Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4163

джерела інформації для дослідження ринку банківських послуг

линник олена олександрівна
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліографДоброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:

65.9(4УКР)М 52
Мережко, Ніна Василівна. Сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н.В. Мережко. - К. : [б. и.], 2002. - 298 с.

65.26 Ш44
Шелудько, Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шелудько. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 535 с : табл., іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Предм. покаж.: с.525-534 . - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)42С 60
Солодкий, Микола Олександрович. Біржовий ринок [Текст] : навч. посібник / М.О. Солодкий. - 2-е вид., випр. - К. : Джерела М, 2002. - 336 с.

65.9(4УКР)26 М 71
Міщенко, Володимир Іванович. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг [Текст] : практич. посібник / В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2003. - 278 с. - (Вища освіта ХХІ століття

65.9(4УКР)26 К68
Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О.М. Царенко та ін.; За ред. І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-333.

65.9(4УКР)29 Ш66
Шканова, Олена Миколаївна. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299.
Свободны: ВЧЗ (2)

65.9(4УКР)26 Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П. М. Леоненко, В. Л. Осецький, П. І. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.
Свободны: ВЧЗ (1)

65.26 Б90
Буднік, Марина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

65.26 Е96
Еш, Світлана Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 528 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 520-522. - Предм. покажч.: с. 523-526.

65.26 Н 34
Науменкова, Світлана Валентинівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 536 с. : іл, табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

Савелко, Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України [Текст] / Т. Савелко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 27-32
Аннотация: Розглядаються теоретичні засади ринку банківських послуг, концептуальні підходи до становлення та механізму функціонування ринку банківських послуг в Україні.

Савелко, Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України [Текст] / Т. Савелко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 27-32
Аннотация: Розглядаються теоретичні засади ринку банківських послуг, концептуальні підходи до становлення та механізму функціонування ринку банківських послуг в Україні.

Люткевич, О. М. Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України [Текст] / О.М. Люткевич // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 106-114. - Бібліогр.: 9 назв.
Аннотация: Аналізується вплив іноземного капіталу на функціонування ринку банківських послуг в Україні. Для оцінки впливу пропонується комплекс характеристик і показників.

Коваленко, В. В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України [Текст] / В. В. Коваленко // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 87-99. - Библиогр.: с. 99 (15 назв)
Аннотация: На основі оцінки рівня конкуренції на ринку банкіських послуг України протягом 2002-2009 років із допомогою формально-логічного й математичних методів аналізу висвітлено головні проблеми забезпечення конкурентоспроможності банківської системи в умовах глобалізації світової економіки, визначено основні характеристики конкуренції в банківській сфері.

Козьменко, О.В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг [Текст] / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 284-292 : форм.; рис. - Бібліогр.: 10 назв
Аннотация: У статті проведено багатомірний кореляційний і статистичний аналізи системи страхового й банківського ринків на основі структурних рівнянь. Показники соціальної сфери розглянуто як результат взаємодії страхового й банківського ринків. Досліджено причинно-наслідкові взаємозв'язки між основними показниками функціонування складових цієї системи шляхом реалізації багатомірної регресії та факторного аналізу.

Ісаєв, Р. Методика розробки нових банківських продуктів [Текст] / Р. Ісаєв // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 1. - С. 8-11.

Чортопруд, С. Ринок банківських послуг для приватних інвесторів у Російській Федерації [Текст] / С. Чортопруд // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 6. - С. 30-33.
2011-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4162

Добрий день,я розшукую Щербей Оксану.Вона колись працювала у вашій бібліотеці,в краєзнавчому відділі.Дуже дякую,якщо зможете допомогти.Ваша колега,бібліотекар масової бібліотеки м.Калуша.

Лантвіт Тетяна Василівна
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
На жаль, на даний момент ми не володіємо жодною контактною інформацією про Оксану Щербей.2011-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4161

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по темі"Досвід впровадження маркетингу в зарубіжних бібліотеках"

Олейніченко Наталя
2011-11-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо Вам скористатись наступними джерелами інформації:

Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках = Маркетинг и фандрейзинг в библиотеках : бібліогр. покажчик : [для дослідників проблеми маркетингу і фандрейзингу в б-ках, а також бібліотекарям-практикам і для використання в навчальному процесі вузів] / О. В. Башун ; Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Т. Шевченка ; Донецька ОУНБ ім. Н.К. Крупської. – Донецьк, 2000. – 60 с.
Моісеєва, Н. К. Інформаційний маркетинг : навч. посібник / Н. К. Моїсеєва, Г. Д. Костіна, М. В. Конишева ; Моск. держ. ін-т електрон. техніки. – М. : МІЕТ, 2000. – 163 с.
Песоцька, Є. В. Маркетинг послуг / Є. В. Песоцька. – СПб. : Питер, 2000. – 160 с.
Суслова, І. М. Стратегічне управління бібліотекою / І. М. Суслова. – М. : МЦБС, 2008. – 256 с.
Бурковська, О. Ю. Бібліотечний маркетинг як нова концепція діяльності бібліотек / О. Ю. Бучковська // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку. – К., 1997. Вип. 2. – С.193–198.
Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8-15. –Бібліогр. наприкінці ст.
Мешалкина, Ю. В. Организация и развитие библиотечной маркетинговой службы [Текст] / Ю. В. Мешалкина // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 30-36. – Библиогр.: с. 36
Васильев, И. Выставочная работа – важная составляющая маркетинговой деятельности библиотеки [Текст] / И. Васильев // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 12-15. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матвєєв, М. Ю. Маркетингова концепція та імідж бібліотек : "тіньові" сторони комерціалізації / М. Ю. Матвєєв // Бібліотечна справа. – 2007. – № 4. – С. 35-36.
Хілка Орава. Маркетинг –це спосіб мислення // Бібліотечна планета. – 2004. – № 4. – С. 25-26 ; Бібліотечний форум України. – 2004. – № 4. – С. 43-45.
Штукарева, С. В. Маркетинг і фандрейзинг в системі управління бібліотекою / С. В. Штукарева // Наук. і техн. б-ки. – 2003. – № 4. – С. 67-78.
посилання 1
посилання 2
посилання 32011-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4160

ОПИС ДИВЧИНИ

2011-11-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Уважно прочитайте правила користування віртуальною довідкою. Конкретизуйте свій запит.2011-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4159

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал за темою "Кредитно-модульна технологія у вищих навчальних закладах". Дякую.

Віка
2011-11-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4158

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал за темою "Історичні аспекти виникнення і розвитку судово-бухгалтерської експертизи в Україні". Дякую.

Оксана
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам скористатись наступними джерелами інформації:

Укpаїна. Закони. Закон України "Про судову експертизу" : офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 25 лют. 1994 р. : із змінами та доп. станом на 1 січ. 2004 р./ М-во юстиції України; відп. за вип. О. Г. Пушенко. -К.: Ін Юре, 2004.-12 c.

Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб./ І. А. Волкова; М-во освіти і науки України, Волин. ін-т екон. та менедж. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-84 c.

Лазуренко В.І. Судова бухгалтерія : навч. посіб./ В. І. Лазуренко, Н. І. Новікова ; [під заг. ред.] В. І. Лазуренко; М-во внутр. справ України, Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. -2-е вид.ї. -Донецьк: Каштан, 2009.-384 c.

Мумінова- Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Г.Г. Мумінова- Савіна; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-268 c.

Судебно - бухгалтерская экспертиза : Учеб. пособ./ В.Д. Поникаров и др.. -Х.: Арсис, 2002.-240 c.

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Є. Швець. -К.: Каравела, 2008.-240 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4157

Доброго дня! Будь-ласка допоможіть знайти матеріал на тему реферату: конституційний контроль

Віка
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. М. Бисага , Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов [та ін.]; УжНУ, Ін-т держави і права країн Європи, Юридичний ф-т [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2007.-372 c.

Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб./ В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб./ О. В. Совгиря; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2010.-536 c.

Фрицький О.Ф.Конституційне право України : підручник/ О.Ф. Фрицький. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-512 c.

Водоп"янов В. Місце вітчизняної конституційної юстиції в системі судової влади : (Інститут конституційного контролю). [Текст] / В. Водоп"янов // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №9. - С. 38-39.

Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного контролю: загальний характер та порівняльний аналіз [Текст] / О. Намясенко // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С. 10-15.

Рабінович, Сергій. Відповідність національного законодавства конституції та міжнародним договорам України : деякі колізійні аспекти контролю [Текст] / С. Рабінович // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 18-27.

Сабадош, Володимир Іванович. Особливості й відмінності наукового дослідження конституційного контролю та нагляду [Текст] / В. І. Сабадош // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 105-113.

Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток [Текст] / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6. - С. 12-25.

Сабадош, Володимир Івнович. Юридична природа органів конституційного контролю в Німеччині [Текст] / В. І. Сабадош // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 199-204.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10


< />    < />... 283 | 284 | 285 | 286 | 287| 288 | 289 | 290 | 291 | ... >>     >>>