Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2133

Доброго дня!!скажіть ,будь ласка,де знайти плани уроків анг.мови для дітей 5 років??

Коробко Наталія Віталіївна
2010-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня пані Наталіє!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 17
посилання 18
посилання 19
посилання 20
посилання 21
посилання 22
посилання 23
посилання 24
посилання 25
посилання 26
2010-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2132

Де можна дістати Кадендар знаменних і памятних дат на 2010рік?

Оксана Андріївна
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна Оксана Андріївна!
Кадендар знаменних і памятних дат на 2010рік є в фонді нашої бібліотеки, в відділі краєзнавчої літератури

КО
К17
Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2010 рік [Текст] : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. краєзнавчої л-ри, Інформ.-бібліогр. відділ ; уклад. Вачиля Н.М. ; О. В. Малинич ; Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2009. - 252 с. - Імен. покажч.: с.244-250.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2131

помогите,пожалуйста,найти расчеты по теме: "планування оновлення продукції підприємства"

Савенко
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.30
Р69
Роман, Михал Иванович.
Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с.

334(075.8)
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття

334(075)/Е 45-408379
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

658(075.8)/П 83-743697
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

658.14(477)
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с. -
К 65.6-05
Ф 59
Фінансовий стан субєктів малого підприємництва [Текст] : статист. бюлетень / уклад. О. В. Василик ; І. П. Зуй ; відп. за вип. В. О. Саблукова. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 24 с. - 4.50 грн

658.(075.8)/Е 45-543035
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.

336(075.8)
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 224 с.

338.2:338.27
Г 75
Грабовецький, Борис Євгенійович.
Економічне прогнозування і планування [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2130

Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка,ссилки сайтів, де можна отримати дані про масово-роз`яснювальну роботу податкових органів.Дякую.

Наталія
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

336.225(477)
О-64
Організація роботи органів державної податкової служби із засобами масової інформації [Текст] : навч.-метод. матеріали / Академія державної податкової служби України ; Н.І.Зикун, В.О.Сисоєв та ін.; За заг. ред. В.А.Онищенко. - Ірпінь : [б. и.], 2002. - 61 с. - 5.10 р.

65.26
Г96
Гусак, Н. Б.
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б.Гусак, Ю.Д.Гусак ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Буковин. держ. мед. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. + Додаток с. 311-316. - Бібліогр.: с. 308-310.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2128

Доброго дня! Де можна дізнатись закоординовані кандидатські дисертації ВАК?

Таня
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

ВАК України інформує... [Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 1. - С. 201-202
72
М 14
Майборода, Василь Каленикович.
Попередній розгляд (передзахист) дисертації на засіданні кафедри (відділу) й оформлення відзиву установи, в якій вона виконувалася [Текст] / В. К. Майборода, С. В. Майборода ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : Вид-во НАДУ, редакція журналу "Управління сучасним містом", 2004. - 24 с.

001.817(043.5)
В 75
Воротіна, Людмила Іванівна.
Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с.

001.891
Д 25
Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень [Текст] : зб. нормативних докум. з питань атестації наукових працівників / Уклад. Ю. Цеков. - К. : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : "Толока", 2004. - 128 с

72.6
К89
Кузин, Феликс Алексеевич.
Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты [Текст] : практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин ; под ред. В. А. Абрамов. - 3-е изд., доп. - М. : "Ось-89", 2008. - 448 с. : табл.

посилання 1

посилання 22010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2127

доплможіть знайти календарно-тематичне планування з математики 5-11 класи на ІІ семестр

2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2126

Добрий день!Скажіть будь-ласка, де можна скачати навчальний посібник Контролінг 2008р., Давидович І.Є

Марина Віталіївна
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович І.Є.
Контролінг : навч. посіб./ І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-550 c.

Радимо ще переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 270 | 271 | 272 | 273 | 274| 275 | 276 | 277 | 278 | ... >>     >>>