Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1929

Чи не могли б ви допомогти з пошуком літератури за темою "Місцеві бюджети:порівняльно-правовий аспект". Дякую!

Петро Гиря
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] / О.В. Гушта // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 10-15.

Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання [Текст] : общественно-политическая литература / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 12-19.

Чеберяко О.В. Фінансова підтримка місцевих бюджетів в умовах бюджетного унітаризму в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Чеберяко // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 13-19.

Демченко, Тетяна. Роль місцевих бюджетів у розвитку регіонів [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Демченко, В. Калусенко // Регіональна економіка. - 2005. - №4. - С. 93-99.

Міняйло О.І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / О.І. Міняйло, В.О. Романишин, Ю.А. Швед // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 58-65.

Бондарук, Таїсія. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Бондарук // Економіст. - 2006. - №6. - С. 44-46.

Глущенко, Юлія Миколаївна. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.М. Глущенко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 276-284

Шевченко, Ольга. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування в Україні: пошук ефективних складових [Текст] / О. Шевченко, Є. В. Жемеренко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 127-133

Гризоглазов, Денис. Доходи місцевих бюджетів: сучасний стан та перспективи [Текст] / Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 5-6. - С. 11 - 12.

Руденко, Володимир Володимирович. Місцевий бюджет - основа фінансової бази органів місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Руденко // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 2. - С. 87-91

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-01-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1928

Консолідована фінансова звітність

2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : Метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін, 2003. - 304 с

Пушкар, Михайло Семенович. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / М.С. Пушкар, 2002. - 628 с.

Костюченко, Валентина Миколаївна. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко, 2008. - 528 с.


Уланчук, Володимир.
Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 4 назв.

Пархоменко, Валерій.
Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.

Онищенко, В.
Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів [Текст] / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 22-29. - Бібліогр.: 13 назв.

Янчева, Ліана.
Фінансова звітність в інформаційній системі управління [Текст] / Л. Янчева, І. Чернікова, С. Лшенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 57-61. - Бібліогр.: 9 назв

Проданчук, М.
Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку [Текст] / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 26-32. - Бібліогр.: 7 назв

Міщенко, Світлана.
Удосконалення фінансової звітності як передумова стабільності функціонування банківської системи / С. Міщенко // Банківська справа. - 2008. - № 1. - С. 62-75.

Кучеренко, Т.
Принцип історичної "фактичної" собівартості у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 18 (8 назв.)

Нашкерська, Галина.
Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)

Кузнецова, Світлана.
Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 25-31. - Бібліогр. с. 31 (17 назв.)

Кучеренко, Тамара.
Регламентування облікової політики фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 5. - С. 24-34. - Бібліогр. с. 34 (14 назв)

Шевчук, Світлана.
Визнання та оцінка зобов'язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності [Текст] / С. Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 18-23 : табл., мал. - Бібліогр. с. 23 (6 назв)

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

2010-01-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1927

Допоможіть,будь ласка, знайти Методику бухгалтерського балансу в бюджетних утановах та аналіз його показників

Савченко В.С.
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Добого дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-01-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1926

Виникнуння і розвиток вищої освіти в Закарпатті

Муххамед
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття [Текст] : (ХІХ–ХХ ст.) / Василь Васильович Гомоннай ; Закарпат. від-ня педт-ва України. – Ужгогод : Закарпаття, 1992. – 298 с.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті [Текст] / В. В. Гомоннай, П. Ходанич, В. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 112 с. : іл.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Школа та освіта Закарпаття [Текст] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. редакційно-видав. від. Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : з найдавніших часів до 1918 року. Т. І / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Госпрозрахун. ред.-вид. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.
Зі змісту : [про освіту Закарпаття] – С. 165-175, 399-405.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Зі змісту : [про освіту в Закарпатті в 20-30-х рр.] – С. 352-361, 549-554.

К 63
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1946-1991). Т. ІІІ / Закарпат. облдержадмін. ; ред. : І. М. Різак, М. І. Андрусь. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.
Зі змісту : [про вищу освіту Закарпаття] – С. 361-370.

***
Бунда, В. Актуальні питання розвитку вищої освіти регіону [Текст] / В. Бунда // Ужгород. – 2005. – 26 лют. – С. 5.

Вища освіта краю: проблеми і перспективи [Текст] // Новини Закарпаття. – 2004. – 23 верес. – С. 1.

Головей, В. Навчальні заклади недержавної форми власності: альтернатива державній вищій школі – чи рівноправне доповнення до неї [Текст] / В. Головей // Срібна Земля. – 2003. – 20 груд. – С. 6.

Розвиток освіти Закарпаття Радянської доби [Текст] : [1944-1950 рр.] // Слово вчителя. – 2009. – 28 трав. – С. 7.

2010-01-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1924

Чи обовязковий предмет художня культура в 9 класі

Роман
2010-01-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-01-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1922

Скажіть будь ласка, де можна знайти інформацію по управління витратах підприємства????

Катя
2010-01-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-01-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1921

Скласти бібліографічний список джерел, що описують виникнення, розвиток вищої освіти у Закарпатті (Україна)

Муххамед Алла Аллієвич
2010-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття [Текст] : (ХІХ–ХХ ст.) / Василь Васильович Гомоннай ; Закарпат. від-ня педт-ва України. – Ужгогод : Закарпаття, 1992. – 298 с.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті [Текст] / В. В. Гомоннай, П. Ходанич, В. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 112 с. : іл.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Школа та освіта Закарпаття [Текст] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. редакційно-видав. від. Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : з найдавніших часів до 1918 року. Т. І / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Госпрозрахун. ред.-вид. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.
Зі змісту : [про освіту Закарпаття] – С. 165-175, 399-405.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Зі змісту : [про освіту в Закарпатті в 20-30-х рр.] – С. 352-361, 549-554.

К 63
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1946-1991). Т. ІІІ / Закарпат. облдержадмін. ; ред. : І. М. Різак, М. І. Андрусь. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.
Зі змісту : [про вищу освіту Закарпаття] – С. 361-370.

***
Бунда, В. Актуальні питання розвитку вищої освіти регіону [Текст] / В. Бунда // Ужгород. – 2005. – 26 лют. – С. 5.

Вища освіта краю: проблеми і перспективи [Текст] // Новини Закарпаття. – 2004. – 23 верес. – С. 1.

Головей, В. Навчальні заклади недержавної форми власності: альтернатива державній вищій школі – чи рівноправне доповнення до неї [Текст] / В. Головей // Срібна Земля. – 2003. – 20 груд. – С. 6.

Розвиток освіти Закарпаття Радянської доби [Текст] : [1944-1950 рр.] // Слово вчителя. – 2009. – 28 трав. – С. 7.
< />    < />... 290 | 291 | 292 | 293 | 294| 295 | 296 | 297 | 298 | ... >>     >>>