Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1954

Де знайти соціально - економічні проблеми закарпаття 1920 - 1930. Дякую

грицик марія олександрівна
2010-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі переглянути такі матеріали:

К 63.312
Б 76
Божук, Г. Крайова комуністична організація Закарпаття в боротьбі за союз робітників і селян проти соціально-економічного гноблення, за возз`єднання з радянською Україною в 20-хрр. ХХ ст. [Текст] : конспект лекцій / Г. Божук. – Ужгород, 1972. – 27 с.

К 63.312
Б 76
Божук, Г. Становище селянства Закарпаття в 20-х роках ХХ ст. [Текст] : конспект лекцій / Г. Божук. – Ужгород, 1971. – 35 с.

К 63.3
Д 70
Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи [Текст] : доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 70-річчю д-ра іст. наук, проф, засл. працівника освіти України Гранчака І. М. ; 7 жовт. 1997 р. – Ужгород : Патент, 1998. – 436 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку [Текст] : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ійрічниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовтня 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с.

***
К 79.1
Н 34
Федака, П. М. Національно-культурне відродження закарпатських українців у 20-30-і роки ХХ ст. [Текст] / П. М. Федака // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. Вип. IV. – Ужгород : Патент, 2000. – С. 8-20.2010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1952

Допоможіть знайти Підручник"Теоретичні основи товарознавства"

Литовка Юлія Геннадіївна
2010-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Скористайтесь наступними джерелами:

30.609
В58
Власова А.В.
Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб./ А.В.Власова; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-208 c. + Додаток. -Бібліогр.: с. 205-206.

30.609
Т33
Теоретичні основи товарознавства : Опорний конспект лекцій/ Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2002.-84 с.

посилання 1
посилання 22010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1951

ДОБРИЙ ДЕНЬ! ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА ЗНАЙТИ ЛІТЕРАТУРУ НА ТЕМУ:"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ"

КЕРЦОЯ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
2010-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

Немченко, О.
Информационный терроризм в Украине [Текст] / О. Немченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 5. - С. 72-74

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

323.28
І-74
Інформаційна протидія тероризму [Текст] : договоры / Міжнар. академія інформатизації. - Луганськ : "КОПІЦЕНТР", 2002. - 75 с.
66.4(0)
С31
Сенченко, Микола Іванович.
Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу [Текст] : научно-популярная литература / М.І.Сенченко. - К. : Видавництво Аратта, 2007. - 80 с.

66.4(4УКР)
А43
Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; відп. за вип. О. П. Власенко. - К. : Національна академія СБ України, 2005. - 268 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 13).

66.4(0)
А72
Антипенко, Володимир Федорович.
Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції [Текст] / В. Ф. Антипенко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т міжнар. відносин. - К. : [б. и.], 2008 (Друкарня МВС України) . - 406 с. - ISBN 966-7605-01-9 (в опр.) : 20 грн2010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1950

Допоможіть знайти матеріал до курсової"Управління комерційним ризиком"

Мельничук І.Ю.
2010-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1949

На якому сайті можна скачати електронні книги:
1. Енциклопедія для жінок
2. привітання та побажання

Ангеліна
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1948

Добридень!
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті"

Тишкова Катерина Олександрівна
2010-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1947

Добрий день!
Де я можу знайти таку інформацію:
"Використання жанрів мультимедійних засобів на уроках."

Люда
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 287 | 288 | 289 | 290 | 291| 292 | 293 | 294 | 295 | ... >>     >>>