Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Заказывайте в компании Tui туры в Лидо ди Езоло. Мы знаем, что вам нужно! | сварочное оборудование продажа


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4084

Допоможіть, будь ласка, знайти статтю: Драчевська М.М.,Черноконь О.В. "Прогностичне значення особливостей скорочення міометрію невагітної матки", Збірник "Хірургічна перспектива". №3,2010 рік, стор.65-66

Черноконь О.В.
2011-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті статтю не знайдено.2011-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4083

Еволюція страхових фондів і страхового захисту

Логвиненко Сергій Станілсавович
2011-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32011-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4082

Поможіть знайти інформацію як теоретичну так і аналітичну(статистику)
Централізований страховий фонд(резерви)держави
Фонди самострахування
Фонди страхових організацій (фонд страховика)

Логвиненко Сергій Станіславович
2011-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.27 Ц 37
Ценклер, Н. І. Страховий словник [Текст] : справочное издание / Н.І. Ценклер, Р. І. Городній. - Ужгород : УжДІІЕП, 2002. - 92 с.

65.9(4УКР)27 Г 57
Говорушко, Тамара Андріївна. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : табл. - Бібліогр.: с. 336-339.

65.9(4УКР)26 Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : табл.

65.9(4УКР)26 Б40
Безугла, Вікторія Олександрівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політех. ун-т ім. М. Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 582 с. : табл. - Бібліогр.: с. 541-548.

65.9(4УКР)27 П38
Плиса, Володимир Йосипович. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2010. - 472 с. - Бібліогр.: с.461-465 . - Предм. покажч.: с. 466-471.

65.27 С83
Страхування: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Л. В. Временко [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Внукова. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 635-648.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 42011-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4081

Аналіз сучасного стану страхового фонду і страхового захисту (але б-ласка не соціальних фондів і соц.захисту, а конкретно страхових)

Логвиненко Сергій Станіславович
2011-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.27 Ц 37
Ценклер, Н. І. Страховий словник [Текст] : справочное издание / Н.І. Ценклер, Р. І. Городній. - Ужгород : УжДІІЕП, 2002. - 92 с. - 2.50 грн.

65.9(4УКР)27 Г 57
Говорушко, Тамара Андріївна. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : табл. - Бібліогр.: с. 336-339.

65.9(4УКР)26 Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : табл.

65.9(4УКР)26 Б40
Безугла, Вікторія Олександрівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політех. ун-т ім. М. Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 582 с. : табл. - Бібліогр.: с. 541-548.

65.9(4УКР)27 П38
Плиса, Володимир Йосипович. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2010. - 472 с. - Бібліогр.: с.461-465 . - Предм. покажч.: с. 466-471.

65.27 С83
Страхування: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Л. В. Временко [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Внукова. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 656 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 635-648.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2011-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4080

Твори Есенина

2011-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4079

Будь ласка, порекомендуйте мені монографії, підручники або ж статті на тематику муніципального менеджменту та муніципального реформування в Україні. Дякую.

Білак Вікторія Вікторівна
2011-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Баймуратов, Михайло Олександрович. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні [Текст] : монографія / М. О. Баймуратов. - Одеса : Юрид. л-ра, 2003. - 192 с.

Батанов, Олександр Васильович. Муніципальне право України [Текст] : підручник / О. В. Батанов ; Акад. муніцип. упр. - Х. : Одіссей, 2008. - 528 с. - (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві).

Біленчук, Петро Дмитрович. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право [Текст] : навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, Підмогильний М.В. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.

Волга, Василь Олександрович. Муніципальний соціалізм. Шлях до гідного людського життя [Текст] / В. О. Волга ; під ред. В. О. Шевченко. - К. : Ріджи, 2010. - 100 с. : іл. - (Програма партії очами її лідера).

Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування повноважень [Текст] : матеріали засідання "круглого столу" "Влада в Києві: від кофліктності до балансу повноважень" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. В. Є. Воротін. - К. : НІСД, 2008. - 38 с.

Муніципальне право України [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Представництво орг-ції європ. права в Україні ; авт. кол. В. Ф. Погорілко ; М. О. Баймуратов [та ін.] ; за ред. М. О. Баймуратов. - 2-е вид., допов. - К. : Правова єдність, 2009. - 720 с.

Муніципальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. ; за заг.і наук. ред. Ю. П. Шаров ; авт. кол. : Ю. П. Шаров ; І. А. Чикаренко [та ін.]. - К. : Атіка, 2009. - 404 с.

Газізова О. Підвищення кваліфікації муніципальних службовців - модна тема чи виклик часу / О. Газізова // Віче. -2005. -№5. - C. 53-55.

Божкова В.В. Застосування некомерційного маркетингу на муніципальному та регіональному рівнях / В.В. Божкова, Т.О. Башук // Маркетинг и реклама. -2005. -№9. - C. 38-43.

Зайчикова В. В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями/ В. В. Зайчикова // Фінанси України. -2007. -№ 1. - С. 36-42.

Батанов, Олександр. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні [Текст] / О. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №2. - С. 3-9.

Пухтинський М. Державні гранти - муніципальним ініціативникам [Текст] : Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування / М. Пухтинський // Віче. - 2007. - № 1-2. - С. 48-49.

Павко А. Концептуальні засади муніципальної політики/ А. Павко // Віче. -2007. -№ 3-4. - C. 42-44.

Удовенко, Карина Вікторівна. Правове забезпечення розроблення та реалізації муніципальних програм [Текст] / К.В. Удовенко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 227-233.

Батанов, Олксандр Васильович. Муніципальна влада в контексті теорії політичної легітимності [Текст] / О. В. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 3-7.

Удовенко, Каріна Вікторівна. Інститут муніципальних програм: організаційно-правові та управлінські засади становлення, розвитку та функціонального запровадження [Текст] / К. В. Удовенко // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 354-360.

Батанов, Олександр Васильович. Муніципальне право як галузь національного права України: дискусійні питання становлення та розвитку [Текст] / О. В. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. - 2008. - № 3. - С. 83-89.

Батанов, Олександр Васильович. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального права : постановка проблеми [Текст] / О. В. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 4. - С. 102-108.

Григор’єв В.А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади/ В. А. Григор’єв // Держава і право. -2009. -Вип. 44. - C. 200-204.

Батанов О.В. Феноменологія сучасного Європейського муніципалізму та місцеве самоврядування в Україні/ О. В. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. -2010. -№ 4. - C. 77-81.

Пухтинський М. О. Актуальні проблеми організації та діяльності муніципальної влади в Україні: спроба системного дослідження [Текст] / М. О. Пухтинський // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 715-717.

Дутка , Микола Тарасович. Проблема класифікації правових норм у муніципальному праві [Текст] / М. Т. Дутка // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. - 2011. - № 1. - С. 122-130.

Батанов, Олександр Васильович. Сучасний муніципаліцизм та проблеми формування муніципального праворозуміння в Україні [Текст] / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 4-8.

2011-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4078

Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему Стаціонарні форми краєзнавчої роботи. Дякую.

Катя
2011-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

78.34(4УКР) К 78
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюлетень. Вип. 15 / Уклад. О.В. Михайлова, Відпов. за вип. О.Б. Виноградова. - К. : [б. и.], 2004. - 139 с.

78.34(4УКР) К 78
Краєзнавча робота як елемент формування позитивного іміджу публічної книгозбірні серед місцевої громади та користувачів [Текст] : (Про інформаційну та краєзнавчу діяльність Лисичанської центральної міської бібліотеки). Вип. 9/5 / Нац. парламент. б-ка України. - К. : [б. и.], 2004. - 11 с.

78.34(4УКР) К78
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюл. Вип. 16 / М-во культури і туризму України, Держ. історична бібліотека України ; Уклад. С.І. Смілянець, В.П. Кисельова, О.В. Михайлова. - К. : [б. и.], 2005. - 40 с. + Додатки с. 38-40.

78.34(4УКР) К78
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюлетень. Вип. 17 / Держ. іст. б-ка України ; Підгот. В.П. Кисельова, О.В. Михайлова. - К. : [б. и.], 2006. - 26 с.

78.34(4УКР) К78
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюл. Вип. 18 / Держ. іст. б-ка України ; підготувала: О. В. Михайлова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : Арістей, 2007. - 72 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.54 . - Покаж.: с. 71.

78.34(4УКР) К78
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюл. Вип. 13 / Міністерство культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України. - К. : [б. и.], 2002. - 34 с. : табл. - Бібліогр.: с. 13-16.

К 78 К 78
Краєзнавча діяльність бібліотек [Текст] : методичний посіб. / Держ. іст. б-ка України ; підгот.: В. П. Кисельова ; З. Х. Мусіна ; С. І. Смілянець ; відп. за вип. Комська А. М. - К. : [б. и.], 2002. - 205 с.


78.38 К 96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко. - К. : Знання, 2007. - 504 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.481-488 . - Предм. покаж.: с.495-502 . - Імен. покаж.: с.489-494.

< />    < />... 24 | 25 | 26 | 27 | 28| 29 | 30 | 31 | 32 | ... >>     >>>