Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4242

Добрий день!
Допоможіть найти інформацію по темі "Формування дохідної та видаткової частини державного бюджету"

Брндаренко Оксана Василівна
2011-12-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Алєксєєв І.В. Бюджетна система : навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К.: Хай-Тек Прес, 2007.-376 c.

Благун І.Г. Бюджетний менеджмент : навч. посіб./ І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-224 c.

Основи бюджетування : навч. посіб./ М. Д. Білик, Р. І. Заворотній [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. М. Д. Білик. -К.: КНЕУ, 2009.-456 c.

Старостенко Г.Г. Бюджетна система : навч. посіб./ Г. Г.Старостенко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2006.-224 c.

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 01. 01. 2011р./ В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Панасюк ; за заг. ред. М. Я. Азаров. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-480 c.

Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : общественно-политическая литература/ Ц.Г. Огонь // Фінанси України. -2005. -№6. - C. 19-28.

Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави : общественно-политическая литература/ М.М. Каленський // Фінанси України. -2006. -№9. - C. 10-17.

Полозенко Д.В. Фінансова політика у сфері видатків бюджету / Д.В. Полозенко // Економіка АПК. -2006. -№1. - C. 96-99.

Телюк К. Формування та місце видатків державного бюджету в управлінні державними фінансами : общественно-политическая литература/ К. Телюк // Регіональна економіка. -2006. -№1. - C. 135-140.

Павлюк К. В. Концептуальні підходи до аналізу державних видатків/ К. В. Павлюк , Т. В. Ахмед // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 73 – 90.

Монаєнко А.О. Класифікація видатків на освіту та науку/ А. О. Монаєнко // Держава і право. -2007. -Вип. 38. - C. 502-508. -Бібліогр. в кінці ст.

Монаєнко А.О. Порівняльно-правовий аспект зарубіжного та вітчизняного досвіду розподілу видатків в державі/ А. О. Монаєнко // Наше право. -2008. -№ 3. - C. 88-93.

Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету/ Я. Я. Дяченко, Л. М. Колесник, А. М. Цугунян // Фінанси України. -2008. -№ 7. - С.34-52.

Гончарова Н. Шляхи оптимізації видатків та збільшення доходів державного бюджету/ Н. Гончарова // Економічний часопис - ХХІ. -2008. -№ 7-8. - C. 43 - 46.

Пищуліна О.М. Державні видатки та економічне зростання: теоретичний та емпіриний аналіз/ О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. -2010. -№ 2. - C. 109-114.

Карлін М.І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв'язання/ М. І. Карлін, Ю. В. Хмарук // Фінанси України. -2010. -№ 3. - С.13-21.

Мартинюк В.П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України/ О.Т. Гончаров // Фінанси України. -2011. -№ 1. - С.40-51.

Мамонова Г.В. Ефективність видаткової частини бюджету України/ Г. В. Мамонова, К. Д. Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки. -2011. -№ 2. - C. 147-153.

Козьменко С. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста/ С. Козьменко, Є. Балацький, К. Багмет // Економіст. - 2011. -№ 9. - C. 4-7.2011-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4241

Добрий день!
Допоможіть, будь-ласка, з літературою про малу прозу Луки Дем'яна і Юрія Керекеша. Заздалегідь дякую.
З повагою - Естрел

2011-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго Вам дня!
Пропонуємо такі матеріали:
К 84-4
Д 31
Дем'ян, Л. Весілля без жениха : оповід. / Лука Дем’ян. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1956. – 152 с.

К 84-4
Д 31
Дем’ян, Л. Голодний похід : повісті та оповід. / Лука Дем’ян ; упорядкув. та післямова В. С. Попа. – Ужгород : Карпати, 1977. – 207 с.

К 84-4
Д 31
Дем’ян, Л. В. Де гори Карпати : оповід., повісті / Лука Васильович Дем’ян ; упорядкув., підготов. текстів, передм. та прим. В. С. Попа. – К. : Дніпро, 1985. – 426 с.

К 84-4
Д 31
Дем’ян, Л. В. Зустріч : оповід. / Лука Васильович Дем’'ян. – Ужгород : Закарпат. облас. книжк.-газет. вид-во, 1961. – 78 с.

К 84-4
Д 31
Дем’ян, Л. В. Крутогори Верховини : повісті, оповід. / Лука Васильович Дем’ян ; упорядкув. та вступ. ст. В. С. Попа. – Ужгород : Карпати, 1984. – 396 с.

К 84-4
Д 31
Дем’ян, Л. В. Оповідання синіх Карпат : рассказы / Лука Васильович Дем’ян. – К. : Дніпро, 1964. – 197 с.
***
Дем’ян, Л. В. На ярмарку в Сігеті : уривок з легенди / Лука Васильович Дем’ян // Новини Закарпаття. – 1995. – 14 жовт. – С. 12.
***
К 0я2
К 17
Ференц, Н. Лука Дем"ян (1894-1968) : [письм.-фольклорист] / Надія Ференц // Календар "Просвіти" на 1994 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 102-105.

Пагиря, В. Новеліст, оповідач, казкар : [до 115-річчя з дня народж. Л.В. Дем`яна] / Василь Пагиря // Трибуна. – 2009. – 6 черв. – С. 12. : портр.
*******************
К 84
К 36
Керекеш, Ю. Блукання в порожнечі : роман, повісті / Юрій Керекеш. – Ужгород : Карпати, 1981. – 624 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Заради сина / Юрій Керекеш. – Ужгород, 1963. – 87 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Блукання в порожнечі : роман, повісті / Юрій Керекеш. – Ужгород : Карпати, 1981. – 624 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Зустріч без прощань : художньо-докумнт. оповіді / Юрій Керекеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 207 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Маленькие рассказы / Юрій Керекеш. – Ужгороl, 1957. – 57 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Незвичайна любов : повітсь та оповідання / Юрій Керекеш. – Ужгород : Карпати, 1972. – 216 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Оповідання з Верховини / Юрій Керекеш. – К. : Молодь, 1965. – 182 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Парубкова дочка / Юрій Керекеш. – Ужгород, 1958. – 68 с.

К 84
К 36
Керекеш, Ю. Христина : повість / Юрій Керекеш. – Ужгород : Карпати, 1967. – 144 с.
***
Керекеш, Ю. Гудзики : [оповід.] / Юрій Керекеш // Віночок. – 1998. - № 2. – С. 14.

Керекеш, Ю. Дрова на зиму : оповідання / Юрій Керекеш // Закарпатська правда. – 1991. – 8 жовт.

Керекеш, Ю. Рекет : [оповід.] / Юрій Керекеш // Срібна земля. – 2003. – 29 листоп. – С. 13. ; 6 груд. – С. 13. ; 13 груд. – С. 13.

Керекеш, Ю. Хабар : оповідання / Юрій Керекеш // Тиса. – 1996. – № 1-2. – С. 74-80.
***
К 91.9: 83.3
К 36
Юрій Керекеш : до 90-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2011. – 76 с. : іл, фото. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія). – Імен. покажч.: с. 71-73.

Скунць, П. Ким став і не став Юрій Керекеш : [про письм.] / Петро Скунць // Екзиль. – 2007. – № 8. – С. 27-29.

Юришинець, Н. Невтомно трудився на духовній ниві : до 90-річчя з дня народж. Ю. Ю. Керекеша : [про письм.] / Наталія Юришинець // Нарцисова долина. – 2011. – 24 черв. – С. 6. : фото.2011-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4240

викладач-оратор:цілі,прийоми,задачі

войтенко
2011-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Мацько Л.І. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. І. Мацько, О. М. Мацько. -К.: Вища шк., 2003.-312 c.

Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. Б. Олійник; М-во освіти і науки України. -К.: Кондор, 2010.-180 c.

Онуфрієнко Г.С. Риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Г. С. Онуфрієнко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-592 c.

Ораторське мистецтво : навч. посіб./ Н.П. Осипова [та ін.]; за ред. Н.П. Осипова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -Х.: Одіссей, 2006.-144 c.

Голуб Н. Тестові завдання з риторики (для студентів вищих педагогічних навчальних закладів) [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 44-48.

Голуб Н. Система вправ з риторики для студентів педагогічних спеціальностей/ Н. Голуб // Дивослово. -2007. -№ 12. - C. 21-25.

Холодна, Юлія. Комплекс вправ для підготовки оратора (мовця) до виступу / Юлія Холодна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 2. - С. 14.

Романенко Ю. Підготовка виступу на зборах і семінарах: (Урок з мовленнєвого розвитку в 10 класі) [Текст] / Ю. Романенко // Урок української. - 2008. - №3-4. - С. 46-49.

Відродження традицій українського красномовства: Риторичний аспект вивчення української мови та літератури в школі крізь призму Всеукраїнського семінару методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2008. -№ 5. - C. 4-6.

Омельчук С. Слово розумне, моральне, емоційне...: Мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови [Текст] / С. Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 5. - С. 53-62.

Сагач Г. Похвала Істинному Красномовству - риториці любові [Текст] / Г. Сагач // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 5. - С. 102-113.

Губарева Г.А. Про точність і логічність мовлення / Г.А. Губарева // Вивчаємо українську мову та літературу. -2008. -№16/18. - C. 104-105.

Кузнєцова Г. Формування готовності студентів-словесників до проведення виховної позакласної роботи у процесі педагогічної практики (на прикладі навчально-виховного заходу "ораторами стають!")/ Г. Кузнєцова // Українська мова і література в школі. -2009. -№ 2. - C. 59-64.

Нікітіна В.І. Уроки риторики в 10 класі [Текст] / В. І. Нікітіна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 12. - С. 11 - 14.

Науменко, Віра. Особливості роботи на уроках риторики [Текст] / В. Науменко // Початкова освіта. - 2010. - № 12. - С. 3 - 11.

2011-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4239

Доброго вечора! мені аотрубна література не менше 35 джерел до теми курсової і висновок.
ось тема: Вплив дидактичних ігор на формування математичних уявлень у дітей. дякую

Ольга
2011-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Гуменяк О.В. Математика в колі сім'ї : Вчимося розв'язувати задачі/ О.В. Гуменяк. -Ужгород: Карпати: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2004.-124 с

Лодатко Є. О. Математична культура вчителя початкових класів : монографія/ Є. О. Лодатко ; відп. за вип. А. М. Ясінський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С.Я.Дем"янчука. -Рівне-Слов'янськ, 2011.-324 c.

Лось В.М. Математика: навчаємо міркувати. Розв'язування нестандартних задач : Навч. посіб./ В.М. Лось, В.П. Тихієнко. -К.: Кондор, 2005.-312 c.

Роганін О. М. Математика за всією шкільною програмою : [теорія. практика, вкладка]/ О. М. Роганін, О. І. Каплун. -Х.: Весна: ФОП Співак В. Л., 2010.-416 c. :a-іл. -(Практичний довідник).

Гришко В. Мій досвід викладання математики в системі розвивального навчання [Текст] : методические рекомендации / В. Гришко // Завуч. - 2006. - №33. - С. 13-16.

Труш Н. Принципи науковості і доступності в процесі навчання шкільної математики [Текст] / Н. Труш // Рідна школа. - 2007. - № 2. - С. 51-53.

Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу [Текст] / Л. Омельченко // Рідна школа. - 2007. - № 12. - С. 54-55.

Рожнятовська О.А. Засновник методичної школи з математики в Україні [Текст] : До 130-річчя від дня народження О.М.Астряба (1879-1962) / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2009. - № 3. - С. 89-96.

Корольський В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі [Текст] / В. Корольський, А. Капіносов, І. Лов’янова // Рідна школа. - 2010. - № 7-8. - С. 51-56.

Мельник, Катерина. Як навчити учнів розв’язувати задачі [Текст] / К. Мельник // Початкова освіта. - 2010. - № 38. - С. 11 - 13.

Лишенко, Григорій. Творча робота над задачами [Текст] / Г. Лишенко // Початкова освіта. - 2010. - № 40. - С. 3 - 7.

Барановська, Ірина. Творча робота над задачами [Текст] / І. Барановська // Початкова освіта. - 2010. - № 40. - С. 15 - 17.

Лакус, Гаплина. Задачний урок. 4-й клас [Текст] / Г. Лакус // Початкова освіта. - 2010. - № 40. - С. 28 - 30.

Пушкарьова, Тамара. Особливості курсу математики в початковій школі [Текст] : викладання предметів за проектом "Росток" / Т. Пушкарьова // Початкова освіта. - 2011. - № 21. - С. 24-25.

За детальнішою інформацією звертайтесь у Відділ довідково-інформаційної роботи бібліотеки.2011-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4238

Доброго дня! Якщо є в електронному варіанті, підкажіть, будь ласка, де знайти - Антонич Б. І. Повне зібр. творів / Б. І. Антонич / Передм. М. Ільницького; Упоряд., комент. Д. Ільницького.

Боднар Ольга
2011-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті потрібне Вам видання нами не знайдено.2011-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4237

Дуже дякую Вам за відповідь. Я дуже рада, що є такий сайт, де можуть допомогти знайти важливу інформацію. Ще раз дякую Вам за безцінний труд.

Боднар Ольга
2011-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4236

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Модернізація системи керування документаційними процесами: зарубіжний досвід" Дякую!

Дібрівний Антон Юрійович
2011-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Бардаев Э. А. Документоведение : учебник/ Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2006.-336 c.

Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c.

Поберезська Г.Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб./ Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. -К.: Знання, 2008.-352 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 273 | 274 | 275 | 276 | 277| 278 | 279 | 280 | 281 | ... >>     >>>