Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4212

Інформаційне забезпечення фінансової звітності

Борисова Ольга Леонідівна
2011-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають потрібну Вам тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4210

Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка мені знайти інформацію на тему: організаційно-технічні засоби захисту інформації. Наперед дякую!!!

Сергій Антонович
2011-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-методологічний посіб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; за заг. ред. В. П. Горбулін. -К.: Євроатлантикінформ, 2006.-104 c.

Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : навч. посіб./ А.М. Гуз. -К.: КНТ, 2007.-260 c.

Краковський Ю.М. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособ. [для студ., обучающихся по спец. "Информационные системы и технологии" дневной и заочной форм обучения]/ Ю. М. Краковский. -М.; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2008.-288 c.

Протидія злочинам, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем і комп`ютерних мереж : наук.-практ. посіб./ Авт. та упоряд. С.І. Ніколаюк [та ін.]. -К.: КНТ, 2007.-196 c.

Бервено, Сергій. Взаємодія державних інституцій з питань технічного захисту інформації в умовах інтеграції України до міжнародного інформаційного простору [Текст] / С. Бервено // Право України. - 2006. - №11. - С. 108-112.

Бервено, Сергій. Організаційна структура Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України [Текст] / С. Бервено // Юридична Україна. - 2006. - №11. - С. 20-22.

Дронюк І. М. Метод захисту зображень антисканерними сітками [Текст] / І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 53 – 58.

Анісімов, Анатолій. Інформаційна безпека та організація технічного захисту інформації у контексті євроатлантичної інитеграції = Infmation Security ganization of Technical Protection of Infmation in the Context of Euro-Atlantic Integration [Текст] / А. Анісімов, В. Заславський, О. Фаль // Україна - НАТО. - 2007. - № 4. - С. 20-27.

Колодій, Інна Миколаївна. Інформаційна безпека: деякі прблеми визначення поняття [Текст] / І. М. Колодій // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 300-305.

Заяць В.М. Структура системи автоматизованого захисту комп"ютерної інформації від стороннього доступу / В. М. Заяць, М. М. Заяць // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 250-258.

Сербінов О. Застосування інституту комерційної таємниці для захисту інформації про абонента операторами мобільного зв'язку [Текст] / О. Сербінов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 193-195.

Шепєта, Олена Василівна. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні [Текст] / О. В. Шепєта // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 283-288.

Шепєта О. Органи державної влади та система технічного захисту інформації України [Текст] / О. Шепєта // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 56-58.

Коляда М.Г. Дидактичні принципи організації навчального процесу підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою [Текст] / М. Г. Коляда // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1.- С.49-54.

Шепєта О. Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв'язку та служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації [Текст] / О. Шепєта // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 34-36

Копитко С.Б. Оптимізація управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації за умов сталості множини типових інформаційних загроз / С. Б. Копитко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 188-195.

Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту комп’ютерної інформації як задача динамічного програмування [Текст] / С. Б. Копитко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 255-261.

2011-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4209

Добрий день.Допоможіть знайти, теорітичний матеріал на тему"Віртуальна довідка-сутність та технології" Дякую.

олена михайлівна
2011-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Авраменко Г. М. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві // Бібліотека в інформаційному суспільстві : пошуки гармонії, шляхи трансформації. – Вінниця, 2002. – С. 56-57.

Варюхина Л. Виртуальная справочно-информационная служба библиотек // Бібліотечний форум. – 2005. - № 2. - С.17-20.

Грищенко, Тамара. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования [Текст] / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум. - 2009. - № 3. - С. 25-27.

Жабко Е. Д. Виртуальные справочные службы: направления, развития в отечественных библиотеках // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конференции «Крым 2004» (Електрон. ресурс). – М., 2004.

Прокошева Т. Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечний форум України. – 2005. - № 2. – С. 38-44.

Пурник А. Справка ХХІ века: виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек // Библиотечное дело. – 2004. - № 5. – С. 10-11.

Самотина М. М. Інтернет и аудитория современной библиотеки// Библиография. – 2004. - № 4. – С. 67-72.

Сысуева О. Г. Виртуальный библиограф: среда обитания [Текст] / О. Г. Сысуева // Библиография. - 2010. - № 6. - С. 55-59.2011-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4208

Доброго вечора!Допоможіть найти матеріал на тему"Особливості ресторанної справи в сучасних умовах".Дякую.

Козак Ольга Олегівна
2011-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навч. посіб./ Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. -К.: Знання України, 2002.-358 c.

Архипов В. В. Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учеб. пособие/ В. В. Архипов, В. Г. Крюковская. -К.: Центр учеб. лит., 2009.-304 c. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. В. Архіпов, В. А. Русавська. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-342 c. :a-рис.

Архіпов В.В. Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб./ В.В.Архіпов, Т.В.Іванникова, А.В.Архіпова. -К.: "Фірма "ІНКОС": Центр навчальної літератури, 2007.-384 c.

Іванова О. В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник/ О. В. Іванова, Т. В. Капліна. -Суми: Унів. кн., 2010.-400 c.

Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч. посіб./ Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. -К.: Кондор, 2008.-464 c.

Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб./ Л. М. Мостова, О. В. Новікова. -К.: "Ліра-К", 2010.-388 c.

Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб./ Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-348 c.

Ридель Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания : научно-популярная литература/ Х. Ридель; Пер. с англ. М.В. Павлова. -2-е изд.. -Ростов- н/Д.: Феникс, 2004.-352 с.

Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособ. : [для студ. эконом. вузов и практич. работников ресторан. бизнеса]/ В. Г. Федцов; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников сервиса и предпринимательства ресторанного бизнеса. -М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008.-248 c.

Оспіщев В. Ціноутворення та його вплив на валовий дохід у підприємствах ресторанного господарства/ В. Оспіщев, Л. Самусєва // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 4. - C. 52-56.

Янчева Л. Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства/ Л. Янчева, І. Чернікова, І. Гладій // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 5. - C. 49-52.

Головач В. В. Шахрайство в ресторані та як з ним боротися/ В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. -2010. -№ 12. - C. 32-35.

Есаулова Т. Знижки в ресторанах: оформлення та облік/ Т. Есаулова // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 95. - C. 13-15.

2011-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4207

доброго дня! підскажіть де можна знайти інформацію на тему:"Методи управління фінансовими ризиками в умовах ринку". завчасно дякую!

Таня
2011-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна; Дніпропетр. ун-т економіки та права . -2-е вид. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-528 c.

Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб./ Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. -Херсон: Олді-плюс, 2003.-256 с.

Лук'янова В.В. Економічний ризик : навч. посіб./ В.В. Лук'янова; В.В.Лук`янова, Т.В.Головач. -К.: Академвидав, 2007.-464 c. :z-табл. -(Альма-матер).

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : Навч. посібник/ Н.І. Машина; Донецький економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-188 с.

Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ А. О. Старостіна, В. А. Кравченко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -К.: Кондор: Політехніка НТУУ "КПІ", 2009.-200 c.

Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб./ А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за. ред. А. В. Шегда. -К.: Знання, 2008.-272 c.

Роговий А.В. Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування [Текст] / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №5. - С. 34-44.

Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній [Текст] / О.В. Дорофеєва // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №6. - С. 109-114.

Гришова І.Ю. Економічна сутність фінансових ризиків у підприємстві [Текст] / І.Ю. Гришова // Економіка АПК. - 2005. - №7. - С. 83-86.

Гріценко Х. Управління фінансовими ризиками держави [Текст] / Х. Гріценко // Віче. - 2008. - № 7-8. - С. 22-24

Ігнатенко А.В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 136-144

Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків [Текст] / М. І. Диба // Фінанси України. - 2009. - № 5.- С.101-111

Лактионова А.А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования / А. А. Лактионова, О. А. Украинская // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 123-135

Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 143-149

Старостіна, Алла. Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду [Текст] / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 6. - С. 16-23

Клапків Л. М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками [Текст] / Л. М. Клапків // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 24-27

Назарлієв, Руслан. Основні похідні фінансові інструменти та їх застосування для запобігання ризикам [Текст] / Р. Назарлієв // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 126-131

Козьменко, О.В. Фінансові методи управління катастрофічними ризиками [Текст] / О.В. Козьменко, О.М. Пахненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 217-223

Назарлієв, Руслан. Особливості управління ризиками в діяльності кредитно-фінансових установ [Текст] / Руслан Назарлієв // Персонал. - 2011. - № 1. - С. 66-73

2011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4204

Доброго Вечора! Де я зможу знайти реферат на тему:Формування в молодших школярів уміння вчитися. дякую

ольга
2011-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Химинець В. В. Інновації в початковій школі/ В. В. Химинець, М. Ю. Кірик. -Тернопіль: Мандрівець, 2010.-312 c.

Україна.Мін-во освіти і науки. Організація навчально-виховного процесу у першому класі : Інструктивно-методичні рекомендації від 12.07.07/ Мін-во освіти і науки // Початкова школа. -2007. -№ 8. - C. 6-10.

Ночвінова О. Урок - це час зростання особистості учнів/ О. Ночвінова // Початкова школа. -2007. -№ 2. - C. 1.

Прокопенко В. Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів/ В. Прокопенко, Л. Князська // Початкова школа. -2007. -№ 5. - C. 43-46.

Сидоренко О. Виявлення відповідальності в учнів з низькою результативністю в учінні [Текст] / О. Сидоренко // Початкова школа. - 2007. - № 5. - С. 11-13.

Федусенко Ю. "Граючись - перемагаємо!"Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів: результати педагогічного експерименту [Текст] / Ю. Федусенко // Рідна школа. - 2007. - № 12. - С. 30-33.

Савченко О. Покликання початкової школи/ О. Савченко // Початкова школа. -2008. -№ 2. - C. 1-3.

Поуль В. С. Особливості взаємозв‘язку мовленнєвої діяльності та вольової поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] / В. С. Поуль // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 9. - С. 51-59.

Уліцька О. М. Психологічний супровід молодших школярів під час реалізації корекційно-відновлюваної та розвивальної діяльності шкільного практичного психолога [Текст] / О. М. Уліцька // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 12. - С. 32-33.

Мар'яненко Л. В. Особливості впливу саморегулювання пізнавальної активності на розвиток розумових здібностей школярів - підлітків [Текст] / Л. В. Мар'яненко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 12. - С. 38-47.

Крикливенко О. І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів : програма факультативу з математики, орієнтовані плани занять (1-3 класи) [Текст] / О. І. Крикливенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 3. - С. 32-40.

Авдєєва І. М. Фасилітація особистісного розвитку хронічно неуспішних молодших школярів [Текст] / І. М. Авдєєва // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 1-7.

Заика Е. В. Комплекс игр по выкладыванию фигур для развития мышления дошкольников и школьников [Текст] / Е. В. Заика // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 3. - С. 36-43.

Макаренко Н. Виховуємо успішну особистість : заняття для учнів 1-3 класів/ Н. Макаренко // Психолог. -2011. -№ 3. - C. 7.

Борщ О. Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну практику [Текст] / Ольга Борщ // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 39-40.

Коновець С. Впровадження креативних освітніх технологій у практику початкової школи [Текст] / Світлана Коновець // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 44-47.

Листопад Н. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика [Текст] / Наталія Листопад // Початкова школа. - 2011. - № 8. - С. 51-54.

Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах [Текст] / Валентина Трунова // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 21-23.

Загрева Л. Портфоліо учня початкових класів/ Л. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2011. -№ 10. - C. 8-9.

Калич Г. Активізація пізнавального інтересу молодших школярів/ Г. Калич // Початкова освіта. -2011. -№ 24. - C. 15-18.2011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4203

допоможіть будь-ласка знайти для реферата-
методи опрацювання інформації ринку.

Інна
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 277 | 278 | 279 | 280 | 281| 282 | 283 | 284 | 285 | ... >>     >>>