Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2176

Підскажіть будь-ласка де можна знайти об'єкти внутрішньогосподарського контролю??

Слюсар Ірина Олексіївна
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 42010-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2175

Підкажіть де можна знайти таку книжку:
Система обліку і міжнародні стандарти фінансової звітності

Надія
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4


65.052(4УКР)
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Фінансовий облік [Текст] : підручник / М.С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 628 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с

65.052(0)
Г93
Губачова, Ольга Марківна.
Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.2010-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2172

Доброго дня,Облік коштів на рахунках у банках.

Христина
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2171

Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему: "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Закарпатської області"

Наташа
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 65.6
С 83
Даньків, В. Й. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах переходу регіону до сталого розвитку / В. Й. Даньків // Стратегія сталого розвитку Закарпаття: еколого-економічні та соціальні моделі: матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Ужгород, 2001. – С. 367-373.

***
Калабішка, В. Зовнішньоекономічна діяльність Закарпаття: найактивніші – Ужгород, Мукачево, Берегово... [Текст] / Вікторія Калабішка // Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 10.

Москалюк, Л. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність підприємств району [Текст] : [Ужгород. р-н] / Лілія Москалюк // Вісті Ужгородщини. – 2007. – 31 берез. – С. 4.

Спаський, Г. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності агропромислового виробництва Закарпаття [Текст] / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 110-114.

У Виноградові відбувся семінар з актуальних питань податкового, митного законодавства, зовнішньоекономічної та підприємницької діяльності [Текст] // Закарпат. правда. – 2007. – 4-10 серп. – С. 3

посилання 1

посилання 2

посилання 32010-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2170

де можна знайти статтю " Формування мотивації"

Руслана
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2169

Натовп як форма масової поведінки людини

Поліщук Володимир
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

Ковальчук, О.
Натовп на арені історії: актуалізація сили у практиках повсякдення [Текст] : на матеріалі творів Володимира Винниченка / О. Ковальчук // Дивослово. - 2007. - № 6. - С. 9-11

Петрик, В. М.
Моделирование поведения толпы [Текст] / В.М. Петрик, В.В. Кальниш // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 4. - С. 16-25

Моделювання руху великих натовпів за допомогою клітинних автоматів [Текст] / О. С. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 151 - 155 .


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 62010-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2168

Підскажіть будь-ласка де можливо скачати книжку Психологія соціального впливу.Навчальний посібник. Москаленко В.В

Нагорний Олександр Миколайович
2010-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті потрібний Вам посібник не знайдено. Перегляньте сайт:

посилання 1

В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати наступні книги:

88.5
Г 94
Гуменюк О.Є.
Психологія впливу : Монографія/ О.Є. Гуменюк. -Тернопіль: Економічна думка, 2003.-304 с.

88.5
Т23
Татенко В.О.
Соціальна психологія впливу : монографія/ В. О. Татенко; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. -К.: Міленіум, 2008.-216 c


< />    < />... 261 | 262 | 263 | 264 | 265| 266 | 267 | 268 | 269 | ... >>     >>>