Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4220

Допоможіть мені знайти літературу до курсової роботи на тему "Передумови розвитку Луганського регіону". Книги про історію формування, трудові ресурси, населення. Дякую.

Вегеш М.І
2011-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ви можете скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бойко-Бойчук О.В. Стратегії розвитку міст України : практ. посіб./ О.В.Бойко-Бойчук. -К.: "Пульсари", 2002.-156 с.

Вивчення ринку праці у десятьох областях України: Зменшення негативного впливу від трудової міграції за кордон та запобігання торгівлі людьми через покращення економічної ситуації : жовт. 2004 р. - лют. 2005 р./ М. Нунець [та ін.]. -К., [2005].-144 c.

Жук М.В. Регіональна економіка : підручник/ М. В. Жук. -К.: Академія, 2008.-416 c.

Історія Луганського краю / І. Ю. Бровченко [та ін.] ; ред. В. С. Курило. -Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2008.-400 c.

Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України : навч. посіб./ Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа; За наук. ред. Л.Г. Чернюк; Міністерство освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-728 c.

Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб./ А. П. Голіков, О. Г. Дейнека [та ін.] ; за ред. А. П. Голіков. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-352 c.

Регіональний портрет України / Український незалежний центр політичних досліджень; За заг. ред. Ю. Тищенко; Уклад.: С.А. Горобчишина, Т.В. Колосова, М.В. Лациба та ін. -К.: УНЦПД, 2003.-336 с.

Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г.Чернюк, П.П. Борщевський та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов; Рада по вивченню продуктивних сил України; НАН України. -К. : Нічлава, 2002.-690 с.


Тісунова В.М. Ефективні важелі забезпечення економічного розвитку Луганської області [Текст] / В.М. Тісунова // Регіональна економіка. - 2007. - № 2.- С.139-147.

Березина, Наталия. Итоги пятилетнего труда [Текст] / Н. Березина // Діловий вісник. - 2008. - № 6. - С. 21.

Антіпов О.М. Від стабілізації економіки - до підвищенняї конкурентоспроможності [Текст] / О. М. Антіпов // Діловий вісник. - 2008. - № 7. - С. 4-7.

Болдырь, Геннадий. Наша цель - стратегическое партнерство с предпренимателями [Текст] / Г. Болдырь // Діловий вісник. - 2008. - № 7. - С. 8-9.

Ахромкін Є.М. Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області [Текст] / Є.М. Ахромкін // Регіональна економіка. - 2008. - № 2.- С.97-104.

Ільїн В.Ю. Прогнозування розвитку та структуризації аграрних корпорацій [Текст] / В. Ю. Ільїн // Економіка АПК. - 2008. - № 9 .- С.50-57.

Ільїн В. Ю. Методичні підходи до оцінки розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі Луганської області [Текст] / В. Ю. Ільїн // Економіка АПК. - 2009. - № 1.- С.68-76.

Ткаченко В. Г. Доминирующие факторы эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий АПК регионов [Текст] / В. Г. Ткаченко , Н. В. Шашло // Економіка АПК. - 2009. - № 8. - С. 19-28.

Яковлєва В. Інтеграція еколого-натуралістичної діяльності в освітній простір Луганщини [Текст] / В. Яковлєва // Рідна школа. - 2010. - № 10. - С. 39-44.

Ізюмська О. М. Сировинне забезпечення процесу переробки соняшнику в Луганській області [Текст] / О. М. Ізюмська // Економіка АПК. - 2010. - № 11.- С.37-41.

Лылов А.И. Укрепление внешнеэкономических связей между Воронежской и Луганской областями на основе создания в их приграничье еврорегиона / А. И. Лылов, Ю. С. Ловчикова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 11. - С. 291-295.

Чумакова Т.М. Значення машинобудівного комплексу регіону в економіці Україні [Текст] / Т. М. Чумакова // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С. 93-95.

Вони прославили та прославляють... Луганщину [Текст] : [видатні земляки] (Введено оглавление) // Позакласний час. - 2011. - № 10. - С. 103-114.

2011-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4219

історичний портрет Августина Волошина

2011-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.362.31-8
В 68
Августин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України [Текст] / М. М. Вегеш [та ін.]. – 2-е вид., допов. – Ужгород : Карпати, 2009. – 482 с. : портр, іл. – Бібліогр.: с. 426-441.

К 63.312.1
В 68
Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Героя України, о. Августина Волошина і 65-річчю проголош. Карпат. України 16 берез. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Патріархія укр. греко-катол. церкви ; упоряд. В. І. Сергійчук. – К. : Прецедент, 2004. – 148 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.3
В 26
Вегеш, М. М. Історичні дослідження [Текст] : [монографія] / Микола Миколайович Вегеш ; Ужгород. держ. ун-т, НДІ Карпатознавства. – Ужгород.
Т. 3 : Августин Волошин: педагог, політик, людина / М. М. Вегеш. – 2000. – 360 с. – Бібліогр.: с. 84-101, 304-316, 325-356.

К 63.362.31-8
В 26
Вегеш, М. Смерть президента [Текст] : останні дні життя і смерть президента Карпат. України А. Волошина / М. Вегеш, В. Туряниця , І. Чаварга. – Ужгород : [б. и.], 1995. – 40 с.

К 63.362.31-8
З 62
Зимомря, М. Августин Волошин [Текст] / М. Зимомря , В. Гомоннай, М. Вегеш. – Ужгород : [б. и.], 1995. – 100 с.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна і Августин Волошин [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. "Карпатська Україна – пролог відродження української держави" (Ужгород, 11 – 12 берез. 1994 р.). – Ужгород : Гражда, 1995. – 352 с.

К 74.03
К 52
Кляп, М. І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939) [Текст] / Маріанна Іванівна Кляп ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 151 с. : портр., фото. – Бібліогр.: с. 134-148.

К 63.362.31-8
Ф 32
Федака, С. Августин Волошин [Текст] : коротка біографія / Сергій Федака. – Ужгород : "Гражда", 2005. – 72 с. – Бібліогр.: с. 65-71.
***
К 63.312.1
І 84
Басараб, М. М. Августин Волошин – видатний педагог краю [Текст] / Михайло Михайлович Басараб // Іршавщина в контексті державотворчих процесів Карпатської України : матеріали науково-практ. конф., присвяч. 70-річчю проголош. незалежності Карпат. України (м.Іршава, 25 лют. 2009 р.). – Ужгород : Інфомаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – С. 10-14.

К 0я2
К 17
Вегеш, М. Августин Волошин (1874-1945) [Текст] / Микола Вегеш // Календар "Просвіти" на 1994 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 70-73.

К 63.3
С 82
Вегеш, М. Августин Волошин і Карпатська Україна [Текст] / Микола Вегеш // Сторінки історії України ХХ століття. – Київ : Освіта, 1992. – С. 307-318

К 0я2
К 17
Вегеш, М. Останні дні Президента Карпатської України (До 50-річчя смерті о. Августина Волошина) [Текст] / Микола Вегеш // Календар "Просвіти" на 1995 рік. – Ужгород : МПП "Гражда", 1995. – С. 135-137.

К 63.3
І-29
Кляп, М. І. Участь Августина Волошина у бородьбі за збереження рідної мови і слов`янської самобутності: ( кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) [Текст] / М. І. Кляп, М. П. Кляп // Ідеї слов`янської єдності та суспільна думка на Закарпатті в ХІХ – ХХ ст. – Ужгород : Колір прінт, 1999. – С. 171 – 182.

К 63.312.1
П 50
Політична еліта на сторінках "Нової свободи" : до 70-річчя проголош. незалежності Карпат. України / упоряд. і авт. передм. В. Петрецький. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. – 77 c. (Багато статтей є про А. Волошина)
***
Бедь, В. Велич і трагедія Президента Карпатської України Августина Волошина [Текст] : до 65-річчя з дня мучениц. і героїч. смерті / Віктор Бедь // Срібна Земля. – 2010. – 10 лип. – С. 3. : фото.

Гаврош, О. Батько Волошин [Текст] : [Президент Карпат. України виховував 22 дітей] / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 11-17 берез. – С. 20.

Довганич, О. Із замовчування і забуття – до звання Героя України: Роздуми історика про життя і смерть президента Карпатської України Августина Волошина [Текст] / Омелян Довганич // Трибуна. – 2009. – 14 берез. – С. 12.

Селянський, Я. Пам`яті о. Августина Волошина [Текст] : [60 р. з дня смерті] / Ярема Селянський // Старий Замок. – 2005. – 22-28 лип. – С. 3.

Юришинець, Н. Августин Волошин – Президент Карпатської України [Текст] / Наталія Юришинець // Нарцис. долина. – 2010. – 19 берез. – С. 2. : портр.2011-12-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4218

Допоможіть знайти електронні варіанти книги М.Тимошика із редагування

Процишина Лілія Василівна
2011-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-12-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4217

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, у працях яких авторів досліджено туристично-рекреаційний комплекс України.
Дякую.

Оксана
2011-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Курортно-рекреаційні зони Закарпаття : Довідник' 2000/ Науково- практичне об'єднання "Реабілітація", МОЗ України м. Ужгород, Управління економіки, Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Закарпатської Облдержадміністрації; Уклад. Й.І. Лемко. -2-е вид., доп. -Ужгород, 2000.-243 с.

Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) : навч. посіб./ Ф.Ф.Мазур; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-96 c.

Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб./ П. О. Масляк. -К.: Знання, 2008.-344 c.

Нарстедт В. Рекреаційний сервіс в Європі. Професія або інтуїція? : перспективи оздоровчого туризму в умовах бальнеолікарень і курортів (гл. з кн., ч. 2)/ В. Нарстедт, М. Піводда ; пер. з нім.: Л. Киртич ; Л. Добра. -Ужгород: Ліра, 2001.-118 с.

Рекреація і туризм : кращі готельно-ресторанні комплекси Закарпаття/ М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]; передм., уклад. : П. П. Гаврилко ; С. Талапа. -Ужгород: Вид-во О. Гаркуші , 2011.-49 c.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб./ Н.В.Фоменко; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". -К.: Центр навчальної літератури, 2007.-312 c.

Новикова В. І. Типізація регіонів України за ступенем розвитку рекреаційної діяльності [Текст] / Новикова В. І. // Український географічний журнал. - 2007. - № 1. - С. 43 – 47.

Новикова В. І. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної діяльності [Текст] / Новикова В. І. // Український географічний журнал. - 2007. - № 2. - С. 55 – 59.

Уварова Г. Рекреаційно-туристичний потенціал України [Текст] / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2. - С. 29-36.

Коленда Н. В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем / Н. В. Коленда // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 102 - 109

Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні / Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 180- 186.

Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно- туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності / О. В. Дмитрук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 98- 103.

Мігущенко, Юліана Валеріївна. Локальні туристично- рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі [Текст] / Ю. В. Мігущенко // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 3. - С. 163 - 169.

Кратінов Р. О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу [Текст] / Р. О. Кратінов // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 36-42.

Цьохла, Світлана. Актуалізація підвищення якості послуг у розвитку курортно-рекреаційної сфери України [Текст] / С. Цьохла // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 1). - С. 59 - 72.

Казачковська Г. В. Удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування рекреаційно-туристичного господарства [Текст] / Г. В. Казачковська // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 68-71.

Корнєва Т. С. Моделювання процесу використання рекреаційних ресурсів [Текст] / Т. С. Корнєва // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 92-96.

Петенко І.В. Концептуальні положення підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу України [Текст] / І. В. Петенко, Л. С. Ляхова // Екологічний вісник. - 2011. - № 3. - С. 22-23.2011-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4216

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, у працях яких авторів досліджено механізм обмеження дефіциту бюджету та обсягу державного боргу у країнах ЄС.
Дякую

Олена
2011-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Карлін М.І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб./ М. І. Карлін. -Львів: Новий Світ - 2000, 2010.-480 c.

Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. -К.: Кондор, 2009.-384 c.

Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії/ Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України. -2008. -№ 3. - C. 14-18.

Алмаші Л. В. Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини/ Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. -2009. -№ 4. - C. 165-171. -Бібліогр. в кінці ст.

Теремцова Н.В. Актуальні питання поняття Бюджетного процесу в Україні : порівняльний аспект на прикладі Республіки Польща/ Н. В. Теремцова // Наше право. -2010. -№ 4 Ч. 2. - C. 158-160.

Лановий В. Державний борг, зовнішні фактори та макроекономічна політика/ В. Лановий // Фінансовий ринок України. -2011. -№11. - C. 3-4.

Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки/ Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. -2011. -№ 1. - С. 3-12.

Подвальникова О.А. Поглиблення боргової кризи країн Європейського Союзу в умовах відновлення після економічної рецесії/ О. А. Подвальникова // Економіка та держава. -2011. -№ 7. - C. 74-76.

Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету/ В. В. Зайчикова // Фінанси України. -2011. -№ 5. - С.56-67.

2011-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4214

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Методи менеджменту ( способи і прийоми впливу керуючої системи). Наперед дякую!!!!!

Андрій Ігорович
2011-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4213

Будь ласка, допоможіть мені знайти матеріал на такі теми:
Конституційний контроль в Японії.
Конституційний контроль у Франції.
Конституційний контроль у США.
ДЯКУЮ за допомогу!

Віка
2011-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13


< />    < />... 276 | 277 | 278 | 279 | 280| 281 | 282 | 283 | 284 | ... >>     >>>