Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4127

Доброго дня.мені потрібно інформацію про девіантну поведінку викладачів

Лаврів С.І.
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4126

Стратегія розвитку національного туризму в Україні

Мафид М
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Укpаїна.Закони. Закон України про туризм : За станом на 10 травня 2005 року/ Верховна Рада України. -К.: Парламентське вид-во, 2005.-36 c. -(Закони України).

Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навч. посіб./ Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. -К.: Знання України, 2002.-358 c.

Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. -К.: Альтерпрес, 2004.-288 c.

Дурович А.П. Реклама в туризме : учеб. пособ./ А. П. Дурович. -4-е изд., стер.. -Минск: Новое знание, 2008.-256 c.

Дядечко, Лідія Павлівна. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л.П.Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб./ М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-272 c.

Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко [та ін.] ; за заг. ред. : Г. Б. Мунін ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада із вивч. продукт. сил України [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 394 с.

Заставецька, Ольга. Розвиток туризму в депресивному регіоні [Текст] / О. Заставецька, Н. Сватко, І. Кавецький // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2009. - № 32. - С. 11 - 12.

Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 36-43.

Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання / С. О. Гуткевич, Л. А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 63-70.

Гринькевич О. С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону [Текст] / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 40-46.

Самонова Т.Б. Дослідження кон'юктури ринку туристичних послуг в Україні : основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 99-104.

Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 131-137.

Дутчак, Світлана. Туристика як наукова система [Текст] / С. Дутчак // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 20. - С. 7 - 9.

Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг [Текст] / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 93 - 99.

Коваль П. Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 78 – 83.

Милостних, Ольга. Програма розвитку туризму без належного фінансування - пустий дзвін [Текст] / О. Милостних, О. Орішко // Фінансовий контроль. - 2010. - № 5. - С. 12 - 15.

Мельник О.М. Асортиментна стратегія ефективності туристичних організацій / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 140-144.

Ярмолка В.М. Особливості стратегічного маркетингового планування в посередницьких організаціях туристичної індустрії / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 191-196.

Бабіна Н. І. Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті [Текст] / Н. І. Бабіна // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 4 - 6.

Пендерецький О. В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку / О. В. Пендерецький // Український географічний журнал. - 2010. - N 3. - С. 48 – 51.

Забуранна Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 58-63.

Сіренко К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 70-74.

Гур’єва, Ірина. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи [Текст] / І. Гур’єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль. - 2011. - № 1. - С. 17-22.

Новікова Н.О. Світовий ринок туристичних послуг: особливості та перспективи [Текст] / Н. О. Новікова // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 113-116.

Шиманська В. Розвиток регіонального туристичного комплексу як засіб підвищення конкурентоспроможності держави [Текст] / В. Шиманська // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 123-124.

Комисарова Т. С. Представления о геопространстве в туристике [Текст] / Т. С. Комисарова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 21-23. - С. 3-4.

Пестушко, Валерій. Туризм - шлях у майбутнє [Текст] / В. Пестушко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 24. - С. 6-7.

Андрєєва, Наталя. Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій [Текст] / Н. Андрєєва, С. Нездоймінов, І. Дишловий // Економіст. - 2011. - № 7. – С. 25-28.

Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України [Текст] / Є. В. пархоменко // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С. 135-137

Заячковська, Галина. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку [Текст] / Г. Заячковська // Журнал європейської економіки. - 2011. - Т. 10 (№ 2). - С. 171-177.

Бондаренко, М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України [Текст] / М.П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 66-73.
2011-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4125

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал "Використання ІКТ на уроках фізики, математики"

Бойко Н.М.
2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
2011-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4123

напишіть будь-ласка посилання на тему:розвиток римської поезії під впливом давньогрецької

2011-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-10-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4122

Доброго дня.мені потрібно інформація про особливості релігійної ситуації в регіоні,його вплив та вивчення.

Бобонич Віра Василівна
2011-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 86.3
М 34
Матола, Р. Исторія церкви / Рудолф Матола. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2005. – 520 с. : іл.

К 86.3
М 57
Мигович, І. Релігія і церкви в нашому краї / Іван Мигович ; відп. за вип. О. Панов ; Ужгород. держ. ун-т, Закарпат. т-во "Знання", Закарпат. гуманістич. асоц. релігієзнавців. – Ужгород : Патент, 1993. – 109 с. : фото. – ("Заочний семінар").

К 86
С 40
Сирохман, М. В. Нові церкви Мукачівської греко-католицької єпархії : 20 років церк. буд-ва 1990-2010 / Михайло Васильович Сирохман ; Мукач. греко-католиц. єпархія. – Львів : Мс, 2010. – 320 с. : кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 299-315. – ISBN 978-966-8461-50-7 (в опр.).

***

К 0
М 58
Релігійні організації. Партії. ЗМІ. Музеї : [про Міжгір. р-н] // Міжгірщина – край краси і туризму / авт. та упоряд. Н. П. Биба. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 15. : фото.

К 84
Н 91
Ньорба, Ф. Роль церкви в національному русі / Федір Ньорба // Ньорба, Ф. Крила волі : поезії. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – С. 140.

***

Благословення митрополіта : [візит на Закарпаття Предстоятеля Укр. Православ. Церкви митрополіта Володимира] // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 23-29 верес. – С. 3.

Гаврош, О. Д. Із Тячева до Бичкова – за десять годин : наш кор. взяв участь у молодіж. прощі : [паломництво на Закарпатті] / Олександр Дюлович Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 26 серп. - 1 верес. – С. 12. : фото. кольор.

Лазорик, В. У Мукачівській єпархії презентували унікальні видання : [кн. "Архимандрит Василий (Пронин). История православной церкви на Закарпатье", кн. Ю. Данильця "Православна церква на Закарпатті у першій половині XX ст.", а також кн. "Зібрання трудів архімандрита Василія (Проніна)] / Віктор Лазорик // Срібна Земля. – 2010. – 30 квіт. – С. 3.

Мілан (владика). Владика Мілан: "Наша єпархія належить до найбільших в Україні" : [розмову з відомим реліг. діячем Закарпаття / вів О. Гаврош] / Мілан (владика) // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 10-16 берез. – С. 12.

Панов, А. Закарпаття – єврорегіон чи глуха провінція? : приєдн. закарпат. греко-католиків до Укр. греко-катол. церкви : відновл. іст. традицій чи черг. шлях провінціалізації Закарпаття? / Ален Панов // Закарпатська правда. – 2011. – 21-27 трав. – С. 13.

Поліха, П. Поєднані церквою : закоханих з різних християн. конфесій повінчають... але часто за певних умов : [про особливості міжконфес. шлюбів] / Петро Поліха // Новини Закарпаття. – 2011. – 30 квіт. – С. 7.

Сидор, Д. Інтерв’ю Андрія Ганжі з настоятелем Хрестовоздвиженського собору міста Ужгород (УПЦ МП), протоієреєм Димитрієм Сидором, послідовним прибічником культурно-національної автономії русинів / Димитрій Сидор // Карпатська Україна. – 2010. – 12 черв. – С. 7.

Створено греко-католицьку спілку імені владики Івана Маргітича : [громад. орг. в Ужгороді ; головою спілки став – В. Піпаш] // Фест. – 2011. – 14-20 квіт. – С. 2.

Шлях радості : [реліг. фест. молоді "Шлях радості" в Словаччині відвідав єпископ М. Шашік] // Неділя. – 2011. – 4-10 черв. – С. 2а.
2011-10-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4121

список електронних видань на тему: скульптура

Царук Марина Василівна
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-10-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4120

доброго дня. які заходи можна проводити до дня танцю

Дякую
2011-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 288 | 289 | 290 | 291 | 292| 293 | 294 | 295 | 296 | ... >>     >>>