Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2198

Добрий день! Де можна знайти інформацію про інтегральну оцінку боргової безпеки України за 2009 рік? Дякую.

Ардель І.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР) П19
Пастернак-Таранушенко, Геннадій. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення [Текст] : підручник / Г. Пастернак-Таранушенко; Київський економ. ін-т менеджменту ; За ред. Б. Кравченко. - К. : Кондор, 2002. - 302 с. - ISBN 966-7982-01-7 : 16 грн.


65.9(4УКР) Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Фінансова безпека держави [Текст] : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія / М.М. Єрмошенко. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 309 с. - ISBN 966-7376-65-6 : 29 грн.


65.9(4УКР) П71
Предборський, Валентин Антонович. Економічна безпека держави [Текст] : монографія / В.А.Предборський ; Київський юридичний ін- т МВС України. - К. : Кондор, 2005. - 392 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 369-378. - ISBN 966-351-035-8 : 45 грн.

65.9(4УКР)29 Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : научное издание / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. - Препр. наук. доповіді. - К. : [б. и.], 2005. - 78 с. - Бібліогр.: с. 75-77. - 3 р.

65.9(4УКР)26 Б24
Барановський, Олександр Іванович. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О.І. Барановський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2004. - 760 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 712-733. - ISBN 966-629-137-1 : 60.90 грн.

65.9(4УКР) Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект [Текст] : [монографія] / О.С. Шнипко. - К. : Генеза, 2006. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 278-284. - ISBN 966-504-580-6 (в опр.) : 24 грн, 26 грн

65.9(4УКР) С91
Сухоруков, А. І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 115-119. - ISBN 978-966-364-421-9 (в опр.) : 33 грн.


Кириченко, О. А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, С. В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 223-232 : рис., табл. - Бібліогр.: 25 назв
Аннотация: У статті розкрито сутність економічної безпеки банківської системи України та визначено шляхи її підвищення, а також шляхи модернізації банківської системи в умовах системної кризи

Живко, М. О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М. О. Живко, Х. З. Босак // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 67-74. - Бібліогр.: 29 назв
Аннотация: У статті досліджено основні чинники, які формують відповідний рівень підсистеми інформаційної безпеки в загальній системі економічної безпеки підприємства. Визначено основні проблеми, пов"язані із захистом інформації на підприємстві, та можливі шляхи їх усунення.

Пашко, П. В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України [Текст] / П. В. Пашко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 182-191. - Бібліогр.: с. 190-191 (15 назв).
Аннотация: Представлено результати досліджень щодо формування принципового підходу до системи управління забезпеченням митної безпеки. Визначено зміст понять "безпекоспроможність", "митна усталеність", "митна ефективність", "надійність митної системи".

Франчук, В. І. Теоретичні засади корпоративної безпеки / В. І. Франчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 161-167 : рис. - Бібліогр.: 12 назв
Аннотация: У статті на основі системного підходу визначено сутність і зміст корпоративної безпеки як стану основних показників безпеки організації, як властивості системи та як її функції, виду діяльності.2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2197

Осовська Г.В. Осовський О.А. Основи менеджменту

Наталья
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 22010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2196

Шляхи підвищення комфортності на виробництві.

К. В. И.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2195

Допоможіть знайти матеріал по мовознавству за темою "Основні алфавіти світу". Може є якісь посилання? Дякую

Шестопалов Олексій Валерійович
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10

Інтрнет-ресурси російською мовою:
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15


Зверніть увагу!

Иванова, Л. П. Курс лекций по общему языкознанию. / Л.П. Иванова – К.: «Освіта України», 2006. – 312 с.
Конкуренция сосуществующих вариантов языковых единиц в прогрессе эволюции литературной нормы / Хруцкая Н. – К: «Освіта України», 2008.
Межжеріна, Ганна Валентинівна. Мовна картина світу часів Київської Русі (на матеріалі писемних пам’яток XI-XIII ст.) : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01. / НАН України. Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2006. — 36 с.
Сулейменов, Олжас Омарович. Мова письма : Погляд в доісторію – про походження писемности і мови Малого людства: Пер. з рос. / [Ред. С.Зінчук] — К.: Юніверс, 2006. — 468, [1] с.: іл., табл.
Оніщенко, Ю. Історичне підґрунтя використання тюрками гектюркського, уйгурського, арабського, османського та латинського алфавітів та їх особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2006. — Вип.12. — С.165–172.
Мандрівка алфавітом / Леся Вознюк (уклад.). — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 112с.
Пенник, Найджел. Магические алфавиты / М. Каминский (пер.). — К. : София, 1996. — 320 с.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. - К.: Академія, 2000.
Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. - Киів-Одеса: Либідь. - 1991.
Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. - К.: Вища шк.-1974.
Ющук І.П. Лекції зі вступу до мовознавства: Навчальний посібник. - К.: Вид. Міжнар. ін-ту лінгвістики і права. - 1995.
Байбурова, Р. Как появилась письменность у древних славян : Страны и народы / Р. Байбурова // Наука и жизнь. - 2002.- 5. - С.48-55.
Бандура, Олександра. Становлення і розвиток письма : основні етапи / Бандура, Олександра, Бандура, Георгій // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2008. - № 33-34. - С. 31-35.
Соловьева, Татьяна. Меж богами и людьми : загадки забытых цивилизаций / Соловьева, Татьяна // Техника - молодежи. - 2009. - № 9. - С. 42-45.
Утевська, Паола Володимирівна. Невмирущі знаки : Історія виникнення писемності: Нариси / Утевська, Паола Володимирівна ; Худож. А. та О.Шоломії. - К. : Веселка, 1976. - 264 с.
Холмовская М. Мудрость алфавита // Природа и человек (Свет). - 2001. - №5.-С.32-33.
2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2194

дайте ссылку на

Махсма, Марія Борисівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма ; Європ. ун-т. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 188 с. - Бібліогр. в кінці глав.

Быковская А. В.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Шановна п.Быковская А.В.

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
Потрібний Вам посібник Ви можете отримати в читальній залі нашої бібліотеки.2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2193

Допоможіть знайти літературу або інші джерела для написання дипломної роботи "Формування видатків місцевих бюджетів та напрями їх вдосконалення". Дякую.

Пилипенко Анрій Миколайович
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2192

Підскажіть будь ласка, де можна знайти програму з математики 9 клас.
Тренувальні вправи з алгебри і геометрії 9 клас.

2010-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути освітні сайти:


Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.


< />    < />... 262 | 263 | 264 | 265 | 266| 267 | 268 | 269 | 270 | ... >>     >>>