Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4194

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, яку літературу можна використати для написання реферату на тему:"Археологічні знахідки Тячівського району"

Стойка Марина Іванівна
2011-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути:
К 63.4
Б 20
Балагурі, Е. А. Археологічні пам’ятки Закарпаття : конспект лекцій / Едуард Альбертович Балагурі. – Ужгород, 1971. – 43 с.

К 63.4
П 25
Пеняк, П. С. Давнє гончарство Закарпаття : монографія / Павло Степанович Пеняк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича [та ін.]. – Ужгород, 2007. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 97-100.

К 63.4
П 25
Пеняк, С. І. Ранньослов`янське ы давньоруське населення Закарпаття VІ – ХІІІ ст. / Степан Іванович Пеняк. – К. : Наук. думка, 1980. – 180 с.

К 63.4
П 25
Пеняк, С. І. Історія Закарпаття з найдавніших часів до приходу угорців в карпатську угловину : навч. посіб з краєзнавства / С. І. Пеняк, П. С. Пеняк. – Ужгород, 1997. – 55 с.

К 63.4
П 64
Потушняк, М. Археологічні дослідження Федора Потушняка / Михайло Потушняк. – Ужгород : Карпати-Гражда , 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17.

К 63.4
П 64
Потушняк, Ф. М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті / Федір Михайлович Потушняк. – Ужгород, 1958. – 144 с. + 75 табл.

К 63.4
П 58
Попович, І. Закарпаття за доби раннього заліза / Іван Попович ; Ін-т археології Ягеллонського ун-ту), Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Krakow ; Lwow : Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellonskiego, 2006. – 180 с. : іл. – Вступ. сл. паралельно англ. мовою. – Бібліогр.: с. 111-118.

К 63.4
Т 48
Ткаченко, В. І. Пізній палеоліт Закарпаття : (пам’ятки оріньякської традиції) / Віктор Іванович Ткаченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – К : Шлях, 2003. – 200 с. – Бібліогр.: с. 57-62.
***
Кобаль, Й. Городище «Читання» і добування солі у Марамороші / Йосип Кобаль // Екзиль. – 1996. – № 1. – С. 16-18.

Пастернак, О. Монахи проти археологів : [про розкопки на території монастиря у с. Грушевому Тячів. р-ну] / Олеся Пастернак // Високий Замок. – 2007. – 13 черв. – С. 3.2011-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4193

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЗНАЙТИ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПОНЯТЬ ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
2011-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 142011-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4192

Доброго дня ! Підскажіть будь- ласка мені літературу , для написання курсової роботи на тему "Передумови розвитку Закарпатського регіону"..

Стан Д.І
2011-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Конкретизуйте, будь ласка, своє питання.
Які саме питання Ви хочете розкрити в своїй курсовій роботі?2011-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4191

Добрий день!Підскажіть мені будь-ласка, яку літературу можна використати,для написання реферату на тему:"Кримінальна відповідальність за злочини вчинені в стані сп'яніння".Дякую.

Бодак Неля Вікторівна
2011-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Україна. Закони. Закони України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" : за станом на 24 листоп. 2008 р./ Верховна Рада України. -Офіц. вид.. -К.: Парлам. вид-во, 2008.-40 c. -(Закони України).

Бантишев О.Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник/ О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. -Вид. 2-е, допов. та перероб. -К.: Видавець Паливода А.В., 2009.-300 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник/ Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред.: В. В. Сташис ; В. Я. Тацій; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -4-е вид., переробл. і допов. -Х.: Право, 2010.-456 c.

Кримінальне право України: Особлива частина : підручник/ Г. М. Анісімов, Ю. В. Баулін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташис ; В. Я. Тацій ; уклад. предмет. покажч.: В. І. Борисов ; : Ю. В. Гродецький, В. А. Козак; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -24е вид., переробл. і допов. - Х.: Право, 2010.-608 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т., Т. 1/ П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк [та ін.] ; за заг. ред.: П. П. Андрушко ; В. Г. Гончаренко ; Є. В. Фесенко. -3-є вид., переробл. та допов.. -К.: Правова єдність, 2009.-968 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т., Т. 2/ П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк [та ін.] ; за заг. ред.: П. П. Андрушко ; В. Г. Гончаренко ; Є. В. Фесенко. -3-є вид., переробл. та допов.. -К.: Правова єдність, 2009.-624 c.

Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій/ А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. -2-е вид., випр. та доп. -К.: Видавець Паливода А.В., 2006.-636 c.

Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : Навч. посіб./ А.Ю.Строган. -К.: Атіка, 2007.-424 c.

Баулін Ю. Кримінальна відповідальність : сутність. зміст та правова форма. [Текст] / Ю. Баулін // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-3. - С. 626-632.

Рецедивна злочинність на грунті алкоголізму та наркомонії : Шляхи зменшення її рівня : (Г.Войтюк, Г.Зільберблат, А.Харченков, І.Черняховський, Л.Чеченюк). // Вісник прокуратури. -2003. -№6. - C. 93-97.

Пазенко Д. Кримінологічна характеристика наркоманії й алкоголізму в контексті визначення понять та відмінностей : общественно-политическая литература/ Д. Пазенко // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№5. - C. 138-141.

Вереша Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності [Текст] / Р. Вереша // Право України. - 2006. - №12. - С. 97-103.

Котляр, Ганна Олексіївна. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Котляр // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №4. - С. 143-148.

Строган А. Склад злочину та його значення як підстави кримінальної відповідальності [Текст] / А. Строган // Юридична Україна. - 2007. - № 7. - С. 100-104.

Фріс П. Інститут обмеження сфери дії законодавства про кримінальну відповідальність [Текст] / П. Фріс // Право України. - 2007 . - № 11 .- С. 141 – 143.

Шаповалов В. Судова та соціальна фармація в концепції національної безпеки: щодо вивчення злочинів, скоєних під впливом психоактивних речовин/ В. Шаповалов // Право України. -2008. -№ 12. - С.133-138.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4190

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка де можна знайти тему "Бюджетний дефіцит і методи збалансування доходів та видатків державного бюджету". Буду дуже Вам вдячна.

Радченко Ірина Васмлівна
2011-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Алєксєєв І.В. Бюджетна система : навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К.: Хай-Тек Прес, 2007.-376 c.

Благун І.Г. Бюджетний менеджмент : навч. посіб./ І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-224 c.

Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 26 квіт. 2011 р. : (офіц. текст)/ відп. за вип. А. В. Паливода. -К.: Видавець Паливода А.В ., 2011.-144 c.

Бюджетний менеджмент : Підручник/ В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-868 c.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. -2-е вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2008.-672 c.

Старостенко Г.Г. Бюджетна система : Навч. посіб./ Г. Г.Старостенко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2006.-224 c.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4189

Доброго дня! будь ласка допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:Енергетика України і основні проблеми розвитку

Лендел Аліна Юріївна
2011-11-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посіб./ Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-188 c.

Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : Монография/ А.Ф. Кичигин, В.И. Погорелый. -К.: Кондор, 2004.-208 с.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т./ , М.М. Кулик, Б.С. Стогній; за ред. В.А. Жовтянський. -К.:Академперіодика.-2006
Т. 1 : Загальні засади енергозбереження. -2006.-510 c.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т./ , М.М. Кулик, Б.С. Стогній; за ред. В.А. Жовтянський. -К.:Академперіодика.-2006
Т. 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження. -2006.-600 c.

Барбашев С. Ядерна енергетика України : порблеми розвитку [Текст] / С. Барбашев // Національна безпека і оборона. - 2005. - №6. - С. 31-36.

Ядерна енергетика України : порблеми безпеки і розвитку [Текст] : ( Аналітична доповідь Центру Разумкова ) // Національна безпека і оборона. - 2005. - №6. - С. 3-28.

Саква, Юрій. Функціонування оптового ринку електиричної енергії України та шляхи його подальшого розвитку [Текст] / Ю. Саква // Євроатлантикінформ. - 2005. - №2. - С. 34-38.

Корсунський, Сергій. Енергетична політика України : Європейський вибір [Текст] / С. Корсунський // Політика і час. - 2006. - №11. - С. 11-13.

Співпраця ЄС та України в енергетиці [Текст] // Євробюлетень. - 2006. - №10. - С. 19.

Булич, Ярослав. Енергетика України [Текст] / Я. Булич // Ї. - 2006. - №41. - С. 50-60.

Єрмілов С. Енергетика України: макроекономічний і екологічний контекст [Текст] / С. Єрмілов // Ї. - 2006. - №41 . - С. 62-70.

Ковтун Г. Перспективи водневої енергетики / Г. Ковтун , Є. Полункін // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 4.- С.12-18.

Халатов А.А. Нові обрії атомної енергетики [Текст] / А.А. Халатов // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 8.- С.36-39

Шевцов, Анатолій. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку [Текст] / А. Шевцов, А. І. Дорошкевич // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 1. - С. 153-160.

Воднева енергетика: перспективи України [Текст] // Діловий вісник. - 2009. - № 7. - С. 18-19.

Перга Т. Альтернативна енергетика як фактор підвищення конкурентноспроможності України на світовій арені [Текст] / Т. Перга // Зовнішні справи. - 2009. - № 12. - С. 38-41.

Юсеф Н. Стан і перспективи співробітництва України з Близьким Сходом у галузі енергетики / Н. Юсеф // Персонал. - 2010. - N 2. - С. 26-36.

Лазарук, Мирослав. Енергетика нової хвилі [Текст] / М. Лазарук // Пам'ять століть. - 2010. - № 3. - С. 210-212.

Власюк, Олександр Степанович. Енергоощадність у світі: досвід для України [Текст] / О. С. Власюк, Д. К. Прейгер // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 3. - С. 89-98.

Олійник Я. І. Прогноз кон'юнктури ринку електроенергії Західного регіону [Текст] / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 200-207.

Андріанова І.І. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики / І. І. Андріанова, В. А. Арсірій // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 33-44.

Задорожний М. Перспективи сучасної відновлювальної енергетики [Текст] / Микола Задорожний // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 25, 36.

Кишко-Єрлі О. Право користування відновлюваними джерелами енергії [Текст] / О. Кишко-Єрлі // Право України. - 2011. - № 2. - С. 156-160.

Лобунець, Людмила Григорівна. Деякі результати кількісної оцінки досліджень в галузі енергетики України [Текст] / Л. Г. Лобунець // Проблеми науки. - 2011. - № 3. - С. 17-19.

Мачулін, Володимир Федорович. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України [Текст] / В. Мачулін, В. Литовченко, М. Стріха // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 5. - С. 30-39.

Грома, Володимир. Енергетика України [Текст] / В. Грома, Д. Галкін, В. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 38-39. - С. 9-30.

2011-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4188

Доброго дня! Допоможіть у написанні контрольної на тему "Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперівУкраїни. Необідна періодика, закони. Щиро дякую!

Гавриленко Тетяна Іванівна
2011-11-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

Біржова діяльніть : навч. посіб./ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод [та ін.]. -К.: ЦУЛ, 2003.-264 с.

Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб./ Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-360 c.

Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. -Вид. 2-е, випр. та доп. -К.: Алерта, 2008.-188 c.

Раровська В.В. Біржова діяльність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов; М-во освіти і науки України, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-144 c.

Солодкий М.О. Біржовий ринок : навч. посібник/ М.О. Солодкий. -2-е вид., випр. -К.: Джерела М, 2002.-336 с.

Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-192 c.

Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку [Текст] / Б.Л. Беренштейн, О.П. Комарніцька // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 112-116.

Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні [Текст] / А.В. Пошкурлат // Вісник. - 2004. - Вип.№1. - С. 20-23.

Шебаніна О.В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання [Текст] / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. - 2007. - № 3.- С.104-109

Хоружий, Сергій. Аналіз теоретичних основ торгівлі цінними паперами на біржовому ринку [Текст] / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 7 - 17.

Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні [Текст] / К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 182-190

Хорунжий, Сергій. Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами [Текст] / С. Хорунжий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 3-4. - С. 19 - 30.

Сушко, Руслан. Біржовий ринок цінних паперів у 2010 році: зростання на фоні концентрації торгів [Текст] / Р. Сушко // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - 31 січ. (№ 5). - С. 5.

Конопля Ю. О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни [Текст] / Ю. О. Конопля // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 31-35.

Андрєєва, Г.І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації [Текст] / Г.І. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 183-187

Мелкіл, Бертон. Інвестиційні теорії для біржових операцій з цінними паперами [Текст] / Б. Мелкіл // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 17-18.

Вінтерс Д. Правила інвестування на біржовому ринку [Текст] / Д. Вінтерс // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 48-50.

Сущенко, Олександр. Характерні особливості та тенденції розвитку фондових бірж в сучасних умовах [Текст] / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 9-10. - С. 69-80.
< />    < />... 279 | 280 | 281 | 282 | 283| 284 | 285 | 286 | 287 | ... >>     >>>