Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2132

Де можна дістати Кадендар знаменних і памятних дат на 2010рік?

Оксана Андріївна
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна Оксана Андріївна!
Кадендар знаменних і памятних дат на 2010рік є в фонді нашої бібліотеки, в відділі краєзнавчої літератури

КО
К17
Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2010 рік [Текст] : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. краєзнавчої л-ри, Інформ.-бібліогр. відділ ; уклад. Вачиля Н.М. ; О. В. Малинич ; Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2009. - 252 с. - Імен. покажч.: с.244-250.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2131

помогите,пожалуйста,найти расчеты по теме: "планування оновлення продукції підприємства"

Савенко
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.30
Р69
Роман, Михал Иванович.
Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с.

334(075.8)
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття

334(075)/Е 45-408379
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

658(075.8)/П 83-743697
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

658.14(477)
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с. -
К 65.6-05
Ф 59
Фінансовий стан субєктів малого підприємництва [Текст] : статист. бюлетень / уклад. О. В. Василик ; І. П. Зуй ; відп. за вип. В. О. Саблукова. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 24 с. - 4.50 грн

658.(075.8)/Е 45-543035
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.

336(075.8)
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 224 с.

338.2:338.27
Г 75
Грабовецький, Борис Євгенійович.
Економічне прогнозування і планування [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2130

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка,ссилки сайтів, де можна отримати дані про масово-роз`яснювальну роботу податкових органів.Дякую.

Наталія
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

336.225(477)
О-64
Організація роботи органів державної податкової служби із засобами масової інформації [Текст] : навч.-метод. матеріали / Академія державної податкової служби України ; Н.І.Зикун, В.О.Сисоєв та ін.; За заг. ред. В.А.Онищенко. - Ірпінь : [б. и.], 2002. - 61 с. - 5.10 р.

65.26
Г96
Гусак, Н. Б.
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б.Гусак, Ю.Д.Гусак ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Буковин. держ. мед. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. + Додаток с. 311-316. - Бібліогр.: с. 308-310.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2128

Доброго дня! Де можна дізнатись закоординовані кандидатські дисертації ВАК?

Таня
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

ВАК України інформує... [Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 1. - С. 201-202
72
М 14
Майборода, Василь Каленикович.
Попередній розгляд (передзахист) дисертації на засіданні кафедри (відділу) й оформлення відзиву установи, в якій вона виконувалася [Текст] / В. К. Майборода, С. В. Майборода ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : Вид-во НАДУ, редакція журналу "Управління сучасним містом", 2004. - 24 с.

001.817(043.5)
В 75
Воротіна, Людмила Іванівна.
Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с.

001.891
Д 25
Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень [Текст] : зб. нормативних докум. з питань атестації наукових працівників / Уклад. Ю. Цеков. - К. : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : "Толока", 2004. - 128 с

72.6
К89
Кузин, Феликс Алексеевич.
Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты [Текст] : практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин ; под ред. В. А. Абрамов. - 3-е изд., доп. - М. : "Ось-89", 2008. - 448 с. : табл.

посилання 1

посилання 22010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2127

доплможіть знайти календарно-тематичне планування з математики 5-11 класи на ІІ семестр

2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2126

Добрий день!Скажіть будь-ласка, де можна скачати навчальний посібник Контролінг 2008р., Давидович І.Є

Марина Віталіївна
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович І.Є.
Контролінг : навч. посіб./ І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-550 c.

Радимо ще переглянути сайти:

посилання 1
посилання 22010-02-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2125

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (бажано підручники, посібники чи монографії)для написання дипломної роботи на тему "Проблеми співпраці банків та страхових компаній в Україні". Дуже вдячна!

Олена
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня пані Олено!
Пропонуємо Вам скористатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 266 | 267 | 268 | 269 | 270| 271 | 272 | 273 | 274 | ... >>     >>>