Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2157

Доброго дня! де можна знайти книгу Любка Дереша "Культ"?

Ірина
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня пані Ірино!
Книга Л. Дереша є у фондах нашої бібліотеки. Ви можете отримати її у відділі художньої літератури:

84(4УКР)6
Д36
Дереш Л.
Культ : роман/ Л.Дереш. -Львів: Кальварія, 2006.-208 c.2010-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2156

Перехідна економіка. Сучасна Україна. Злупко

Ірина
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті потрібний Вам підручник не знайдено. В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати наступний посібник:

65.9(4УКР)
П27
Перехідна економіка : Підручник/ В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін; За ред. В.М. Геєць. -К.: Вища школа, 2003.-591 c.2010-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2155

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти підручник "Національна економіка", Гринів Л.С., Кічурчак М.В.?

Покотило Ольга Степанівна
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
В читальній залі нашої бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

65.9(4УКР)
Г85
Гринів, Лідія Святославівна.
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 464 с. : рис. - Бібліогр.: с. 420-461.

65.9(4УКР)
З 12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 578-581

65.9(4УКР)
Н35
Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевич ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр. на поч. глав та у підрядк. прим.

65.01
Н35
Національна економіка [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П. В. Круш [та ін.] ; за ред. П. В. Круш. - К. : Каравела, 2008 ([Видавець СПД Піча Ю.В.]) . - 416 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.

Радимо переглянути сайти:

посилання
посилання
посилання
посилання
посилання
посилання2010-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2153

Добрий день! Допоможіть знайти в електронному варіанті підручник Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія!Дякую

Кравець Ірина Сергіївна
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2152

Доброго дня,Аналіз витрат на оплату праці

Хрисина
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня пані Христино!
Пропонуємо Вам скористатись наступними джерелами інформфції:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2151

Добрий день!Допоможіть знайти літературу на питання: Бухгалтерський облік операцій по виконанню бюджетів за доходами.

Ирина Петровна
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2150

Помогите найти литературу на вопрос:фінансова програма оздоровлення економіки та роль бюджету в її здійсненні.Спасибо.

Ирина петровна
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

Мойсеєнко, Т. А.
Санація як основний інструмент оздоровлення економіки [Текст] / Т.А. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 136-141.

Тугай, Л. В.
Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів [Текст] : общественно-политическая литература / Л.В. Тугай // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 118-123.

65.9(4УКР)
Д 36
Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / І. Михасюк [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2-е вид. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2002. - 592 с.

65.012
Ч68
Чистов, Сергій Миколайович.
Державне регулювання економіки [Текст] : навч.-метод. посібник / С.М. Чистов; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 208 с

65.9(4УКР)
С 45
Скрипник, Андрій Васильович.
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.


< />    < />... 263 | 264 | 265 | 266 | 267| 268 | 269 | 270 | 271 | ... >>     >>>