Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Рекомендую! дизайн интерьера киев самые выгодные условия


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2217

Добрий день!Шановні бібліографи допоможіть знайти інформацію за темою: Поняття конфліктного медіаторінга. Стратегія і моделі посередництва
в політичному конфлікті.

Кравець Ірина Сергіївна
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет - ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
посилання 5


Зверніть увагу!
88.5 Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с. 442-447. - ISBN 966-364-024-3 (в опр.) : 42 р.

88.5 С51
Смольська, Л. М. Психологічні основи конфліктології [Text] : навч. посіб. / Л.М.Смольська ; Київський славістичний ун- т. - К. : КСУ, 2003. - 106 p. - Англ. мовою. - 3 грн.


78.34 С77
Староверова, Ксения Олеговна. Управление конфликтами в учреждениях культуры: Методика обучения [Текст] : науч.-метод. пособие / К. О.Староверова. - М. : Либерея, 2005. - 176 с. - ISBN 5-85129-175-3 : 21.70 грн.

88.5 К65
Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко та ін.; За заг. ред. В.М. Петюх, Л.В. Торгова ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 316 с. - Бібліогр.: с. 307-311. - ISBN 966-574-555-7 (в опр.) : 46.30 грн.

88.5 О-66
Орлянський, В. С. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С.Орлянський ; Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 160 с. - Бібліогр.: с. 155-158. - ISBN 978-966-364-422-6 (в опр.) : 33 грн.

88.5 П33
Пірен, Марія Іванівна. Конфліктологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І.Пірен ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 358 с. : табл. + Додатки с. 338-352. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-608-338-8 (в опр.) : 42.50 грн.

67 С48
Словник термінів з правової конфліктології [Текст] : справочное издание / авт.кол. Ю.П. Битяк [та ін.], за заг. ред. М.І. Панов, Ю.П. Битяк, Л.М. Герасіна. - Х. : Одіссей, 2006. - 208 с. - ISBN 966-633-487-9 : 17 грн.

67.9(4УКР)300
К65
Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) [Текст] : посіб. / Г. М. Волянська [та ін.] ; за ред. М. В. Савчин ; Ін-т громадян. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2008. - 188 с. - Бібліогр.: с.181-185 . - Бібліогр. в кінці тем. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-7672-57-1 : 28 грн


88.5 Ц98
Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Кондор, 2009. - 192 с. - Бібліогр. наприкінці лекцій та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-351-248-8 : 42 грн2010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2216

Підкажіть,будь-ласка,літературу до теми : "Підрозділи оподаткування юридичних осіб податкових інспекцій: функції,процедури,взаємодія з іншими структурними підрозділами"

Олена
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2215

Доброго дня! Підскажіть,будь-ласка,де можна знайти інформацію на тему "Адміністрування податку на додану вартість"

Олена
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2214

Прошу помочь найти материал по теме: "Сравнительный анализ экологии и биологии двух видов кошачьих: амурский тигр и дальневосточный леопард"
Интересует любой материал по их питанию, распространению, исследованиям по теме. Желательно материал из интернета. Спасибо

Шестопалов Олексій Валерійович
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Радимо, переглянути наступні Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2
посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 7

посилання 8

посилання 9
посилання 10Зверніть увагу!

28.6 Ж67
Животный мир / [В.А. Топачевский, В.И. Монченко, В.Г.Долин и др.]; Отв. ред. В.А.Топачевский. – Киев : Наук.думка,1985. – 240с.,ил, 8л.ил.; 24см. – (Природа УССР)

28.6 К70
Коритин, С.А.
Повадки диких зверей. – М.: Агропромиздат,1986. – 317с., Библиогр.:с.313-318(142 назв.)

28.6. М50
Менинг, Обри
Поведение животных: Ввод.курс /Пер. с англ. З.А.Зориной, И.И. Полетаевой; Под ред. Л.В. Крушинского. – М.: Мир,1982. – 360с.,ил.2010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2213

Підкажіть,будь-ласка,літературу до теми "Види співучасників,особливості їх відповідальності"

Аля
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)311 К82
Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р. - К. : Видавець Паливода А.В., 2005. - 164 с. - (Кодекси України). - ISBN 966-95871-5-8 : 7 грн.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст] / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Дакор, 2008. - 1428 с. - Бібліогр. в тексті. - ISBN 978-966-8379-31-4 (в опр.) : 252 грн
Авт. зазнач. на с. 3

67.9(4УКР)308 Н 73
Новицький, Григорій Володимирович. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України [Текст] : наук.-практич. посібник / Г.В. Новицький. - К. : Вища школа, 2001. - 96 с. - ISBN 966-642-066-Х : 6.60 р.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. / за ред. М. І. Бажанов ; : В. В. Сташис, В. Я. Тація. - К. : Юрінком Інтер ; Х. : Право, 2002. - 416 с. - ISBN 966-667-058-5 : 18 грн, 18 грн

67.9(4УКР)308 С13
Савченко, Андрій Володимирович.
Сучасне кримінальне право України [Текст] : курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Видавець Паливода А.В., 2006. - 636 с. - ISBN 966-8037-75-8 (в опр.) : 45 грн.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; За ред. О.М. Омельчук. - К. : Наук. думка : Прецедент, 2004. - 300 с. - Бібліогр.: с. 291. - ISBN 966-00-0255-6 : 23.80 грн.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, Микола Йосипович.
Кваліфікація злочинів [Текст] : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К. : Атіка, 2002. - 640 с. - ISBN 966-7714-96-9 : 27 р.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, Віталій Володимирович.
Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : КНТ, 2007. - 304 с. + Додатки с. 298-300. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-373-290-9 (в опр.) : 63 грн.


67.9(4УКР)6
Ш49
Шеремет, Антон Петрович.
Кваліфікація насильницьких злочинів [Текст] : навч. посіб. / А.П.Шеремет ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 176 с. : портр. - Бібліогр.: с. 164-172. - ISBN 966-2921-05-2 : 6.70 грн.2010-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2210

Доброго вечора! Де можна знайти поурочні плани з образотворчого мистецтва на 5 - 7 клас?

Швець Михайло Андрійович
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1


посилання 22010-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2209

доброго дня
чи є у ваших фондах наступна книга

Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук’яненко; За ред. В.І. Єфіменка. – К: КНЕУ, 2005. – 211 с.

Ярослава
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Така книга є у фонді читальної зали нашої бібліотеки:

65.052(0) Г93
Губачова, Ольга Марківна. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 428-430. - ISBN 978-966-364-654-1 (в опр.) : 72 грн< />    < />... 260 | 261 | 262 | 263 | 264| 265 | 266 | 267 | 268 | ... >>     >>>