й доп. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 148 с.

Дмитрук, Володимир Григорович. Вони боролися за волю України ( Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941-1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся ) [Текст] : монографія. Т. 3 / В.Г.Дмитрук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. - 404 с.

Іваненко, Валентин Васильович. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології [Текст] : монографія / В.В.Іваненко, В.К.Якунін. - Днiпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. - 424 с.

Ковальчук, Володимир . Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 - 1944 рр.) [Текст] / В. Ковальчук ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2006. - 512 с. : табл. - (Літопис Української Повстанської Армії. Бібліотека ; т. 7).

Літопис УПА. Нова серія [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України [та ін.]; редрада: П. Сохань [та ін.]. - Торонто, 1995 -
Т. 11 : Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО "Заграва", "Турів", "Богун" (серпень 1942 - грудень 1943 рр.) : док. / упоряд. В. Ковальчук. - 2007. - 848 с.

Киричук, Юрій. Партизанська боротьба УПА - ОУН у західних областях УРСР (травень 1945 - 1946 рр.) [Текст] / Ю. Киричук // "Критика" : Київ - Львів, 2002. - Число 7. - С. 141-164.

Патриляк І. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України/ І. Патриляк // Український історичний журнал. -2004. -№5. - C. 81-95.

Про час утворення УПА [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 17-19.

Протинімецькі збройні акції УПА [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 19-22.

Протистояння українських націоналістів і органів радянської влади в роки війни [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 30-34.

Протистояння українських націоналістів і радянської влади у повоєнний період [Текст] / Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА // Історія України. - 2006. - №7. - С. 34-39.

Горак В. УПА проти німецько-фашистського вермахту : общественно-политическая литература/ В. Горак // Персонал. -2006. -№8. - C. 39-41.

Вєдєнєєв, Дмитро. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 128-132.

Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни (193-1945 рр.) [Текст] // Історія України. Джерельний опис / за ред. Червінського В.І., Обушного М.І. - К. : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - Розділ 12. - С. 517-592.

Ільюшин, Ігор. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості [Текст] / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет. - 2009. - № 6. - С. 47-52.

Шляхтич Р. Парамілітарні формування у боротьбі проти ОУН ( Б) та УПА у повоєнний час на території Західної України / Р. Шляхтич // Історія в школі. - 2009. - № 5/6. - С. 20-23.

Мамонтов, Ігор Олександрович. Політико-правові особливості боротьби ОУН і УПА із тоталітарним режимом СРСР у середині ХХ ст. [Текст] / І. О. Мамонтов // Наше право. - 2009. - № 4. ч. 2. - С. 117-120.

2011-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4094

Доброго дня мені потрібні нові видання про зміни... і доповнення до бібліографічного опису документів. Дякую.

Кубинець Таня
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф


Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер.. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : Підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Женченко М. Оформлення списків використанної літератури відповідно до вимог нових стандартів : спроба відповіді на проблемні питання / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 19-22
Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Мартовицкая, Лариса. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" [Текст] / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; уклад.: І. Г. Лобановська ; О. Г. Помчалова ; І. С. Хибник // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 15-16. - C. 1-96.

Женченко Марина Бібліографічний опис електронних ресурсів [Текст] / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 15-18

Протопова Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта [Текст] / Е. Э. Протопова // Библиография. - 2011. - № 4. - С. 19-25.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2011-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4093

Добрий день! Наочні форми роботи бібліотек з документами.Дякую

Головчак
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 478.34(4УКР) К53
Книжкових виставок сузір'я. Кращі виставки року [Текст] : метод. реком. б-кам. Вип. 7 / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва ; Уклад. Т. Марченко та ін., Відп. за вип. Н. Морозова . - Вінниця : [б. и.], 2007. - 56 с.


< />    < />... 22 | 23 | 24 | 25 | 26| 27 | 28 | 29 | 30 | ... >>     >>>