Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2148

Добрий день! Допоможіть мені знайти матеріали по тему; калькуляція медичних послуг. С повагою Матешко Н.Б.

Матешко Наталія Борисівна
2010-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь з наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2147

Доброго дня ! Аналіз виробництва продукції,робіт та послуг.

Христина
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2146

Доброго дня,Предмет,метод і завдання економічного аналізу.

Христина
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

Мних, Євген.
Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації [Текст] : общественно-политическая литература / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.

65.012.12(075)
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / Житомирський інженерно-технічний ін-т ; За ред. Ф.Ф.Бутинець. - Житомир : Рута, 2003. - 684 с

65.012.12
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с

65.053
Ч46
Череп, Алла Василівна.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А.В. Череп ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 160 с
65.053
Б14
Багров, В. П.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 158 с


65.053
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с

65.053
П80
Прокопенко, Іван Федорович.
Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с.

65.053
К41
Кіндрацька, Галина Іванівна.
Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 488 с.

65.053
П75
Приймак, Василь Іванович.
Математичні методи економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 292 с


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2144

Добрий день.Де можна знайти в електронном виді посібник Едегель В. "Вчися читати, малюк" Дякую.

Бадидорич Наталія Василівна
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами
не знайдено.2010-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2143

Допоможіть знайти електронний варіант підручника Онисько "Податкова система"

Генерук Галина Станіславівна
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня Галино Степанівно!
Потрібний Вам підручник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)26
О58
Онисько С.М.
Податкова система : Підручник/ С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. -Львів: Новий Світ- 2000, 2004.-310 c.

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2141

Допоможіть знайти реферат на тему- інформаційна відкритість та інформаційна безпека в діяльності міжнародних фінансово-кредитних установ!!

Іра
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

67.9(4УКР)302
К 56
Ковальчук, Андрій Трохимович.
Правове забезпечення кредитної діяльності [Текст] : научно-популярная литература / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВРУ. - К. : Парламентське вид-во, 2003. - 405 с.

65.9(4УКР)26
Р 59
Рогач, Іван Федорович.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 2-е вид., перероб . доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.

65.9(4УКР)268
В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 188 с. - Бібліогр.: с. 171-185.

67.9(4УКР)301.1
Л61
Ліпкан, Володимир Анатолійович.
Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції [Текст] : навч. посіб. / В.А.Ліпкан, Ю.Є.Максименко, В.М.Желіховський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ , Кафедра міжнародних відносин та національної безпеки. - К. : КНТ, 2006. - 280 с. - (Національна і міжнародна безпека).
2010-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2140

де знайти відповіді до залікових зошитів з всесвітньої історії 10 клас.
автор - Т.В Раденко

В.С. Кондратюк
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.
Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.
Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 264 | 265 | 266 | 267 | 268| 269 | 270 | 271 | 272 | ... >>     >>>