Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4102

Добрий день! Скажіть ,бдь ласка,кли була створена ваша довідка?Як правильно зробити на неї бібліографічний опис?Дякую!

Людмила
2011-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Довідкова служба "Віртуальна довідка" розпочала свою роботу з вересня 2005 року. Якщо Вас цікавить питання щодо бібліографічного опису різних видів документів, радимо Вам звернутися в інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки, де Ви отримаєте кваліфіковану консультацію.2011-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4101

Доброго дня! Допоможіть знайти книги в електронному варіанті:
1. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.
2. Преса боротьби й ідеї /західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст./Збірник текстів /Уклав С. Кость. - Львів, 1994.
Дякую!

П.О.
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді потрібні Вам видання не знайдено.2011-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4100

масаж при гіпертонії.Поняяття про масаж ійого дії

2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4099

Доброго дня!!! Підскажіть будь-ласка літературні джерела по темі: "Формування дохідної частини місцевого бюджету в контексті бюджетної та податкової реформ"

Таня
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси"/ К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. -Херсон: Олді-плюс, 2009.-352 c.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія]/ І. О. Луніна, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. І. О. Луніна; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. -К., 2010.-320 c.

Рева Т.М. Місцеві фінанси : навч. посіб./ Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-208 c.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб./ О. О. Сунцова. -2-е вид., переробл. та допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-488 c.

Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] / О.В. Гушта // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 10-15.

Вовна, Наталія. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Вовна // Регіональна економіка. - 2005. - №3. - С. 143-156.

Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи [Текст] : общественно-политическая литература / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 12-20.

Заяць В.М. Роль платежів за землю у формуванні місцевих бюджетів [Текст] : общественно-политическая литература / В.М. Заяць // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 32-39.

Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : общественно-политическая литература / Т.В. Міхєєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 39-44.

Слухай С. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] / С. В. Слухай , О. В. Гончаренко // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 63 - 72

Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / О. Ф. Кобилецька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 222- 225

Субботович Ю. Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / Ю. Л. Субботович // Економіка АПК. - 2009. - № 4.- С.78-82

Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної стистеми України [Текст] / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2010. - № 9.- С.3-12

2011-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4098

Добрий день, потрібна література для контрольної роботи на тему Політизaція укрaїнського нaціонaльного руху
у кінці ХІХ – нa почaтку ХХ ст. Дякую, за допомогу

Олеся
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступними джерелами, які є у фондах нашої бібліотеки:

Бойко О.Д. Історія України : посібник/ О.Д. Бойко. -2-е вид., доп.. -К.: Академвидав, 2003.-656 с. -(Альма-матер). -Бібліогр.: с. 654- 655.

Бороденко О.А. Історія України : тестові завдання/ О. А. Бороденко. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008.-128 c.

Гісем О. В. Історія України : довідник/ О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. -Х.: Ранок, 2009.-480 c.

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : курс лекцій: навч. посіб./ П.С.Гончарук; М-во освіти і науки України. Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-528 c.

Історія України та її державності : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл.]/ Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома [та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Дещинський; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Вид. 5-е, переробл. і допов.. -Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009.-476 c.

Токар П.В. Національний рух на Закарпатті: 1988-1993 рр. : соціолого-політологічний аналіз : монографія/ П. В. Токар ; упоряд. О. В. Хмельницька; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України, Асоц. соціологів Закарпаття. -Ужгород: Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2002.-148 c.

Турченко Ф.Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях/ Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. -К.: Магістр-S, 1996.-160 c.

Куртяк В. Этнический фактор в деятельности украинских самостийницких партий во времена национальной революции и смуты 1917-1920 годов/ В. Куртяк // Персонал. -2004. -№5. - C. 16-21.

Сивий Р. Виклики сьогодення і український націоналізм : общественно-политическая литература/ Р. Сивий // Воля і Батьківщина. -2005. -№1-2. - C. 29-34.

Мандзяк, Віктор. Український національний рух в Галичині XIX - початку XIX століть в інтерпретації сучасних українських істориків [Текст] / В. Мандзяк // Мандрівець. - 2006. - №6. - С. 33-40.

Магурчак , Андрій. Громадсько-політична діяльність Миколи Порша [Текст] / А. Магурчак // Пам'ять століть. - 2007. - № 4-5. - С. 175-179.

Коляда І. М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр. Спроба історичної реконструкції / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2009. - № 5/6. - С. 29-33.

Наумов С. "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду першої світової війни/ С. Наумов // Історичний журнал. -2009. -№ 3. - C. 21-34. -Бібліогр. наприкінці ст.

Вінцковський Т.С. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / Т.С. Вінцковський, О.Є. Музичко // Український історичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 94-107.

Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: ,, Український національний рух у роки Першої світової війни " : ( Історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2010. - N 5/6. - С. 52-61.2011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4097

Факльтатив " Ділова українська мова" О. П. Оперчук

Руденко Т. С.
2011-10-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Оперчук О. Програма факультативного курсу «Українське ділове мовлення» для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 клас / О. Оперчук // Дивослово. – 2003. - № 8. – С.19-212011-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4096

Які існують інтернет джерела на тему - Правове регулювання іпотеки в Росії. Дякую

Юлія
2011-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10


< />    < />... 25 | 26 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 | 32 | 33 | ... >>     >>>